Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

51 resultaten voor ""

exempel uit 1970
 • duivel heeft getoond. Na het drinken komen er rookwolken uit zijn ogen, mond en neus en wordt hij in de vlammen geworpen.
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Een bisschop had op aarde aan weelde en geluk niets te kort. Hij stierf echter een onzaligen dood. Hij werd voor de prins der duivelen geleid en gedwongen een drank te drinken: verdiend door de trouwe…

exempel uit 1970
 • ziet de man op een gruwelijk eng paard aankomen. Hij komt haar waarschuwen: dit paard is de duivel. Omdat hij altijd onkuis
 • boek
 • duivel
 • Een hovaardig, onkuislijk en onrechtvaardig edelman sterft. Zijn vriendin Alyt krijgt op een dag een verschijning: ze ziet de man op een gruwelijk eng paard aankomen. Hij komt haar waarschuwen: dit…

exempel uit 1970
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Een heilig mens wordt getoond hoe het een machtig, maar slecht man in de hel vergaat, zodra hij er heen is gebracht. Hij moet van de prins der duivelen op een troon gaan zitten, die gloeit als vuur,…

exempel uit 1970
 • Er was eens een kluizenaar die het lukte om de verleidingen van de duivel 40 jaar te weerstaan. Maar na 40 jaar pleegde
 • hij, verleid door de duivel, alsnog ontucht. Op een vergadering van duivels moeten zij hun daden aan de opperduivel bekend
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Er was eens een kluizenaar die het lukte om de verleidingen van de duivel 40 jaar te weerstaan. Maar na 40 jaar pleegde hij, verleid door de duivel, alsnog ontucht. Op een vergadering van duivels…

exempel uit 1970
 • wonder uit een preek van een bekwame prediker: een simpele, ongeleerde man die door de duivel bezeten was, antwoordde op alle
 • boek
 • duivel
 • Dat drie een zijn, zoals in de heilige drievuldigheid, is onmogelijk te doorgronden. Dat bewijst ook het volgende wonder uit een preek van een bekwame prediker: een simpele, ongeleerde man die door de…

sage uit 1925
 • intusschen laten zien, dat hij zich door geen bedelmonnik bang liet maken, dat hij voor niets, voor hel noch duivel vervaard was
 • deze vreemde voorspelling bestijgt de ridder zijn paard om te laten zien dat hij niet bang is voor hel en duivel! Hij rijdt
 • boek
 • duivel
 • Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een bedelmonnik aan, die de ridder waarschuwt: de monnik kan maar beter bidden voor…

sage uit 1925
 • had gezien, sloeg den schrik om het lijf. Dat was vast en zeker een gedrocht uit de hel, een monster van den duivel. De
 • niemand gezien; dat was de bare duivel wel in persoon. Dadelijk werden nu boden gestuurd naar den burgemeester en den pastoor
 • weer op de kar legt. Hij zegt: "O, domme Weertenaren, wat u brengt in zulk' benauwenis, Is geen baarlijke duivel, maar een
 • boek
 • duivel
 • Een visboer uit Holland komt per ongeluk terecht in Weert, waar hij een grote rog verliest, die van de glibberige visstapel glijdt. De inwoners van Weert hebben nog nooit een rog gezien en denken dat…

sage uit 1925
 • er op uit, om ze in Limburg te zaaien. Maar Belzebub, de duivel, die bang was, dat het te mooi werd, vloog ongezien mee
 • zaaien. Maar de duivel, bang dat het te mooi zou worden, vloog stiekem mee en sneed een opening in de zak, waardoor boven de
 • boek
 • duivel
 • Aartsengel Gabriël wordt er door Onze Lieve Heer op uitgestuurd om hutten en hofsteden over de provincie Limburg te zaaien. Maar de duivel, bang dat het te mooi zou worden, vloog stiekem mee en sneed…

sage uit 1925
 • rijzen, toen de duivel, die wel begreep, dat die plaats voor hem een oorzaak van onheil ging worden, besloot het bouwsel te
 • de duivel, ,,Het is anders al mooi genoeg, zoolang te hebben geloopen en dan nog zulk een verren weg voor zich te hebben
 • De duivel wil voorkomen dat er een klooster wordt gebouwd op de Saffenberg. Daarom gaat hij naar de Sahara en neemt een
 • gooit de duivel de zandberg in het meer. Tot op heden heet die berg de 'Duivelsberg' en wil er niets groeien behalve heide.
 • boek
 • duivel
 • De duivel wil voorkomen dat er een klooster wordt gebouwd op de Saffenberg. Daarom gaat hij naar de Sahara en neemt een grote zandberg mee. Als hij na een flinke tocht eindelijk in de buurt van de…

sage uit 1925
 • DE DUIVEL UNDER DE GEDAANTE VAN DE GELUKZALIGE MAAGD MARIA. Magister Wiger, heer van Maastricht. nu overgegaan in de
 • duivel echter, de bedrijver van allerlei ongerechtigheid, die Haar (de H. Maagd) had nagebootst, liet de teekenen van zijn
 • De Duivel verschijnt aan een non in de gedaante van de Heilige Maagd Maria. Maar als de verschijning aan de vrome vrouw
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • De Duivel verschijnt aan een non in de gedaante van de Heilige Maagd Maria. Maar als de verschijning aan de vrome vrouw vraagt om haar voeten te kussen, krijgt de zuster argwaan.

