Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

31 resultaten voor ""

sage uit 1944
 • Maria ien de kamer laote komme". De kaplaon zei: "Dan is ow geloof 't waore". De domeneer nom een boek, leaze d'r ien, en
 • staon. De domeneer opni'j aan 't lèze. Mor hi'j kon Maria niet wiejer kriege. Toe 't boek uut was stong Maria nog veur den
 • In een plaats wonen een kapelaan, een pastoor en een dominee, die een discussie voeren over wie het ware geloof heeft
 • . De dominee laat de kapelaan zien dat hij door te lezen in een boek Maria in zijn kamer kan laten verschijnen. Als de
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • In een plaats wonen een kapelaan, een pastoor en een dominee, die een discussie voeren over wie het ware geloof heeft. De dominee laat de kapelaan zien dat hij door te lezen in een boek Maria in zijn…

sage uit 1944
 • late zien". Hi'j kreeg een boek en daor gonge ien aan 't lèze. En hi'j lèze zo lang: daor kump Maria aan. En die gong
 • gi'j dat kont, dan gloof ik, net as de kaplaan, dat jij 't ware geloof het, en wij niet" Den domenheer dén kreeg een boek
 • In een plaats wonen een kapelaan, een pastoor en een dominee, die een discussie voeren over wie het ware geloof heeft
 • . De dominee laat de kapelaan zien dat hij door te lezen in een boek Maria in zijn kamer kan laten verschijnen. Als de
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • In een plaats wonen een kapelaan, een pastoor en een dominee, die een discussie voeren over wie het ware geloof heeft. De dominee laat de kapelaan zien dat hij door te lezen in een boek Maria in zijn…

sprookje uit 1970
 • groter-kleiner worden van de duivel: vgl. einde AT 545B (Perrault-versie)
 • steeds meer werk krijgt. Dan krijgt Bijleveld bezoek van de duivel, die hem aanbiedt zijn zaak weer te laten lopen als
 • voorheen en beter zelfs, als hij een contrakt tekent, dat over 20 jaar zijn ziel van de duivel is. Na enig nadenken tekent de
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • De smederij van smid Bijleveld loopt niet best, omdat hij afgeeft op de kerk, terwijl zijn concurrent Smidje Smee steeds meer werk krijgt. Dan krijgt Bijleveld bezoek van de duivel, die hem aanbiedt…

mop uit 1970
 • daor een end deurhen komme valle. Toe zeit de pestoor tege de meid: "Haal mien dat boek van nummer twalef, duvelsbezweringe
 • moel toe, of ik fleer ow." "Now," had de pestoor gezeid, "dat is een hele kwaaie. Haal mien dat andere boek is, dat is een
 • : "Houd je muil toe, of ik fleer (sla) je!" De pastoor laat de meid een krachtiger boek brengen, zegt nogmaals hem te bezweren
 • De koster is arm en besluit bij de pastoor uit de schoorsteen een ham te stelen. Met een kameraad klimt hij op het dak
 • boek
 • boek
 • duivel
 • De koster is arm en besluit bij de pastoor uit de schoorsteen een ham te stelen. Met een kameraad klimt hij op het dak en laat zich aan een touw in de schoorsteen zakken. De kameraad laat echter het…

sage uit 1970
 • wijwateremmer. Ze moeten opnieuw graven, weer komt de duivel en biedt het geld aan in ruil voor een van de zeven. De pastoor heeft
 • Een ridder, die dolgraag ten strijde wil trekken, vertrouwt zijn schat aan de duivel toe, die de schat begraaft en
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Een ridder, die dolgraag ten strijde wil trekken, vertrouwt zijn schat aan de duivel toe, die de schat begraaft en iedere avond opgraaft om het geld te tellen, bijgelicht door een vlam, waardoor de…

