Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

10 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • neerleggen om uit te rusten. Maar hun baas heeft een verbond met de duivel gesloten, omdat de bouw hem niet snel genoeg gaat. De
 • duivel komt de luie bouwvakkers aanmanen. Eén van hen gooit een stuk hout naar de duivel. Deze dreigt hem te zullen straffen
 • boek
 • duivel
 • werken
 • Lang geleden waren bouwvakkers bezig een huis te bouwen. Op een dag is het zo heet, dat de bouwvakkers het werk erbij neerleggen om uit te rusten. Maar hun baas heeft een verbond met de duivel…

sage uit 1934
 • hij gezegd. 'Ik moet en ik zal, al moest de duivel mij helpen!' Hij stond nu buiten op den doodstillen weg. Zwart, zwart
 • landen lag, bleef ondoorgrondelijk. Dit was de Duivel! Driek voelde het; 't angstzweet brak hem uit; 't parelde in droppeld
 • boek
 • duivel
 • werken
 • Driek, een ijverige boerenknecht, ging iedere zondag naar de stad om zich te goed te doen aan veel drank. Op een dag was zijn baas het zat en zei Driek om 11 uur thuis te zijn, anders zou hij de nacht…

sage uit 1970
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.
 • boek
 • duivel
 • werken
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.

sage uit 1923
 • De duivel en de menschen. Lena, een boerenmeid, die op een hoeve onder Goes diende, was best in het werken en ze deed
 • kunnen dansen, en spottend antwoordde ze, "dat ze dansen zou, al was het met den duivel". Nauwelijks had ze op den eersten
 • De duivel en de menschen.
 • , waarop zij zegt te zullen dansen, al was het met de duivel zelf. En meteen komt op de kermis een knappe jongeman haar ten
 • boek
 • duivel
 • werken
 • Een boerenmeid is dol op dansen en de knechten plagen haar door te zeggen, dat ze misschien geen vrijer kan krijgen, waarop zij zegt te zullen dansen, al was het met de duivel zelf. En meteen komt op…

sprookje uit 1893
 • 3.2. De kwade smid Er was eens een smid, - een ruwe klant, die wel hard werken kon en soms ook wel hard werken wilde
 • lust in het werken als een dief in het hangen en zonder dat hij wist waarheen liep hij den weg op al maar door, soezende en
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na
 • alles wat er inzit niet los kan komen zonder de wil van de eigenaar. De smid vraagt de duivel op de stoel te gaan zitten
 • boek
 • duivel
 • werken
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sprookje uit 1893
 • 3.8. Er was eens een arme smid, die den geheelen dag hard moest werken. Op een keer kwam onze lieve Heer en een engel
 • smid wilde. Eenigen tijd daarna had hij spijt dat hij niet veel geld gevraagd had en toevallig kwam daar de duivel langs
 • , zo lang in zijn vestzak moet blijven als hij wil. De smid verkoopt zijn ziel voor zeven jaar aan de duivel. Na zeven jaar
 • komt een duivel hem halen, gaat op het aambeeld zitten en komt pas los na de belofte de smid weer voor zeven jaar ijzer en
 • boek
 • duivel
 • werken
 • Smid herstelt de gebroken stok van Onze Lieve Heer kosteloos, maar mag drie wensen doen. Hij wenst een noteboom waar niemand uitkomt als de smid dat wil, een aambeeld waarop men vast blijft zitten, en…

sage uit 1925
 • DE RAMENASSEN. Iemand, die slecht leefde en veel vloekte, moest 's nachts werken en ging 's avonds met twee van zijn
 • haas voor dederde maal de pooten op een ramenas legde, riep de jonkman: ,,Al komt nu de duivel op stelten, hebben zal ik ze
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • werken
 • Iemand die slecht leefde en veel vloekte, wilde op een avond ramenassen uit een berucht veld stelen. Maar bij iedere ramenas die hij uitkoos, ging telkens een haas zitten. Uiteindelijk nam hij er…

sage uit 1918
 • kleuren mengde hij dooreen, groen en paars en rood en blauw, totdat op een goeden dag--niemand weet op welke wijze--de Duivel
 • hoort wat, en wat zijn uw voorwaarden?" De Duivel glimlachte en volgens gewoonte noemde hij eerst de voordeelen der
 • Dokter Faustus doet zonder resultaat allerlei proeven. De Duivel stelt hem voor dat hij bij Faustus in dienst komt en
 • alles krijgt wat hij maar wil. In ruil voor zijn ziel kan Faustus dan zorgeloos leven. Aanspreken met Duivel of Satan geeft
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • werken
 • Dokter Faustus doet zonder resultaat allerlei proeven. De Duivel stelt hem voor dat hij bij Faustus in dienst komt en alles krijgt wat hij maar wil. In ruil voor zijn ziel kan Faustus dan zorgeloos…

sage uit 1919
 • heb ik een vermaledijden haat tegen. We dienen een middel te vinden, om geld te krijgen, al zou de duivel het me moeten
 • . De baron hief het hoofd op, schrok even, en vroeg Satan naar zijn verlangen. De duivel deed heel verbaasd. “Ge hebt me
 • . Op een dag bemerkte de baron dat de schatkist leeg was. dan krijgt hij bezoek van de Duivel, die beloofd hem zeven jaar
 • een gevulde schatkist. daar tegenover staat dat over zeven jaar het slot van de baron met alles erin van de duivel zal
 • boek
 • duivel
 • werken
 • In Gorinchem woonde eens een baron met drie zonen en zijn vrouw. het was een vroom gezin. op een dag stierf de vrouw. Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde…

sage uit 1951
 • Arme boer staat op het punt zich op te hangen als er een zwerver verschijnt die wel voor niets voor hem wil werken
 • vrouw verzint een taak die nooit zal afkomen, waarop de man, de duivel, met zijn linkervoet op de grond stampt waardoor een
 • Duivel
 • boek
 • duivel
 • werken
 • Arme boer staat op het punt zich op te hangen als er een zwerver verschijnt die wel voor niets voor hem wil werken. Voorwaarde is dat als er geen werk meer is, de boer moet doen wat hij zegt. De boer…