Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

34 resultaten voor ""

sage uit 1997
 • sage
 • ons een bepaalde voorstelling maken, dan kunnen we die ook gaan waarnemen. En dan kan het zijn dat we die uit een gedachte
 • gedachte
 • De menselijke geest heeft een scheppend vermogen. Wij brengen met onze gedachten dingen teweeg.

sage uit 1874
 • sage
 • ." Nauwelijks was deze gedachte in zijn brein gekomen of hij zag een struik die op den weg lag zich in de lucht verheffen een
 • gedachte
 • Een stroper ziet een struik de lucht in gaan met achterlating van een ondraaglijke stank.

sage uit 1965
 • sage
 • gedachte
 • Heks belet dat schouw trekt.

sage uit 1965
 • sage
 • gedachte
 • Een man wil zaken met de duivel doen en slaat een kruis kapot. De duivel komt, maar de man schrikt zo, dat hij een kruisteken maakt en de duivel is verdwenen.

sage uit 1923
 • sage
 • gedachte om eens op de loer te gaan liggen bij het huis van den zwarten kunstenaar, misschien kregen ze wel wat bijzonders te
 • gedachte
 • Een toverkundige knecht laat turven door het sleutelgat komen, die door de tuin wegmarcheren.

sage uit 1923
 • sage
 • . Die misdaad bezwaarde zijn geweten uitermate. Hij kon de gedachte eraan niet uit zijn hoofd krijgen. Overal vervolgde hem
 • omgeving, ook Lina hoorde ervan. Zij huiverde bij de gedachte, dat haar vader een der medeplichtigen zou zijn geweest van zulk
 • gedachte
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1978
 • sage
 • hij niet op te houden. Maar plotseling schoot hem de reddende gedachte te binnen. In plaats dat hij een wild dansnummer
 • gedachte
 • Op de avond voor kerst klopt een rondreizende vioolspeler aan bij een boerderij om onderdak. Wachtend in een weefstoel begint hij te spelen, waarop de stoel begint te zweven naar de plek waar heksen…

sage uit 1949
 • sage
 • natuur vertoevende mens plotseling een nuttige gedachte invalt, die dan, zonder dat de mens dat ervaart, naar hem is
 • gedachte
 • De kabouter kan spreken, maar doet dit zelden. Als hij spreekt dan gebruikt hij de landstaal, of het plaatselijk dialect. Uit plaagzucht bootst de kabouter (natuur)geluiden na om de mens te misleiden.…
kabouter_7.jpg

sage uit 1892
 • sage
 • Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten
 • gedachte
 • Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten die angst aanjagen en mensen op de vlucht jagen.

sage uit 1892
 • sage
 • gedachte
 • Kabouters halen graan van zolders, eten van brij voor vee, waarop een boer de brij met oude leren lappen mengt. Als de knecht vertelt dat hem door kabouters is toegeroepen dat hij moet vertellen dat…

sage uit 1978
 • sage
 • gedachte om de gloeiige om hulp te vragen. Met luide stem riep hij: ‘Kom op, gloeiige, en help me eens!’ Nauwelijks had hij het
 • gedachte
 • Gloeiige plaatst zich voor paarde en wagen nadat een voerman hem heeft aangeroepen om te helpen als zijn paard niet verder wil.

sage uit 1978
 • sage
 • gedachte
 • Schaapherder die van wagen gevallen kist met geld begraaft en zweert van niets te weten, zwerft na zijn dood als gloeiige over de heide.


