Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

116 resultaten voor ""

mop uit 1996
 • Datum : 13/11/1996 21:13:03 Er komt een man in de hel terecht en tot zijn grote verbazing ziet hij daar duizenden en
 • de duivel. De duivel antwoordt: "Elke klok hier komt overeen met iemand op aarde. Telkens als die persoon een leugen
 • Er komt een man in de hel terecht en tot zijn grote verbazing ziet hij daar duizenden en duizenden klokken staan
 • , waarvan de ene al een stuk sneller draait dan de andere. Nieuwsgierig als hij is, vraagt hij uitleg aan de duivel. De duivel
 • duivel
 • hel
 • Er komt een man in de hel terecht en tot zijn grote verbazing ziet hij daar duizenden en duizenden klokken staan, waarvan de ene al een stuk sneller draait dan de andere. Nieuwsgierig als hij is,…

sprookje uit 1970
 • schreeuwde en blij was, dat hij weer naar de hel terug mocht vluchten. Daar kreeg hij echter de wind van voren en er werd een
 • dropen ze naar de hel af. Eindelijk moest Jan toch sterven en hij kwam aan de poort van de hemel. Hij klopte en Sint Pieter
 • duivel
 • hel
 • Jan de Soldaat trekt, na vervulde dienstplicht, huiswaarts. Onderweg komt hij Onze Lieve Heer en Sint Pieter tegen die, incognito als bedelaars, hem om een aalmoes vragen. Jan deelt hierop zijn…

sprookje uit 1970
 • daarover, maar de soldaat zei hem, dat hij voor dood noch duivel bang was, want "Wat God bewaart, is wel bewaard." "Geef mij de
 • , maar wenkte hem met de vinger. "Spreek toch als je van God bent," lachte de soldaat. "Ben je echter van de duivel, scheer
 • duivel
 • hel
 • In een huis spookt het. Een soldaat neemt er zijn intrek. Tijdens het pannekoeken bakken vallen via de schoorsteen gedeelten van een geraamte in zijn pan. Het blijkt het geraamte van het spook te…

sprookje uit 1970
 • allen." "Ja maar," zei de man, "wie bent u dan?" "Ik?" antwoordde de heer. "Heb je mij niet herkend? Ik ben de duivel." "Dan
 • kan ik uw knecht niet worden," zei de man, "want niet alle mensen komen in de hel. U bent dus niet de rechtvaardigste."Met
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel
 • is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de man Onze Lieve Heer tegen. Niet iedereen
 • duivel
 • hel
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de…

sprookje uit 1970
 • hier," zei de smid, "liever verkoop ik mijn ziel aan de duivel, dan dat ik heel mijn leven arm en ongelukkig moet zijn." En
 • veel te vlug en de duivel kwam terug als een oude, manke man om de ziel van Smidje-Smee te halen. "Ga maar in mijn mooie
 • ziel aan de duivel in ruil dat hij rijk wordt. Na tien jaar komt de duivel terug. De smid laat hem plaatsnemen in de stoel
 • en ranselt hem af. De duivel belooft hem weer tien jaar van rijkdom voor hij terug zal komen. Na weer tien jaar komen
 • duivel
 • hel
 • Een smid beslaat de hoefijzers van een ezel van twee arme mensen. Het zijn Onze-Lieve-Heer en Sint Pieter. De smid wil er geen geld voor krijgen. De smid wordt om zijn goedheid beloont en mag drie…

mop uit 1974
 • Er komt een man in de hel terecht. De hel blijkt vol te hangen met klokken. De ene klok loopt langzaam, de andere wat
 • sneller. De man vraagt aan de duivel: "Wat doen al die klokken hier?" De duivel legt uit: "Elke klok hoort bij iemand op aarde
 • De hel hangt vol met klokken die een minuut vooruit gaan als de eigenaar op aarde een leugen vertelt. De wijzers van de
 • klok van een president draaien zo hard, dat de klok in de hel als ventilator wordt gebruikt.
 • duivel
 • hel
 • De hel hangt vol met klokken die een minuut vooruit gaan als de eigenaar op aarde een leugen vertelt. De wijzers van de klok van een president draaien zo hard, dat de klok in de hel als ventilator…