sage uit 1934
 • wies wel veul latijn, maar zoo'n akelig ding had ie ook nooit gezien. Maar in z'n boek stond zoo iets geteekend en d'r
 • werk op het land. Niemand wist wat het rare wezentje was. Ze namen het in een potje mee naar de pastoor, die hen vertelde
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Pidolleke de mol werd door meneer Eiber de ooievaar gevangen en in zijn snavel meegenomen. Onderweg naar zijn nest kreeg de ooievaar medelijden met de mol, en stelde voor hem vrij te laten. De mol zei…

mop uit 1651
 • Een vrouw die gebiecht hadde, seyde dat se geen geldt bij haer hadde, maer schonck den pastoor voor sijn absolutie haer
 • pastoor nog gieriger was dan de duivel. Hem had ze al tien keer die kip aangeboden, maar hij is haar nooit op komen halen.
 • Een pastoor liet de hen die een vrouw hem schonk voor het biechten door zijn knecht ophalen. De vrouw zei toen dat de
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Een pastoor liet de hen die een vrouw hem schonk voor het biechten door zijn knecht ophalen. De vrouw zei toen dat de pastoor nog gieriger was dan de duivel. Hem had ze al tien keer die kip…

sage uit 1923
 • tegen den knecht: “Hazenhart dat je bent! Al stond de duivel er in persoon, ik zal gaan kijken!” Terwijl zijn ruig-behaarde
 • pastoor, dien zij opmerkzaam maakte op een kruisje dat geteekend stond op het buis van haar echtgenoot. Dit had hem nu nog
 • spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al staat de duivel er. Als hij de deur opent staat
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sage uit 1923
 • haar vader vertelde. Op Allerzielendag bracht de pastoor der parochie haar de laatste genademiddelen der kerk en ontving
 • pastoor naar de kerk, en dan ging hij naar het kerkhof en bleef er eenige oogenblikken staan bij het graf zijner vrouw. “Zou
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sprookje uit 1893
 • loopt zij haastig terug vertelt het aan den Pastoor deze zecht dan zal de duivel in huis zijn hoe zullen we er die
 • draf naar den pastoor en zij de duivel zit in het knekel huisje den Pastoor zij dien is gisteren avond ook al hier gewees
 • vertelt wat ze heeft gezien. De pastoor meent dat het de duivel is, gaat lezen en vraagt de dief wat hij wil. Die wil er uit
 • pastoor vertelt dat de duivel in het knekelhuis zit. De pastoor laat zich naar het knekelhuis dragen, waarop de dieven denken
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Dieven spreken af dat de één een vet schaap zal stelen en de anderen de worst bij de pastoor. Bij het stelen vande worst wordt de dief betrapt door de meid van de pastoor. Hij beroet zijn gezicht,…

sage uit 1978
 • Op zekere dag gebeurde het dat een pastoor rustig in zijn leunstoel zat te mijmeren over het wel en wee van zijn
 • parochianen, toen hij plotseling gerammel van kettingen hoorde. Het geluid kwam vanuit de schoorsteen. De pastoor wist meteen wat
 • Pastoor die gerammel van kettingen in de schoorsteen hoort weet meteen dat het de vuurgeest is. Hij bidt, zet de
 • voordeur open zodat de vuurman kan wegkomen, en volgt hem tot hij bij water stil moet staan. De pastoor zegt tegen de vuurman
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Pastoor die gerammel van kettingen in de schoorsteen hoort weet meteen dat het de vuurgeest is. Hij bidt, zet de voordeur open zodat de vuurman kan wegkomen, en volgt hem tot hij bij water stil moet…

sage uit 1978
 • DE DUIVEL ALS HEER Het was vroeger en nu ook nog op vele plaatsen de gewoonte in de Kempen om in de kerstnacht op te
 • echter ook die dit deden in een herberg, al werd daar door de pastoor vele malen tegen gewaarschuwd. Maar iedereen wil niet
 • De duivel als heer
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Drie mannen die in de kerstnacht opblijven om de nachtmis niet te missen vloeken als een vierde man niet komt om te kaarten. Uiteindelijk speelt een reiziger mee, ze vergeten de tijd, de vreeemdeling…

