Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1891
 • De deurwaarder en de duivel Een deurwaarder ging eens uit om aanmaningen te doen. Onderweg ontmoette hij de duivel
 • . Beide reizigers en onwelkome gasten bij de mensen, knoopten een gesprek aan over het doel hunner reis. Toen de duivel
 • De deurwaarder en de duivel
 • Een deurwaarder op weg om aanmaningen te doen ontmoet de duivel, die op weg is zielen te winnen; hij krijgt een ziel
 • duivel neemt hem mee.
 • duivel
 • vloeken
 • Een deurwaarder op weg om aanmaningen te doen ontmoet de duivel, die op weg is zielen te winnen; hij krijgt een ziel als deze werkelijk gemeend vervloekt wordt. Vloekers in de kroeg menen het niet…

sage uit 1894
 • duivel gehaald werd, welke er ter helle mee vloog; en tot een eeuwige gedachtenis, bleef het vleesch van het jonkske aan de
 • lachten. Het jongetje wordt echter door de duivel meegesleurd naar de hel, door de ruit heen. Als herinnering aan dit feit
 • duivel
 • vloeken
 • Als je je ouders slaat, zal je hand boven het graf uitgroeien. In Beverwijk vloekte een kind, waar zijn ouders om lachten. Het jongetje wordt echter door de duivel meegesleurd naar de hel, door de…

sprookje uit 1893
 • vreeslijk te vloeken, maar de smid lachte hem uit en het eind van de historie was dat de duivel beloofde hem nog honderd jaar te
 • gebod en hij maakte het zoo bont dat toen het zijn tijd werd om te sterven de duivel hem kwam halen. Toen de smid dien
 • de duivel hem halen, de smid laat hem in de stoel plaatsnemen en er pas uitkomen als hij nog 100 jaar krijgt. Dan komem 2
 • duivel
 • vloeken
 • Een smid, die er vrolijk op los leeft, biedt een oude pelgrim onderdak en krijgt bij het afscheid 3 wensen' hij wenst: wie in zijn kersenboom, leuningstoel of beurs komt, kan er niet meer uit. Hij…

sage uit 1894
 • Van het kind dat vloekte. Er was een kind, dat nog heel klein was en toen al vreeselijk kon vloeken. Terwijl het op
 • dan de grootste man. Toen kwam de duivel en haalde het kind, en vloog er mee ter helle. En tot een eeuwige gedachtenis
 • Een kind vloekte , waar zijn ouders om lachten. Het jongetje wordt echter door de duivel meegesleurd naar de hel, door
 • duivel
 • vloeken
 • Een kind vloekte , waar zijn ouders om lachten. Het jongetje wordt echter door de duivel meegesleurd naar de hel, door de ruit heen. Als herinnering aan dit feit blijven de stukken vlees van het…

sage uit 1896
 • ? Dat zij niemand anders was dan de duivel in eigen persoon, die zich in eene jonge vrouw veranderd en zoo den man bedrogen
 • Teltsjes) van een ruwen boer, die in den ouden tijd te Molkwerum woonde. Deze kon zoo vloeken en tieren, dat het op zekeren
 • vrouw op een dag een kruis te zien kreeg, bleek het de duivel te zijn, die in haar gedaante aan de man verschenen was als
 • weer terug. Ze vroeg haar man niet meer te vloeken en beloofde bij hem te blijven. Het stel kreeg negen dochters. Toen de
 • duivel
 • vloeken
 • Een jonge man verloor zijn vrouw en wenste dat ze bij hem terug kon komen. Na haar begrafenis kwam zijn vrouw ineens bij hem terug. Ze zag er nog net zo uit als vroeger. Ze leefden lange tijd gelukkig…