sage uit 1940
 • sage
 • gedachte
 • Kabouters komen oorspronkelijk van een eiland in het oosten van de Middelandse Zee. Tijdens hun trektocht dragen zij bruine, leren mutsen met een kraag en soms een leren schort. Door middel van…
kabouter_91.jpg

sage uit 1941
 • sage
 • gedachte
 • Kabouters kunnen berichten in de Nederlandse taal gesteld en in Ogham-schrift geschreven lezen en begrijpen. Kabouters communiceren met mensen via gedachtenkracht.
kabouter_313.jpg

sage uit 1978
 • sage
 • plotseling een gil van schrik, want hij pakte in een ruige bokkepoot. De gedachte dat het de duivel was, deed hem bewusteloos op
 • gedachte
 • Drie mannen die in de kerstnacht opblijven om de nachtmis niet te missen vloeken als een vierde man niet komt om te kaarten. Uiteindelijk speelt een reiziger mee, ze vergeten de tijd, de vreeemdeling…

sage uit 1925
 • sage
 • van stappen in den bevroren sneeuw of takjes braken. Zijn eerste gedachte was, met een garde-chasse te doen te hebben. Die
 • gedachte
 • Een stroper ziet op een nacht een geestverschijning. Samen met andere stropers gaat hij een andere nacht nog een keer naar de plek. Hij ziet de geest weer en vraagt wie deze is en wat die wil. De…

sage uit 1919
 • sage
 • slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het nage- slacht. Wat de zware last is op de schouders van een
 • Een man en een vrouw, Wildervank geheten, leefden slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het
 • gedachte
 • Een man en een vrouw, Wildervank geheten, leefden slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het nageslacht. Ze werden bespot door de mensen, maar hielden zich vast aan hun…
cohen21.jpg

sage uit 1919
 • sage
 • in dezelfden weide erom heen. Reeds wilde hij het zoeken aan een ander overlaten toen hem een gedachte, rrèng in 't hoofd
 • gedachte
 • Abel Stok bedenkt namen voor naamloze plaatsen in Groningen, en een brug wordt naar hem genoemd.
cohen25.jpg

sage uit 1970
 • sage
 • persoon in gedachte nemen.
 • gedachte
 • Ouderen zeiden wel tegen kinderen dat als ze een hekel hadden aan iemand ze die konden treffen door een poppetje met spelden in het hoofd te prikken. Of in de buik of in de benen, net waar de persoon…

sage uit 1963
 • sage
 • gedachte
 • Op de Harpelweg liep vroeger een dikke zwarte hond. Het leek een hond, maar was volgens de mensen een ander dier. Het zou de duivel zijn. Als ze er langs moesten namen ze vaak een stok mee.

sage uit 1919
 • sage
 • gedachte
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit aan de dood. Geen van hen was ooit ziek. Totdat op een dag de vrouw niet uit haar…

sage uit 2007
 • sage
 • ander is de gedachte. Hugin en Munin. RK: Is dat Gronings? H: Nee, ik denk heel oud middelnederlands. En ook op deze tijd
 • De kraaien Hugin (geheugen) en Munin (gedachte) zijn de boodschappers van Wodan. Ze luisteren je af en vliegen met hun
 • gedachte
 • De kraaien Hugin (geheugen) en Munin (gedachte) zijn de boodschappers van Wodan. Ze luisteren je af en vliegen met hun boodschappen naar de zon, het oog van Wodan.

sage uit 1901
 • sage
 • Bij de sage is een tekening bijgevoegd van een liggende pop; zie onder Beeld. Er worden elf prikpunten aangegeven, te
 • gedachte
 • Een schippersknecht wordt 's nachts zijn werk vaak onwel. De verdenking valt op zijn vrouw, waarop de man zich thuis verschuilt om te kijken wat ze doet. Hij ziet dat zijn vrouw in een pop spelden…
174.jpg

sage uit 1922
 • sage
 • geweld en was 's morgens doornat van 't zweeten. Een buurman kwam op de gedachte, dat dat wel eens door de nachtmerrie kon
 • gedachte
 • Man is van mening dat een paard dat 's nachts veel lawaai maakt en 's morgens bezweet is, last heeft van de nachtmerrie. Ze besluiten te gaan waken, waarbij ze de deuren sluiten en alle naden…