Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

sprookje uit 1893
 • het openbaar aanbesteed en gegund aan den minst biedende, - een arme buurman, die voor een beetje geld nu de weezen in
 • , want gij weet het van geld overleggen is op een meierijsch heiboerderijtje geen sprake. Op zekeren dag verscheen er een
 • overnacht hij in een herberg waar de kastelein en zijn vrouw zijn reiszak openen, het geld tellen en de volgende dag aangeven
 • verlossen en het geld terug te bezorgen in ruil voor zijn ziel. De duivel helpt hem dan door het advies om als hij het laatste
 • geld
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

sprookje uit 1893
 • ) een hol in den grond hadden gemaakt en daarin hun geld verborgen. De boer nam zooveel geld als hij in zijn huid kon bergen
 • hoeveel geld hij had. Deze vroeg hem waar hij al dat geld gehaald had en hij antwoordde van de huid van mijn koe. Nu liet de
 • rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt het geld op en laat het tellen door de
 • burgemeester. Op diens vraag waar het geld vandaan komt antwoordt de boer dat het van de huid van zijn koe is. De burgemeester laat
 • geld
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt…

sprookje uit 1893
 • smid wilde. Eenigen tijd daarna had hij spijt dat hij niet veel geld gevraagd had en toevallig kwam daar de duivel langs
 • geld
 • Smid herstelt de gebroken stok van Onze Lieve Heer kosteloos, maar mag drie wensen doen. Hij wenst een noteboom waar niemand uitkomt als de smid dat wil, een aambeeld waarop men vast blijft zitten, en…

sprookje uit 1893
 • weer graag wat geld aftruifelen wilde maar heel gemakelijk ging dat niet op het laatste vroeg hij hem of hij ook goude
 • geld
 • Een oplichter verkoopt wespen in een klomp. Als de klomp wordt geopend en de wespen beginnen te brommen veranderen ze in goudstukken. De koper zet de klomp op de kachel waardoor de wespen door de…

sprookje uit 1893
 • veel geld had verdient dan moest het de zelfde week nog verteert worden op zekeren dag was haar man weer naar de herberg
 • geld
 • Een vrouw heeft drie geestelijken als minnaars, maar zijn neemt hen alle drie achter elkaar beet. De volgende dag klagen ze erover. De derde klaagt dat ze een kandelaar van hem heeft gemaakt.

sage uit 1970
 • 3.104 Als ge 's avonds in de verte een lichtje ziet, dan zit daar geld begraven. Deurne
 • Waar 's avonds lichtjes zijn te zien ligt geld begraven.
 • geld
 • Waar 's avonds lichtjes zijn te zien ligt geld begraven.

Trefwoorden: avond, begraven, geld, lichtje, schat, zien