Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

22 resultaten voor ""

sprookje uit 1901
 • hij: "Koop, koop, peren, koop!" maar hij vroeg zooveel geld voor zijn peren, dat niemand er van kocht. De prinses dan was
 • geld
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…

sprookje uit 1901
 • eindelijk ook den Keizer. Deze wilde dat wel eens zien en Jan moest dus voor den Keizer komen, die hem een groote som geld
 • beloofde, als hij dat kunststuk volbracht. "Goed," zei Jan, "maar op één voorwaarde, dat U mij het geld van tevoren geeft." Dat
 • , beweert Jantje dat hij van de toren kan springen zonder zich te bezeren. De keizer geeft hem hiervoor een grote som geld
 • geld
 • Een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje zijn boterhammen met de arend, en op een dag…

mop uit 1801
 • Een slimme streek Een Naneef Abrahams maar niet rijk aan geld of vee Voer laatst in 't Sneeker trekschip mee, En zat
 • er in de roef heel deftig bij de Heeren. ... Geld weet je toch o waai 't is sjoofle mazamatten. Maar zeg als ik nou hier
 • geld
 • Arme koopman lukt het om gratis vervoer met de trekschuit te krijgen door iets te vertellen dat niemand weet. Iedereen moet lachen als hij laat zien dat de kousenband van één van de heren smaller…

mop uit 1859
 • , die vertelt dat hij om zijn vloeken in den koe veranderd was. Hij heeft geen geld om de schade te vergoeden en begint weer
 • geld
 • Dronken boer wordt van zijn koe beroofd door twee soldaten. De één neemt de koe mee, de ander loopt met de boer naar huis, waar hij beweert door het vloeken van de boer in een koe te zijn veranderd.…

mop uit 1895
 • zouden hebben, maar geen geld hadden om het te koopen. Een handwerksgezel, een vreemdeling, verkoopt hun een pompoen als
 • De inwoners hebben geen geld om een paard te kopen, maar laten zich een pompoen als paardenei verkopen. Om beurten gaan
 • geld
 • De inwoners hebben geen geld om een paard te kopen, maar laten zich een pompoen als paardenei verkopen. Om beurten gaan de raadslieden er een etmaal op zitten broeden. De burgemeester is de laatste en…

mop uit 1678
 • vraeght om geld daer toe, hy seyde[,] gy hebt geen geld van doen, gaet en haeltse by mijn Compeer David en seght dat het voor
 • hem aanspreekt en antwoordt dat hij zonder geld geen vlees wil leveren.
 • geld
 • Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat…

mop uit 1881
 • geld
 • Twee studenten krijgen een boete voor wildplassen, maar de ene moet meer betalen omdat hij ook nog een wind heeft gelaten.

sprookje uit 1894
 • . Het licht brandde in een roovershuis en daarin zaten een paar roovers geld te tellen. "Hoor eens," zei oude Jaap, "ik denk
 • klimt de haan in een boom en ziet licht branden. In het huis zien ze twee rovers geld tellen. De dieren gaan op alkaar staan
 • geld
 • Een oude ezel hoort van zijn boer dat hij geslacht gaat worden. De ezel besluit erop uit te trekken om zijn geluk te gaan zoeken. Hij krijgt gezelschap van een kat, een hond en een haan, die hetzelfde…

sprookje uit 1898
 • dag zal duren. Zij besluit dan haar geld te gaan tellen, maar juist toen ze dat wilde gaan doen, begonnen de varkens te
 • var. van BOEKV073: de buurvrouw mag ook haar werk de hele dag doen, wil haar geld tellen, maar afgeleid door het
 • geld
 • var. van BOEKV073: de buurvrouw mag ook haar werk de hele dag doen, wil haar geld tellen, maar afgeleid door het knorren der varkens, gaat ze die eerst water geven, maar het water houdt niet op en…

sprookje uit 1892
 • en hij werd nog knapper in het kaartspelen en hij won hoe langer hoe meer geld. Maar ook de tweede eeuw was eindelijk om
 • geld
 • Een man mag drie wensen doen. Hij wenst om nog honderd jaar langer te mogen leven. Ten tweede dat diegene die in de vijgeboom klimt, er niet meer uit kan komen. Ten slotte, dat diegene die in de…

sprookje uit 1891
 • overal waar wat te doen was, en zoo kwam het dat hij zijn zaken verwaarloosde en zijn geld verkwistte, zoodat hij ten slotte
 • been met hem begraven moest worden en dat gebeurde dan ook. Maar zijn erfgenamen waren boos, want nu hij zijn geld zoo
 • Een man verliest zijn been en koopt een zilveren been in de plaats. Hij is heel rijk, maar doordat hij zijn geld over
 • geld
 • Een man verliest zijn been en koopt een zilveren been in de plaats. Hij is heel rijk, maar doordat hij zijn geld over de balk smijt, heeft hij op het laatst alleen nog zijn zilveren been over. Wanneer…

sage uit 1908
 • in dien hoek waar het spook altijd heenging. En jawel, daar vonden ze onder den grond een heelen hoop geld. Toen liet zij
 • onbillijk behandeld was. En zoo heeft zij al het geld teruggegeven aan hen die er recht op hadden en niets ervan voor zichzelf
 • , een heleboel geld, geeft het terug aan de benadeelde mensen.
 • geld
 • Een notaris, die de mensen altijd slecht behandelde, kan in zijn graf geen rust vinden en komt elke avond in zijn huis spoken. Zijn vrouw vindt het griezelig en wil verhuizen, laat het huis afbreken…

