Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

43 resultaten voor ""

mop uit 1970
 • koning, "er zit een krekel in. Je bent vrij en ik geloof dat je een echte waarzegger bent." Toen kreeg onze boer zoveel geld
 • geld
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen,…

sprookje uit 1901
 • ; dan droege ze het geld met een leere riem om het lijf. Nou was er es - we zelle maar zegge - een notaris, die most geld
 • omdat het zoo onveilig was. Maar omdat het geld er op tijd most weze, gaat hij toch op weg. Hij laat zijn paard zadele en
 • Man gaat op reis met riemen gevuld met geld die over zijn hele lichaam zijn aangebracht. Hij verdwaalt door onweer en
 • geld
 • Man gaat op reis met riemen gevuld met geld die over zijn hele lichaam zijn aangebracht. Hij verdwaalt door onweer en sneeuw, en komt terecht bij een boerderij waar rovers wonen, die hem binnenhalen…

sprookje uit 1901
 • . Toen ie vroeg van wie ze kwame, zeide ze: "Van die roovers van het kasteel. We hebben nou genog geld en scheije er uit met
 • geld
 • Prins gaat op onderzoek in een kasteel waarvan gezegd wordt dat het er spookt. Om middernacht verschijnt een witte gedaante die hem wenkt mee te gaan. Beiden verzinken in de vloer, en in de kelder…

sprookje uit 1901
 • goed oppaste, kreeg ze van een hertogin waar ze diende een heel kissie met juweelen, en op 't laast nog een heeleboel geld
 • geld
 • Vrouw krijgt uit dank voor haar diensten een kistje juwelen. Ze trouwt, maar haar man sterft vrij snel, haar zoon wil niet deugen, waardoor ze op het laatst alleen het kistje met juwelen nog heeft.…

sage uit 1901
 • haar moed. Hij schenkt haar een verstelde jas waar om gelachen wordt, maar waar later veel geld in verstopt blijkt te
 • geld
 • Moedige meid gaat weddenschap aan dat ze de slaapmuts van een gehangene meeneemt naar de herberg. Terwijl ze bezig is hoort ze lawaai en roept dat ze niet bang te krijgen is. Ze hoort iemand vluchten,…

mop uit 1901
 • hij ook weer eens 's avonds naar een groote stad met veul geld bij hem. Voor dat ie het bosch in ging dat hij deur moest
 • zeker wel scherp?" En hakte de hond zijn kop door de midde. En met iens zeit ie: "En geef nou je geld maar, want nou ken je
 • Koopman met veel geld op zak ontmoet in het bos een kerel die zijn gesprek met de kastelein heeft afgeluisterd, en dus
 • scherp de dolk is, krijgt die in handen en steekt de hond dood. Daarna eist hij het geld op. Hij belooft de koopman alleen
 • geld
 • Koopman met veel geld op zak ontmoet in het bos een kerel die zijn gesprek met de kastelein heeft afgeluisterd, en dus weet dat hij vertrouwt op zijn hond en zijn dolk. Hij laat de kerel met hem…

mop uit 1901
 • geld
 • Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een soldaat bij de boer te overnachten, maar gaat verder als hij de vrouw en haar bezoek…

mop uit 1901
 • geld los te krijgen door te zeggen: "Wat ge mij schenkt, zal u dubbel vergolden worden." Nu was er een van zijn hoorders
 • geld
 • Arme boer neemt de uitspraak van de pastoor dat alles wat aan hem zal worden geschonken dubbel terugkomt, voor waar aan. Hij besluit zijn enige koe die steeds minder melk geeft, aan de pastoor te…

sage uit 1903
 • geld
 • Door het omkeren van een glas zet een rover die kan toveren de mensen die hem willen oppakken, vast. Hij laat een vrouw het glas weer omkeren, waardoor het vastzetten wordt opgeheven. Ze belagen de…

sprookje uit 1903
 • : "Nou, wensch nou wat. Begin maar met veul geld te wenschen, of aars een mooi huis, of een villa of..." "Mensch, schei uit
 • lekkere avond, maar wat heb je daar an? Zoo ben al de wenschen om en is er nag niks. Nou, wensch je maar geld, hoor, en veel
 • . De volgende dag maant de vrouw haar man aan beter te wensen, zoals veel geld. De man zegt dat hij zou willen dat haar
 • geld
 • Ontevreden echtpaar krijgt van een fee te horen dat de man drie dagen achtereen een wens mag doen. De eerste dag somt de vrouw op wat hij moet wensen, maar als hij zegt dat hij liever wat eten wil…

