Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

17 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Als men op de duivel of zijn handlangers schieten wil, dan moet men het geweer met rogge laden, anders kan men ze niet
 • duivel
 • wapen
 • Als men op de duivel of zijn handlangers schieten wil, dan moet men het geweer met rogge laden, anders kan men ze niet raken.

sprookje uit 1970
 • . "Ben je van God gezonden, spreek, maar ben je door de duivel gezonden, verdwijn dan!" Maar eensklaps stond er een heer voor
 • geeft, wie weet wiens hoofd over twaalf jaar nog pijn doet." Hij gaf de heer, die niemand anders was als de duivel, een klap
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te
 • lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht in een put van een kasteel waarin een
 • duivel
 • wapen
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht…

sprookje uit 1970
 • hier," zei de smid, "liever verkoop ik mijn ziel aan de duivel, dan dat ik heel mijn leven arm en ongelukkig moet zijn." En
 • veel te vlug en de duivel kwam terug als een oude, manke man om de ziel van Smidje-Smee te halen. "Ga maar in mijn mooie
 • ziel aan de duivel in ruil dat hij rijk wordt. Na tien jaar komt de duivel terug. De smid laat hem plaatsnemen in de stoel
 • en ranselt hem af. De duivel belooft hem weer tien jaar van rijkdom voor hij terug zal komen. Na weer tien jaar komen
 • duivel
 • wapen
 • Een smid beslaat de hoefijzers van een ezel van twee arme mensen. Het zijn Onze-Lieve-Heer en Sint Pieter. De smid wil er geen geld voor krijgen. De smid wordt om zijn goedheid beloont en mag drie…

sprookje uit 1970
 • ZWARE TABAK Joosje de duivel ontmoette eens een soldaat die een geweer bij zich had. "Duivels, wat heb je daar een
 • mooie tabakspijp," zei Joosje. "Ja," zei de soldaat, "wil je er eens uit roken?" "Jongen ja," antwoordde de duivel, "wat
 • Een duivel komt een soldaat tegen met een geweer. De duivel denkt dat het een tabakspijp is. De soldaat laat de duivel
 • van de 'pijp' roken. De duivel haalt de trekker over en het ding geeft een harde knal. De duivel denkt dat het zware tabak
 • duivel
 • wapen
 • Een duivel komt een soldaat tegen met een geweer. De duivel denkt dat het een tabakspijp is. De soldaat laat de duivel van de 'pijp' roken. De duivel haalt de trekker over en het ding geeft een harde…
Musket laden.jpg
Bush2.jpg

sage uit 1889
 • Te Geeraardsbergen woonde in den tijd een man met buitengewone lichaamssterkte, die daarom bijgenaamd was de Duivel
 • Geeraard had zulks opgemerkt en was een deel van den schat gaan rooven. Toen de Duivel den diefstal ontdekte, besloot hij op
 • Een man is zo sterk dat hij de bijnaam 'de Duivel' krijgt. Hij heeft zijn geld in een berg verstopt. Dit wordt door een
 • andere man, een zekere Geeraard, geroofd. 'De Duivel' krijgt de man te pakken en slaat hem dood. Vandaar de uitdrukking: 'op
 • de Duivel
 • Geeraard [Gerard de Duivel]
 • duivel
 • wapen
 • Een man is zo sterk dat hij de bijnaam 'de Duivel' krijgt. Hij heeft zijn geld in een berg verstopt. Dit wordt door een andere man, een zekere Geeraard, geroofd. 'De Duivel' krijgt de man te pakken en…

sprookje uit 1891
 • uit: "De duivel kan u halen, allemaal!" Uilenspiegel, van dit oogenblik gebruik makende, liet zijn vel vallen, en al de
 • dieven, welke dachten, dat het wezentlijk de duivel was, die hun op die verwensching verscheen, vluchtten het woud in. Dan
 • dieven onder zich die ruzie maken. Als één van de mannen uitroept: "De duivel kan u halen, allemaal!", laat de jongen het
 • duivel
 • wapen
 • Een jongen woont met zijn moeder in een huis met een koe en een hond met de naam 'Peterselie'. Als de jongen soep moet koken met peterselie gooit hij de hond erin. Als hij de koe moet laten grazen,…
Till_Eulenspiegel.jpg

sprookje uit 1890
 • vreemdeling en begonnen achterdenken te krijgen. Ook bekeken zij hem van onder tot boven en zagen, met schrik, dat zij den duivel
 • voorhadden, want hij had bokspooten, in plaats van menschenvoeten. Seffens wilden zij zich van kant maken, maar de duivel -hij
 • als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en de broers kunnen helpen hem wat eerder
 • schavot staan komt de duivel eraan. Dan blijkt dat de herbergier de schuldige te zijn en de broers zijn weer vrij. De duivel
 • duivel
 • wapen
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sage uit 1967
 • duivel
 • wapen
 • Een klein jongetje is betoverd. Soms is hij zo slap, dat je hem op kan rollen; op andere momenten is hij weer zo stijf als een stok. Zijn vader gaat naar Piter Poes, de duivelbanner. Piter geeft de…

