Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Word count group

559 resultaten voor ""

sage uit 1973
 • grond steken op de plaats tot waar hij gekomen is. Als ze de laatste kandidaat horen schreeuwen dat de duivel hem te pakken
 • zijn jas had gestoken. Daardoor kon hij niet weglopen. Hij dacht dat hij vastgehouden werd door de duivel, en is van de
 • boek
 • duivel
 • Drie jongens hebben een weddenschap: Wie het verste het kerkhof op durft te gaan. Als bewijs moet ieder zijn mes in de grond steken op de plaats tot waar hij gekomen is. Als ze de laatste kandidaat…

sage uit 1972
 • boek
 • duivel
 • Een boerenknecht zit altijd op te scheppen dat hij nergens bang voor is, dus zijn collega's besluiten hem op de proef te stellen. Hij wordt er op uit gestuurd om een fles jenever te halen. Eén van de…

mop uit 1973
 • de duivel en zijn moeder waren. Als de politie later komt vragen hoe ze ineens aan al dat geld komen, vertelt de vrouw
 • boek
 • duivel
 • Een man vind een schat in het bos, maar weet dat zijn vrouw haar mond niet kan houden als ze het weet. Hij begraaft de schat weer en doet een vis in zijn hazenval en een haas in zijn visnet. Dan…

sprookje uit 1930
 • E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p. 36-37
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat
 • de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer groeit. De boer poot alleen maar
 • boek
 • duivel
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer…

mop uit 1978
 • mensen op elkaar heeft zien staan, maar nog nooit drie. De onderste man denkt dat de duivel bovenop hen zit en gaat er hals
 • boek
 • duivel
 • Twee mannen willen een vriend bang maken, omdat hij nergens bang voor beweert te zijn. Zij gaan in het donker op het kerkhof staan, opelkaar, met een wit laken om. Het slachtoffer toont zich echter…

sage uit 1972
 • Drie oude schippers uit Leeuwarden maken in hun verhalen een onderscheid tussen de `Langsleatter man' en de `duivel
 • man die vaak op de giek van een boot gaat liggen is volgens hen de duivel van Eernewoude.
 • boek
 • duivel
 • Drie oude schippers uit Leeuwarden maken in hun verhalen een onderscheid tussen de `Langsleatter man' en de `duivel' van Eernewoude. Bij de laatste denken ze waarschijnlijk aan een grap van de…

sage uit 1978
 • het meisje zint op wraak. Aangezien de duivel (met wie de smid in verbinding zou staan) geen kruis kan passeren, besluit
 • boek
 • duivel
 • De smid van Eernewoude neemt wraak op een vrouw, die hem heeft afgewezen, door haar te laten verdrinken. De vader van het meisje zint op wraak. Aangezien de duivel (met wie de smid in verbinding zou…

sage uit 1978
 • boek
 • duivel
 • Een schipper laat zijn dochter alleen op zijn schip. Dan wordt er iedere keer op de ruit getikt. De vrouw wil zien wie daar is en stapt naar buiten. Ze verdrinkt echter doordat de Langesleatter man de…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • geruchten dat hun logo een teken was dat het bedrijf en zijn directie de duivel vereerden. Het logo stelde een glimlachend
 • kreeg het bedrijf telefoontjes met de vraag waarom hun directieleden op de televisie hadden opgebiecht dat ze de duivel
 • duivel. Volgens onware berichten hebben de directieleden op de televisie opgebiecht dat ze de duivel vereren. Het bedrijf
 • boek
 • duivel
 • Het logo van een beroemd Amerikaanse bedrijf wordt door geruchten in de Verenigde Staten in verband gebracht met de duivel. Volgens onware berichten hebben de directieleden op de televisie opgebiecht…

Trefwoorden: bedrijf, brief, duivel, gerucht, kerk, logo


sprookje uit 1978
 • op de grond bij het omkeren. "Loop naar de duivel! " roept de boerin. Ze heeft het nauwelijks gezegd, of de pannekoek zet
 • boek
 • duivel
 • Een boerin maakt het eten klaar voor haar man en zijn personeel, die aan het hooien zijn. Ze is echter vergeten om de boontjes te laten weken, en besluit om dan maar pannekoeken te bakken. De mannen…

sage uit 1978
 • neerleggen om uit te rusten. Maar hun baas heeft een verbond met de duivel gesloten, omdat de bouw hem niet snel genoeg gaat. De
 • duivel komt de luie bouwvakkers aanmanen. Eén van hen gooit een stuk hout naar de duivel. Deze dreigt hem te zullen straffen
 • boek
 • duivel
 • Lang geleden waren bouwvakkers bezig een huis te bouwen. Op een dag is het zo heet, dat de bouwvakkers het werk erbij neerleggen om uit te rusten. Maar hun baas heeft een verbond met de duivel…

sage uit 1934
 • hij gezegd. 'Ik moet en ik zal, al moest de duivel mij helpen!' Hij stond nu buiten op den doodstillen weg. Zwart, zwart
 • landen lag, bleef ondoorgrondelijk. Dit was de Duivel! Driek voelde het; 't angstzweet brak hem uit; 't parelde in droppeld
 • boek
 • duivel
 • Driek, een ijverige boerenknecht, ging iedere zondag naar de stad om zich te goed te doen aan veel drank. Op een dag was zijn baas het zat en zei Driek om 11 uur thuis te zijn, anders zou hij de nacht…

sage uit 1980
 • De ongelovige schoenmaker In Franeker woonde een schoenmaker, die er prat op ging dat hij voor de duivel en zijn ouwe
 • Een schoenmaker zal aan een paar studenten bewijzen dat hij niet bang is voor de duivel. Hij zal een nacht in de kerk
 • boek
 • duivel
 • Een schoenmaker zal aan een paar studenten bewijzen dat hij niet bang is voor de duivel. Hij zal een nacht in de kerk doorbrengen naast een doodkist, waar een lijk in ligt. Om twaalf uur gaat de kist…

sprookje uit 1970
 • boek
 • duivel
 • Jan de Soldaat trekt, na vervulde dienstplicht, huiswaarts. Onderweg komt hij Onze Lieve Heer en Sint Pieter tegen die, incognito als bedelaars, hem om een aalmoes vragen. Jan deelt hierop zijn…

sprookje uit 1970
 • veldwachter met de duivel afrekent." "Och Piet, is dat waar?" "Zeker," antwoordde Piet, "weet je dan nog niet dat de veldwachter
 • eenmaal in het jaar met de duivel afrekent." "Nee, dat wist ik niet," zei Griet. Eindelijk kwamen ze bij de fuik en daar
 • donker. Ze komen langs het gemeentehuis waar nog licht brandt. De man legt uit dat de veldwachter met de duivel afrekent. Ze
 • gevonden op de avond waarop de veldwachter de duivel verdreef, ze een vos in een fuik vonden en een zalm in de vosseval. De
 • boek
 • duivel
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt…

sprookje uit 1970
 • . "Ben je van God gezonden, spreek, maar ben je door de duivel gezonden, verdwijn dan!" Maar eensklaps stond er een heer voor
 • geeft, wie weet wiens hoofd over twaalf jaar nog pijn doet." Hij gaf de heer, die niemand anders was als de duivel, een klap
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te
 • lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht in een put van een kasteel waarin een
 • boek
 • boek
 • duivel
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht…

mop uit 1970
 • zeggen: `De duivel hale hem!' Dat zou het juiste woord zijn." "Goed," zei Jan, en hij zei nu altijd maar: "de duivel hale hem
 • kijken. Hij kwam aan het graf, waar de hele familie bijeen was en zei zijn spreukje: "De duivel hale hem!" De geestelijken en
 • boek
 • duivel
 • Een jongen moet van zijn moeder een bepaalde hoeveelheid (achtendeel) meel halen. Om de boodschap niet te vergeten, herhaalt hij hem steeds. De jongen herhaalt de woorden ook bij een boer die zijn…

sprookje uit 1970
 • daarover, maar de soldaat zei hem, dat hij voor dood noch duivel bang was, want "Wat God bewaart, is wel bewaard." "Geef mij de
 • , maar wenkte hem met de vinger. "Spreek toch als je van God bent," lachte de soldaat. "Ben je echter van de duivel, scheer
 • boek
 • duivel
 • In een huis spookt het. Een soldaat neemt er zijn intrek. Tijdens het pannekoeken bakken vallen via de schoorsteen gedeelten van een geraamte in zijn pan. Het blijkt het geraamte van het spook te…

sprookje uit 1970
 • allen." "Ja maar," zei de man, "wie bent u dan?" "Ik?" antwoordde de heer. "Heb je mij niet herkend? Ik ben de duivel." "Dan
 • die woorden liet hij de duivel knarsetandend staan en ging er vandoor. Toen hij weer een heel eind gegaan was, kwam hij
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel
 • boek
 • duivel
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de…

sprookje uit 1970
 • hier," zei de smid, "liever verkoop ik mijn ziel aan de duivel, dan dat ik heel mijn leven arm en ongelukkig moet zijn." En
 • veel te vlug en de duivel kwam terug als een oude, manke man om de ziel van Smidje-Smee te halen. "Ga maar in mijn mooie
 • ziel aan de duivel in ruil dat hij rijk wordt. Na tien jaar komt de duivel terug. De smid laat hem plaatsnemen in de stoel
 • en ranselt hem af. De duivel belooft hem weer tien jaar van rijkdom voor hij terug zal komen. Na weer tien jaar komen
 • boek
 • duivel
 • Een smid beslaat de hoefijzers van een ezel van twee arme mensen. Het zijn Onze-Lieve-Heer en Sint Pieter. De smid wil er geen geld voor krijgen. De smid wordt om zijn goedheid beloont en mag drie…

sprookje uit 1970
 • luid brullend op hen af. De rovers schrokken vreselijk. Ze dachten niet anders of de duivel kwam hen halen en ze renden weg
 • boek
 • duivel
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

sprookje uit 1970
 • de vreemde heer — het was de duivel en niemand anders — en de jager tekende op een papier zijn naam met zijn bloed. Zeven
 • jager erg verdrietig, want hij vreesde terecht dat de duivel hem zou komen halen. Zijn vrouw bemerkte dat hem iets bijzonder
 • Een jager is in dienst van een rijk heer. Hij is geen goede jager. De duivel, vermomd als heer, zorgt ervoor dat de
 • jager zeven jaar lang goed kan schieten in ruil voor zijn ziel. Voorwaarde is wel dat de duivel altijd moet kunnen zeggen
 • boek
 • duivel
 • Een jager is in dienst van een rijk heer. Hij is geen goede jager. De duivel, vermomd als heer, zorgt ervoor dat de jager zeven jaar lang goed kan schieten in ruil voor zijn ziel. Voorwaarde is wel…

broodjeaapverhaal uit 1990
 • voorgeschoteld aan orthodoxe christenen in een boek over occultisme door W.J. Ouweneel, Het domein van de slang (1990). (W.J
 • boek
 • duivel
 • Een echtpaar vraagt een jong stel op hun baby te passen. Als ze thuiskomen blijkt de baby geroosterd te zijn. Het stel was aangesloten bij de satanskerk.

mop uit 1860
 • boek
 • duivel
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list: hij stopt een zalm in de vosseval en een vos in een fuik. Even later 'vinden' hij…

sprookje uit 1909
 • boek
 • duivel
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…