Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

170 resultaten voor ""

legende uit 1982
 • geliefde Gertrudis gekozen, verpandde de ridder zijn ziel aan de duivel. Op het allerlaatste moment werd hij evenwel gered door
 • zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel verkopen, maar Gertrudis redt hem op het
 • duivel
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • duivel
 • Een vader, moeder en dochter wonen afgelegen in een bos en hebben op het huis een kruis hangen tegen kwade geesten. Als de ouders op een avond weggaan, geven zij de dochter opdracht het huis niet te…

sprookje uit 1970
 • luid brullend op hen af. De rovers schrokken vreselijk. Ze dachten niet anders of de duivel kwam hen halen en ze renden weg
 • duivel
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

legende uit 1933
 • duivel
 • Een non wil een oud Mariabeeld in het vuur verbranden, maar het verbrandt niet. Dan wordt het in een kast bewaard, maar de non krijgt meermaals de opdracht van Maria om het beeld alsnog te vereren.…

sage uit 2005
 • duivel
 • De neven Folpert van Leerdam en Jan van Arkel leven in voortdurende rivaliteit. Op een keer wordt de pastoor omgekocht, zodat Van Arkel met zijn gevolg in de kerk verbrand kan worden. Aangezien Van…

sage uit 1892
 • duivel
 • Zeven jongen zijn van plan om de meisjes die 's avonds op weg naar huis zijn schrik aan te jagen door als geesten verkleed te gaan. Als ze merken ze dat er onverwacht en onopgemerkt een achtste…

sage uit 1893
 • te slagen, rukte de duivel ze los en vloog er mede weg, tot op de plaats waar hij er mee in de diepte verdween. Bij het
 • duivel
 • Verhalen over verzonken klokken op verschillende plaatsen, de wijze waarop de klokken op die plaats terecht zijn gekomen.

sage uit 1970
 • duivel
 • In Deurne is een kerk gebouwd met een open ingang. De slimste die gehoord heeft dat er deuren zijn, wordt er op uit gestuurd. Om het woord niet te vergeten herhaalt hij steeds het woord deur. Onderweg…

sprookje uit 1893
 • vreemdeling, en kort en goed vertelde deze den smid dat hij de duivel in eigen persoon was dat hij volkomen op de hoogte was van
 • zoude willen leveren. De smid bedacht zich niet lang maar teekende spoedig het bewijs der overeenkomst dat de duivel hem
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na
 • alles wat er inzit niet los kan komen zonder de wil van de eigenaar. De smid vraagt de duivel op de stoel te gaan zitten
 • duivel
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sprookje uit 1893
 • ongelukkige deed een trouw verhaal van het gebeurde en toen hij geëindigd had zeide de vreemdeling hem dat hij de duivel was en
 • gevangene weigerde dit echter en bleef weigeren toen de duivel hem ook den tweeden en den derden nacht een zelfde voorstel kwam
 • dat hij hun bestolen heeft. De man wordt gevangen gezet, gaat drie maal niet in op het voorstel van de duivel hem te
 • verlossen en het geld terug te bezorgen in ruil voor zijn ziel. De duivel helpt hem dan door het advies om als hij het laatste
 • duivel
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

sprookje uit 1893
 • zagen meenden zij dat het de duivel was en gingen op den loop. Toen hij nu boven kwam zag hij dat die menschen (schelmen
 • duivel
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt…

sprookje uit 1893
 • smid wilde. Eenigen tijd daarna had hij spijt dat hij niet veel geld gevraagd had en toevallig kwam daar de duivel langs
 • die hem zeide 7 jaar zooveel ijzer en steenkool te geven als hij wilde wanneer de duivel voor 7 jaar zijn ziel mocht
 • , zo lang in zijn vestzak moet blijven als hij wil. De smid verkoopt zijn ziel voor zeven jaar aan de duivel. Na zeven jaar
 • komt een duivel hem halen, gaat op het aambeeld zitten en komt pas los na de belofte de smid weer voor zeven jaar ijzer en
 • duivel
 • Smid herstelt de gebroken stok van Onze Lieve Heer kosteloos, maar mag drie wensen doen. Hij wenst een noteboom waar niemand uitkomt als de smid dat wil, een aambeeld waarop men vast blijft zitten, en…

sprookje uit 1893
 • loopt zij haastig terug vertelt het aan den Pastoor deze zecht dan zal de duivel in huis zijn hoe zullen we er die
 • draf naar den pastoor en zij de duivel zit in het knekel huisje den Pastoor zij dien is gisteren avond ook al hier gewees
 • vertelt wat ze heeft gezien. De pastoor meent dat het de duivel is, gaat lezen en vraagt de dief wat hij wil. Die wil er uit
 • pastoor vertelt dat de duivel in het knekelhuis zit. De pastoor laat zich naar het knekelhuis dragen, waarop de dieven denken
 • duivel
 • Dieven spreken af dat de één een vet schaap zal stelen en de anderen de worst bij de pastoor. Bij het stelen vande worst wordt de dief betrapt door de meid van de pastoor. Hij beroet zijn gezicht,…

sage uit 1970
 • 3.83. Te Lieshout worden de kinderen bang gemaakt met zwart Jantje (de duivel) en met den boeman (waarvan men geen
 • Kinderen worden bang gemaakt met zwart Jantje (de duivel), de boeman en de waterschrik, en de uil die kinderen weghaalt
 • duivel
 • Kinderen worden bang gemaakt met zwart Jantje (de duivel), de boeman en de waterschrik, en de uil die kinderen weghaalt als ze niet willen slapen.

sage uit 1883
 • tafel, tast in 't duister op den vloer en vat - o schrik! - een ruigen paardepoot. De gedachte, dat 't de duivel in persoon
 • duivel
 • Drie mannen blijven in herberg op om op tijd te zijn voor de Kerstmis, en gaan met een vreemdeling kaarten. Hoewel ze weten dat ze verkeerd doen door niet naar de mis te gaan, blijven ze kaarten. Als…

sage uit 1892
 • schold hen voor bloodaards en zei: Al kwam de duivel, dan ging 'k nog alleen - ik blijf hier niet. En - zoo gezegd, zoo
 • duivel komt hij verder gaat. Onderweg wordt hij tot zijn woonplaats begeleidt door een hond met gloeiende ogen.
 • duivel
 • Vrienden komen 's avonds ongemerkt terecht op een kerkhof dat omgeven is door een stenen schans zonder uitgang. Ze klimmen over de schans, waarop twee mannen besluiten niet verder te gaan. De derde…

sage uit 2009
 • , die zijn helemaal nog niet gewijd. En als die niet gewijd zijn, dan komt de duivel.' En die jonkman, die pakt met heel
 • duivel. Toch luidt de jonge man de klokken en hij belandt samen met de losgeraakte klokken en zijn geliefde in het water van
 • duivel
 • De zoon van een landheer schaakt de dochter van een andere vijandelijke landheer. De twee jonge geliefden gaan naar de kerk om te trouwen, maar daar steekt de pastoor een stokje voor. Vervolgens wil…

sage uit 2009
 • dat hooghuis staat er nog in. En uhhh... wat gebeurt er? Op een gegeven moment gaat, komt de duivel en de duivel die neemt
 • omtrekt proberen dat weer terug te krijgen, die zetten dat beeld… Maar die duivel die is zoo gemeen dat ie op een gegeven
 • De duivel neemt bezit van een boerderij, waar hij een Mariabeeld naar beneden gooit, honden laat blaffen en kettingen
 • naar beneden gooit. Uiteindelijk wordt hij uitgedreven door een geestelijke. De duivel valt naar beneden heel diep in de
 • duivel
 • De duivel neemt bezit van een boerderij, waar hij een Mariabeeld naar beneden gooit, honden laat blaffen en kettingen naar beneden gooit. Uiteindelijk wordt hij uitgedreven door een geestelijke. De…

sage uit 1978
 • DE DUIVEL ALS HEER Het was vroeger en nu ook nog op vele plaatsen de gewoonte in de Kempen om in de kerstnacht op te
 • plotseling een gil van schrik, want hij pakte in een ruige bokkepoot. De gedachte dat het de duivel was, deed hem bewusteloos op
 • De duivel als heer
 • duivel
 • Drie mannen die in de kerstnacht opblijven om de nachtmis niet te missen vloeken als een vierde man niet komt om te kaarten. Uiteindelijk speelt een reiziger mee, ze vergeten de tijd, de vreeemdeling…

sage uit 2003
 • nek bleef de kolenbrander ontkennen: "Als ik het heb gedaan, mogen de doden tegen mij getuigen en de duivel mij meevoeren
 • duivel
 • Ontstaan van zeven heuvels en herkomst van de naam van een laan in de sage van de moord op zeven reizigers.
rkoma084b.jpg

sage uit 2006
 • een behoeftige weduwe, maar tegelijkertijd heulde hij ook met de duivel. Dat moest wel, want hij was tot staaltjes in
 • duivel
 • In de zeventiende eeuw hielden rovers zich op in de bossen van Slabroek. Het waren 'Zwartmakers', een bende die zo werd genoemd omdat de rovers voor een overval hun gezichten zwart maakten. De…
fiets.png

sage uit 1968
 • duivel
 • Er was een boerderij die door de zwarte hand was geraakt. De koeien en ook het andere vee viel dood neer in de stal. De boeren hadden toen nog niet zoveel vee. Van de zwarte hand kwam je niet meer…

sage uit 1969
 • Duivel als nachtmerrie Moor, hiet ie; de moorrijer noeme ze um ok wel us. Nou in de stal ginge 's naags de honde en 't
 • Duivel als nachtmerrie
 • de ruit kapot. Hij heeft er een nieuwe ruit in laten zetten en er een berken kruisje boven gehangen. De duivel kwam
 • duivel.
 • duivel
 • 's Nachts ging in de stal van Moor de honden en het oude paard te keer alsof ze boos waren. Wanneer ze dan zachtjes richting de stal liepen was het weer wat rustiger. Vader zag niets, behalve in de…

sage uit 1969
 • duivel
 • Een man die ging kaarten in de sociëteit. Daar had je het paard ook weer zeiden ze. De kastelein had een borreltje op en ging kijken, maar zag geen paard. De andere liepen met hem mee en daar zagen…

sage uit 1969
 • Kaarten met de duivel Ze waore mee drieje aon 't kaort speule. En d'r kwaam un vierde binne. Wilde mee kaort speule
 • Kaarten met de duivel
 • kaart vallen en zag toen dat de vreemdeling paardenhoeven had. Het was de duivel. Ze zeiden Jezus, Maria en Jozef en de
 • duivel was vertrokken.
 • duivel
 • Er waren drie mensen aan het kaarten. Er kwam een vreemdeling binnen en ze lieten hem meespelen. Een man liet zijn kaart vallen en zag toen dat de vreemdeling paardenhoeven had. Het was de duivel. Ze…