Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

28 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • der net ynkomme. Alles siet ticht. Jantsje, Ritske syn dochter stie oan 'e binnenkant fan 'e doar. "Och Jantsje," rôp de
 • dochter
 • zoon
 • Twee zusters waren allebei tovenaarster. Een van hen had een jongetje betoverd. Een vrouw gaf de ouders raad. Ze zei dat ze de pis van de jongen op het vuur moesten zetten, met spelden erin. En dan…

mop uit 1980
 • zal eens een grap uithalen met die dokter. In een jampotje verzamelt hij: pies van zijn vrouw, zijn dochter en zijn zoon
 • vrouw gaat vreemd, je dochter is zwanger, je hond is loops, en jij houdt last van die tennisarm als je niet stopt met rukken
 • uithalen. Hij verzamelt urine van zijn vrouw, dochter en zoon, en zaad van zichzelf in het potje. De dokter denkt dat de man
 • vreemd, je dochter is zwanger, je hond is loops, en jij houdt last van die tennisarm als je niet stopt met masturberen!"
 • dochter
 • zoon
 • Een man heeft last van zijn arm en moet van de dokter zijn urine meenemen. De man vindt dit onzin en wil een grap uithalen. Hij verzamelt urine van zijn vrouw, dochter en zoon, en zaad van zichzelf in…

sage uit 1968
 • dochter
 • zoon
 • Als iemand luizen krijgt en erg ziek is, dan gaat diegene dood. Een doodzieke vrouw gaf haar elfjarige dochtertje een geldbedrag en vroeg dit te bewaren voor wanneer haar broertje groter was. Maar…

sage uit 1967
 • dochter
 • zoon
 • Een oude vrouw zei op een ochtend tegen haar kleindochter dat er die nacht een nachtmerrie bij haar geweest was, en dat ze geprobeerd had haar wakker te maken. De kleindochter vroeg wat ze dan had…

sage uit 1967
 • dochter
 • zoon
 • Een broer en een zuster waren eens onderweg om hun moeder op te halen, toen ze achtervolgd werden door een witte kat. Ze vertrouwden het niet en gingen weer terug. Vlakbij een kerkhof was de witte kat…

sage uit 1968
 • meast yn 'e nacht. Hy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter ek fan tofoaren sjoen. Doe't de kiste by him oer de flier
 • zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.
 • dochter
 • zoon
 • Een helmdrager moet er 's nachts altijd uit om dingen te zien. Hij voorziet vaak 's nachts begrafenissen. Hij voorzag zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.

sage uit 1970
 • Bontsje Keke fan 'e Westerein wie mei de helm geboaren. Syn dochter hat har yn in dobbe fordronken. Dat moest Keke fan
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een
 • dochter
 • zoon
 • Een helmdrager voorziet de zelfmoord van zijn zoon en dochter. Hij wordt wel vaker 's nachts uit bed gedreven om een begrafenis te zien op het kerkhof. Als hij 's nachts op pad is, openen alle hekken…

sage uit 1969
 • Een vrouw had in korte tijd twee kinderen verloren. Ze had nog een zoon en een dochter over. Ze vroeg haar zuster
 • binnenkort voor haar zoon te zorgen. Zij zou binnenkort sterven, en haar dochter ook. Dat is zo uit gekomen.
 • dochter
 • zoon
 • Een vrouw had in korte tijd twee kinderen verloren. Ze had nog een zoon en een dochter over. Ze vroeg haar zuster binnenkort voor haar zoon te zorgen. Zij zou binnenkort sterven, en haar dochter ook.…

mop uit 1969
 • . Dat gebeurt en ze krijgen een flinke zoon.
 • dochter
 • zoon
 • Een boeredochter en een knecht zijn op het land aan het werk. Er komt een grote vogel voorbij vliegen en het meisje vraagt aan de knecht wat voor vogel dat is. Hij antwoordt dat het een uiteletuit is,…

sage uit 1969
 • fan tofoaren dat syn eigen dochter har foar syn hûs fordronk. Hy hie in soan, dy wie troud, dy wenne dat nei Westergeast
 • hij vantevoren hoe zijn dochter verdronk en hoe zijn zoon zichzelf ophing aan een appelboom. Van zijn andere zoon wist hij
 • dochter
 • zoon
 • Knjillis Veenstra was met de helm geboren. Daardoor moest hij 's nachts vaak opstaan om lijkstoeten te zien. Ook zag hij vantevoren hoe zijn dochter verdronk en hoe zijn zoon zichzelf ophing aan een…

