Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

8 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • rekke er de holle kwyt. Nou wie der yn dat ryk in man, dy diet by de feart to fiskjen. Dy leit syn gedachten dêr ris oer
 • . Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij vertelt van de grote schuur die een boer
 • vogeltje naar binnen vliegt, een korreltje pikt en wegvliegt. Als de man op de vraag van de koning of het verhaal nog lang
 • gedachte
 • man
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sage uit 1923
 • gedachte om eens op de loer te gaan liggen bij het huis van den zwarten kunstenaar, misschien kregen ze wel wat bijzonders te
 • niet voorbij de woning van dien man, maar maakten een grooten omweg.
 • gedachte
 • man
 • Een toverkundige knecht laat turven door het sleutelgat komen, die door de tuin wegmarcheren.

sage uit 1978
 • buitendeur een oude weefstoel staan. Daar ging hij op zitten. Even later viel hij in diepe slaap. Hoe lang de man geslapen had
 • vioolspeler best gebruiken. Zij trokken de arme man in hun kring en dwongen hem tot spelen. Hij speelde en speelde, tot het zweet
 • man tot onophoudelijk spelen. Met het spelen van een vrome melodie kan hij het heksenspel stopzetten.
 • gedachte
 • man
 • Op de avond voor kerst klopt een rondreizende vioolspeler aan bij een boerderij om onderdak. Wachtend in een weefstoel begint hij te spelen, waarop de stoel begint te zweven naar de plek waar heksen…

sage uit 1978
 • , dat er wel een vierde man zou komen om mee te kaarten. Maar hoe ze ook wachtten, de vierde man kwam maar niet opdagen
 • plotseling een gil van schrik, want hij pakte in een ruige bokkepoot. De gedachte dat het de duivel was, deed hem bewusteloos op
 • Drie mannen die in de kerstnacht opblijven om de nachtmis niet te missen vloeken als een vierde man niet komt om te
 • als een kaartspeler een kaart van de grond wil pakken merkt hij dat de man een bokkepoot heeft. De vreemde vlucht, en laat
 • gedachte
 • man
 • Drie mannen die in de kerstnacht opblijven om de nachtmis niet te missen vloeken als een vierde man niet komt om te kaarten. Uiteindelijk speelt een reiziger mee, ze vergeten de tijd, de vreeemdeling…

sage uit 1919
 • , zwierven er een man en een vrouw over de venen, en ze bezagen den onbarmhartigen grond. Wildervank heetten ze, en ze leefden
 • slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het nage- slacht. Wat de zware last is op de schouders van een
 • Een man en een vrouw, Wildervank geheten, leefden slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het
 • nageslacht. Ze werden bespot door de mensen, maar hielden zich vast aan hun streven. Op een dag overleed de man Wildervank. De
 • gedachte
 • man
 • Een man en een vrouw, Wildervank geheten, leefden slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het nageslacht. Ze werden bespot door de mensen, maar hielden zich vast aan hun…
cohen21.jpg

sage uit 1919
 • De belofte. Daar woonden in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Zij leefden zeer gelukkig
 • komen, en de man zag aan zijn gezicht, dat hij bezorgd was; zelfs vreesde hij ook, en hij lette dus op zijn oogen als een
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit
 • zijn. Op het sterfbed laat ze de man beloven om een grote som geld aan de armen te schenken. Na haar dood, vergeet de man
 • gedachte
 • man
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit aan de dood. Geen van hen was ooit ziek. Totdat op een dag de vrouw niet uit haar…

sage uit 1946
 • gedachte
 • man
 • Er zijn bepaalde kabouterwegen. Kabouters reizen traag en in kleine aantallen. God heeft slechts een enkeling de gave gegeven kabouters te kunnen waarnemen. Dit zijn nooit mannen. Door een bepaald…
kabouter_85.jpg

sage uit 1951
 • .' hij smeekte: 'geef mij nog wat tijd. ik kan het niet zo vlug, dat ziet u toch.' De oude man, die veel gezien, gehoord en
 • gedachte
 • man
 • Bouwmeester kan door verliefdheid geen ontwerp maken voor een nieuwe kerk. Het meisje dat naar het spinwijf die mensen in nood helpt, gaat, ziet onderweg in de maneschijn en door de nevel heen een…