Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

13 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Een man vind een schat in het bos, maar weet dat zijn vrouw haar mond niet kan houden als ze het weet. Hij begraaft de
 • schat weer en doet een vis in zijn hazenval en een haas in zijn visnet. Dan vraagt hij of zijn vrouw mee wil komen naar het
 • boek
 • duivel
 • schat
 • Een man vind een schat in het bos, maar weet dat zijn vrouw haar mond niet kan houden als ze het weet. Hij begraaft de schat weer en doet een vis in zijn hazenval en een haas in zijn visnet. Dan…

sprookje uit 1930
 • laand 'n groode schat. Dou hai dei mit noar hoes nemen wol, kwam duvel der op òf. Ho, zee e, dei mags nait mitnemen, die is
 • van mie. Nee, zee boer, dei schat, ligt ien mien laand. Zoo hemmen ze der 'n zetje over kibbeld, mor op 'n duur werren ze
 • E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p. 36-37
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat
 • de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer groeit. De boer poot alleen maar
 • boek
 • duivel
 • schat
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer…

sprookje uit 1970
 • overnacht op een spookkasteel waar een spook hem om middernacht naar een schat leidt. Jan bewoont nu als een rijk man het
 • boek
 • duivel
 • schat
 • Jan de Soldaat trekt, na vervulde dienstplicht, huiswaarts. Onderweg komt hij Onze Lieve Heer en Sint Pieter tegen die, incognito als bedelaars, hem om een aalmoes vragen. Jan deelt hierop zijn…

sprookje uit 1970
 • veldwachter met de duivel afrekent." "Och Piet, is dat waar?" "Zeker," antwoordde Piet, "weet je dan nog niet dat de veldwachter
 • eenmaal in het jaar met de duivel afrekent." "Nee, dat wist ik niet," zei Griet. Eindelijk kwamen ze bij de fuik en daar
 • donker. Ze komen langs het gemeentehuis waar nog licht brandt. De man legt uit dat de veldwachter met de duivel afrekent. Ze
 • gevonden op de avond waarop de veldwachter de duivel verdreef, ze een vos in een fuik vonden en een zalm in de vosseval. De
 • boek
 • duivel
 • schat
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt…

sage uit 1970
 • Als vroeger in bos of veld een vuurtje brandde, werd gezegd, dat de duivel er geld begraven had. Een paar man gingen
 • boek
 • duivel
 • schat
 • Als vroeger in bos of veld een vuurtje brandde, werd gezegd, dat de duivel er geld begraven had. Een paar man gingen erheen en vonden er een kist met geld. Ze hadden afgesproken niets te zeggen, maar…

sage uit 1934
 • bekend? En de heide bewaarde den schat tot er rustiger tijden aanbraken. Dan nam de teruggekeerde bewoner weer bezit van
 • - gerande rijders, goudstukken, hoeveel, hij wist het niet, onmeetbaar was de schat, die hij op eenmaal bekomen had. De gierige
 • boek
 • duivel
 • schat
 • Ward, een zeer gierige schaapherder, ziet een Spaanse soldaat een tas verliezen. Hij raapt de tas op, deze zit vol met geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas…

sage uit 1918
 • , en had zijn handen tot vuisten gebald. "De duivel! ik zal het land bereiken, al zou ik tot den jongsten dag moeten varen
 • ." "Hahaha," joelde de storm. "Hahaha," lachte de duivel. Aan dek van het schip sprak niemand meer een woord. De wind floot. De
 • (Waleram en Reginald, blz. 74 en vlgd. van dit boek) ten grondslag, zooals door sommigen wordt aangenomen. Is ze een fantasie
 • Een schip komt in zo'n zware storm terecht dat het stuurloos is. De kapitein roept uit dat hij bij de duivel het land
 • eeuwigheid tot eeuwigheid. De duivel spreekt uit dat het schip tot de jongste dag zal varen tenzij hij wordt verlost door de
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • schat
 • Een schip komt in zo'n zware storm terecht dat het stuurloos is. De kapitein roept uit dat hij bij de duivel het land zal bereiken, ook al zal hij tot de jongste dag moeten varen. En land komt…
pl32.jpg

sage uit 1925
 • DE SCHAT VAN DE MOOKERHEIDE. On de krijgskas niet in de handen van de Spanjaarden te laten vallen, liet graaf
 • stilzwijgendheid. Hij had nauwelijks tot zich zelf gezegd: ,Ik heb ze in de hand", of er verscheen een rood mannetje, de duivel, die de
 • Van schatten: De schat van de Mookerheide
 • De duivel bewaakt de geldkist die Lodewijk van Nassau verstopt heeft. Honderd jaar later denkt iemand de schat gevonden
 • te hebben. Maar omdat hij daarbij hardop spreekt, komt de duivel eraan en laat de kist nog dieper zinken.
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • schat
 • De duivel bewaakt de geldkist die Lodewijk van Nassau verstopt heeft. Honderd jaar later denkt iemand de schat gevonden te hebben. Maar omdat hij daarbij hardop spreekt, komt de duivel eraan en laat…

sage uit 1961
 • boek
 • duivel
 • schat
 • In Eernewoude woont een smid die men wel Harke Doedes noemt. De mensen mogen hem graag, al is hij een eigenaardige man. Aan de ene kant is hij zwijgzaam, aan de andere kant gedraagt hij zich…

sage uit 1934
 • De verzonken schat Het moet gebeurd zijn in grijze, grijze tijden in het Noordbrabantsche Kempenland. In een ver
 • op de heide een schat in den grond verborgen. Het was een kostbare, rijke schat. Hoe was hij daar toch gekomen? Dat bleef
 • De verzonken schat
 • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een
 • nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van hebzucht. Moeizaam probeerden de boeren de
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • schat
 • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van…

sage uit 1923
 • op de grote zwarte hond af om de sleutel uit zijn bek te pakken. De man ziet dat de hond de duivel is, laat zich weer
 • boek
 • duivel
 • schat
 • 's Nachts vraagt een dame aan een stroper haar te verlossen. Ze brengt hem bij drie kisten met schatten, en stuurt hem op de grote zwarte hond af om de sleutel uit zijn bek te pakken. De man ziet dat…

sage uit 1925
 • Middelaar had dikwijls met haar te doen. Zij beweerde, de plaats van de kist te weten, maar ,,de roode kerel", dat was de duivel
 • , die zij hem zou wijzen. De ,,roode kerel" zou voor een geestelijke wel bang zijn en zoo zou het haar lukken, den schat te
 • Vrouw die naar een schat zoekt en beweert dat de duivel de schat bewaakt, vraagt een pastoor vergeefs om hulp om de
 • duivel te verdrijven.
 • boek
 • duivel
 • schat
 • Vrouw die naar een schat zoekt en beweert dat de duivel de schat bewaakt, vraagt een pastoor vergeefs om hulp om de duivel te verdrijven.

sage uit 1934
 • , niet waar? Hij vocht als een duivel en zijn mannen niet minder maar op het laatst moest hij toch het onderspit delven. Na
 • liggen. Toch bevindt zich de schat op het eiland Borkum, in de Waldduinen. Iedereen weet het, iedereen heeft het hooren
 • door een list gevangen en vermoord door de mannen uit Hamburg. Nu is zijn schat nog altijd niet gevonden.
 • boek
 • duivel
 • schat