Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

41 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • het meisje zint op wraak. Aangezien de duivel (met wie de smid in verbinding zou staan) geen kruis kan passeren, besluit
 • boek
 • duivel
 • water
 • De smid van Eernewoude neemt wraak op een vrouw, die hem heeft afgewezen, door haar te laten verdrinken. De vader van het meisje zint op wraak. Aangezien de duivel (met wie de smid in verbinding zou…

sage uit 1970
 • Man ontmoet 's avonds de duivel die met hem meeloopt en zo maar verdwijnt.
 • boek
 • duivel
 • water
 • Man ontmoet 's avonds de duivel die met hem meeloopt en zo maar verdwijnt.

sage uit 1970
 • procureur van het Hof op zijn hand wist te krijgen. Door het roeren van een tak in het water had zij een storm ontketend - zei
 • had, hoewel voor de mensen onzichtbaar, een dans uitgevoerd met de duivel, midden op het marktplein. Het Hof vond dit maar
 • boek
 • duivel
 • water
 • Hoge Raad der Nederland vernietigt tot twee maal vonnissen van het Hof van Holland en de baljuw van Schiedam in heksenprocessen.

mop uit 1651
 • te praeten, ik sal mijn handen een oogenblick bij het vuyr steken, dan wedd'ick wie sijn eene handt langer in 't water
 • Een kapitein en een boer wedden wie zijn hand eerst bij het vuur kan houden, en daarna om het langst in het water kan
 • boek
 • duivel
 • water
 • Een kapitein en een boer wedden wie zijn hand eerst bij het vuur kan houden, en daarna om het langst in het water kan houden. De kapitein wint, want die heeft een houden hand. Uiteindelijk kwam het…

mop uit 1651
 • boek
 • duivel
 • water
 • Gijs, een Brabander, zit in een roeibootje met iemand. Gijs roeit aan de ene kant van een bootje, maar hij maakt er weinig werk van. Dat geeft aanleiding voor de andere om te mopperen op Gijs. Die…

mop uit 1651
 • water houdt, om een rijcxdaelder.' R. 'Ick ben tevreden.' R. 'Ick ben gereedt.' R. 'Treckt uw handschoenen uyt.' R. 'Doet
 • Een kapitein en een boer wedden wie zijn hand eerst bij het vuur kan houden, en daarna om het langst in het water kan
 • boek
 • duivel
 • water
 • Een kapitein en een boer wedden wie zijn hand eerst bij het vuur kan houden, en daarna om het langst in het water kan houden. De kapitein wint, want die heeft een houden hand. Uiteindelijk kwam het…

sprookje uit 1835
 • zelf allemachtig graag hebben. “Kun je ook de duivel te voorschijn toveren?” vroeg de boer, “die zou ik weleens graag
 • . Nietwaar?” en hij trapte op de zak dat het piepte. “Kun je horen dat hij ja zegt? Maar de duivel ziet er zo gemeen uit, het is
 • boek
 • duivel
 • water
 • Kleine (arme) Klaas weet door het voor de gek houden van mensen rijk te worden. Grote (rijke) Klaas wordt jaloers en hebzuchtig en probeert hetzelfde, maar bij hem loopt het echter steeds mis.
ANDERSEN1835B.jpg

sage uit 1923
 • beiden in een diepen slaap, waarvan de duivel gebruik maakte om hen meer dan tweehonderd mijlen ver weg te voeren. Bij hun
 • , dat de duivel hen weer had willen verstrikken in een hinderlaag. Maar ditmaal waren zij zoo geschrokken van de duivelsche
 • maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd. Ze komen in een veraf gelegen gebied terecht
 • boek
 • duivel
 • water
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sage uit 1923
 • water van de beek stond niet op peil. Hij luisterde. Waarachtig, toch wentelden de wielen met forsche kracht door de lucht
 • tegen den knecht: “Hazenhart dat je bent! Al stond de duivel er in persoon, ik zal gaan kijken!” Terwijl zijn ruig-behaarde
 • spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al staat de duivel er. Als hij de deur opent staat
 • boek
 • duivel
 • water
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sprookje uit 1893
 • zagen meenden zij dat het de duivel was en gingen op den loop. Toen hij nu boven kwam zag hij dat die menschen (schelmen
 • ging met de varkens naar huis. Daarop wierp de burgemeester met zijn helpers den zak in het water en de man verdronk
 • doet en met de varkens naar huis gaat. De burgemeester gooit de zak met de man in het water. De volgende dag vraagt de
 • burgemeester verwonderd waar de boer vandaan komt. Die antwoordt dat als hij verder in het water was gegooid hij zes ossen had
 • boek
 • duivel
 • water
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt…

