Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

62 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • schreeuwde en blij was, dat hij weer naar de hel terug mocht vluchten. Daar kreeg hij echter de wind van voren en er werd een
 • dropen ze naar de hel af. Eindelijk moest Jan toch sterven en hij kwam aan de poort van de hemel. Hij klopte en Sint Pieter
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Jan de Soldaat trekt, na vervulde dienstplicht, huiswaarts. Onderweg komt hij Onze Lieve Heer en Sint Pieter tegen die, incognito als bedelaars, hem om een aalmoes vragen. Jan deelt hierop zijn…

sprookje uit 1970
 • daarover, maar de soldaat zei hem, dat hij voor dood noch duivel bang was, want "Wat God bewaart, is wel bewaard." "Geef mij de
 • , maar wenkte hem met de vinger. "Spreek toch als je van God bent," lachte de soldaat. "Ben je echter van de duivel, scheer
 • boek
 • duivel
 • hel
 • In een huis spookt het. Een soldaat neemt er zijn intrek. Tijdens het pannekoeken bakken vallen via de schoorsteen gedeelten van een geraamte in zijn pan. Het blijkt het geraamte van het spook te…

sprookje uit 1970
 • allen." "Ja maar," zei de man, "wie bent u dan?" "Ik?" antwoordde de heer. "Heb je mij niet herkend? Ik ben de duivel." "Dan
 • kan ik uw knecht niet worden," zei de man, "want niet alle mensen komen in de hel. U bent dus niet de rechtvaardigste."Met
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel
 • is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de man Onze Lieve Heer tegen. Niet iedereen
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de…

sprookje uit 1970
 • hier," zei de smid, "liever verkoop ik mijn ziel aan de duivel, dan dat ik heel mijn leven arm en ongelukkig moet zijn." En
 • veel te vlug en de duivel kwam terug als een oude, manke man om de ziel van Smidje-Smee te halen. "Ga maar in mijn mooie
 • ziel aan de duivel in ruil dat hij rijk wordt. Na tien jaar komt de duivel terug. De smid laat hem plaatsnemen in de stoel
 • en ranselt hem af. De duivel belooft hem weer tien jaar van rijkdom voor hij terug zal komen. Na weer tien jaar komen
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Een smid beslaat de hoefijzers van een ezel van twee arme mensen. Het zijn Onze-Lieve-Heer en Sint Pieter. De smid wil er geen geld voor krijgen. De smid wordt om zijn goedheid beloont en mag drie…

sage uit 1923
 • gehucht van Breskens heet Duivelshoek, evenals een buurt onder Rilland. Waar de duivel is, is de hel niet ver. Het huis "de
 • Hel" ligt bij Renesse; het huis "Helle" bij Noordwelle. Hellestraat is een gehucht van St. Jansteen.
 • Er is een Duivelsberg, een Duivelshuis, -straatje, -hoekje, evenals huizen, die De Hel heten.
 • De Hel
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Er is een Duivelsberg, een Duivelshuis, -straatje, -hoekje, evenals huizen, die De Hel heten.

sage uit 1934
 • vuur. Wee! Wee! Hij brandde, hij brandde, van binnen en van buiten... Hij brandde in duizenden vlammen: de hel... de hel
 • overal vuur en Ward brandt als in de hel. Vanaf die tijd ziet men soms op de bewuste plek de getergde geest van de brandende
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Ward, een zeer gierige schaapherder, ziet een Spaanse soldaat een tas verliezen. Hij raapt de tas op, deze zit vol met geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas…

mop uit 1651
 • Een predikant wilde zijn gemeente vermanen en waarschuwen voor het gevaar om door de duivel gehaald te worden. Daarom
 • schapen [zijn gemeente] waren opgehaald door de duivel.
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Een predikant wilde zijn gemeente vermanen en waarschuwen voor het gevaar om door de duivel gehaald te worden. Daarom vertelde hij een verhaal over verschillende heren, die opgeroepen werden door Sint…

sage uit 1923
 • tegen den knecht: “Hazenhart dat je bent! Al stond de duivel er in persoon, ik zal gaan kijken!” Terwijl zijn ruig-behaarde
 • hengsels. Zij bevonden zich bij de hel. Solferstank verpestte de lucht. Diep in een rotsige krocht roodde een onheilspellende
 • spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al staat de duivel er. Als hij de deur opent staat
 • hel, wordt weer teruggebracht, maar krijgt te horen dat hij binnen drie dagen zal sterven, wat uitkomt.
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sage uit 1923
 • hij: “De hel…de hel…Weg dat hoofd!...Het kind vervolgt mij…Help, help!...Hij grijpt me…Help!” Wat Lina geargwaand had
 • voetenkussen van het ziekbed en vertwijfelend riep hij uit: “Voor mij is geen redding meer! De duivel hale mijne ziel!” Lina
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sprookje uit 1893
 • naar de hel. Toen hij de hel bijna genaderd was, zag hij aan den kant van een riviertje een duivel zitten, die bezig was
 • vreemdeling, en kort en goed vertelde deze den smid dat hij de duivel in eigen persoon was dat hij volkomen op de hoogte was van
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na
 • alles wat er inzit niet los kan komen zonder de wil van de eigenaar. De smid vraagt de duivel op de stoel te gaan zitten
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

mop uit 1651
 • de duivel naar de hel gebracht en een doodzieke katholiek werd door een engel naar de hemel gevlogen. De engel was niet
 • . De prins antwoordde: 'Omdat de duivel beter voor zijn geuzen zorgt dan de engel voor de katholieken.'
 • boek
 • duivel
 • hel
 • De prins van Wallis en de koning van Spanje gingen samen naar een komedie. In de voorstelling werd een zieke geus door de duivel naar de hel gebracht en een doodzieke katholiek werd door een engel…

sage uit 1978
 • dat hij lang gewacht heeft om de duivel te ontmoeten, en nu wil dat hij zich in het meer stort om naar de hel te gaan. Dat
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Pastoor die gerammel van kettingen in de schoorsteen hoort weet meteen dat het de vuurgeest is. Hij bidt, zet de voordeur open zodat de vuurman kan wegkomen, en volgt hem tot hij bij water stil moet…

exempel uit 1970
 • duivel heeft getoond. Na het drinken komen er rookwolken uit zijn ogen, mond en neus en wordt hij in de vlammen geworpen.
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Een bisschop had op aarde aan weelde en geluk niets te kort. Hij stierf echter een onzaligen dood. Hij werd voor de prins der duivelen geleid en gedwongen een drank te drinken: verdiend door de trouwe…

exempel uit 1970
 • ziet de man op een gruwelijk eng paard aankomen. Hij komt haar waarschuwen: dit paard is de duivel. Omdat hij altijd onkuis
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Een hovaardig, onkuislijk en onrechtvaardig edelman sterft. Zijn vriendin Alyt krijgt op een dag een verschijning: ze ziet de man op een gruwelijk eng paard aankomen. Hij komt haar waarschuwen: dit…

exempel uit 1970
 • Een heilig mens wordt getoond hoe het een machtig, maar slecht man in de hel vergaat, zodra hij er heen is gebracht
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Een heilig mens wordt getoond hoe het een machtig, maar slecht man in de hel vergaat, zodra hij er heen is gebracht. Hij moet van de prins der duivelen op een troon gaan zitten, die gloeit als vuur,…

mop uit 1651
 • Als seecker coopman gesloocken hadde en sijne goedereen in de hel gebracht wierden, soo sogt hij daerover t
 • aen diegeene wiens goederen in de hel waeren, waerop de koopman seyde: 'Soo hoore ick wel dat ick noch genadige duyvels
 • De goederen van een koopman zijn de hel ingesmokkeld en hij kan ze niet terug krijgen; hij mag blij zijn als het hier
 • boek
 • duivel
 • hel
 • De goederen van een koopman zijn de hel ingesmokkeld en hij kan ze niet terug krijgen; hij mag blij zijn als het hier bij blijft.

sage uit 1978
 • vallen en kon hij de man meenemen naar de hel. Maar de duivel had niet voldoende rekening gehouden met de slimheid van de
 • DE DUIVEL VERJAGEN Een boer uit Sterksel was de duivel te slim af. ‘Ik wil mijn ziel verkopen,’ zo zei hij tegen de
 • De duivel verjagen
 • Een boer verkoopt zijn ziel aan de duivel als die hem geld blijf geven zolang bladeren aan de bomen zitten. In de
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Een boer verkoopt zijn ziel aan de duivel als die hem geld blijf geven zolang bladeren aan de bomen zitten. In de herfst bindt de boer de bladeren vast met garen.

sage uit 1978
 • DE DUIVEL ALS HEER Het was vroeger en nu ook nog op vele plaatsen de gewoonte in de Kempen om in de kerstnacht op te
 • . Woedend om deze teleurstelling vloekten de drie mannen alle duivels uit de hel. Tenslotte besloten ze maar om naar huis te
 • De duivel als heer
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Drie mannen die in de kerstnacht opblijven om de nachtmis niet te missen vloeken als een vierde man niet komt om te kaarten. Uiteindelijk speelt een reiziger mee, ze vergeten de tijd, de vreeemdeling…

sage uit 1978
 • HANDEL MET DE DUIVEL Er was eens een boerendochter uit Hapert die gek was op dansen. Zo erg zelfs, dat ze op een avond
 • , toen ze geen jongen kon krijgen om mee te dansen, de duivel opriep om met haar te dansen. Daar verscheen het zwarte
 • Handel met de duivel
 • overkomen omdat hij gezegend is. De duivel moet zonder buit terug naar de hel.
 • Meisje wil zo graag dansen dat ze de duivel aanroept. Die wil wel met haar dansen als ze haar ziel verkoopt. De
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Meisje wil zo graag dansen dat ze de duivel aanroept. Die wil wel met haar dansen als ze haar ziel verkoopt. De nachtwaker ziet aan de bokkepoten dat het de duivel is en verjaagt hem. Als de duivel…

sage uit 1925
 • had gezien, sloeg den schrik om het lijf. Dat was vast en zeker een gedrocht uit de hel, een monster van den duivel. De
 • niemand gezien; dat was de bare duivel wel in persoon. Dadelijk werden nu boden gestuurd naar den burgemeester en den pastoor
 • weer op de kar legt. Hij zegt: "O, domme Weertenaren, wat u brengt in zulk' benauwenis, Is geen baarlijke duivel, maar een
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Een visboer uit Holland komt per ongeluk terecht in Weert, waar hij een grote rog verliest, die van de glibberige visstapel glijdt. De inwoners van Weert hebben nog nooit een rog gezien en denken dat…

sage uit 1925
 • ging niet meer terug kijken", zeide hij. "En al was het de duivel zelf", verzekerde de molenaar, ,dan houdt mij dat niet
 • verslinden tusschen de aarde en de hel. Daar toonde de Moor den molenaar een gloeienden stoel en zeide: "Ga nu naar huis. Binnen
 • . Zijn knecht beweert de duivel te hebben gezien. Godeslag gaat zelf kijken en ziet de duivel, die zijn vijf mark onder de
 • molensteen verplettert en hem vervolgens op een zwart paard meeneemt naar de hel, waar een gloeiende stoel voor hem klaar staat
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • hel
 • De molenaar Godeslag van de Zwarte Molen weigert om mee op kruistocht te gaan, eveneens als hij weigert om veertig mark te betalen aan de minvermogenden die wel gaan en veel kosten maken. Hij betaalt…

exempel uit 1970
 • niet had laten rusten, mocht zijn ziel ook niet in de hel rusten. De duivel trok daarna de ziel uit het lichaam en bracht
 • kaarsen om hem te eren. Toen kwam daar ook een andere heilige man en die zag een duivel bij hem staan. Omdat de arme ziel God
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Een kluizenaar hield zich voor als heilige en de mensen geloofden dat ook. Toen hij op sterven lag kwamen de mensen met kaarsen om hem te eren. Toen kwam daar ook een andere heilige man en die zag een…

exempel uit 1463
 • Een geestelijke man kreeg een visioen. Samen met een engel gingen ze naar de hel om daar de pijn van te voelen. Op de
 • grond van de hel lag het lichaam van een man waaruit een grote boom groeide. Aan de takken van die boom hingen veel mensen
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Een geestelijke man kreeg een visioen. Samen met een engel gingen ze naar de hel om daar de pijn van te voelen. Op de grond van de hel lag het lichaam van een man waaruit een grote boom groeide. Aan…

exempel uit 1970
 • Een man die omging met de zwarte kunsten kon de duivel vermaken tot zijn wil. Dit vernam een clericus en vroeg aan die
 • man of hij de duivel kon laten verschijnen in de gedaante van een mens. De pastoor ging met het heilige sacrament naar dit
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Een man die omging met de zwarte kunsten kon de duivel vermaken tot zijn wil. Dit vernam een clericus en vroeg aan die man of hij de duivel kon laten verschijnen in de gedaante van een mens. De…

legende uit 1919
 • zijn in de hel, aangezien zij het doopsel niet hebben ontvangen". „En waarheen zal ik dan gaan?" „Gij zult met de
 • , naast de Christenen zitten, die ik niet ken, en als ik me niet laat doopen, zal ik dan met mijn voorouders branden in de hel
 • omdat hij dan eenzaam in de hemel komt, omdat zijn voorouders die niet gedoopt zijn, in de hel zitten.
 • boek
 • duivel
 • hel
 • Koning Radbout wordt gedwongen om zich te laten dopen door de bisschop Willebrord. Radbout weigert zich te laten dopen omdat hij dan eenzaam in de hemel komt, omdat zijn voorouders die niet gedoopt…