Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

68 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p. 36-37
 • 1930
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat
 • de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer groeit. De boer poot alleen maar
 • boek
 • duivel
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer…

sage uit 1934
 • hij gezegd. 'Ik moet en ik zal, al moest de duivel mij helpen!' Hij stond nu buiten op den doodstillen weg. Zwart, zwart
 • landen lag, bleef ondoorgrondelijk. Dit was de Duivel! Driek voelde het; 't angstzweet brak hem uit; 't parelde in droppeld
 • boek
 • duivel
 • Driek, een ijverige boerenknecht, ging iedere zondag naar de stad om zich te goed te doen aan veel drank. Op een dag was zijn baas het zat en zei Driek om 11 uur thuis te zijn, anders zou hij de nacht…

sage uit 1934
 • boek
 • duivel
 • Ward, een zeer gierige schaapherder, ziet een Spaanse soldaat een tas verliezen. Hij raapt de tas op, deze zit vol met geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas…

legende uit 1933
 • boek
 • duivel
 • Een non wil een oud Mariabeeld in het vuur verbranden, maar het verbrandt niet. Dan wordt het in een kast bewaard, maar de non krijgt meermaals de opdracht van Maria om het beeld alsnog te vereren.…

sage uit 1934
 • wies wel veul latijn, maar zoo'n akelig ding had ie ook nooit gezien. Maar in z'n boek stond zoo iets geteekend en d'r
 • boek
 • duivel
 • Pidolleke de mol werd door meneer Eiber de ooievaar gevangen en in zijn snavel meegenomen. Onderweg naar zijn nest kreeg de ooievaar medelijden met de mol, en stelde voor hem vrij te laten. De mol zei…

sage uit 1930
 • Laan, K. ter. Groninger overleveringen. Zutphen, 1930. p. 52
 • 1930
 • is toen gedoofd, omdat er toch geen schepen meer langskwamen. De duivel is er gekomen en heeft er zijn licht aangestoken
 • boek
 • duivel
 • Een keizer wilde eens het gebied rond Zeerijp veroveren. Alle wetten moesten door twaalf mannen opgeschreven worden. De twaalf mannen weigerden en werden als straf op een stuurloze boot op zee gezet.…
pic52.jpg
pic53.jpg
pic57.jpg

sage uit 1930
 • Laan, K. ter. Groninger overleveringen. Zutphen, 1930. p. 68
 • 1930
 • Twee jongens ontdekken dat een medespeler bij het kaartspel de duivel is, omdat zij een paardepoot onder de tafel zien.
 • boek
 • duivel
 • Twee jongens ontdekken dat een medespeler bij het kaartspel de duivel is, omdat zij een paardepoot onder de tafel zien.

sage uit 1930
 • Duivel hield.
 • Laan, K. ter. Groninger overleveringen. Zutphen, 1930. p. 110
 • 1930
 • Griet Koenes uit Muntjeziel heulde met de duivel. Toen ze stierf, wilde niemand haar op het kerkhof hebben. Ze besloten
 • Duivel.
 • boek
 • duivel
 • Griet Koenes uit Muntjeziel heulde met de duivel. Toen ze stierf, wilde niemand haar op het kerkhof hebben. Ze besloten haar met paar en wagen naar de zee te brengen. Sindsdien spookt Griet en wil zij…

sage uit 1930
 • Laan, K. ter. Groninger overleveringen. Zutphen, 1930. p. 115
 • 1930
 • Een Wiede Wiend is de duivel in de gedaante van een windhond. Hij loopt voor je om je de weg te wijzen. Hij groeit om
 • boek
 • duivel
 • Een Wiede Wiend is de duivel in de gedaante van een windhond. Hij loopt voor je om je de weg te wijzen. Hij groeit om je bang te maken. Als je hem niet volgt, geeft hij je een knauw.
p115.jpg

legende uit 1938
 • boek
 • duivel
 • In de omstreken van Bakel zwerft een duivelsmoeder. Overal waar ze komt vergaan bloemen en bomen en verschroeit de grond. De hersenen van de mensen die haar zien drogen uit. Maar in de tijd van…
KUYP004.jpg

legende uit 1938
 • . Winus zegt de duivel dat hij het niet mag toestaan, maar in plaats daarvan laat de duivel de kapel verbouwen tot
 • boek
 • duivel
 • Winus Monkels is een man die mensen vermoordt en berooft. Op een dag wil hij een edelman beroven, maar omdat de man beschermd wordt door twee aartsengelen, gezonden door Onze Lieve Vrouwe, lukt dat…
KUYP010.jpg