sage uit 1978
 • hij bij een meer aangekomen was. En geesten kunnen niet over water. De pastoor haalde hem nu gemakkelijk in en toen hij
 • voordeur open zodat de vuurman kan wegkomen, en volgt hem tot hij bij water stil moet staan. De pastoor zegt tegen de vuurman
 • dat hij lang gewacht heeft om de duivel te ontmoeten, en nu wil dat hij zich in het meer stort om naar de hel te gaan. Dat
 • boek
 • duivel
 • water
 • Pastoor die gerammel van kettingen in de schoorsteen hoort weet meteen dat het de vuurgeest is. Hij bidt, zet de voordeur open zodat de vuurman kan wegkomen, en volgt hem tot hij bij water stil moet…

sage uit 1925
 • molen begon te bewegen. Het water bruiste en klotste over de raderen, de assen steenden en kraakten en de steenen liepen
 • ging niet meer terug kijken", zeide hij. "En al was het de duivel zelf", verzekerde de molenaar, ,dan houdt mij dat niet
 • . Zijn knecht beweert de duivel te hebben gezien. Godeslag gaat zelf kijken en ziet de duivel, die zijn vijf mark onder de
 • . De duivel zegt dat hij over drie dagen zal sterven. De volgende dag vindt Godeslags vrouw haar man halfdood voor de molen
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • water
 • De molenaar Godeslag van de Zwarte Molen weigert om mee op kruistocht te gaan, eveneens als hij weigert om veertig mark te betalen aan de minvermogenden die wel gaan en veel kosten maken. Hij betaalt…

sage uit 1925
 • teruggezien in den Jeker bij de Tafelstraat en stond zij op het hoofd in het water. De duivel zou haar daar in het water hebben
 • DE DUIVEL LAPT SCHOENEN. In een der volksbuurtjes te Maastricht woonde lange jaren geleden een oude vrouw met haar
 • Duivelssagen: De duivel lapt schoenen
 • in het water. Daar had de duivel haar in gegooid toen het contract was afgelopen. De zoon is nooit teruggezien.
 • contact staan met de duivel. Er werd door de schoenmaker nooit gewerkt, behalve in de nacht van vrijdag op zaterdag, dan
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • water
 • In een van de volksbuurtjes van Maastricht woonde een oude vrouw met haar zoon die schoenmaker werd. De vrouw zou in contact staan met de duivel. Er werd door de schoenmaker nooit gewerkt, behalve in…

sage uit 1925
 • DE DUIVEL EN ZIJN MOER. De Satan en zijn moeder woonden in de Peel en het water van het Soemeer was daarom zoo zwart
 • Duivelssagen: De duivel en zijn moer
 • De Satan en zijn moeder woonden in de Peel en het water van het Soemeer was daarom zwart. Zijn moeder waste er namelijk
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • water
 • De Satan en zijn moeder woonden in de Peel en het water van het Soemeer was daarom zwart. Zijn moeder waste er namelijk één keer in het jaar zijn dagelijkse kleren in, die ze daarna te drogen hing…

sage uit 1925
 • DE DUIVEL ALS BEDGENOOT. Op den oliemolen, die vroeger, even voorbij de Kommen te Maastricht, aan den Jeker stond, was
 • tegen den ouden: "Hier slaap ik niet meer, want ik heb water en bloed gezweet. Je kunt me nu nog van dien hond vertellen
 • Duivelssagen: De duivel als bedgenoot
 • volgende dag is de hond verdwenen. Volgens meerdere personen moet die hond de duivel zijn geweest, die die knecht 's nachts
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • water
 • Op een oliemolen werkt een knecht met een vreemde naam. Op een dag komt er een nieuwe knecht, die van de oudere knecht hoort, dat op hun slaapverblijf 's nachts een hond binnenkomt. De jongere knecht…

sage uit 1925
 • plons, maar niemand durfde zich buiten wagen, omdat men algemeen dacht, dat de duivel ,den groene" in het water had gesleurd
 • Groene door de duivel in het water was gegooid. De man was altijd een uitmuntend zwemmer, maar deze nacht verdronk hij. Hij
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • water
 • Iemand uit de Sint-Antoniusstraat wordt De Groene genoemd, omdat hij zo'n bleek gezicht heeft. Hij vloekt en tiert altijd, vooral op zaterdag wanneer hij dronken is. Op een zaterdagavond horen ze in…

sage uit 1925
 • diende, had de heer den naam, met den duivel op goeden voet te staan. Hij had al lang geprobeerd het mooiste meisje van
 • . Laat de duivel hem redden, als hij kán. Toen hij dit zeide, zag zij plotseling de horens boven de haren van zijn hoofd
 • van de slotheer groeien. Ze vlucht weg, met de duivel achter haar aan. Tot het slot ineens in de diepte wegzinkt. Nog
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • water
 • Een burchtheer probeert met hulp van zijn knecht de gunst van een meisje te krijgen. Omdat het meisje niet ontvankelijk is voor beloften en aanzoeken, doet de knecht het met een list. Hij zorgt ervoor…