sage uit 1889
 • Geeraard de Duivel Een ongenoemde uit Antwerpen maakte mij opmerkzaam op de plaats, aan Geeraard den Duivel gewijd in
 • de overblijfsels van een oud en uitgestrekt Steen met twee ronde zijtorens. Het hoorde toe aan Geerhard den Duivel, die
 • Geeraard de Duivel
 • Een man genaamd Geerhard den Duivel heeft een verbintenis met satan. Hij is zo knap dat hij alle vrouwen verleidt. Dan
 • de Duivel op Geerhard'.
 • Geeraard de Duivel
 • Geerhard den Duivel
 • duivel
 • hel
 • Een man genaamd Geerhard den Duivel heeft een verbintenis met satan. Hij is zo knap dat hij alle vrouwen verleidt. Dan komt satan en gaat met hem de lucht in terwijl hij hem stevig vasthoudt. Vandaar…

sprookje uit 1889
 • er eene ziel te winnen is, kent de duivel geen lach. De woorden waren maar pas van de lippen, toen de deur open ging, en
 • van mijnen oudsten zoon in plaats van de mijne gaf?" "Volstrekt niet," zei de duivel; "de eene is zoo goed als de andere
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een
 • schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen overeen dat de duivel voor het kraaien van
 • duivel
 • hel
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

sage uit 1967
 • matte jo foar den duvel ophâlde. Dêr wei!" De strater sei: "Fuoi, dat meije jo net sizze. Oars komme jo yn 'e hel." Mar de
 • . Ik ha fannacht yn 'e hel west. De duvel jage my hyltyd foar him op. Ik woe graech sitte, hwant ik wie deawarch. Doe stie
 • droomt prompt de daaropvolgende nacht dat hij in de hel wordt opgejaagd door de duivel. De duivel leidt hem langs
 • voor de deur van het postkantoor aan het werk is, bijt de postkantoorhouder hem toe dat hij 'voor de duivel' eens op moet
 • duivel
 • hel
 • Een postkantoorhouder - tevens eigenaar van een winkeltje in heiligenbeeldjes - ergert zich aan de zandtroep die een stratenmaker veroorzaakt. Ook het trage werktempo van de man is hem een doorn in…

mop uit 1659
 • de hel gingen. De portier liet hen er niet in omdat alle duivels weg waren. De duivels waren naar Rome om de overleden
 • duivel
 • hel
 • In een trekschuit zitten enkele katholieken en een gereformeerde. De katholieken begrijpen maar niet dat de Geuzen zich niet willen bekeren tot het katholicisme met al haar wonderen. De gereformeerde…

mop uit 1659
 • vernoeghen? jae zijt vry verseeckert, hy sal de Hel in-nemen, en Pluto uyt sijnen troon stellen. Hier door de Duivelen een vrees
 • duivel
 • hel
 • Een koning houdt veel van toneel en bezoekt een klucht. Het is echter een parodie op hem en hij komt daar pas achter wanneer een geheim van hem in het toneelstuk uitgesproken wordt. Hij maakt…

mop uit 1659
 • duivel
 • hel
 • Twee vrienden gaan biechten bij de paus. De eerste bekent dat hij het weleens met een begijn gedaan heeft en wil dat deze zonde vergeven wordt. Hij heeft echter niet genoeg geld om dat af te kopen. De…

mop uit 1659
 • Eenn pastoor zegt tegen een woekeraar dat de duivel alle woekeraars de hel in zal dragen. Een ander spreekt dat tegen
 • . Dragen is teveel eer voor de duivel, hij zal de woekeraars er bij de benen in slepen.
 • duivel
 • hel
 • Eenn pastoor zegt tegen een woekeraar dat de duivel alle woekeraars de hel in zal dragen. Een ander spreekt dat tegen. Dragen is teveel eer voor de duivel, hij zal de woekeraars er bij de benen in…

