Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

45 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de kaars, dooft hem, en eet hem op. De duivel
 • duivel
 • licht
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

sage uit 1966
 • dominee of deze niet moet wijken voor de vorst van het licht. De duivel verdwijnt en is nooit meer gezien.
 • vorst van het licht
 • duivel
 • licht
 • Rond 1886 gaan een dominee en ouderling naar Smoarhoeke. In Smoarhoeke klopt iets niet; 'savonds dwaalt er iets rond. De dominee en de ouderling komen het tegen en krijgen te horen dat het de vorst…

sprookje uit 1970
 • stak hij het licht op, want het was geleidelijk donker geworden en wachtte rustig op hetgeen er zou gebeuren. Eensklaps
 • ging het geraamte rechtop staan en naderde Jan. "Wat moet je hebben?" vroeg Jan soldaat. "Een schop en een licht en dan
 • duivel
 • licht
 • Jan de Soldaat trekt, na vervulde dienstplicht, huiswaarts. Onderweg komt hij Onze Lieve Heer en Sint Pieter tegen die, incognito als bedelaars, hem om een aalmoes vragen. Jan deelt hierop zijn…

sprookje uit 1970
 • kwamen ze langs het gemeentehuis, waar nog laat licht brandde omdat ze aan het schoonmaken waren. "Wel nog aan toe," zei
 • Griet, "er is nog licht in het raadhuis en dat zo laat op de avond." "Ja," zei Piet, "'t is nu net de nacht dat de
 • donker. Ze komen langs het gemeentehuis waar nog licht brandt. De man legt uit dat de veldwachter met de duivel afrekent. Ze
 • gevonden op de avond waarop de veldwachter de duivel verdreef, ze een vos in een fuik vonden en een zalm in de vosseval. De
 • duivel
 • licht
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt…

mop uit 1860
 • duivel
 • licht
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list: hij stopt een zalm in de vosseval en een vos in een fuik. Even later 'vinden' hij…

sage uit 1968
 • haar moeder weggehaald en op haar eigen kamer gezet, opdat de duivel haar niets zou doen.
 • duivel
 • licht
 • Een vrouw sliep eens bij haar ouders toen ze 's nachts op zolder een hoop herrie hoorde. Ze heeft het nachtpitje bij haar moeder weggehaald en op haar eigen kamer gezet, opdat de duivel haar niets zou…

sage uit 1970
 • Een ridder, die dolgraag ten strijde wil trekken, vertrouwt zijn schat aan de duivel toe, die de schat begraaft en
 • schat ligt. Zeven man gaan ernaar graven, maar als ze bij de kist zijn, staat de duivel ineens naast hen, dreigt een
 • duivel
 • licht
 • Een ridder, die dolgraag ten strijde wil trekken, vertrouwt zijn schat aan de duivel toe, die de schat begraaft en iedere avond opgraaft om het geld te tellen, bijgelicht door een vlam, waardoor de…

sage uit 1966
 • Een man zag eens iets in een boom en wist dat het niet deugde. Bang zei hij: "Als je een engel van het licht bent, kom
 • duivel
 • licht
 • Een man zag eens iets in een boom en wist dat het niet deugde. Bang zei hij: "Als je een engel van het licht bent, kom dan naar me toe. Maar ben je van het kwaad, ga dan weg." Toen was het ineens…

sage uit 1966
 • een straaltje licht was. Dat was voor haar een teken dat ze zich moest bekeren. De ander zat eens op het huisje toen er
 • opeens een grote hond voor haar stond. Dit was de duivel, die wilde voorkomen dat ze zich zou bekeren. In datzelfde jaar
 • duivel
 • licht
 • Twee oude zusters wilden nog zo graag eens hun belijdenis doen. Een van hen lag eens in bed toen er midden in de nacht een straaltje licht was. Dat was voor haar een teken dat ze zich moest bekeren.…

sage uit 1966
 • aanhangen. De mannen zeggen het echter net andersom: ze vervloeken de duivel en hangen God aan. Op dat moment licht de hele
 • . De heksen nemen de ouderlingen mee naar een donkere schuur. De mannen moeten zeggen dat ze God vervloeken en de duivel
 • duivel
 • licht
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie gereformeerde ouderlingen willen wat meer van die duivelskunsten weten en gaan op een…

sage uit 1967
 • Een boer - een spotter - krijgt 's nachts plotseling een harde klap op zijn arm. Dat was de duivel.
 • duivel
 • licht
 • Een boer - een spotter - krijgt 's nachts plotseling een harde klap op zijn arm. Dat was de duivel.