sage uit 1934
 • Geld buiten boord Wanneer de tijd er is haalt de duivel den schipper die vrijmeson is. Maar zoolang die tijd er nog
 • niet is hebben die schippers een streepje voor bij anderen. Door hun verbond met den duivel hè. Zoo was er eens een
 • Schippers die een verbond met de duivel hebben, hebben altijd voorspoedige reizen, weer of geen weer. Wat doen zij? Zij
 • boek
 • duivel
 • Schippers die een verbond met de duivel hebben, hebben altijd voorspoedige reizen, weer of geen weer. Wat doen zij? Zij kopen de wind om door in de donkere nacht geld over boord te gooien.

sage uit 1934
 • De duivel aan boord Zoo af en te brengt de duivel een bezoek aan een schip in volle zee. Hoe hij er komt is een
 • vermist na het bezoek; de duivel heeft hem gehaald. En hij weet precies wie hij hebben moet, die Joost. Hij pikt er altijd de
 • De duivel aan boord
 • De duivel brengt wel eens een bezoek aan een schip in volle zee. Daarna wordt er altijd iemand vermist. Meestal een
 • boek
 • duivel
 • De duivel brengt wel eens een bezoek aan een schip in volle zee. Daarna wordt er altijd iemand vermist. Meestal een vrijmetselaar.

sage uit 1933
 • als hoofdbewijs van haar schuld. Zij stierf aan de pijniging; toen heette het dat de duivel haar den nek had gebroken.
 • boek
 • duivel
 • Een man was al tijden erg ziek. De duivelbanner zei dat dit kwam door een heks. Hij moest haar iets geven en daarbij zeggen: "om Godswil". Toen werd de man beter. De heks werd gevangen genomen en kwam…

sage uit 1933
 • . - Vijf en twintig jaar geleden had zij een leugen bevestigd met de woorden "dat zij den duivel lijf een ziel overgaf"; sinds
 • op hun rug. Zonneklaar was nu bewezen, dat ze heksen waren; want het verbond met den duivel maakt den mensch de helft
 • duivel gesloten en leerde de andere heksen allerlei kunsten en vloeken.
 • boek
 • duivel
 • In 1595 woedde in Mierlo de heksenziekte. Deze ziekte sloeg over naar veel omliggende steden. Er kwamen grootschalige heksenprocessen, waarbij de waterproef de schuldigen moest aanwijzen. Er was een…

sage uit 1933
 • gevaarlijk, om, als men er eenmaal in is, er weer uit te gaan, want dan breekt de duivel u den nek. Blijft men er, dan zal een
 • boek
 • duivel
 • Wie een wisseldaalder wil hebben, moet zorgen dat hij op Sint-Jansnacht om twaalf uur op een kruisweg is.

sage uit 1933
 • persoonlijken duivel. Deze sagen vormen dus een overgangsgroep tusschen de Mythologische Sagen en de Legenden.
 • Valt onder hoofdstuk en titel(s): I. Duivelsagen; 1. Duivel als Mensch. Door de notulist opgevat als apart verhaal
 • persoonlijke duivel.
 • boek
 • duivel
 • De heidenen kenden nog de demonen en 'het kwaad'. Maar met het christendom ontstaat voor het eerst het geloof van de persoonlijke duivel.

sage uit 1933
 • De duivel heeft de menschen dikwijls leelijke parten gespeeld. No. 192. Het rooken bijvoorbeeld komt van den duivel
 • natuurlijk vervelend om zoo'n lang eind alleen te gaan. Toen kwam 'n boer eens een duivel tegen; die had een stok in zijn mond
 • Valt onder hoofdstuk en titel(s): I. Duivelsagen; 1. Duivel als Mensch. Bronnen: 1) Diermanse in Volkskunde, XXXIII
 • De boeren zijn door de duivel gaan roken. Een boer kwam eens de duivel tegen die aan het roken was en hij vroeg wat het
 • was. De duivel zei dat roken goed zou helpen tegen verveling.
 • boek
 • duivel
 • De boeren zijn door de duivel gaan roken. Een boer kwam eens de duivel tegen die aan het roken was en hij vroeg wat het was. De duivel zei dat roken goed zou helpen tegen verveling.

