Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

26 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • de duivel en zijn moeder waren. Als de politie later komt vragen hoe ze ineens aan al dat geld komen, vertelt de vrouw
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Een man vind een schat in het bos, maar weet dat zijn vrouw haar mond niet kan houden als ze het weet. Hij begraaft de schat weer en doet een vis in zijn hazenval en een haas in zijn visnet. Dan…

sprookje uit 1970
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Jan de Soldaat trekt, na vervulde dienstplicht, huiswaarts. Onderweg komt hij Onze Lieve Heer en Sint Pieter tegen die, incognito als bedelaars, hem om een aalmoes vragen. Jan deelt hierop zijn…

sprookje uit 1970
 • daarover, maar de soldaat zei hem, dat hij voor dood noch duivel bang was, want "Wat God bewaart, is wel bewaard." "Geef mij de
 • , maar wenkte hem met de vinger. "Spreek toch als je van God bent," lachte de soldaat. "Ben je echter van de duivel, scheer
 • geschonken en één aan de kerk. De derde pot vol goud mag de soldaat zelf houden. De soldaat wordt schatrijk.
 • boek
 • duivel
 • goud
 • In een huis spookt het. Een soldaat neemt er zijn intrek. Tijdens het pannekoeken bakken vallen via de schoorsteen gedeelten van een geraamte in zijn pan. Het blijkt het geraamte van het spook te…

sprookje uit 1970
 • brood mee. Op een keer vond hij onder zo'n boomstronk een hele grote pot goud. Maar toen zijn vrouw Griet hem 's middags
 • zijn eten kwam brengen, durfde hij haar niet te zeggen dat het goud was, dat hij in de ijzeren pot gevonden had, want ze
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

sprookje uit 1909
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…

sage uit 1934
 • hield zijn hart onontkoombaar gevangen; 't verlangen naar 't goud schroeide als een gloeidende keten om z'n ziel. Op dezen
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Ward, een zeer gierige schaapherder, ziet een Spaanse soldaat een tas verliezen. Hij raapt de tas op, deze zit vol met geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas…

sage uit 1919
 • tot 1610 voor er klare argumenten werden gehoord; dat de heksen nooit eenig profijt van hun verbond met den duivel hadden
 • pijnbank gebracht, bekende ze, dat ze inderdaad gemeenschap had gehad met den duivel. Toen ze eens, ongeveer vijf en dertig
 • duivel en met hem een verbond had gesloten, waarop hij haar leerde heksenzalf te maken, waarmee ze bleef drijven op water en
 • boek
 • duivel
 • goud
 • In 1565 werd een van hekserij verdachte vrouw op de pijnbank gedwongen te bekennen, dat ze gemeenschap had gehad met de duivel en met hem een verbond had gesloten, waarop hij haar leerde heksenzalf te…

sage uit 1923
 • beiden in een diepen slaap, waarvan de duivel gebruik maakte om hen meer dan tweehonderd mijlen ver weg te voeren. Bij hun
 • toch mijn dochter uw goud en uwe diamanten eens!” Dat deed de burchtheer, terwijl hij vleiend de jonkvrouw toesprak: “Dit
 • maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd. Ze komen in een veraf gelegen gebied terecht
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

mop uit 1651
 • 'Droes' = duivel, kerel, maar wordt hier waarschijnlijk gebruikt voor geld en andere waardevolle spullen.
 • Een berooide edelman hoort 's nachts dieven in zijn huis en roept: 'Welke duivel zoekt u hier 's nachts, die ik overdag
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Een berooide edelman hoort 's nachts dieven in zijn huis en roept: 'Welke duivel zoekt u hier 's nachts, die ik overdag niet eens vinden kan.'

