Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

21 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • doorn
 • Eén klein vogeltje heeft bij de schepping nog geen naam gekregen. Het heeft zijn nestje gebouwd vlak bij Golgotha. Als Jezus gekruisigd is, vliegt het vogeltje naar hem toe, en haalt met zijn snavel…


sprookje uit 1977
 • leeuw: het dier heeft veel te lijden van een doorn in de poot. De boerenzoon verwijdert behoedzaam de doorn en verbindt de
 • is dezelfde leeuw die hij ooit van de doorn verloste.
 • doorn
 • Een boerenzoon die kruiden aan het verzamelen is hoort plotseling gebrom uit de bosjes. In de bosjes ligt een jonge leeuw: het dier heeft veel te lijden van een doorn in de poot. De boerenzoon…

sage uit 1977
 • Een vogeltje verlost Jezus die aan het kruis hangt van een doorn in zijn voorhoofd. Bij het uittrekken van de doorn
 • doorn
 • Een vogeltje verlost Jezus die aan het kruis hangt van een doorn in zijn voorhoofd. Bij het uittrekken van de doorn krijgt het vogeltje een druppel bloed op zijn borst. Het vogeltje heeft altijd een…

legende uit 1923
 • hoeve een nieuwen eigenaar, en ook hem waren de beelden een doorn in het oog. Het verhaal van de ondervindingen van zijn
 • doorn
 • Op een boerderij hadden ze een beeldengroep van de 12 Apostelen staan en 'n man, die er aanstoot aan nam, begroef ze, maar de volgende dag stonden ze weer op hun plaats. Een latere eigenaar, die ook…

sage uit 2007
 • doorn
 • Een roodborstje trekt doorns uit het hoofd van Christus. Het bloed geeft af, en zo komt het roodborstje aan zijn rode borst.

sage uit 1971
 • doorn
 • Een groep kabouters hielp de mensen 's nachts altijd met het werk. Tot op een keer een valse boer een zak erwten in een doornenhaag gooide. De kabouters kregen de erwten niet voor de dageraad uit de…

sage uit 1968
 • doorn
 • Bij onweer moet je niet schuilen onder een hoge boom maar onder een doornenstruik. Omdat de kroon van Jezus van doorns was gemaakt zal de bliksem je dan niet treffen.

mop uit 1651
 • Een boerinne wilde den doorn die sij in haer voet getreden hadde bij een barbier uyt laten trecken. Terwijl hij besich
 • was, liet van angst een groote scheet. 'Dat is er uyt', seyde de barbier. Sij meenende dat hij van de doorn sprack, seyde
 • Een boerin gaat naar een arts om een doorn uit haar voet te laten trekken. Terwijl hij bezig is laat ze van angst een
 • scheet. 'Zo, die is er uit' zegt de dokter. De boerin denkt dat hij het over de doorn heeft en zegt: 'Och meneer, zuig er aan
 • doorn
 • Een boerin gaat naar een arts om een doorn uit haar voet te laten trekken. Terwijl hij bezig is laat ze van angst een scheet. 'Zo, die is er uit' zegt de dokter. De boerin denkt dat hij het over de…

sprookje uit 1901
 • doorn
 • Man gaat op reis met riemen gevuld met geld die over zijn hele lichaam zijn aangebracht. Hij verdwaalt door onweer en sneeuw, en komt terecht bij een boerderij waar rovers wonen, die hem binnenhalen…

sage uit 1934
 • doorn
 • Een arme zwerver wordt er van beschuldigd een bijenkorf te hebben gestolen en wordt veroordeeld tot de galg. Om zijn onschuld te bewijzen stelt hij voor zijn stok in drie keer naar de andere kant van…

sprookje uit 1201
 • Een leeuw doet alsof hij een beroemd arts is. Het paard hoort dit en wil een doorn uit zijn hoef laten trekken. Zodra
 • doorn
 • Een leeuw doet alsof hij een beroemd arts is. Het paard hoort dit en wil een doorn uit zijn hoef laten trekken. Zodra de leeuw denkt dat nu zijn kans is gekomen om het paard aan te vallen, krijgt hij…

sprookje uit 1966
 • Leeuw bij ontmoeting in wildernis met man alleen zijn poot omhoog. Die is gezwollen door een doorn. Nadat de man de
 • doorn heeft verwijderd en de pootheeft verbonden verdwijnt de leeuw. Jaren later wordtt de man in een leeuwenkuil geplaatst
 • doorn
 • Leeuw bij ontmoeting in wildernis met man alleen zijn poot omhoog. Die is gezwollen door een doorn. Nadat de man de doorn heeft verwijderd en de pootheeft verbonden verdwijnt de leeuw. Jaren later…

sprookje uit 1968
 • doorn
 • Een man gaat voor zijn zwangere vrouw raponsel plukken in de tuin van hun buren. Het blijkt de tuin van een tovenares die het babietje opeist bij de geboorte. De heks noemt dit meisje Raponsel en…
1184.jpg
1185.jpg
raponsel.mp3

sprookje uit 1968
 • doorn
 • Een man gaat voor zijn zwangere vrouw goudsbloemen plukken in de tuin van hun buren. Het blijkt de tuin van een kwade heks die het babietje opeist bij de geboorte. Dit meisje noemt ze Goudsbloempje en…
goudsbloempje.mp3
1183.jpgsage uit 1875
 • doorn
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina bij haar inhuldiging tot koningin krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Willebrord belandt met…
Aartsma.jpg
Oorijzer P.-J. Gauthier-Stirum Voyage pittoresque dans La Frise, une des sept Provinces-Unis, 1836.jpg

sage uit 1897
 • doorn
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn

lied uit 1711
 • poot met een doorn erin. Simon haalt de doorn eruit en de leeuw toont zich dankbaar. Later verdenkt de Turkse heer Simon
 • die hij van de doorn heeft bevrijd. De Turkse heer verleent Simon hierop gratie.
 • doorn
 • Simon Gerritsen vaart met een schip naar Oost-Indië maar wordt op de Middellandse Zee overvallen door twee Turkse schepen. De overlevenden worden in Tunis als slaaf verkocht. Simon komt als slaaf bij…
_goe002goes01_01_tpg.gif

sprookje uit 1967
 • Een ontdekkingsreiziger verlost een leeuw van een doorn in zijn poot en het dier vergezelt de reiziger vanaf dat moment
 • doorn
 • Een ontdekkingsreiziger verlost een leeuw van een doorn in zijn poot en het dier vergezelt de reiziger vanaf dat moment op al zijn tochten. Bij een brede vaart roept de reiziger 'Haal over! Haal over!…
27Leeuw.jpg