Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

sprookje uit 1967
 • geld
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen gaat fanatiek op zoek, maar niemand vindt de ketting. Een eenvoudig boertje vindt de…

sage uit 1966
 • geld
 • Toon zegt tegen een vreemde meneer in de herberg dat hij een rondje moet geven. De man weigert. Ze beginnen te vechten, en de vreemde man gooit drie keer op de grond. Dan geeft Toon zelf een…

mop uit 1966
 • geld moest innen. De man zei dat hij wilde dat de duivel alle deurwaarders kwam halen. Toen zei de duivel tegen de
 • geld
 • Een deurwaarder en de duivel liepen eens samen langs de huizen. Ze hoorden een boze man tegen zijn vrouw zeggen dat hij wilde dat de duivel haar kwam halen. Maar de duivel zei tegen de deurwaarder dat…

sage uit 1966
 • Bij het kerkhof in Trynwâlden ratelt elke dag een beurs met geld over de weg. Ook spookt er een paard rond. Op een
 • geld
 • Bij het kerkhof in Trynwâlden ratelt elke dag een beurs met geld over de weg. Ook spookt er een paard rond. Op een andere plek spookt elke nacht een veulen rond.

mop uit 1967
 • geld. De vrouw zegt daarop dat hij eigenlijk een Onderman is.
 • geld
 • Een Duitse maaier krijgt werk als opperman en meldt dit aan zijn vrouw in Duitsland. De vrouw denkt dat hij, gezien de naam van de functie, een erg belangrijk man is geworden. De man ontkent dit en…

mop uit 1967
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur
 • te behoeden. De jongen doet dit en telt alvast het geld terwijl de pastoor bidt. Als hij klaar is met tellen, vraagt hij
 • geld
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur te behoeden. De jongen doet dit en telt alvast het geld terwijl de pastoor bidt.…

sage uit 1967
 • geld
 • In Eestrum waren de mensen nogal arm. De dominee van Oostermeer zei dat als hij alle boeren van het dorp op hun kop zou houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder…

sage uit 1967
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest
 • geld
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…