sage uit 1923
 • gehucht van Breskens heet Duivelshoek, evenals een buurt onder Rilland. Waar de duivel is, is de hel niet ver. Het huis "de
 • Hel" ligt bij Renesse; het huis "Helle" bij Noordwelle. Hellestraat is een gehucht van St. Jansteen.
 • Er is een Duivelsberg, een Duivelshuis, -straatje, -hoekje, evenals huizen, die De Hel heten.
 • De Hel
 • duivel
 • hel
 • Er is een Duivelsberg, een Duivelshuis, -straatje, -hoekje, evenals huizen, die De Hel heten.

mop uit 2001
 • Hemel vs Hel Op een dag zit de duivel zich te vervelen. Dan komt hij op het idee om de hemel uit te dagen voor een
 • . Alle goeie voetballers zijn heilig en gaan toch naar de hemel dus die zet ik in." Zegt de duivel: "Ha! Mispoes! De hel gaat
 • Hemel vs. Hel
 • De hel zou van de hemel winnen in een voetbalwedstrijd. In de hemel zijn weliswaar alle goede voetballers, maar in de
 • hel zijn alle scheidsrechters.
 • duivel
 • hel
 • De hel zou van de hemel winnen in een voetbalwedstrijd. In de hemel zijn weliswaar alle goede voetballers, maar in de hel zijn alle scheidsrechters.

sage uit 1934
 • vuur. Wee! Wee! Hij brandde, hij brandde, van binnen en van buiten... Hij brandde in duizenden vlammen: de hel... de hel
 • overal vuur en Ward brandt als in de hel. Vanaf die tijd ziet men soms op de bewuste plek de getergde geest van de brandende
 • duivel
 • hel
 • Ward, een zeer gierige schaapherder, ziet een Spaanse soldaat een tas verliezen. Hij raapt de tas op, deze zit vol met geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas…

legende uit 2004
 • nemen. De linker naar de hel, of de rechter naar het paradijs. Toen de terrorist aan de beurt kwam, was hij ervan overtuigd
 • met bedroefde ogen aan, "jouw plaats is niet in het paradijs." - "Wat?" riep de man, "moet ik naar de hel?" - "Nee, ook
 • , noch naar de hel. Hij laat hem voor straf opnieuw geboren worden, trouwen, en laat zijn vrouw en kinderen even akelig
 • zijn lijden zal zijn. Mohammed stuurt hem naar de duivel met deze vraag, maar zelfs de duivel weet niet hoe lang de straf
 • duivel
 • hel
 • Een moslimterrorist denkt als martelaar naar de hemel te gaan, maar aldaar stuurt Mohammed hem noch naar het paradijs, noch naar de hel. Hij laat hem voor straf opnieuw geboren worden, trouwen, en…

mop uit 1651
 • Een predikant wilde zijn gemeente vermanen en waarschuwen voor het gevaar om door de duivel gehaald te worden. Daarom
 • schapen [zijn gemeente] waren opgehaald door de duivel.
 • duivel
 • hel
 • Een predikant wilde zijn gemeente vermanen en waarschuwen voor het gevaar om door de duivel gehaald te worden. Daarom vertelde hij een verhaal over verschillende heren, die opgeroepen werden door Sint…

sage uit 1894
 • zonsopgang thuis terug was, zou de duivel de heksen de nek breken. Zij liet zich door de schone voorspiegelingen van de andere
 • voart krigt af morge vruig. Det sjteit zich geliek, en makt op de eeuwigheid niks oet. Mer dan wil ig neit nuchter in de hel
 • dezelfde dag op de brandstapel verbrand, maar ze bekeren zich op de brandstapel, tot verdriet van de duivel, die als een uil
 • duivel
 • hel
 • Een jonge heks leert de toverspreuk om naar de wijnkelder te Keulen te gaan en gaat met een geheel onervaren vriendin erheen, zegt echter de spreuk fout: "door heg en struik" en "niet meer eruit", en…