sage uit 1925
 • DEN DUIVEL TE SLIM Op de Schrieversheide onder Heerlen stond een berucht kaarthuis. De spelers, die daar kwamen
 • duivel toe!" Hij speelde dien avond en verloor alles. Er bleef hem niets meer over; hij was geruïneerd. Vloekend verliet hij
 • Duivelssagen: De duivel te slim
 • Een speler heeft bijna al zijn vermogen met kaarten verspeeld. 'Alles is naar de duivel' roept hij. Onderweg naar huis
 • krijgt van de heer een vat geld en moet die na precies een jaar strijkmaat aan de duivel (want die is het) teruggeven. Lukt
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Een speler heeft bijna al zijn vermogen met kaarten verspeeld. 'Alles is naar de duivel' roept hij. Onderweg naar huis komt hij een heer tegen, waartegen hij zijn ongelukkige toestand vertelt. De heer…

mop uit 1651
 • is. De man doet een voorstel: een duivel moet het maar eens ondervinden. Een duivel wordt voor deze taak geronseld: hij
 • moet het tien jaar met een vrouw uithouden. In Florence trouwt deze duivel en het eerste half jaar is hemels, maar het
 • Duivel
 • boek
 • bezoek van de duivel
 • door de duivel bezeten
 • Een man ligt in de hel, klaar om gepijnigd te worden. De schuld van de wandaden die hij gepleegd heeft (moorden, valsemunterij etc), laadt hij op zijn vrouw. Zij was er de oorzaak van. Men vraagt of…

legende uit 1919
 • schilders tot zich, en gaf hun goud, opdat zij Jezus' heilig leven op het doek zouden malen. Dan kwamen de doeken, en men
 • veroverde kransen van goud, zilveren bekers met edelsteenen bezet, tafelen van citroen- en rozenhout, marmeren beelden
 • hij tot zijn schrik dat hij arm was geworden. Dan wordt hij bezocht door de duivel. Hij sluit een overeenkomst met de
 • duivel; in ruil voor zeven jaar rijkdom, moet de ridder na deze zeven jaar zijn ziel aan de duivel geven. Op de laatste dag
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Een jonge ridder wordt verliefd op een jonge non, wonend in een klooster. Ondanks het feit dat hij weet dat ze nooit geliefden kunnen zijn, houdt hij zielsveel van haar. Het was een koen ridder die…
cohen8.jpg

sage uit 1919
 • goud voor het opdiepen hebben als water uit een put. Kijk hier deze kist een aan! Schud maar goed! Ons lachen is gedaan
 • kwaken, en ze hadden ons nog wel netjes gewezen, waar hun goud lag. Maar er is nu niet meer over.” “En onze oogst dan?” “Die
 • . Op een dag bemerkte de baron dat de schatkist leeg was. dan krijgt hij bezoek van de Duivel, die beloofd hem zeven jaar
 • een gevulde schatkist. daar tegenover staat dat over zeven jaar het slot van de baron met alles erin van de duivel zal
 • boek
 • duivel
 • goud
 • In Gorinchem woonde eens een baron met drie zonen en zijn vrouw. het was een vroom gezin. op een dag stierf de vrouw. Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde…

sage uit 1918
 • boek
 • duivel
 • goud
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…

sprookje uit 1978
 • Een boer en boerin krijgen een dochter die een arm mist. De ouders vinden dat vreselijk. Op een dag komt de duivel
 • zijn ontroostbaar. De duivel zegt dan dat het hun eigen schuld is, waarna de ouders zelfmoord plegen. Zo kwam de duivel in
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Een boer en boerin krijgen een dochter die een arm mist. De ouders vinden dat vreselijk. Op een dag komt de duivel langs en doet een voorstel: hij kan de dochter aan een arm helpen, maar dan eist hij…

sage uit 1934
 • te streelen in den schitterglans van het goud, en in kindsch plezier met bevende vingers te graaien in de opgehoopte goud
 • verterende, brandende koorts; voor hun oogen blonk den hellen glans van 't begraven goud. De kuil werd steeds dieper, dieper, een
 • nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van hebzucht. Moeizaam probeerden de boeren de
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van…

sage uit 1946
 • aan. - Ik zal het je maar zeggen, zei die, - ik kan je wel helpen. De schipper was bang, dat die hond de Duivel was en
 • kasteel, dat is van goud en daar schijnt de zon op. Toen zeilden ze nog een dag of drie en toen kwamen ze bij het land, maar
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Er was een schipper die een schipbreuk leidde. Hij spoelde op land aan, waar hij een pratende hond ontmoette. Deze zorgde ervoor dat de schipper een nieuw schip kreeg, zeilen en touwen, eten en…

