Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

28 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • daarover, maar de soldaat zei hem, dat hij voor dood noch duivel bang was, want "Wat God bewaart, is wel bewaard." "Geef mij de
 • , maar wenkte hem met de vinger. "Spreek toch als je van God bent," lachte de soldaat. "Ben je echter van de duivel, scheer
 • duivel
 • In een huis spookt het. Een soldaat neemt er zijn intrek. Tijdens het pannekoeken bakken vallen via de schoorsteen gedeelten van een geraamte in zijn pan. Het blijkt het geraamte van het spook te…

sprookje uit 1970
 • allen." "Ja maar," zei de man, "wie bent u dan?" "Ik?" antwoordde de heer. "Heb je mij niet herkend? Ik ben de duivel." "Dan
 • die woorden liet hij de duivel knarsetandend staan en ging er vandoor. Toen hij weer een heel eind gegaan was, kwam hij
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel
 • duivel
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de…

sage uit 2000
 • duivel
 • Lange Wapper is een watergeest of plaaggeest. Op een keer wilde Dulle Mie dansen tijdens de vastentijd. Uiteindelijk danst ze met Lange Wapper, die herkend wordt aan zijn bokkenpoten. Hierop zwelt…

sage uit 1510
 • duivel
 • Dinsdag, zesde kapittel. Degene die 's avonds zijn stoel of kruk met de poten omhoog laat staan, kan verwachten dat op zijn huis duivels zitten.

mop uit 1554
 • achterlaten en ergens anders mocht ook niet, want al het land was van de koning. Toen kwam de duivel, en die bracht hem naar de
 • duivel
 • Er was een woekeraar gestorven, en zijn vrienden wilden hem ergens begraven. Op het kerkhof mochten ze hem niet achterlaten en ergens anders mocht ook niet, want al het land was van de koning. Toen…

mop uit 1554
 • Het is een vraag hoe het komt, dat de mensen die door de duivel samen zijn gebracht geen overspel plegen, en mensen die
 • duivel
 • Het is een vraag hoe het komt, dat de mensen die door de duivel samen zijn gebracht geen overspel plegen, en mensen die door God samen zijn gebracht dat wel doen.

mop uit 1554
 • , omdat hij wist dat hij na de dood naar de duivel zou gaan. En hij gunde zijn vriend de ziel meer dan de duivel. De gezel
 • die de ziel had gekocht zei, dat hij de duivel hoopte te paaien met die andere ziel, zodat hij zijn eigen ziel niet aan
 • duivel
 • Een man die een rondje wilde geven, maar daar geen geld voor had, bood een paar bezittingen als onderpand aan onder zijn gezelschap. Niemand wilde hem daar echter geld voor lenen. Toen bood hij zijn…

mop uit 1554
 • Een jongeman had een hele lelijke vriendin. Hij legde uit dat hij de duivel graag zowel iets goeds als iets lelijks
 • duivel
 • Een jongeman had een hele lelijke vriendin. Hij legde uit dat hij de duivel graag zowel iets goeds als iets lelijks wilde schenken.

Trefwoorden: duivel, lelijk, mooi, schenken, vriendin


sage uit 1510
 • als de minnares van de priester het paard van de duivel is, laat u door mij bestijgen'.
 • duivel
 • Zaterdag, elfde kapittel. Omdat de meeste medicijnen die van paarden komen alleen mannen tot voordeel zijn, worden die niet besproken. Als een paard zich niet laat bestijgen, dan moet je de volgende…

sage uit 1510
 • Woensdag, twaalfde kapittel. Op een wit bedlaken rust een engeltje tot men er een wind laat, dan komt de duivel. Deze
 • duivel
 • Woensdag, twaalfde kapittel. Op een wit bedlaken rust een engeltje tot men er een wind laat, dan komt de duivel. Deze zorgt voor veel ellende tussen man en vrouw.

sage uit 1510
 • last hebben van de duivel.
 • duivel
 • Woensdag, dertiende kapittel. Als je op zondag tijdens de mis van het wijwater neemt, zal je de rest van de week geen last hebben van de duivel.

sage uit 1510
 • Woensdag, vijftiende kapittel. De duivel zal je niet lastig vallen als je bij het opstaan een kruis maakt en voor het
 • duivel
 • Woensdag, vijftiende kapittel. De duivel zal je niet lastig vallen als je bij het opstaan een kruis maakt en voor het uit huis gaan je handen wast.

sage uit 1510
 • Donderdag, vijfde kapittel. Het liefje van de priester weet dat zij het paard van de duivel is en men mag niet voor
 • duivel
 • Donderdag, vijfde kapittel. Het liefje van de priester weet dat zij het paard van de duivel is en men mag niet voor haar bidden. De zonde wordt minder groot door het gebed van de priester en de…

sage uit 1510
 • duivel
 • Donderdag, dertiende kapittel. Veeg je je achterwerk niet af met bladeren, dan zal je nooit meer last hebben van aandoeningen aan je achterwerk. Iemand die het toch deed, kreeg aambeien.