sage uit 1965
 • als je driemaal rond de graven van geestelijken dierf gaan, de duivel verscheen en je meesleurde tot in de hel. Daarom
 • Duivel verschijnt wanneer je driemaal rond de graven van geestelijken gaat Ik heb eens horen zeggen van iemand dat
 • Duivel verschijnt wanneer je driemaal rond de graven van geestelijken gaat
 • Duivel verschijnt wanneer je driemaal rond de graven van geestelijken gaat en sleurt je mee naar de hel.
 • duivel
 • hel
 • Duivel verschijnt wanneer je driemaal rond de graven van geestelijken gaat en sleurt je mee naar de hel.

sage uit 1965
 • Duivel trekt ganse stad mee naar de hel Men vertelt hier dat er vroeger aan de grens nog een stad moet bestaan hebben
 • en die had de naam Vijvere. En doordat de mensen daar zo slecht leefden, was de duivel daar baas geworden en die heeft
 • Duivel trekt ganse stad mee naar de hel
 • In de stad Vijvere leefden de mensen zo slecht, dat de duivel er de baas werd en de stad met al de mensen naar de hel
 • duivel
 • hel
 • In de stad Vijvere leefden de mensen zo slecht, dat de duivel er de baas werd en de stad met al de mensen naar de hel trok.

sage uit 1965
 • Duivel komt een ontrouwe man halen Stef Verdonk is door de duivel naar de hel gesleurd. Stef was iemand die zijn
 • van Trui Ketelbuters in een zatte bui het hem zei, begon Stef te vloeken en te zweren dat de duivel hem naar de hel mocht
 • Duivel komt een ontrouwe man halen
 • Een man vloekt, dat de duivel hem naar de hel mag sleuren als hij konijnen heeft gejat. De volgende dag is hij
 • verdwenen en men denkt, dat de duivel hem heeft meegenomen.
 • duivel
 • hel
 • Een man vloekt, dat de duivel hem naar de hel mag sleuren als hij konijnen heeft gejat. De volgende dag is hij verdwenen en men denkt, dat de duivel hem heeft meegenomen.

mop uit 1554
 • achterlaten en ergens anders mocht ook niet, want al het land was van de koning. Toen kwam de duivel, en die bracht hem naar de
 • juiste plaats: de hel.
 • duivel
 • hel
 • Er was een woekeraar gestorven, en zijn vrienden wilden hem ergens begraven. Op het kerkhof mochten ze hem niet achterlaten en ergens anders mocht ook niet, want al het land was van de koning. Toen…

mop uit 1554
 • , omdat hij wist dat hij na de dood naar de duivel zou gaan. En hij gunde zijn vriend de ziel meer dan de duivel. De gezel
 • die de ziel had gekocht zei, dat hij de duivel hoopte te paaien met die andere ziel, zodat hij zijn eigen ziel niet aan
 • duivel
 • hel
 • Een man die een rondje wilde geven, maar daar geen geld voor had, bood een paar bezittingen als onderpand aan onder zijn gezelschap. Niemand wilde hem daar echter geld voor lenen. Toen bood hij zijn…

mop uit 2002
 • Geplaatst: 2002-03-28 12:57 Osama Bin Laden blijkt toch getroffen te zijn door een Daisy cutter en vaart ten hel. Bij
 • de Hel aangekomen zegt Shaytan dat hij echt helemaal vol zit, en dat hij er niemand meer bij kan hebben. Maar goed, ik
 • Osama bin Laden sterft en komt in de hel. Hij moet van Satan iemand aanwijzen die hem kan vervangen. De straffen
 • bevallen hem niet, maar wel die van Clinton en Lewinski. De duivel stuurt Monica echter weg en Osama moet haar vervangen.
 • duivel
 • hel
 • Osama bin Laden sterft en komt in de hel. Hij moet van Satan iemand aanwijzen die hem kan vervangen. De straffen bevallen hem niet, maar wel die van Clinton en Lewinski. De duivel stuurt Monica echter…