sage uit 1967
 • hij buiten de lantaarn wilde opsteken, werd hij door de duivel gegrepen en stierf hij.
 • duivel
 • licht
 • Van vrijmetselaars moet er om de zeven jaar één sterven. Een dokter, een vrijmetselaar, was eens de uitverkorene: toen hij buiten de lantaarn wilde opsteken, werd hij door de duivel gegrepen en…

sage uit 1967
 • . De man denkt dat hij de duivel in zijn wiel heeft. Zijn vriend spoort hem aan de duivel 'het hoofd te vermorzelen', maar
 • duivel
 • licht
 • Twee mannen zijn zondagavond op de fiets op weg naar de kerk, als de fiets van een van hen plotseling heel zwaar trapt. De man denkt dat hij de duivel in zijn wiel heeft. Zijn vriend spoort hem aan de…

sage uit 1969
 • duivel voor de deur. De moeder maakte snel een stropop, en zette die tussen de duivel en haar dochter in. Het licht liet ze
 • Een meisje had 99 vriendjes gehad, en wilde nu een 100e, al was het de duivel zelf. Maar die avond stond inderdaad de
 • duivel
 • licht
 • Een meisje had 99 vriendjes gehad, en wilde nu een 100e, al was het de duivel zelf. Maar die avond stond inderdaad de duivel voor de deur. De moeder maakte snel een stropop, en zette die tussen de…

sprookje uit 1973
 • duivel
 • licht
 • Hantsje Pik bood een arme man een laars vol met geld aan. Maar als de laars vol was, dan zou Hantsje zijn ziel krijgen. De man hing de laars voor het venster met de zool eruit gesneden. Hantsje bleef…

legende uit 1933
 • cel door een overklaar licht beschenen en de stem sprak haar wederom toe. Toen eerst ging zij, nam het beeld uit de kast
 • duivel
 • licht
 • Een non wil een oud Mariabeeld in het vuur verbranden, maar het verbrandt niet. Dan wordt het in een kast bewaard, maar de non krijgt meermaals de opdracht van Maria om het beeld alsnog te vereren.…

sage uit 1979
 • overal licht. Kort daarop wordt hij plotseling beetgepakt door een zwarte hand en een lichte hand. De man kan zich van het
 • duivel
 • licht
 • Een onverschillige vloeker is dronken op weg naar huis. Als hij bij zijn huis komt, staan de deuren wijd open en is het overal licht. Kort daarop wordt hij plotseling beetgepakt door een zwarte hand…

sage uit 1966
 • Soldaat en duivel sluiten contract
 • De duivel neemt de dienst van een soldaat voor anderhalf jaar over, als de soldaat belooft in die tijd zijn baard te
 • en zo lelijk is. Nadat het contract om is, ontmoet hij de duivel weer, die hem belooft te helpen aan één van de dochters
 • duivel
 • licht
 • De duivel neemt de dienst van een soldaat voor anderhalf jaar over, als de soldaat belooft in die tijd zijn baard te laten staan en zijn kleine en grote behoefte in zijn broek te doen. De soldaat gaat…

sage uit 1978
 • toen hij langs de weg een vurige figuur zag staan. De figuur was wel twee meter hoog en straalde een zacht oranje licht uit
 • de duivel bent, maak dan dat je wegkomt!’ Daarbij liet hij de stok met volle kracht op de vuurman neerdalen. En kijk, de
 • Ontmoeting van een man op de late avond met een lange figuur die licht uitstraalt, de gloeiige of vuurman. De man roept
 • dat als hij van de duivel is hij weg moet gaan, slaat de gloeiige die wegrent en daarna nooit meer is gezien.
 • duivel
 • licht
 • Ontmoeting van een man op de late avond met een lange figuur die licht uitstraalt, de gloeiige of vuurman. De man roept dat als hij van de duivel is hij weg moet gaan, slaat de gloeiige die wegrent en…