sage uit 1925
 • : ,,Vooruit! in naam van den duivel!" De dieren vlogen den berg af, over heg en struik, water en zand, greppels en bulten tot
 • water te breed, geen moeras te diep. Zoo kwam hij eens hier aan den berg ......... Vóór hem de plotselingdalende afhang en
 • boek
 • duivel
 • water
 • Heel lang geleden leefde er in een van de kastelen bij Bunde een woeste ridder, in het bezit van een gouden koets, die getrokken werd door vier vurige, gitzwarte paarden. Een keer reed hij al vloekend…

legende uit 1938
 • . Zij slofte van 't een ven naar 't ander om haren eeuwigen dorst te laven, maar rond haar henen wolkte alle water schielijk
 • , die de bouwstoffen trokken, wilden niet verder dan den doorneboom. Wijd in 't ronde was nergens water. Mee lastige
 • is voor die tijd nooit water geweest, maar nu is er een put te vinden met helder water.
 • boek
 • duivel
 • water
 • In de omstreken van Bakel zwerft een duivelsmoeder. Overal waar ze komt vergaan bloemen en bomen en verschroeit de grond. De hersenen van de mensen die haar zien drogen uit. Maar in de tijd van…
KUYP004.jpg

mop uit 1651
 • , roept uit dat daar de duivel zijn knapzak (deze stuurman dus) neergooit.
 • boek
 • duivel
 • water
 • Claes de Roode van der Heijden, stuurman, viel tijdens een plotselinge storm op het dek. Een matroos die dat ziet, roept uit dat daar de duivel zijn knapzak (deze stuurman dus) neergooit.

exempel uit 1970
 • Een vrouw in het bisdom van Utrecht staat in een bekken met water en wil zich losmaken uit de macht Gods. Ze geeft zich
 • over aan de duivel die meteen haar ziel en leven komt halen. Hieruit komt naar voren dat men zich niet van God hoort te
 • boek
 • duivel
 • water
 • Een vrouw in het bisdom van Utrecht staat in een bekken met water en wil zich losmaken uit de macht Gods. Ze geeft zich over aan de duivel die meteen haar ziel en leven komt halen. Hieruit komt naar…

exempel uit 1481
 • die mij sijn ghevolghet, ende dit water es ieghen ins, ende wij en moghen niewers vlien. Sij sullen mij doeden ofte vaen
 • De duivel verschijnt in de gedaante van een jonge gezel aan een ridder en vraagt hem of hij misschien een knaap nodig
 • identiteit. Deze antwoordt dat hij de duivel is en dat hij de mensen dient, omdat het voor hem een vertroosting is bij de
 • boek
 • duivel
 • water
 • De duivel verschijnt in de gedaante van een jonge gezel aan een ridder en vraagt hem of hij misschien een knaap nodig heeft. De ridder neemt hem in dienst en samen zetten ze de reis voort. Wanneer ze…

mop uit 1651
 • . 'See door, kerel, sigstu dat wide water wel?' R. 'Jo.' R. 'Door ben ik waerentlich twe-mool over geweest.'
 • mee naar de Nieuwe Brug in Amsterdam. 'Kijk daar eens kerel, zie je dat grote water wel?' 'Ja.' 'Daar ben ik warempel twee
 • boek
 • duivel
 • water
 • Twee plattelanders hebben een gesprek in het dialect. Jochem vertelt trots dat hij een verre reis heeft gemaakt. De ander wil graag weten hoe ver die reis is geweest. Naar Oost-Indië? Dat is niet het…

legende uit 1919
 • De ongewijde klokken van Swolgen. De Duivel houdt van verdorven zielen en van onge- wijde klokken. Hij vaart van zijn
 • duivelsklokken klinken. De duivel kwam de kerk van Swolgen voorbij, speurend naar buit, gelijk zijn gewoonte van oudsher is. Hij liep
 • De Duivel houdt van verdorven zielen en van ongewijde klokken. Op een dag kwam hij langs de kerk van Swolgen. Hij
 • waren, behoorden ze aan de Duivel toe. Hij greep naar de klokken, die los bleken te zitten. schaterend vloog hij met de
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • water
 • De Duivel houdt van verdorven zielen en van ongewijde klokken. Op een dag kwam hij langs de kerk van Swolgen. Hij bemerkte dat arbeiders nieuwe klokken in de toren aan het hangen waren. Hij vroeg…

sage uit 1919
 • goud voor het opdiepen hebben als water uit een put. Kijk hier deze kist een aan! Schud maar goed! Ons lachen is gedaan
 • heb ik een vermaledijden haat tegen. We dienen een middel te vinden, om geld te krijgen, al zou de duivel het me moeten
 • . Op een dag bemerkte de baron dat de schatkist leeg was. dan krijgt hij bezoek van de Duivel, die beloofd hem zeven jaar
 • een gevulde schatkist. daar tegenover staat dat over zeven jaar het slot van de baron met alles erin van de duivel zal
 • boek
 • duivel
 • water
 • In Gorinchem woonde eens een baron met drie zonen en zijn vrouw. het was een vroom gezin. op een dag stierf de vrouw. Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde…