Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

21 resultaten voor ""

sprookje uit 1888
 • kristene vrouw was, verloor den moed niet, en nam hare toevlucht tot God. De dag was eindelijk gekomen, waarop de duivel den
 • hij den duivel tegen, die hem voorstelde peter te zijn: voor goei redenen werd hij ditmaal van de hand gewezen. Dan kwan
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits
 • hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is niet gelukkig. Hij biecht het voorval met
 • duivel
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is…

mop uit 1888
 • durfden den zieke niet meer bezien. Allen jammerden, als hadde de duivel in persoon zich in de kamer vertoond! Nu werd de
 • !" "Koster," gebood de pastoor, "besproei hem met wijwater, want het is de duivel, die spreekt!" Nu begon hij met luider stem in
 • geroepen, omdat men denkt dat de man van de duivel bezeten is. Dan komt de schoenmaker. Hij beweert dat hij met één woord de
 • duivel
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker tegen. Hij zegt hem dat het toverwoord voor nieuwe schoenen "barrik, barrak" is.…

sage uit 1889
 • Geeraard de Duivel Een ongenoemde uit Antwerpen maakte mij opmerkzaam op de plaats, aan Geeraard den Duivel gewijd in
 • de overblijfsels van een oud en uitgestrekt Steen met twee ronde zijtorens. Het hoorde toe aan Geerhard den Duivel, die
 • Geeraard de Duivel
 • Een man genaamd Geerhard den Duivel heeft een verbintenis met satan. Hij is zo knap dat hij alle vrouwen verleidt. Dan
 • de Duivel op Geerhard'.
 • Geeraard de Duivel
 • Geerhard den Duivel
 • duivel
 • Een man genaamd Geerhard den Duivel heeft een verbintenis met satan. Hij is zo knap dat hij alle vrouwen verleidt. Dan komt satan en gaat met hem de lucht in terwijl hij hem stevig vasthoudt. Vandaar…

sage uit 1889
 • Te Geeraardsbergen woonde in den tijd een man met buitengewone lichaamssterkte, die daarom bijgenaamd was de Duivel
 • Geeraard had zulks opgemerkt en was een deel van den schat gaan rooven. Toen de Duivel den diefstal ontdekte, besloot hij op
 • Een man is zo sterk dat hij de bijnaam 'de Duivel' krijgt. Hij heeft zijn geld in een berg verstopt. Dit wordt door een
 • andere man, een zekere Geeraard, geroofd. 'De Duivel' krijgt de man te pakken en slaat hem dood. Vandaar de uitdrukking: 'op
 • de Duivel
 • Geeraard [Gerard de Duivel]
 • duivel
 • Een man is zo sterk dat hij de bijnaam 'de Duivel' krijgt. Hij heeft zijn geld in een berg verstopt. Dit wordt door een andere man, een zekere Geeraard, geroofd. 'De Duivel' krijgt de man te pakken en…

legende uit 1889
 • lantaarntje mede. Eens waren zij op weg, doch de duivel blies het lantaarntje uit, juist toen zij aan den put waren. In de diepe
 • ze nemen altijd een lantaarn mee om er niet in te vallen. Op een keer blaast de duivel het lantaarntje uit, juist als ze
 • duivel
 • Een oude vrouw gaat elke nacht naar een kapel om met haar dienstmeid te gaan bidden. De weg gaat langs een diepe put en ze nemen altijd een lantaarn mee om er niet in te vallen. Op een keer blaast de…

sprookje uit 1889
 • er eene ziel te winnen is, kent de duivel geen lach. De woorden waren maar pas van de lippen, toen de deur open ging, en
 • van mijnen oudsten zoon in plaats van de mijne gaf?" "Volstrekt niet," zei de duivel; "de eene is zoo goed als de andere
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een
 • schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen overeen dat de duivel voor het kraaien van
 • duivel
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

sprookje uit 1889
 • duivel
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste…

mop uit 1881
 • duivel
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De…

sprookje uit 1889
 • uit liep, gaf hem eene pen, en de maalder teekende met zijn bloed het briefje van den duivel, - want, ge moet weten, - het
 • met eenen staert en koeipooten... Siska begreep seffens, dat haar man zijne ziel aan den duivel verkocht had, en dat
 • heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de haan driemaal gekraaid zal hebben. De
 • aan de duivel verkocht heeft. Ze gaat naar het kippenhok met een lamp en de haan kraait drie keer. De ziel van de molenaar
 • duivel
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

sprookje uit 1889
 • een buitenkansken!" en hij riep zoo luide hij kon: "Ik moet het hebben, want mijn duivel zegt het!" En juist begon de ezel
 • waar juist geruzied wordt over een landgoed dat verkocht wordt. Als zijn ezel balkt beweert hij dat de duivel zegt dat hij
 • duivel
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sage uit 1881
 • ontstond doordat, de duivel eens op een ezel langs een sloot rijdend, het beest woest in elke rietplant beet.
 • ontstond doordat, de duivel eens op een ezel langs een sloot rijdend, het beest woest in elke rietplant beet.
 • duivel
 • In het gewone dek- of oeverriet bevindt zich een kleine inkerving of deuk, enigszins op een beet gelijkend. Deze beet ontstond doordat, de duivel eens op een ezel langs een sloot rijdend, het beest…

sage uit 1883
 • tafel, tast in 't duister op den vloer en vat - o schrik! - een ruigen paardepoot. De gedachte, dat 't de duivel in persoon
 • duivel
 • Drie mannen blijven in herberg op om op tijd te zijn voor de Kerstmis, en gaan met een vreemdeling kaarten. Hoewel ze weten dat ze verkeerd doen door niet naar de mis te gaan, blijven ze kaarten. Als…

sage uit 1881
 • wel helpen wilde, als de boer z'n ziel overgaf aan hem. De boer zei, dat hij dat doen wilde, als de duivel vóór de haan de
 • . Als hij op een avond op zijn erf staat, komt er een meneer die zegt dat hij hem kan helpen. Hij vertelt dat hij de duivel
 • de duivel moeten geven. De boer stemt toe, maar als hij goed over de situatie nadenkt voelt hij zich onbehaaglijk. Als
 • duivel
 • Een boer is ten einde raad: hij heeft geen cent meer en zijn boerderij is oud en vervallen en kan elk moment instorten. Als hij op een avond op zijn erf staat, komt er een meneer die zegt dat hij hem…

sage uit 1881
 • De man, die zijn ziel aan de duivel verkocht had. Bij ons op het dorp loopt het verhaal van een man, die zijn ziel aan
 • de duivel verkocht had. In de streek, waar de legende zich afspeelde, was men in die dagen druk bezig met het graven van
 • De man, die zijn ziel aan de duivel verkocht had.
 • Een man heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. In tegenstelling tot alle andere arme boeren heeft hij geld genoeg
 • . Elke nacht vecht hij met de duivel. De laatste keer wint de man en gooit hij de duivel naar de overzijde.
 • duivel
 • Een man heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. In tegenstelling tot alle andere arme boeren heeft hij geld genoeg. Elke nacht vecht hij met de duivel. De laatste keer wint de man en gooit hij de…

sage uit 1881
 • zichzelf: "Als ik nu geen jongen krijg, dan ga ik met de duivel uit." En warempel, ze kreeg 's avonds een knappe jongeman. Ze
 • den booze" was de vreemdeling plotseling verdwenen. Men zegt, dat dit de duivel is geweest.
 • nog steeds geen man. Op een dag zegt ze, dat als ze deze dag geen vrijer ontmoet, ze met de duivel uitgaat. Ze ontmoet een
 • 'verlos ons van den booze', verdwijnt de jongeman. Dit moet wel de duivel zijn geweest.
 • duivel
 • Een rijke boer heeft veel knechten en meiden in dienst. Een van deze meiden begint wat ouder te worden, naar ze heeft nog steeds geen man. Op een dag zegt ze, dat als ze deze dag geen vrijer ontmoet,…
1173.jpg