sage uit 1933
 • den vloer, en vat een ruigen paardenpoot. De gedachte, dat 't den lijfelijken duivel is, die met hem op dit verheven uur
 • Valt onder hoofdstuk en titel(s): I. Duivelsagen; 1. Duivel als Mensch. Bronnen: 2) Cuypers in Tijdschrift voor N. Br
 • meedoen. Het bleek later de duivel in eigen persoon te zijn. Het drietal miste niet alleen de Kerstmis, maar waren ook heel
 • boek
 • duivel
 • In de Kerstnacht zaten drie mannen in de herberg te wachten op een vierde hand, zodat ze een partijtje kaart konden spelen. Ze moesten heel lang wachten en begonnen te vloeken. Plotseling stond er een…

sage uit 1933
 • meisje meer met mij dansen wil, dan dans ik wel met den duivel." Dat had de booze zich in 't oor geprent, want toen Thijs
 • dien volgenden nacht, precies om twaalf uur, stomdronken, langs den doornstruik kwam, heeft de duivel, met hem door de
 • Valt onder hoofdstuk en titel(s): I. Duivelsagen; 1. Duivel als Mensch. Bronnen: 4) Volksmond, F. de Bekker.
 • : "Wanneer dan geen meisje meer met mij wil dansen, dan dans ik wel met de duivel". De volgende dag, om middernacht, loopt hij
 • weer langs dezelfde doornstruik en hij wordt plots vastgepakt door de duivel die met hem begint te dansen. Als hij Jezus
 • boek
 • duivel
 • Thijs van der Bruggen is tijdens carnaval erg uit zijn humeur, want zijn vriendin heeft het uitgemaakt. Als hij stomdronken met een vriend langs doornstruiken loopt is hij het zat dat hij steeds…

sage uit 1933
 • zwaaide naar de deur toe. Zijn makkers hoorden hem met een paar vloeken, die er wezen mochten, schreeuwen, "al moest de duivel
 • den muur. Waar de pet den muur raakte, is een groot gat ontstaan; daardoor vloog de duivel met hem naar binnen. Toen
 • Valt onder hoofdstuk en titel(s): I. Duivelsagen; 2. Duivel als hond. Bronnen: 1) Volksmond.
 • thuis moest komen, anders kwam hij er niet meer in. Peer was veel te laat en riep al vloekend: "al moest de duivel me
 • bed liggen. De duivel had hem de nek omgedraaid.
 • boek
 • duivel
 • Te Ulvenhout woonde een knecht, Peer, die zich niet al te netjes gedroeg. Hij zat hele dagen in de kroeg te kaarten met zijn makkers en hij dronk heel veel bier. De boer was het op een dag zat en zei…

sage uit 1933
 • getuigen en de duivel mij meevoeren naar de eeuwigheid." En zie, daar opende zich de aarde. Zeven gebalde vuisten staken uit
 • Valt onder hoofdstuk en titel(s): II. Duivelsagen; 2. Duivel als hond. Bronnen: 2) Mededeling Henri 't Sas.
 • ontkennen. Hij zei dat als hij het gedaan had, de doden tegen hem mochten getuigen en de duivel hem mocht meevoeren naar de
 • boek
 • duivel
 • Een kolenbrander uit Ginneken had zeven vreemdelingen vermoord. Hij werd veroordeeld tot ophanging, maar bleef ontkennen. Hij zei dat als hij het gedaan had, de doden tegen hem mochten getuigen en de…

legende uit 1933
 • boek
 • duivel
 • Een non wil een oud Mariabeeld in het vuur verbranden, maar het verbrandt niet. Dan wordt het in een kast bewaard, maar de non krijgt meermaals de opdracht van Maria om het beeld alsnog te vereren.…

sage uit 1933
 • uitzong over heiden en bosschen. Ge kunt begrijpen dat dit tegenstand uitlokte van den duivel en zijn trawantschap, de heksen
 • De duivel en de heksen wilden wraak op de klokken die in de torens werden geplaatst. Toen de klok voor de toren van
 • boek
 • duivel
 • De duivel en de heksen wilden wraak op de klokken die in de torens werden geplaatst. Toen de klok voor de toren van Sevenum onderweg was maakten ze een plan. Ze lieten de kar vastlopen en pakten toen…

sage uit 1933
 • boek
 • duivel
 • In veel gebieden was er een bepaald ven dat werd getypeerd als een "klokput". Vooral in de Roomsche streken heeft dit volksgeloof lang voortbestaan.