sage uit 1978
 • DE DUIVEL ALS HEER Een man in Bladel had verkering met een bijzonder knap deerntje. Het was een mooi stel en ze wilden
 • maar het liefs zo spoedig mogelijk trouwen. Dat zeiden ze ook tegen de pastoor. Maar de pastoor had zo zijn bezwaren: ‘Ik
 • De duivel als heer
 • Een manier waarop de duivel naar de aarde kwam was als deftig heer. Gekleed in zwart, hoge hoed en wandelstok kwam hij
 • Stel moet van de pastoor met trouwen wachten tot na de adventstijd. Twee in het zwart geklede heren komen de slaapkamer
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Stel moet van de pastoor met trouwen wachten tot na de adventstijd. Twee in het zwart geklede heren komen de slaapkamer als het stel samen slaapt en zeggen dat het begin is gemaakt en onderhandelt kan…

sage uit 1925
 • niemand gezien; dat was de bare duivel wel in persoon. Dadelijk werden nu boden gestuurd naar den burgemeester en den pastoor
 • had gezien, sloeg den schrik om het lijf. Dat was vast en zeker een gedrocht uit de hel, een monster van den duivel. De
 • weer op de kar legt. Hij zegt: "O, domme Weertenaren, wat u brengt in zulk' benauwenis, Is geen baarlijke duivel, maar een
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Een visboer uit Holland komt per ongeluk terecht in Weert, waar hij een grote rog verliest, die van de glibberige visstapel glijdt. De inwoners van Weert hebben nog nooit een rog gezien en denken dat…

sage uit 1925
 • ging niet meer terug kijken", zeide hij. "En al was het de duivel zelf", verzekerde de molenaar, ,dan houdt mij dat niet
 • drie dagen sterft gij en in dezen stoel zult gij voor eeuwig uw spot en uw gierigheid boeten." Toen reed de duivel hem weer
 • . Zijn knecht beweert de duivel te hebben gezien. Godeslag gaat zelf kijken en ziet de duivel, die zijn vijf mark onder de
 • . De duivel zegt dat hij over drie dagen zal sterven. De volgende dag vindt Godeslags vrouw haar man halfdood voor de molen
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • De molenaar Godeslag van de Zwarte Molen weigert om mee op kruistocht te gaan, eveneens als hij weigert om veertig mark te betalen aan de minvermogenden die wel gaan en veel kosten maken. Hij betaalt…

exempel uit 1970
 • man of hij de duivel kon laten verschijnen in de gedaante van een mens. De pastoor ging met het heilige sacrament naar dit
 • Een man die omging met de zwarte kunsten kon de duivel vermaken tot zijn wil. Dit vernam een clericus en vroeg aan die
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Een man die omging met de zwarte kunsten kon de duivel vermaken tot zijn wil. Dit vernam een clericus en vroeg aan die man of hij de duivel kon laten verschijnen in de gedaante van een mens. De…

sage uit 1925
 • passeerde de pastoor van Sibbe en zag dat gehaspel aan. Wat is hier te doen?' vroeg hij. 'Wel, de paarden willen niet meer
 • vooruit!' antwoordde de boer. 'Maar zie je dan niet, dat er tussen elk paar spijken van de wielen een duivel zit!' wees de
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Een voerman wordt bij het berijden van zijn kar lastig gevallen door een heks die zijn wagen doet op houden.

sage uit 1925
 • . Toen dat lang genoeg geduurd had, kwam daar een einde aan. Na zijn dood kreeg hij zijn verdiende straf. De duivel liet zijn
 • een brave pastoor. Zij vroeg hem, wat zij doen moesten, om van de geest af te komen. 'Daar moet gij niet aan geloven,' zei
 • pijnlijk. Een pastoor zorgt ervoor dat hij naar het Wehrerveen wordt verbannen en nooit meer in Overhoven wordt gezien.
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Een vloekende, ongelovige smid is veroordeeld na zijn dood rond te dwalen. Voor zijn familie is zijn verschijning erg pijnlijk. Een pastoor zorgt ervoor dat hij naar het Wehrerveen wordt verbannen en…