sage uit 1969
 • het beest schieten. Maar hij had de macht er niet voor. Die hond was de duivel.
 • duivel
 • wapen
 • Een jongeman werd op een nacht eens achtervolgd door een grote, zwarte hond. De jongeman had een revolver en wilde op het beest schieten. Maar hij had de macht er niet voor. Die hond was de…

mop uit 1969
 • Een soldaat staat op wacht met zijn geweer en de duivel zegt hem dat hij een lange pijp heeft en of hij er uit mag
 • mond van de duivel. Hij schiet en de duivel vindt het maar zware tabak.
 • duivel
 • wapen
 • Een soldaat staat op wacht met zijn geweer en de duivel zegt hem dat hij een lange pijp heeft en of hij er uit mag roken. De soldaat vindt het goed en onder het mom dat het tabak is, doet stopt hij er…

mop uit 1651
 • duivel
 • wapen
 • Een soldaat zag 5 of 6 anderen sterven door de vergiftigde pijlen van de tegenstanders uit West-Indië. Hij zei de kapitein dat ze hen met gelijke munt terug zouden moeten betalen door de kogels met…

sage uit 1918
 • : "'t Is geen dier, 't is de Duivel, welke zich in deze gedaante aan ons vertoont. Wat helpen ons deze wapenen tegen hèm
 • de straat wandelen, zonder dat hij één onzer als zijn prooi uitkiest. Te wapen! te wapen! we zullen hem aan onze spietsen
 • het dier zelfs aangezien voor de duivel. Dan plotseling spreekt er een man, het blijkt de vissersman te zijn die zijn rog
 • Duivel
 • Duivel
 • duivel
 • wapen
 • Op een dag reed er een viskoopman door Weert. Tijdens deze rit viel er een rog van zijn kar. Toen de Weertenaren het dier zagen liggen dachten ze dat het een monster was. Gelukkig hadden de burgers…

sage uit 1980
 • : "Je zou meer indruk maken als je wapen geladen was." Schinderhannes werd kwaad, en zei: "Het is geladen, zeg ik je
 • !" Schinderhannes schrok, en riep: "Als dit niet de duivel is, moet het wel Platte Tijs zijn!" Meer vermeldt de geschiedenis niet
 • duivel
 • wapen
 • Een boef leent geld aan een boer die de pacht niet kan betalen aan de landheer. De landheer wordt de volgende dag beroofd door de boef. Hij wil een andere dief beroven, maar die gaat er toch zelf met…

sage uit 1980
 • De duivel van Aalst Een jonge soldaat was op weg naar Aalst, toen hij zag hoe een vrouw door struikrovers werd
 • duivel deed alle mogelijke moeite hem van gedachten te doen veranderen, maar toen hij inzag dat het hem niet zou lukken
 • De duivel van Aalst
 • kwaad en trekt zijn zwaard. Hij gaat zo te keer dat hij in de gevangenis terecht komt. De duivel komt hem te hulp. Een man
 • bewijst dat de waard een schurk is. Als de waard hier tegen in gaat komt de duivel hem halen. De soldaat wordt vrijgelaten en
 • duivel
 • wapen
 • Een soldaat blijft een paar dagen in de herberg om te herstellen van een gevecht. Hij geeft zijn geld zo lang in bewaring aan de waard. Als hij bij zijn vertrek om zijn beurs vraagt, doet de waard of…

sage uit 1911
 • als de gedaante een geest van God is hij nader moet komen, als hij van de duivel komt moet weggaan. De gedaante gaat weg
 • duivel
 • wapen
 • Groep mensen trekt met messen en stokken op naar een witte gedaante met vurige ogen op het kerkhof. De leider roept dat als de gedaante een geest van God is hij nader moet komen, als hij van de duivel…

sprookje uit 1601
 • dat het de Duivel was, begonnen te vlugten en die 't niet ontkomen kosten, Verdronken; Staken haar Schepen van de Wal af
 • Avond hebben: lustig, lustig." De Dogter wierd vervaard, meenende dat de Duivel in hem was, om dat hy zo relde, van lustig
 • duivel
 • wapen
 • Hans Onverzaagt, een kousenverzoolder, slaat 7 vliegen in 1 klap, schrijft op een bord, dat hij er 7 in 1 klap doodde, trekt in een ver land en wordt vanwege zijn bord bij de koning genodigd,die hem…

sprookje uit 1804
 • meende dat het de Duivel was maar hij zeide dat hij zijn schip verloren had en dat hij geen weer krijgen konde. toen zeide de
 • duivel
 • wapen
 • Een schipper lijdt schipbreuk op zee en komt aan land. Hij ontmoet daar een zwarte hond, die hem geld geeft voor een nieuw schip. De hond gaat mee als de schipper weer gaat varen en zegt welke kant…