sprookje uit 1901
 • jelui mot geen ruzie maken." Nou kort en goed zeie de roovers: "Wij benne geen slapers en geef jelui je geld en goed maar in
 • geld
 • Knecht komt later thuis dan de regel is, waarop de boer hem niet meer binnen laat. Hij overnacht in de kapberg, waar later mannen komen die de boer willen beroven, maar besluiten later dat met…

mop uit 1901
 • : "Ik zou het maar der es verkoope." "Nee," zei ze dan, "ik wacht tot dat ik er een mooi stuivertje geld voor ken krijge
 • , me varke verkoope, en ik moet er een mooi stuivertje geld voor make." "Dat ken je van ons wel krijge," zegge ze. "Das
 • stuivertje. Hij pakt ze terug door voor veel geld met ze te wedden dat hij geen kat in de zak heeft en hun een pot met poep te
 • geld
 • Jongen verkoopt varken waarvoor zijn moeder een mooi stuivertje wilde hebben, aan studenten voor een mooi nieuw stuivertje. Hij pakt ze terug door voor veel geld met ze te wedden dat hij geen kat in…

sprookje uit 1901
 • ?" zeie ze. "Ik moet eerst twaalf keer de koning ezien hebbe." "Dat zel beure," zeide ze en haalde geld uit er zak waar het
 • geld
 • Koning ontmoet een jongen die in een pot staat te roeren. Op vragen van de koning geeft de jongen raadselachtige antwoorden. Na uitleg vraagt de koning hem de oplossingen niet aan zijn gevolg te geven…

mop uit 1901
 • geld
 • Arme boer krijgt voor een koolraap die hij aan de koning heeft gestuurd een mooi bedrag. Een rijke boer denkt dat hij dan voor een kalf nog veel meer zal krijgen, maar krijgt een koolraap.

sprookje uit 1901
 • geld waar hij brood van koopt. De volgende dag laat de rijke heer hem thuis alles vertellen, leent hem een handkar om te
 • geld
 • Door ziekte en daarna geen werk kunnen vinden vervalt een gezin tot armoede. Op een avond eist hij van een rijke heer geld waar hij brood van koopt. De volgende dag laat de rijke heer hem thuis alles…

sprookje uit 1901
 • keek dus ers goed toe, en ja, toe zag ie dat zijn knecht het geld uit de winkellaa stool. Hij gaf hem een geduchte
 • geld
 • Knecht blijft zijn baas bestelen en allerlei andere schade toebrengen. Uiteindelijk besluit die via Engeland te emigreren. Daar wordt een gestolen gouden horloge in zijn koffer gevonden. Hij wordt…

mop uit 1901
 • maakte der verscheie om koud. De koning vroeg of ie hem houwe mag. "Wel ja, waarom niet?" Dat hij kreeg een hoop geld er voor
 • voor veel geld koopt. Het geld gaat naar de jongen die compagnon wordt van de reder en met zijn dochter trouwt.
 • geld
 • Bij het uitzeilen krijgt een kapitein geschenken mee van zijn reder. Van de arme knecht krijgt hij een kat mee. Onderweg komt de kapitein bij een koning met een muizenplaag. De kapitein laat de kat…

sprookje uit 1902
 • uitgezet. Nou waren er twee jonge kerels, die mochten haar nog al. Zij besloten den woekeraar op eerlijke manier geld afhandig
 • werd opgetild, doch te licht bevonden. Dit ging zoo lang, tot ze geld genoeg hadden. Toen togen ze naar de weduwvrouw en
 • Een woekeraar die een arme weduwe veel heeft laten betalen, krijgt met twee mannen te maken die hem geld afhandig maken
 • . Ze verkleden zich als spoken, maken hem bang met geluiden, en laten een zak in de schoorsteen zakken die hij met geld
 • geld
 • Een woekeraar die een arme weduwe veel heeft laten betalen, krijgt met twee mannen te maken die hem geld afhandig maken. Ze verkleden zich als spoken, maken hem bang met geluiden, en laten een zak in…