legende uit 1380
 • verleiding niet weerstaan. De duivel fluistert hem in dat hij een teugel moet stelen.
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Brandaan komt in een kasteel op een eiland terecht. Het kasteel is bedekt met robijnen, voor het kasteel ontspringt een bron en er zijn ontelbaar veel kruiden en bomen te zien. Binnen is het ook heel…

legende uit 1380
 • De monniken merken dat de zeebodem van goud is. Ze halen schatten van de zeebodem, waarmee ze veel goede dingen deden
 • boek
 • duivel
 • goud
 • De monniken merken dat de zeebodem van goud is. Ze halen schatten van de zeebodem, waarmee ze veel goede dingen deden. Dan begint het te stormen en te donderen. De duivels komen de monnik halen die de…

legende uit 1380
 • zalen was Al gader snee wit glas, Daer dore blecten die goud male. Dus rikelic was die zale. 1745 In
 • boek
 • boek
 • duivel
 • Brandaan komt in een geweldig land terecht. Hij gaat er met zijn reisgenoten een prachtige burcht binnen. Het is overal zo overweldigend mooi dat de monniken argwaan krijgen en ze aan Brandaan vragen…

sage uit 1946
 • met den duivel omging. Toen hij zo om en nabij de veertig was, kreeg hij in het hoofd om te willen trouwen. Nu moet je
 • , maar op het laatst meende hij, dat de duivel hem te pakken had. Hij stoof weg en het plein af en recht op zijn klooster aan
 • de duivel omgaan. Hoe de ridder ook probeerde, hij kreeg kwam geen stap verder. Zelfs niet toen op een dag het paard van
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Er was eens Rooien Ridder die zijn zinnen gezet had op de jonge Veronica, dochter van een naburige graaf. Deze zag het echter niet zitten. Hij vond de ridder te oud en zijn dochter te jong, maar de…

mop uit 1651
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Iemand die een woekeraar langs ziet komen merkt op dat de man zo rijk is dat zijn bezittingen geen einde kennen. 'Die ken ik wel,' zegt een ander, 'dat is de hel.'

legende uit 1933
 • kruisbeeld van goud, dat de heilige op de borst heeft gedragen. Op zijn feestdag werd die nap ten toon gesteld en de bedevaarders
 • hij zijn stok thuisliet. Terwijl hij weg was stichtte de duivel brand in zijn huis. Odulphus werd het gewaar en bad dat de
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Toen Sint Odulphus oud was kon hij zelden zonder zijn wandelstok naar de kerk. Op een dag voelde hij zich zo goed dat hij zijn stok thuisliet. Terwijl hij weg was stichtte de duivel brand in zijn…

legende uit 1938
 • schreef Willebrord: "Ik zelve zal komen, maar waarschuw Radboud dat zijn dagen geteld zijn en de duivel hem poogt te
 • dien droom verscheen mij een schitterende gedaante in een gouden gewaad. Hij droeg een kroon van rood goud, bespikkeld met
 • boek
 • duivel
 • goud
 • Radboud heeft een droom over een paleis, waarna een diaken en een vrije Fries op onderzoek uit gaan.

sage uit 1923
 • kisten met goud, zilver en edelsteenen. Ik zal u den weg wijzen en ik zal u ook weer terug boven den grond brengen. Ge zult
 • . —"Hier zit het allemaal in, al mijn goud, en mijn ringen en mijn bellen en mijn brotsen, al mijn schatten." En ze viel op de
 • op de grote zwarte hond af om de sleutel uit zijn bek te pakken. De man ziet dat de hond de duivel is, laat zich weer
 • boek
 • duivel
 • goud
 • 's Nachts vraagt een dame aan een stroper haar te verlossen. Ze brengt hem bij drie kisten met schatten, en stuurt hem op de grote zwarte hond af om de sleutel uit zijn bek te pakken. De man ziet dat…