sprookje uit 1894
 • , gezeten in eene koets met vier paarden, maar van slechts weinig reisgeld voorzien. Dit geld was dan ook spoedig uitgegeven
 • laatste paard afstaan. Al kreeg hij van tijd tot tijd geld terug, dit was noodig om eten te koopen en zijn logies te betalen
 • Een koning heeft drie zonen. De oudste koningszoon trekt de wereld in. Al gauw is al zijn geld op. Om tol te kunnen
 • geld
 • Een koning heeft drie zonen. De oudste koningszoon trekt de wereld in. Al gauw is al zijn geld op. Om tol te kunnen betalen, staat hij zijn paard af. De prins gaat te voet verder en komt bij een…

sprookje uit 1901
 • hij vroeg zooveel geld voor zijn peren dat niemand er van kocht. De prinses dan was erg snoeplustig. Toevallig zat ze voor
 • geld
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…

sprookje uit 1894
 • besteden breng het beest dan weer terug, maar doe uw best het te verkoopen, want we hebben geld noodig voor de pacht. Och
 • werd bevoeld en betast, maar de kooplui waren drukke praters en dat stond Hannes niet aan. Zij boden geld, maar ze maakten
 • geworden slaat de boer het beeld om. Achter het beeld zit een zak met geld. De boer denkt nu dat de koop rond is en gaat naar
 • weg zijn. Hij neemt de koe noodgedwongen mee naar huis. Zijn vrouw, die daarvoor niets deed, behalve geld uitgeven
 • geld
 • Een domme boer heeft een slimme vrouw, die alles regelt. Op een keer is zij echter ziek en moet de boer naar de markt om een koe te verkopen. De vrouw waarschuwt haar man voor kopers met veel…

sprookje uit 1901
 • den Keizer. Deze wilde dat wel eens zien en Jan moest dus voor den keizer komen, die hem een groote som geld beloofde als
 • hij dat kunststuk volbracht. "Goed," zei Jan, "maar op één voorwaarde: dat u mij het geld van te voren geeft." Dat vond de
 • , beweert Jantje dat hij van de toren kan springen zonder zich te bezeren. De keizer geeft hem hiervoor een grote som geld
 • geld
 • Een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje zijn boterhammen met de arend, en op een dag…

mop uit 1881
 • mij geven." "Nou," zei de jongen, "hoeveel bied je er voor?" "Geld heb ik niet," zei het nonnetje. "Dan krijg-je de koe
 • geld
 • Een boerenzoon brengt zijn koeien niet naar de markt maar naar een non en bij de derde koe besluit de vader hem te volgen, ziet de zoon met de non bezig en wil ook meedoen om nog iets aan zijn koeien…

mop uit 1881
 • gulden zal krijgen. Nu is er een boer, die denkt: "Dat geld kan ik ook verdienen." Klimt met oudjaar op een boom, die vlak
 • geld
 • Pastoor biedt 25 gulden voor wie hem het eerst nieuwjaar wenst; een boer wil het verdienen en kruipt met oudjaar op een boom voor de pastorie en ziet onverwachte dingen. Als hij de pastoor heil wenst,…

mop uit 1881
 • geld. Koster steekt het geld (ƒ25,-) in den zak en gooit den hond te water. Na een poos moet hij gaan zien of de hond al
 • Een pastoor wil zijn hond het spreken leren en de koster maakt daar gebruik van om wat geld te verdienen. Als hij
 • geld
 • Een pastoor wil zijn hond het spreken leren en de koster maakt daar gebruik van om wat geld te verdienen. Als hij tenslotte met de hond moet komen, zegt hij die in het water te hebben gegooid, toen de…

mop uit 1881
 • de pan En pappei die kreeg er niets van. Op een andere keer legde mijnheer geld op de tafel en wedde met de meid dat ze
 • dat niet weg kon nemen, zonder dat de papegaai haar zou kennen. Als het haar lukte mocht ze het geld houden. Toen ging ze
 • haar herkent geld van tafel kan halen door haar rokken over haar hoofd te slaan. De meid naait uiteindelijk het achterste
 • geld
 • Papegaai moet verklappen wat de meid doet als de familie weg is. Meid wint weddenschap dat ze zonder dat de papegaai haar herkent geld van tafel kan halen door haar rokken over haar hoofd te slaan. De…

sprookje uit 1894
 • vrouw, "we moeten onze eenige koe maar slachten, dan hebben we weer wat om te eten en met het geld dat het vel opbrengt
 • en hij wist niet wat te doen, want zonder geld kon hij toch niet thuis komen. Nu stond hij vlak voor het stadhuis en daar
 • Een slimme man kan zijn huur niet meer betalen en heeft geld nodig. Eerst steelt hij geld uit het stadhuis door zich in
 • zijn vrouw doodsteekt. Door op een fluitje te blazen is ze weer springlevend. De huisheer koopt het fluitje voor veel geld
 • geld
 • Een slimme man kan zijn huur niet meer betalen en heeft geld nodig. Eerst steelt hij geld uit het stadhuis door zich in een koeienvel te steken en veel lawaai te maken. Vervolgens houdt hij zijn…

sage uit 1894
 • hem bij zich en heeft voortaan geld genoeg op zak.
 • uitkomen of spreken. Een oud vrouwtje zal dan een wisseldaalder voor je neerleggen. Met deze wisseldaalder zal je altijd geld
 • geld
 • Een wisseldaalder kan je krijgen op Sint Jan op een kruispunt van karresporen. Daar moet je in gaan staan en niet meer uitkomen of spreken. Een oud vrouwtje zal dan een wisseldaalder voor je…