Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

sage uit 1923
 • raad beloofd hadden den duivel te verdrijven, Trokken zij samen naar het huis, Met honderde getuigen, Waar men de Satan
 • boek
 • duivel
 • De paters Minderbroeders worden op aandringen van een dominee uit Goes verjaagd en trekken naar het klooster in Sas van Gent, maar als de dominee overlijdt, verschijnt een zwarte hond met vurige ogen,…

legende uit 1918
 • zeggen, tegen mijnen wil, ik ben geen mensch, maar ik ben de duivel. De gedaante van een mensch heb ik aangenomen. Ik heb
 • den duivel: "In naam van onzen Heer Jezus Christus, ga van hier. Doet nimmer meer een mensch kwaad, die Maria, de Moeder
 • wordt gehaald, blijkt dat hij geen mens is maar een dienaar van de duivel. Hij bekent dat hij naar de ridder is gezonden om
 • verkeerde smeekt om genade en wil zijn leven beteren. De dienaar van de duivel werd weggestuurd en van hem bleef niets over dan
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • Er was eens een ridder die woonde in een groot kasteel. De ridder beroofde iedereen die zijn kasteel passeerden. Maar hij bad ook elke dag tot Maria. Op een dag passeert een heilige het kasteel. Als…

sage uit 1918
 • schoon als het wezen kon. Hij plaatste daarbij den duivel onder Hare voeten, zoo leelijk als het wezen kon, waarom de duivel
 • gedaante, waarin hij was afgebeeld onder Maria's voet. Smadelijk sprak de Duivel den koster toe: "Waarom?" zoo vroeg hij
 • beeld van Maria en zet onder haar voet een lelijk beeldje van de duivel. Satan bezoekt vervolgens de koster en vraagt hem
 • het beeldje weg te halen of anders zou het hem berouwen. De koster weigert. Echter de duivel is zeer slim. Een tijdje
 • boek
 • duivel
 • Twee Sint-Bernards kloosters waren er, een mannenklooster en een vrouwenklooster. In beide kloosters baden de koster en de kosterin regelmatig tot Maria. Al spraken ze elkaar nooit toch hadden ze…
pl24.jpg
pl25.jpg