sage uit 1930
 • 't Riepster Licht Het es 'n Kaaizer west, dij boas was over de haile wereld. Dou wol e dizze kontraainen ook nòg
 • Riepster licht. Mor dou is 't gebeurd, dat de zee aal bie lutjen laand wòrden is Woar nou 't Zaand ligt, en veul wieder op nòg
 • 't Riepster Licht
 • is toen gedoofd, omdat er toch geen schepen meer langskwamen. De duivel is er gekomen en heeft er zijn licht aangestoken
 • . Als schippers in een storm erheen varen, gaat het licht snel uit en zijn de schippers hulpeloos.
 • het zoo algemeen aangenomen geloof van het spokend Riepster Licht.
 • duivel
 • licht
 • Een keizer wilde eens het gebied rond Zeerijp veroveren. Alle wetten moesten door twaalf mannen opgeschreven worden. De twaalf mannen weigerden en werden als straf op een stuurloze boot op zee gezet.…
pic52.jpg
pic53.jpg
pic57.jpg

legende uit 1425
 • si groot licht in haer camer of daer brant hadde gheweest ende quamen haestelijc weder om dat te blusschen. Maer Liedewy
 • gheestelike bescouwinghe. Ende namaels als sy dit licht niet en ghevoelde, plachsij al weenende te segghen: - ‘Och, waer [228Ra
 • bidden als voor iemand die de nacht daarvoor door de duivel was bekoord en die niet goed bij haar zinnen was. Direct daarop
 • stadsbestuur van de waarheid aan het licht brengen. Daardoor werd heer Andries bevangen door angst en, omdat hij zelf niets kon
 • duivel
 • licht
 • 16. Over de wijze waarop Liedewij gedurende haar verdere leven de communie ontving en over het gekruisigde Kind Dat zij eens zag In 1407 of 1408 werd er een nieuwe pastoor, genaamd Andries, in…
_lie002lied01ill14.gif

sage uit 1925
 • DE DUIVEL UNDER DE GEDAANTE VAN DE GELUKZALIGE MAAGD MARIA. Magister Wiger, heer van Maastricht. nu overgegaan in de
 • licht van zulk een helderheid, dat de binnen gestroomde glans het licht van de middagzon overtrof. Midden in dien glans
 • De Duivel verschijnt aan een non in de gedaante van de Heilige Maagd Maria. Maar als de verschijning aan de vrome vrouw
 • Duivel
 • duivel
 • licht
 • De Duivel verschijnt aan een non in de gedaante van de Heilige Maagd Maria. Maar als de verschijning aan de vrome vrouw vraagt om haar voeten te kussen, krijgt de zuster argwaan.

sage uit 1967
 • , die kwame om te kijke wie zoet ware, maar ook de duivel kwam met die lichtjes om ze weg te hale as ze stout ware geweest
 • de lichtjes kon ook de duivel zijn. Hij kwam degene die stout waren weghalen. De lichtjes van de engeltjes en de duivel
 • duivel
 • licht
 • In de hei van Helvoirt waren dwaallichtjes te zien. De mensen zeiden dat het de zielen van ongedoopte kinderen waren. Volgens de verteller waren het verhalen voor de kinderen. De lichtjes waren…

exempel uit 1970
 • was, dat docht hem nu licht, ende voert aen en zocht hi niet meer sijns selves ghemac.
 • duivel
 • licht
 • Een rijke jongeman leidt een gemakkelijk leventje. Hij besluit alles op te geven en zich als monnik in een klooster te vestigen. Hij is echter niet tevreden met het kloosterleven. Het stro is te hard,…

sage uit 1962
 • ongeluk gelopen heb, omdat de duivel achter me aan zat over een donkere zandweg? Het was een schaap. Maar daar denk je niet
 • Rondom het vuur vertelde men verhalen over spoken, duivels, heksen en dwaallichten. Eens zag de verteller de duivel op
 • duivel
 • licht
 • Rondom het vuur vertelde men verhalen over spoken, duivels, heksen en dwaallichten. Eens zag de verteller de duivel op de zandweg, met vurige ogen. Het bleek een schaap te zijn.