sprookje uit 1902
 • huwelijk geven. Toe hij klaar was, wou hij toch trouwen. Daar was geld voor noodig. Ofschoon zijn ouders snoefden, hadden zij
 • wil hij toch met het meisje trouwen. Zijn ouders hebben geen geld om te helpen, de voddenraper wel.
 • geld
 • Student die met de dochter van een voddenraper wil trouwen krijgt geen toestemming van zijn ouders. Na zijn afstuderen wil hij toch met het meisje trouwen. Zijn ouders hebben geen geld om te helpen,…

sprookje uit 1902
 • spel, verliest geld en zoo komt men te weten dat hij rijk is. De zuster krijgt alles, de broers niets. Zij gaan in een
 • geld
 • Rijke broers schamen zich voor arme broer. Bij zijn terugkeer is hij rijk, maar houdt zich arm. Zijn arme zuster ontvangt hem, als uitkomt dat hij rijk is wordt ze goed bedeeld.

sprookje uit 1902
 • slaan. De volgende week gaat de kastelein zijn geld wissele." Nou, je weet wel: vroeger hadde ze allerlei geld, dat dan van
 • : "Maar apprepo: je moste me nou me geld maar alvast geve, dat ik je in bewaring egeve heb." De kastelein begreep er niks van
 • verblijf van enige tijd in een logement weet de grote dief dat de kastelein zijn geld gaat wisselen. Hij neemt op een nacht de
 • sleutel weg van de kast met de zakken geld, telt het geld, legt er een brief in waarin staat dat het aan hem toebehoort, bergt
 • geld
 • Grote dief die nooit gepakt wordt laat man die voor een klein vergrijp is opgepakt, zien hoe hij het aanpakt. Na een verblijf van enige tijd in een logement weet de grote dief dat de kastelein zijn…

sprookje uit 1902
 • op den bepaalden dag zei ze: "Zeg me nou ers eerlijk: heb je me niet om me geld gevraagd? Je had toch liever een jong
 • hebbe wil. Een nieuwe schuit? Goed, dat kan je krijgen. Daar heb je nog wat geld, en voortaan mag je altijd turf bezorgen
 • Arme turfschipper vraagt een rijke oude vrouw ten huwelijk. Op haar vraag of hij haar om haar geld heeft gevraagd en
 • eindelijk ten huwelijk is gevraagd dat ze hem geld geeft voor een nieuw schip, hij mag de turf aan haar leveren en hij moet maar
 • geld
 • Arme turfschipper vraagt een rijke oude vrouw ten huwelijk. Op haar vraag of hij haar om haar geld heeft gevraagd en liever een jong meisje had willen trouwen geeft hij eerlijk antwoord dat dat zo is.…

mop uit 1902
 • veel geld noodig voor me zaakie. Ik ben neuzenkoopman." "Wat is dat?" "Nou, ik koop de neuzen van de menschen. Voor de een
 • geld
 • Nieuwsgierige man wordt in de maling genomen door iemand die zich uitgeeft voor neuzenkoopman. De man verkoopt zijn neus, tekent daar voor, maar schrikt terug voor het stempel dat de koopman op zijn…

sprookje uit 1901
 • niet meer jai te zegge) de eerste jare geld koste, maar dan gong het ook beter." "Nou," zeit de koning, "dan maak ik je
 • geld
 • Koning ontmoet op reis een boer die niet weet dat de ander de koning is. De man klaagt over de toestand van het gebied, en zegt dat hij voor vooruitgang zou zorgen als hij de baas zou zijn. Incognito…

sprookje uit 1901
 • schreef de kapitein een brief aan den rentmeester, dat hij op den gewonen tijd het geld maar moest innen. Hiermede stelde hij
 • gevaar en we kunnen weerom wel weer door het bosch gaan." "Och," zei zij: "Doe dat nu liever niet; nu hebben we geld bij ons
 • . Hij zet het mandje neer, zegt dat er geld in zit, en nodigt de mannen uit erin te kijken. Met een scherp dubbeltje geeft
 • geld
 • Een kapitein heeft uitgestrekte landerijen waarvan hij de pacht int als hij thuis is. Op een keer loopt het schip vertraging op, en krijgt de rentmeester opdracht de pacht te innen. De vrouw van de…