sprookje uit 1881
 • duivel afrekent. Dan halen ze de vos uit de fuik en de zalm uit de val en Greet vindt dan 'bij toeval' de zak met geld
 • is, waarop zij zegt nog precies te weten wanneer ze dat geld vonden: in de nacht, dat de diender met de duivel afrekent
 • duivel
 • Een man vindt een grote zak geld, maar vreest dat zijn vrouw het verklappen zal, stopt een vos in zijn fuik en een vis in de vosseval, gaat naar Greet en neemt haar mee, Bij het stadhuis zegt hij, dat…

sage uit 1883
 • beet gelijkt. De reden daarvan is de volgende. Toen Christus aan het kruis hing wilde de duivel boven op het kruis gaan
 • zitten, omdat hij meende dat hij den Heer overwonnen had. Maar Christus beval hem zich in het riet te verschuilen. De duivel
 • Toen Christus aan het kruis hing wilde de duivel boven op het kruis gaan zitten, omdat hij meende dat hij den Heer
 • overwonnen had. Maar Christus beval hem zich in het riet te verschuilen. De duivel moest gehoorzamen, maar uit woede beet hij in
 • duivel
 • Toen Christus aan het kruis hing wilde de duivel boven op het kruis gaan zitten, omdat hij meende dat hij den Heer overwonnen had. Maar Christus beval hem zich in het riet te verschuilen. De duivel…

sprookje uit 1881
 • duivel afrekent. Dan halen ze de vos uit de fuik en de zalm uit de val en Greet vindt dan 'bij toeval' de zak met geld
 • is, waarop zij zegt nog precies te weten wanneer ze dat geld vonden: in de nacht, dat de diender met de duivel afrekent
 • duivel
 • Een man vindt een grote zak geld, maar vreest dat zijn vrouw het verklappen zal, stopt een vos in zijn fuik en een vis in de vosseval, gaat naar Greet en neemt haar mee, Bij het stadhuis zegt hij, dat…

sprookje uit 1881
 • De smid en de duivel Daar was eens een smid, die een stoel had, waarop alles vast bleef zitten, wanneer en zoolang
 • vastzitten, wanneer en zoolang hij wilde. Deze smid was een liederlijk mensch en werd dus na eenige jaren door den duivel gehaald
 • De smid en de duivel
 • uitkan. Als de duivel hem komt halen, weet de smid hem met een list driemaal via list vast te zetten. Telkens weet hij
 • duivel
 • Een smid beschikt over drie magische voorwerpen: een stoel, een beurs en een kersenboom waar niets of niemand meer uitkan. Als de duivel hem komt halen, weet de smid hem met een list driemaal via list…

sprookje uit 1881
 • omdraai; je ziet zeker wel, wie ik ben." De waard schrikte erg van de zwarte gedaante, dacht den duivel te zien en gaf al het
 • kwamen zijn vervolgers bij Hans en vroegen hem of hij ook een dief gezien had. "Neen, maar daareven vloog me de duivel
 • duivel
 • De buurman schiet Domme Hans' koe dood en deze gaat met de huid naar de markt. Onderweg naar huis wordt hij ingehaald door een dief (de koper van de huid), die hem het gestolen geld toevertrouwd, dat…

sage uit 1882
 • tooverheksen kwamen om de menschen goed te doen. Ze staan in verband met den duivel, en dat kan toch nooit goed wezen. Waren ‘t
 • verband met de duivel.
 • duivel
 • Verschillende spook- en heksverhalen uit de krant in Zuidland. Een heks komt droog uit het water, een kind wordt niet verbrand door heet water, een nachtelijk spook valt mensen lastig, een ander spook…