Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

10 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • . "Ben je van God gezonden, spreek, maar ben je door de duivel gezonden, verdwijn dan!" Maar eensklaps stond er een heer voor
 • geeft, wie weet wiens hoofd over twaalf jaar nog pijn doet." Hij gaf de heer, die niemand anders was als de duivel, een klap
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te
 • lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht in een put van een kasteel waarin een
 • boek
 • boek
 • duivel
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht…

sprookje uit 1970
 • duurde niet lang of de jager kwam in de verte met de duivel aanlopen. Ze zagen die vreemde vogel rondhuppelen en de duivel
 • de vreemde heer — het was de duivel en niemand anders — en de jager tekende op een papier zijn naam met zijn bloed. Zeven
 • Een jager is in dienst van een rijk heer. Hij is geen goede jager. De duivel, vermomd als heer, zorgt ervoor dat de
 • jager zeven jaar lang goed kan schieten in ruil voor zijn ziel. Voorwaarde is wel dat de duivel altijd moet kunnen zeggen
 • boek
 • duivel
 • vogel
 • Een jager is in dienst van een rijk heer. Hij is geen goede jager. De duivel, vermomd als heer, zorgt ervoor dat de jager zeven jaar lang goed kan schieten in ruil voor zijn ziel. Voorwaarde is wel…

mop uit 1651
 • er maer.' R. 'Wat wilt gij voor een vogel hebben?' R. 'Als ick keur hadde, ick hadde het liefste een reyger.' R. 'Ha, op
 • vogel?' R. 'Hij is niet te coop.' R. 'Het sij met de voogel soo als 't wil, gij zijt een hubsch karel. Gij hebt mij sooveel
 • De duivel kwam een valkenier tegen. Deze vermaakte hem zo, dat hij wat met hem wilde gaan drinken. In het dorp kwam er
 • een processie van nonnen en een paap voorbij. De duivel liet die paap toen vliegen, zoals de valkenier zijn valk had doen
 • boek
 • duivel
 • vogel
 • De duivel kwam een valkenier tegen. Deze vermaakte hem zo, dat hij wat met hem wilde gaan drinken. In het dorp kwam er een processie van nonnen en een paap voorbij. De duivel liet die paap toen…

mop uit 1651
 • ", waardoor alle vinken wegvlogen. De vinkenvanger zei, dat hij zijn mond had moeten houden. Antwoord: "De duivel mocht weten dat
 • boek
 • duivel
 • vogel
 • Toen een aantal vinken het vinkentouw [net] invloog, riep een student in het Latijn: "Aantrekken, aantrekken", waardoor alle vinken wegvlogen. De vinkenvanger zei, dat hij zijn mond had moeten…

sage uit 1923
 • geheeten. Hoe hij dien rijkdom verworven had, wist niemand. Het volk vertelde, dat de duivel hem zijne schatten bezorgde
 • , waarvoor Riddert schriftelijk aan satan zijn ziel verkocht had. Na zeven jaren zou de duivel die komen opeischen. Het was een
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij
 • zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de duivel geeft hij een groot banket, met een
 • boek
 • duivel
 • vogel
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

lied uit 1768
 • wildernisse groot, daer regeerde doen ter tyd een fellen vogel groot, die doen kwam zonder faelen allen dag gevlogen daer
 • , om zyn jongens aes to halen, doen hy 't schip wierd gewaer. 16. Dezen vogel groot van magt is genoemd den Griffioen en
 • door de leeuw. De leeuw is hem dankbaar en blijft hem trouw. Leeuw en man komen terecht op een schip waar ook de duivel
 • aanwezig is. De duivel vertelt de man dat zijn vrouw de volgende dag met een ander zal trouwen. Gezien de afstand kan de man
 • boek
 • duivel
 • vogel
 • Bij het ten oorlog gaan zegt de hertog van Brunswijk tegen zijn vrouw dat als hij na 7 jaar niet terug is zij opnieuw kan trouwen. De vrouw geeft hem de helft van haar ring ten afscheid. In een storm…
01helena.mel.jpg
01helena Holbcd.jpg

mop uit 1651
 • 'Wat duyvel is toch een wijf', sey Jeroen, dat ik se niet sou konnen temmen.' Daerna kreeg hij een vogel met een beck
 • 'Wat voor duivel is een vrouw', zei Jeroen, 'dat ik ze niet zou kunnen temmen.' Hierop kreeg hij een vogel met een
 • snavel die hem op zijn smoel timmerde. 'Ik hoef nu zeker niet te vragen, wat voor duivel een vrouw is.'
 • boek
 • duivel
 • vogel
 • 'Wat voor duivel is een vrouw', zei Jeroen, 'dat ik ze niet zou kunnen temmen.' Hierop kreeg hij een vogel met een snavel die hem op zijn smoel timmerde. 'Ik hoef nu zeker niet te vragen, wat voor…

Trefwoorden: bek, duivel, slaan, smoel, temmen, trompen, vogel, vrouw


lied uit 1768
 • wildernisse bloot Daer regeerde toen ter tyd een fellen vogel groot, Die rond kwam, zonder falen, alle dagen gevlogen daer, Om
 • zyn jongens aes te halen, toen hy het schip wierd gewaer. 16. Dezen vogel groot van macht is genaemd den Griffioen; En
 • door de leeuw. De leeuw is hem dankbaar en blijft hem trouw. Leeuw en man komen terecht op een schip waar ook de duivel
 • aanwezig is. De duivel vertelt de man dat zijn vrouw de volgende dag met een ander zal trouwen. Gezien de afstand kan de man
 • boek
 • duivel
 • vogel
 • Bij het ten oorlog gaan zegt de hertog van Brunswijk tegen zijn vrouw dat als hij na 7 jaar niet terug is zij opnieuw kan trouwen. De vrouw geeft hem de helft van haar ring ten afscheid. In een storm…
02cous.jpg 105.jpg

sprookje uit 1970
 • voorlaatste dag aanbrak was hij treurig gestemd, want hij vreesde dat de duivel hem de volgende dag zou komen halen. Zijn vrouw
 • bemerkte wel dat hem iets erg hinderde en ze vroeg wat het was. Na lang aarzelen bekende hij dat hij met de duivel een verdrag
 • zeggen waarop hij schiet, en dat de duivel hem na zeven jaar zal halen. Zijn vrouw redt hem door zich te vermommen als vogel
 • Jager tekent verdrag met duivel dat hij zeven jaar alles raak kan schieten, onder voorwaarde dat de duivel hem kan
 • boek
 • duivel
 • vogel
 • Jager tekent verdrag met duivel dat hij zeven jaar alles raak kan schieten, onder voorwaarde dat de duivel hem kan zeggen waarop hij schiet, en dat de duivel hem na zeven jaar zal halen. Zijn vrouw…

sage uit 1592
 • was hy gelijck eenen vogel ende ghelijck een perdrijsse, maer den hals was groen ende ghespickelt. Den lesten was Drachus
 • Doctor Faustus krijgt bezoek van de duivel Belial. Het is zomer, maar van deze duivel ging een zeer koude lucht uit
 • . Deze duivel biedt Faustus aan hem de voornaamste geesten van de Hel voor te stellen; hij heeft in Faustus' dromen gelezen
 • boek
 • duivel
 • vogel
 • Doctor Faustus krijgt bezoek van de duivel Belial. Het is zomer, maar van deze duivel ging een zeer koude lucht uit. Deze duivel biedt Faustus aan hem de voornaamste geesten van de Hel voor te…