Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

21 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • afspreken
 • dood
 • Een man zei tegen zijn broer: "Toen je trouwde, wist je toen wel met wie je naar bed ging, met een jongen of met een meisje?" De ander zei: "Nee, dat wist ik niet." Toen de twee broers op leeftijd…

sage uit 1966
 • afspreken
 • dood
 • Vrijmetselaars hebben god afgezworen. Ze hebben onderling de afspraak, dat eens in de zoveel tijd een vrijmetselaar een ander lid doodmaakt. Als hij weigert, moet hij zelf sterven.

sprookje uit 1968
 • afspreken
 • dood
 • Een rechter spreekt met de echtgenote van een veroordeelde af dat haar man vrijkomt als zij hem een raadsel presenteert waarop hij het antwoord schuldig moet blijven. De vrouw zegt vervolgens 'Ik sta…

sage uit 1966
 • afspreken
 • dood
 • Een weduwe had vier dochters, maar twee van hen zijn overleden. Op een dag zien de twee overgebleven meisjes twee naakte meisjes dansen in de tuin. Het zijn de overleden meisjes: ze kunnen geen rust…

sage uit 1966
 • afspreken
 • dood
 • Een man had een contract met de duivel afgesloten, en na een aantal jaar kwam de duivel hem halen. De man vroeg of hij eerst nog een kaars op het bedrandje mocht aansteken. Dat mocht, maar de man…

sprookje uit 1967
 • bang dat haar man zich dood zou rennen, maar haar man zei dat ze een list zouden gebruiken. Hij zou aan het begin gaan
 • afspreken
 • dood
 • Een haas en een stekelbaars hadden eens besloten samen een hardloopwedstrijd te houden. De vrouw van de stekelbaars was bang dat haar man zich dood zou rennen, maar haar man zei dat ze een list zouden…

mop uit 1968
 • hij dood.
 • afspreken
 • dood
 • Twee poepen kwamen er eens achter dat ze de bindstok waren vergeten. Ze laadden de hooi op de wagen en ze besloten dat een van hen als bindstok zou fungeren. Ze deden het touw om zijn benen en zijn…

sage uit 1968
 • Als je een fles drank met behulp van een klaverboer tevoorschijn wil toveren, moet je eerst afspreken wie de fles
 • afspreken
 • dood
 • Als je een fles drank met behulp van een klaverboer tevoorschijn wil toveren, moet je eerst afspreken wie de fles aanpakt. Diegene die de fles met de kaart aan de onzichtbare hand buiten de deur heeft…

sprookje uit 1968
 • afspreken
 • dood
 • Een meisje dat haar vriend verloren heeft wedt dat ze om middernacht naar het graf van haar overleden vrijer durft te gaan. Afgesproken wordt dat het meisje een bezemsteel in het graf zal steken als…

mop uit 1969
 • .) Dan konden se elkoar weer sien. Want se hielden feel fan elkoar. Jan die ging dood. En de stelmoaker moest koomn om een
 • Een man en een vrouw waren zo gek op elkaar, dat ze afspraken dat als een van hen dood zou gaan, de ander een beeld zou
 • afspreken
 • dood
 • Een man en een vrouw waren zo gek op elkaar, dat ze afspraken dat als een van hen dood zou gaan, de ander een beeld zou laten maken dat sprekend op de ander leek. En toen de man doodging, liet de…

sage uit 1971
 • Twee mannen spraken eens af, dat degene die het eerst dood zou gaan, de ander een teken zou geven over hoe het was in
 • het hiernamaals. Na de ene z'n dood, zag de ander hem op een avond inderdaad nog een keer. Maar de dode kon geen woorden
 • afspreken
 • dood
 • Twee mannen spraken eens af, dat degene die het eerst dood zou gaan, de ander een teken zou geven over hoe het was in het hiernamaals. Na de ene z'n dood, zag de ander hem op een avond inderdaad nog…

mop uit 1978
 • afspreken
 • dood
 • Volgens de verteller kunnen roomsen hun zonden met geld afkopen. Een moordenaar die moordt omdat hij de drang heeft 'af en toe bloed te zien' spreekt met de pastoor af de woensdag daarop een fiks…

mop uit 1971
 • boer komen, is de vastgebonden maaier dood.
 • afspreken
 • dood
 • Drie hannekemaaiers moeten een vracht hooi van het land halen maar merken dat ze de bindstok vergeten zijn. De langste van de drie mannen gaat hierop languit op het hooi liggen om als bindstok te…

sage uit 1969
 • afspreken
 • dood
 • Vrijmetselaars hebben altijd iets wat niet af is aan hun huis. Bijvoorbeeld het uilenbord. Om de zeven jaar moet er iemand sterven. Zij hebben een verbond met de duivel. Ze hebben allemaal een…

mop uit 1969
 • hoofd onder het motto van : wat dood is, zal dood blijven.
 • afspreken
 • dood
 • Jongens wedden met een schoenmaker dat hij een nacht bij een lijk doorbrengt en mag zijn leest en schoen meenemen als tijdverdrijf. De man komt in het huis met de doodskist en begint rustig te werken.…

mop uit 1979
 • '. Omdat de boer vreest dat de kooplui wraak komen nemen, draagt hij zijn vrouw op de heren te vertellen dat hij dood op bed
 • afspreken
 • dood
 • Een boerin maant haar man een koe 'voor een mooie stuiver' te verkopen. Als de boer het dier ook daadwerkelijk voor één opgepoetste stuiver aan een stel Hollandse kooplui verkoopt, kan de boerin…

sage uit 1973
 • afspreken
 • dood
 • Vrijmetselaars hebben altijd geld. Als ze een lege beurs ophangen komt die vanzelf vol; daar zorgt de duivel voor. Ze hebben een verbond en spreken onderling af wie er eens in de zeven jaar moet…

sprookje uit 1899
 • afspreken
 • dood
 • Moeder en dochter hebben afspraak dat degene die het eerst sterft het hemd met wtee mouwen zal krijgen. Hoewel de moeder als eerste sterft krijgt ze toch het hemd met één mouw. De dochter hoort 's…

sage uit 1922
 • afspreken
 • dood
 • Molenaar kan zijn molen 's nacht niet laten draaien en zijn knechten vertrekken of sterven, tot iemand komt waken en stelt dat op iedere tree van de trap een kaars moet branden. De zwarte katten die…

mop uit 1966
 • anderen doen niets, want de afspraak is dat hij zal fluiten. Bij aankomst op de boerderij is de man dood.
 • afspreken
 • dood
 • Na loting moet één van de poepen als bindstok op een voer hooi gaan liggen met een touw aan voeten en om de nek. De afspraak is dat als het touw te strak zit hij zal fluiten. Als het touw wordt…

sprookje uit 1974
 • afspreken
 • dood
 • Twee dronkelappen spreken in een stomdronken bui met elkaar af dat diegene van hen die het eerst komt te overlijden, de ander zal berichten hoe het in het hiernamaals is. Als één van de mannen…