Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

mop uit 1651
 • adel
 • geld
 • Toen Jacobus Mastertius weduwnaar werd van een rijke vrouw, mat hij zich opeens allemaal titels aan, zoals Eques en Dominus de Rosenburg. Iemand anders stak daar de draak mee.

mop uit 1651
 • joncker Tijman Sloot met den adel wat de geck scheeren, volgens sijn oude gewoonte. R. 'Ho, joncker Sloot, ick hadde niet
 • zelf zogenaamd ook van adel, want hij heeft ook schulden, onder meer bij zijn neef, die helemaal barst van de schulden. Die
 • neef is daardoor pas echt van adel, maar dat klopt ook, want hij is tevens prins carnaval.
 • adel
 • geld
 • Een man steekt de draak met een edelman, en spot met de reputatie van edelen om altijd schulden te hebben. De man is nu zelf zogenaamd ook van adel, want hij heeft ook schulden, onder meer bij zijn…

mop uit 1651
 • 'Droes' = duivel, kerel, maar wordt hier waarschijnlijk gebruikt voor geld en andere waardevolle spullen.
 • adel
 • geld
 • Een berooide edelman hoort 's nachts dieven in zijn huis en roept: 'Welke duivel zoekt u hier 's nachts, die ik overdag niet eens vinden kan.'

mop uit 1651
 • adel
 • geld
 • Een edelman gaf een jonge vrouw 1000 kronen om met haar te kunnen slapen. Zij weigerde. Toen nam hij haar nachtspiegel, die vol zat, en zei dat hij met het sop genoegen nam, omdat het vlees zo duur…

mop uit 1651
 • Een kerckelijck persoon van seer grooten adel, om sijn ongeregelt leven tot alderley diensten onbequaem verclaert
 • Een kerkelijk persoon van hoge adel was door zijn losbandige levenstijl onbekwaam verklaard en van zijn inkomsten
 • hij geen geld had en zei: 'Wat een oordeel verlies ik, omdat ik geen geld heb'. Zijn vriend zei hierop: 'Je kunt beter
 • adel
 • geld
 • Een kerkelijk persoon van hoge adel was door zijn losbandige levenstijl onbekwaam verklaard en van zijn inkomsten ontzegd. In het huis van een schilder zag hij een mooi stuk van het Laatste Oordeel.…

mop uit 1659
 • Falalderala is gangbaer geld Eenige jaren gheleden, logeerden eenighe Fransche Edel-lieden t' Amsterdam, in't schildt
 • , ghy soud best doen, dat ghy haer liet passeeren; zy sullen u het geld niet soecken t' onthouden, en soo ghy haer [p. 34
 • Falalderala is gangbaer geld
 • Enkele Franse edellieden hebben geen geld meer en betalen de waard met een liedje. De waard op zijn beurt betaalt hun
 • kruier met een liedje. Na een tijd krijgen de waard en de kruier alsnog hun geld uit Frankrijk.
 • adel
 • geld
 • Enkele Franse edellieden hebben geen geld meer en betalen de waard met een liedje. De waard op zijn beurt betaalt hun kruier met een liedje. Na een tijd krijgen de waard en de kruier alsnog hun geld…

mop uit 1651
 • adel
 • geld
 • Milord Germain leek zoveel op koning Jacob van Engeland dat het moeilijk was ze uit elkaar te houden. Als de koning was plezier wilde hebben liet hij ze wel eens van plaats wisselen. Er kwam eens een…

mop uit 1651
 • adel
 • geld
 • Enkele kooplieden, die onderweg zijn beroofd, doen hun beklag bij de vorst. Deze vraagt ze of ze de kleren die ze nu dragen ook aanhadden toen ze beroofd werden. Als ze hierop bevestigend antwoorden…