sage uit 1925
 • DE DUIVEL ALS KINDJE. Van de Maastrichtsche vrijmetselaarsloge werd ook verhaald, dat de duivel zich daar had vertoond
 • Duivelssagen: De duivel als kindje
 • Van de Maastrichtsche vrijmetselaarsloge werd ook verhaald, dat de duivel zich daar had vertoond in de gedaante van een
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Van de Maastrichtsche vrijmetselaarsloge werd ook verhaald, dat de duivel zich daar had vertoond in de gedaante van een lief kindje, met krullend gouden haar en gekleed in een fraai kleedje van rozige…

sage uit 1925
 • ging niet meer terug kijken", zeide hij. "En al was het de duivel zelf", verzekerde de molenaar, ,dan houdt mij dat niet
 • drie dagen sterft gij en in dezen stoel zult gij voor eeuwig uw spot en uw gierigheid boeten." Toen reed de duivel hem weer
 • . Zijn knecht beweert de duivel te hebben gezien. Godeslag gaat zelf kijken en ziet de duivel, die zijn vijf mark onder de
 • . De duivel zegt dat hij over drie dagen zal sterven. De volgende dag vindt Godeslags vrouw haar man halfdood voor de molen
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • De molenaar Godeslag van de Zwarte Molen weigert om mee op kruistocht te gaan, eveneens als hij weigert om veertig mark te betalen aan de minvermogenden die wel gaan en veel kosten maken. Hij betaalt…

sage uit 1925
 • DEN DUIVEL TE SLIM Op de Schrieversheide onder Heerlen stond een berucht kaarthuis. De spelers, die daar kwamen
 • duivel toe!" Hij speelde dien avond en verloor alles. Er bleef hem niets meer over; hij was geruïneerd. Vloekend verliet hij
 • Duivelssagen: De duivel te slim
 • Een speler heeft bijna al zijn vermogen met kaarten verspeeld. 'Alles is naar de duivel' roept hij. Onderweg naar huis
 • krijgt van de heer een vat geld en moet die na precies een jaar strijkmaat aan de duivel (want die is het) teruggeven. Lukt
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Een speler heeft bijna al zijn vermogen met kaarten verspeeld. 'Alles is naar de duivel' roept hij. Onderweg naar huis komt hij een heer tegen, waartegen hij zijn ongelukkige toestand vertelt. De heer…

sage uit 1925
 • HET AMEUBLEMENT VAN DEN DUIVEL. In Maastricht woonde een meubelwerker, die geen goeden naam had. Hij was wel een goed
 • Duivelssagen: Het ameublement van den duivel
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Een meubelmaker drinkt veel en werkt nauwelijks. Niemand weet hoe het kan dat hij toch zoveel geld heeft. Op een dag belooft hij een klant dat een meubelstuk, waar hij nog niet aan begonnen is, morgen…

sage uit 1925
 • DE DUIVEL LAPT SCHOENEN. In een der volksbuurtjes te Maastricht woonde lange jaren geleden een oude vrouw met haar
 • zoon. Zij had den naam, met den duivel in betrekking te staan. De zoon was schoenmaker; de moeder haalde het werk bij. Het
 • Duivelssagen: De duivel lapt schoenen
 • contact staan met de duivel. Er werd door de schoenmaker nooit gewerkt, behalve in de nacht van vrijdag op zaterdag, dan
 • hoorde men duidelijk dat er schoenen gemaakt werden. Het werk van de duivel. De vrouw is dood teruggevonden met haar hoofd
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • In een van de volksbuurtjes van Maastricht woonde een oude vrouw met haar zoon die schoenmaker werd. De vrouw zou in contact staan met de duivel. Er werd door de schoenmaker nooit gewerkt, behalve in…

sage uit 1925
 • DE DUIVEL VOORZEGT EEN BEVALLING.. De vrouw van een boer uit Bunde moest bevallen. Het was al nacht. De boer zond zijn
 • Duivelssagen: De duivel voorzegt een bevalling
 • precies op het uur dat de duivel had voorspeld.
 • boek
 • duivel
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

sage uit 1925
 • het hartje winter is, en zich razendsnel lijkt te bewegen. Als de jongeman een kruis slaat, is de duivel verdwenen
 • boek
 • duivel
 • Een jongeman gaat wat laat naar huis, maar wordt achtervolgd door een vreemde heer, die zomerkleren draagt, ofschoon het hartje winter is, en zich razendsnel lijkt te bewegen. Als de jongeman een…