sprookje uit 1977
 • koning bij langs en die ziet haar. Hij denkt: misschien is dat wel een vrouw voor mijn zoon. Maar hij wil een vrouw voor zijn
 • zoon hebben die iets presteren kan. Dan vraagt hij de vader: "Wat kan ze?" De vader zegt: "Ze spint goud uit stroo." Maar
 • schoonheid. Omdat hij Goudhaartje wel iets voor zijn zoon vindt, vraagt de koning haar vader - een arme man - wat Goudhaartje
 • dochter
 • zoon
 • Goudhaartje is een heel mooi meisje met haar als goud. Als de koning Goudhaartje eens ziet, is hij getroffen door haar schoonheid. Omdat hij Goudhaartje wel iets voor zijn zoon vindt, vraagt de koning…

mop uit 1969
 • dochter
 • zoon
 • Een jongen mocht van zijn moeder niet roken. Hij beweerde dat hij in de bijbel had gelezen dat het wel mocht. Hij had gelezen: "En Petrus en Paulus, zij rookten en zij smookten en zij werden zalig en…

mop uit 1969
 • dochter
 • zoon
 • Er was eens een gezin met drie kinderen. Omstebeurt gingen de kinderen naar hun moeder om te vragen waar ze vandaan kwamen. De moeder vertelde de een dat hij uit de rode kool kwam, de volgende dat hij…

sage uit 1510
 • een dochter, so salmen op haer hoeft wat souts leggen als si slaept, dats sijs niet en weet, ende den naem die si eerst
 • noemt na dat si ontsprinct, yst een man, so salt een 230 soen sijn, ende ist een vrou, so salt een dochter sijn." (Glose
 • haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt dan wordt het een dochter. Zegt de zwangere
 • vrouw eerst een jongensnaam dan wordt het een zoon.
 • dochter
 • zoon
 • Maandag, zevende kapittel. Door op het hoofd van een slapende, zwangere vrouw zout te strooien, wordt het geslacht van haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt…

sage uit 1971
 • Sterke Hearke hie in dochter, dat wie Rixt. Dy wie omtrint like sterk as har heit. Hja hat forpleechster west yn 't
 • Rixt was de sterke dochter van Sterke Hearke. Zij werkte in het gekkenhuis. Zij werd altijd op de lastige mensen
 • dochter
 • zoon
 • Rixt was de sterke dochter van Sterke Hearke. Zij werkte in het gekkenhuis. Zij werd altijd op de lastige mensen afgestuurd, die meteen rustig werden als ze haar aan zagen komen. De vrouw van Sterke…

mop uit 2002
 • Adelaide belt zijn zoon op in Sydney en zegt, " ik vind het jammer je dag te verpesten," maar je moeder en ik gaan scheiden, 45
 • jaar van ellende is genoeg." "Pa, wat vertel je me nu?" Schreeuwt de zoon. We zijn ziek van elkaar, en ik ben er te ziek
 • Een man uit Adelaide belt zijn zoon in Sydney op de dag voor Kerstmis. Hij vertelt zijn zoon dat ze gaan scheiden. Deze
 • dochter
 • zoon
 • Een man uit Adelaide belt zijn zoon in Sydney op de dag voor Kerstmis. Hij vertelt zijn zoon dat ze gaan scheiden. Deze belt meteen zijn zuster, en ze zeggen hun vader niets te doen voordat zij er…

mop uit 1651
 • nu zevenjarige zoon overgehouden die nu op zijn kosten wordt opgevoed. Hij smeekt haar niet boos te worden, maar de
 • dochter
 • zoon
 • Saqua gaat met zijn aanstaande vrouw uit wandelen en doet haar dan een bekentenis. Uit zijn wilde jaren heeft hij een nu zevenjarige zoon overgehouden die nu op zijn kosten wordt opgevoed. Hij smeekt…

sage uit 2003
 • dochter trouwde hier met een jonge edelman uit de omgeving en precies op hun trouwdag viel Olgard, de aartsvijand van Humfry
 • het leven evenals de zoon van graaf Humfry. De graaf was zo bedroefd, dat hij van het een op het andere moment grijs werd
 • Engelse graaf houdt hof in kasteel. Zijn dochter trouwt en op de trouwdag valt de aartsvijand van de graaf aan. Bruid
 • , bruidegom en de zoon van de graaf laten hierbij het leven. De graaf smeekt zijn aartsvijand een graf voor hun te bouwen. Dit
 • dochter
 • zoon
 • Engelse graaf houdt hof in kasteel. Zijn dochter trouwt en op de trouwdag valt de aartsvijand van de graaf aan. Bruid, bruidegom en de zoon van de graaf laten hierbij het leven. De graaf smeekt zijn…

sage uit 2006
 • met zo'n raampje erin, zo'n ruitje. En dan gaat de oudste zoon of dochter met bezoek in het gangetje. Nou ja, en daar ligt
 • dochter
 • zoon
 • Een timmerman maakt zijn eigen doodskist en komt erin te liggen voor zijn eigen begrafenis. Condens op het ruitje verraadt dat pa nog leeft, en hij komt weer levend uit de kist.