sage uit 1510
 • Donderdag, vijftiende kapittel. Wie zichzelf 's nachts in een spiegel bekijkt, ziet de duivel en wordt steeds lelijker.
 • duivel
 • Donderdag, vijftiende kapittel. Wie zichzelf 's nachts in een spiegel bekijkt, ziet de duivel en wordt steeds lelijker.

mop uit 1554
 • Een schuldinner op weg naar een boer krijgt gezelschap van een duivel in mensengedaante. In een dorp horen zij een boze
 • moeder haar kind vervloeken omdat het niet wil eten. Er wordt je een kind aangeboden, zegt de schuldinner tegen de duivel. De
 • duivel
 • Een schuldinner op weg naar een boer krijgt gezelschap van een duivel in mensengedaante. In een dorp horen zij een boze moeder haar kind vervloeken omdat het niet wil eten. Er wordt je een kind…

mop uit 1554
 • ghinc, quam sy totten eycke. Daer de duivel was ende vraechde haer wederom waer om dat si weende. Die dochter antwoorde: 'Ic
 • waarschuwt de duivel in mensengedaante haar voor de ruiters op het kasteel en raadt haar de betrekking af. Het meisje zet door en
 • keert een half jaar later langs dezelfde weg gedesillusioneerd en zwanger terug, en geeft daar de duivel de schuld van
 • duivel
 • Een dienstmeisje wordt lastiggevallen in haar betrekking en besluit zich te verhuren op een kasteel. Op weg daarheen waarschuwt de duivel in mensengedaante haar voor de ruiters op het kasteel en raadt…

mop uit 1554
 • De heilige Anthonius vroeg de duivel eens waarom hij de mensen zo kwelt. De duivel antwoordt dat hij van veel meer
 • beschuldigd wordt dan hij doet: de meeste mensen hebben hun duivel naast zich in bed liggen.
 • duivel
 • De heilige Anthonius vroeg de duivel eens waarom hij de mensen zo kwelt. De duivel antwoordt dat hij van veel meer beschuldigd wordt dan hij doet: de meeste mensen hebben hun duivel naast zich in bed…

mop uit 1554
 • Een duivel is bereid een dief te helpen op voorwaarde dat het bij kleine dingen blijft: een gans, een eend enzovoort
 • te nemen. Prompt wordt hij gepakt en ter dood veroordeeld. Onder de galg beschuldigt hij de duivel ervan dat die zijn
 • duivel
 • Een duivel is bereid een dief te helpen op voorwaarde dat het bij kleine dingen blijft: een gans, een eend enzovoort. Op een keer steelt hij zo veel kleine dingen dat hij het niet meer dragen kan en…

mop uit 1554
 • Een dief op weg naar een boer om diens koe te stelen krijgt onderweg gezelschap van een duivel in mensengedaante die
 • aangekomen willen beiden als eerste het huis in, de duivel omdat hij bang is dat de boer wakker wordt door de inbraak en een
 • duivel
 • Een dief op weg naar een boer om diens koe te stelen krijgt onderweg gezelschap van een duivel in mensengedaante die naar dezelfde boer op weg is om hem in zijn slaap te doden - de boer verkeert…

mop uit 1554
 • verwelkomd door de duivel in de gedaante van een aap. De man begrijpt de waarschuwing en keert terug.
 • duivel
 • Een bewindvoerder realiseert zich dat hij met zijn baan moeilijk zalig kan worden en doet daarom afstand van zijn functie. Hij heeft genoeg. Enige tijd later echter missen hij en zijn vrouw de…

mop uit 1554
 • kruistekens. De priester zei: Waarom slaat u zoveel kruistekens? Ik ben de duivel niet! De vrouw antwoordde: altijd als ik 's
 • duivel
 • Een oude vrouw ging 's morgens vroeg naar de kerk. Toen zij onderweg een priester tegenkwam, sloeg ze een groot aantal kruistekens. De priester zei: Waarom slaat u zoveel kruistekens? Ik ben de duivel…

mop uit 1554
 • steke u de ogen uit en de duivel schijte de gaten vol! De vrouw denkt dat zij voor de gek gehouden wordt en laat hetzelfde
 • doen... De duivel kan met Gods goedvinden mensen ziek en beter maken.
 • duivel
 • Een rondtrekkende verarmde student komt langs een huis waar een vrouw woont met zere ogen. Hij biedt haar aan in ruil voor één gulden een ((tover)spreuk op een) briefje om haar hals te hangen, en zo…

mop uit 1554
 • duivel de wereldlijk vorst komt halen, wat gaat de bisschop daartegen doen? Daarop reed de bisschop weg, hij had genoeg van
 • duivel
 • Een ploegende boer zag een bisschop voorbij rijden met wel veertig paarden. De bisschop vroeg de boer wat hij dacht bij het zien van zoveel volk. De boer zei: ik vroeg mij af of de heilige KILIAEN van…

mop uit 1554
 • Op een keer wilde men een duivel uit (een mens) drijven, maar die wachtte daar niet op: ik ga wel uit mijzelf, want ik
 • duivel
 • Op een keer wilde men een duivel uit (een mens) drijven, maar die wachtte daar niet op: ik ga wel uit mijzelf, want ik wil niet dat jullie kunnen zeggen dat jullie mij uitgedreven hebben. Zo doen de…