sage uit 1925
 • haas voor dederde maal de pooten op een ramenas legde, riep de jonkman: ,,Al komt nu de duivel op stelten, hebben zal ik ze
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Iemand die slecht leefde en veel vloekte, wilde op een avond ramenassen uit een berucht veld stelen. Maar bij iedere ramenas die hij uitkoos, ging telkens een haas zitten. Uiteindelijk nam hij er…

sage uit 1925
 • DE DUIVEL ALS BEDGENOOT. Op den oliemolen, die vroeger, even voorbij de Kommen te Maastricht, aan den Jeker stond, was
 • , wat je wil!" Volgens beweren van meerdere personen, moet die hond de duivel zijn geweest, die dien knecht 's nachts
 • Duivelssagen: De duivel als bedgenoot
 • volgende dag is de hond verdwenen. Volgens meerdere personen moet die hond de duivel zijn geweest, die die knecht 's nachts
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Op een oliemolen werkt een knecht met een vreemde naam. Op een dag komt er een nieuwe knecht, die van de oudere knecht hoort, dat op hun slaapverblijf 's nachts een hond binnenkomt. De jongere knecht…

sage uit 1925
 • !" antwoordde de heer. "Dan zal ik bet u eens beter zeggen, mijnheer! Dat is geen aap, dat is de duivel zelf. Hij heeft het al
 • schrikt en duikt onder het bed. De pater vertelt de man dat het aapje eigenlijk de duivel is, die hem van zijn
 • boek
 • duivel
 • Een rijke man heeft een aap in dienst die hem bedient als een lakei. De plaatselijke pastoor komt erachter dat de man niets meer met zijn geloof doet, afgezien van een klein gebedje iedere dag. Hij…

sage uit 1925
 • DE DUIVEL ALS HOND. Het moet in de omstreken van Gulpen zijn gebeurd. Daar was iemand, die zoo slecht leefde, dat er
 • negenden keer had de man goed gebiecht en verloor de duivel zijn macht over hem; hij moest de vlucht nemen. De man werd na dat
 • De duivel als hond
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas echt bang. Een zwarte hond keert het huis binnen en kruipt onder het bed. De man…

sage uit 1925
 • godslasteraar was en altijd op de Moeder Gods schimpte. De menschen uit het dorp meenden, dat hij zijn ziel aan den duivel had
 • Van een molenaar die altijd vloekt en tiert, wordt gezegd dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, omdat zijn
 • boek
 • duivel
 • Van een molenaar die altijd vloekt en tiert, wordt gezegd dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, omdat zijn molenwieken altijd draaien, ook zonder wind. Of in de omgekeerde richting, bij…

sage uit 1925
 • plons, maar niemand durfde zich buiten wagen, omdat men algemeen dacht, dat de duivel ,den groene" in het water had gesleurd
 • Groene door de duivel in het water was gegooid. De man was altijd een uitmuntend zwemmer, maar deze nacht verdronk hij. Hij
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Iemand uit de Sint-Antoniusstraat wordt De Groene genoemd, omdat hij zo'n bleek gezicht heeft. Hij vloekt en tiert altijd, vooral op zaterdag wanneer hij dronken is. Op een zaterdagavond horen ze in…

sage uit 1925
 • . ,,Jezus, Maria, Joseph, sta mij bij" riep hij uit, en teekende zich met het kruis. En de duivel verdween onmiddellijk. De man
 • heer paardenpoten had. "Jezus, Maria, Joseph, sta mij bij," riep hij uit, en sloeg een kruis. En de duivel verdween
 • duivel
 • boek
 • duivel
 • Een dronken man vloekte voortdurend. Een heer kwam naast hem staan en vertelde de hele tijd dingen, waar de beschonkene het niet mee eens was, zodat hij nog meer begon te vloeken. Toen hij zijn…

sage uit 1925
 • , dat hij weer ging verliezen. ,,De duivel met zijn moer hale je!" schreeuwde hij tegen een van de spelers van zijn
 • heeft de duivel, wanneer hij geroepen wordt, macht, mits de verwensching echt gemeend is. Dat was ze nu wel in dit geval. De
 • Een kaartspeler vervloekt zijn medespeler. Omdat dat gemeend is, komt de duivel direct en neemt de verwenste speler mee
 • , door de schoorsteen. Gelukkig zit er herberg boven het lokaal iemand de rozenkrans te bidden en daar kon de duivel niet
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Een kaartspeler vervloekt zijn medespeler. Omdat dat gemeend is, komt de duivel direct en neemt de verwenste speler mee, door de schoorsteen. Gelukkig zit er herberg boven het lokaal iemand de…