sage uit 1980
 • natuurlijk een heks. Gevangen genomen, werd zij zelf zwaar ziek, zoodat de pastoor haar kwam bedienen; maar – zij kon de hostie
 • in de processen terugkomt – dat de duivel haar den hals had gebroken. Op grond dat heksen een afkeer van beesten hebben
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Voorbeelden van heksengeloof en procesvoering

sage uit 1595
 • 6.3. Mierloo en Lierop, 1595 Een waar monsterproces. Het begon met de maerte van den pastoor, die den heer zou
 • ongelukkige – had zij een leugen bevestigd met de woorden: dat zij den duivel lijf en ziel overgaf; sedert had hij haar altijd
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Voorbeelden van toverijgeloof en procesvoering

sage uit 1933
 • de kerker zwaar ziek, zoodat de pastoor haar kwam bedienen; maar - ze kon de Hostie niet doorslikken. Dit gold natuurlijk
 • als hoofdbewijs van haar schuld. Zij stierf aan de pijniging; toen heette het dat de duivel haar den nek had gebroken.
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Een man was al tijden erg ziek. De duivelbanner zei dat dit kwam door een heks. Hij moest haar iets geven en daarbij zeggen: "om Godswil". Toen werd de man beter. De heks werd gevangen genomen en kwam…

sage uit 1933
 • No. 172. In 1595 woedde de heksenziekte in Mierloo. Het begon met de maerte van den pastoor, die den heer van het dorp
 • . - Vijf en twintig jaar geleden had zij een leugen bevestigd met de woorden "dat zij den duivel lijf een ziel overgaf"; sinds
 • duivel gesloten en leerde de andere heksen allerlei kunsten en vloeken.
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • In 1595 woedde in Mierlo de heksenziekte. Deze ziekte sloeg over naar veel omliggende steden. Er kwamen grootschalige heksenprocessen, waarbij de waterproef de schuldigen moest aanwijzen. Er was een…

legende uit 1933
 • , vooral van hen die van den duivel bezeten waren.
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Toen de kerk in Stiphout in 1432 door bliksem in brand stond, redde een boer het Heilige Sacrament van het altaar, zonder door het vuur geschaad te worden. Sinds die tijd gebeurden er vele mirakelen…

sage uit 1925
 • de pastoor den duivel geëxsorceerd. Dat nam de duivel den pastoor zoo kwalijk, dat deze het nu moest misgelden. Den eenen
 • wanneer de duivel hem dat lapte, wierp de pastoor de lok haar in het vuur en daar had de duivel gauw genoeg van; daar kon hij
 • De duivel plaagt
 • Duivel plaagt de pastoor als die de duivel uit een meisje heeft gehaald, o.a. door de tabak in de snuifdoos te
 • vervangen door een lok haar. De duivel stopt als de pastoor de haarlok in het vuur gooit, daar kan hij niet tegen
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Duivel plaagt de pastoor als die de duivel uit een meisje heeft gehaald, o.a. door de tabak in de snuifdoos te vervangen door een lok haar. De duivel stopt als de pastoor de haarlok in het vuur gooit,…

sage uit 1933
 • openstonden, en dat het paard weg was. Dit moest het werk van den duivel zijn; hier kon dus alleen de pastoor hulp bieden. "De
 • , omdat de pastoor den duimstok er uit gehaald had." Nu wist de pastoor, dat de duivel paard en knecht in zijn macht had, de
 • Timmermansknecht die in de macht van de duivel is geraakt berijdt 's nachts een paard. De pastoor zet door het omhoog
 • houden van de duimstok van de knecht het paard vast, verlost de man uit de macht van de duivel door bij een kruisteken een
 • boek
 • duivel
 • pastoor
 • Timmermansknecht die in de macht van de duivel is geraakt berijdt 's nachts een paard. De pastoor zet door het omhoog houden van de duimstok van de knecht het paard vast, verlost de man uit de macht…