sprookje uit 1902
 • naar een vrouw te kijken. Hij kreeg van een naburige koning tijding dat zijn zoon moest komen om met zijn dochter te
 • trouwen. Deze koning bedoelde de gebochelde, wiens braafheid wijd en zijd vermaard was. De eerste zoon werd evenwel gezonden
 • naburige koning wil de gebochelde met zijn dochter laten trouwen, maar de koning stuurt eerst de gezonde zonen, die echter
 • teruggestuurd worden. De naburige koning dreigt met oorlog als de gebochelde niet met zijn dochter trouwt. Hij gedraagt zich goed
 • dochter
 • zoon
 • Een koning heeft drie zoons, waarvan twee gezond, maar losbollen, en een derde die gebocheld is, maar oppassend. De naburige koning wil de gebochelde met zijn dochter laten trouwen, maar de koning…

sprookje uit 1902
 • Een vader had een zoon en een dochter. Zoon vertrokken: onder dienst gegaan. Ze weten niet waar hij is. Er is nooit
 • voor anderen. Dat gaf niet veel. Na verloop van tijd komt de zoon uit dienst: is rijk geworden. Hij denkt: ik ga naar de
 • naar hem, maar de ouders zeggen dat er niemand is. De dochter zegt dat er een soldaat moet zijn, uw zoon en mijn broer.
 • Van zoon die soldaat is wordt lang niets gehoord. Zijn ouders hebben een herberg, zijn zuster doet naaiwerk voor
 • dochter
 • zoon
 • Van zoon die soldaat is wordt lang niets gehoord. Zijn ouders hebben een herberg, zijn zuster doet naaiwerk voor anderen. Rijk geworden zoon gaat naar huis, komt zijn zuster tegen, hij vraagt het…

sage uit 1965
 • er een schienvat-lichien um een van die bultn gunge, en zee dat ook teegn heur dochter. Dat olde mense leeft niet meer
 • , maar de dochter nog wel. Wat gebeurde een poossien later? Die vrouw heur zeune wuur in het vene vermoord. Et was ja een
 • werd de zoon van de dochter in het veen vermoord. Het was een woeste tijd, het mes zat los in de zak, er werd veel
 • Een vrouw zat voor het raam en zag een lichtje rond een turfbult gaan. Ze vertelde het haar dochter. Een tijdje later
 • dochter
 • zoon
 • Een vrouw zat voor het raam en zag een lichtje rond een turfbult gaan. Ze vertelde het haar dochter. Een tijdje later werd de zoon van de dochter in het veen vermoord. Het was een woeste tijd, het mes…

mop uit 1926
 • 2. Ze zijn daar erg dom. Een boer zei eens tot zijn zoon: 'Als ge raadt hoeveel appelen ik in mijn handen heb, krijgt
 • ge ze alle bei.' Een andere boer kreeg zijn dochter thuis. Ze had een ongelukje gehad. Toen zei die boer, op den
 • dochter
 • zoon
 • Voorbeelden van domheid.

sage uit 1510
 • verkeerter maer een luttel af, om deswil dat hi sijns gelijc wint, mer als hi een dochter wint die is buyten 835 sijnre
 • dochter. Nochtans boet haer die dochter meer lidens aen dye 840 eerste dry maenden."
 • dochter
 • zoon
 • Donderdag, elfde kapittel. Een man kan voorspellen wat het geslacht van zijn ongeboren kind wordt door zich te herinneren wat zijn wens tijdens het verwekken was. Voor een vrouw die een jongen draagt,…

sage uit 1974
 • dochter deagean soe. Dy hat harsels fordronken yn in âld dobbe.
 • de dood van zijn eigen zoon en dochter voorzien, maar hij heeft niet voorzien dat zij zich respectievelijk verhangen en
 • dochter
 • zoon
 • Een helmdrager moet er 's nachts vaak uit om sterfgevallen te voorzien in passerende begrafenissen. De man heeft zelfs de dood van zijn eigen zoon en dochter voorzien, maar hij heeft niet voorzien dat…