Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats van Handelen
Word count group

12 resultaten voor ""

sage uit 1980
 • Het Vrouwenzand De inwoners van Stavoren waren zo rijk geworden, dat ze niet wisten wat ze met hun geld moesten doen
 • hele lading kwijt wou dan er geld op toe te leggen, en beval de schipper het graan overboord te gooien. Op die plek
 • geld
 • Een rijke weduwe laat een schip uitvaren om elders een lading graan te kopen voor een lagere prijs. Tegen de tijd dat het schip de thuishaven weer invaart is de prijs van het graan daar al weer ver…

sage uit 1980
 • diezelfde plaats een pot met geld ligt begraven. Maar ik ben niet zo gek dat ik daar helemaal naar toereis." De schoenmaker liet
 • schold hem de huid vol, maar toen hij een pot vol geld uit de grond haalde, draaide ze om als een blad aan de boom. "Nou
 • een pot met geld ligt begraven. De man gelooft het het niet, maar de schoenmaker gaat thuisgekomen meteen graven en vindt
 • een pot met geld. Als blijkt dat op de pot staat dat er onder de pot nog nog een pot ligt, gaat de man opnieuw graven en
 • geld
 • Schoenmaker die drie keer droomt dat hij het geluk in Amsterdam kan vinden, reist af en ontmoet op de derde dag een bedelaar die hem vertelt dat hij drie keer heeft gedroomd dat onder een paal bij het…

sage uit 1980
 • kerel, en daarom genoot hij de bijnaam Achtkante Boer. De Achtkante Boer had ergens geld gestolen en ging er met de buit
 • hem sjouwen kunt." Dat kon Platte Tijs niet, en daarom mocht de ander de zak met geld houden. Toen Platte Tijs op een
 • Een boef leent geld aan een boer die de pacht niet kan betalen aan de landheer. De landheer wordt de volgende dag
 • geld
 • Een boef leent geld aan een boer die de pacht niet kan betalen aan de landheer. De landheer wordt de volgende dag beroofd door de boef. Hij wil een andere dief beroven, maar die gaat er toch zelf met…

sage uit 1980
 • zaken gedaan en veel geld gebeurd, en kon niet nalaten daarover op te scheppen. De volgende morgen stond de waard in alle
 • vroegte op, sloeg de marskramer, die zijn roes lag uit te slapen, met een zware spaak dood, en beroofde hem van zijn geld
 • Een marskramer komt in de herberg en schept op over hoeveel geld hij verdiend heeft. De volgende ochtend slaat de waard
 • hem dood en berooft hem van zijn geld. De waard en zijn vrouw slepen het lijk naar buiten wanneer een brouwer een ton bier
 • geld
 • Een marskramer komt in de herberg en schept op over hoeveel geld hij verdiend heeft. De volgende ochtend slaat de waard hem dood en berooft hem van zijn geld. De waard en zijn vrouw slepen het lijk…

sprookje uit 1980
 • maanden verliep alles naar wens. De jongen ving veel vis en hield er goed geld aan over. Maar op een dag in het najaar, toen
 • meisje. Als de jongen genoeg geld heeft, zullen ze met elkaar trouwen. Na een storm keert het schip van de jongen niet terug
 • geld
 • Een jongen gaat vaak met zijn vader mee naar zee. De vader overlijdt. De jongen gaat alleen op pad. Hij ontmoet een meisje. Als de jongen genoeg geld heeft, zullen ze met elkaar trouwen. Na een storm…

sage uit 1980
 • Ronde Putje boog, ergerde ze zich daaraan. Toen kwam Keetje op de gedachte haar melk met water aan te lengen, om zo aan geld
 • mevrouw, met dat schrale weer is de melk niet zo vet." Op het laatst had ze genoeg geld bij elkaar om gouden oorkrullen te
 • . Om aan geld te kunnen komen voor gouden krullen lengt ze de melk aan met water. Zo krijgt ze genoeg geld bij elkaar om
 • geld
 • Een arme melkboer heeft een knappe dochter, die elke dag naar de stad gaat om melk te verkopen. Telkens wanneer ze de zoon van de herenboer tegenkomt, vergeet ze de tijd. Bij de drinkplaats lest het…

sage uit 1980
 • twee rovers. Ze stelen het geld van de tovenaar en nemen het behekste paard mee. Vervolgens steken ze het huis in brand
 • tovenaar. De mensen gaan op zoek naar al het geld wat de tovenaar zou bezitten, maar kunnen niets vinden.
 • geld
 • In een krot woont een schatrijke tovenaar en duivelbanner, die allerlei geneesmiddelen heeft voor behekste dieren. Een boer komt langs met een behekst paard. Het paard blijft een nacht bij de…

sage uit 1980
 • geld
 • Een misdienaar hoort hoe je heksen kan beletten de kerk te verlaten. Je moet een stuiver onder het nieuwe testament leggen en daar laten liggen tot de dienst is afgelopen. Dan stop je de stuiver onder…

sage uit 1980
 • geld
 • Vader en zoon worden verliefd op dezelfde vrouw. Al snel staan ze elkaar, verteerd door jaloezie, naar het leven. De vader bedenkt een list: hij zegt dat hij van de bruiloft afziet. De zoon heeft…

sprookje uit 1980
 • De boer en de knecht Er was eens een boer, die meer geld had dan zijn buren en daarom rijk werd genoemd. Hij had een
 • , sleet zijn dagen in stilte en eenzaamheid. De dood greep ook hem en hij ging met ere onder de aarde. Geld vond men niet op
 • de boerderij kijken. Daar vindt men echter geen geld. Uit een veenplas komen twee nevels te voorschijn, waarin de boer
 • geld
 • Wanneer de boer op reis gaat neemt de knecht het er van. Het gerucht gaat dat het de boer om een erfenis te doen is en dat het nog lang duurt voor hij terugkeert. Als de tijd verstrijkt, vergeet men…

mop uit 1980
 • herberg. Daarover waren ze het eens, en ze wilden hem een stuiver extra meegeven. De een wilde die stuiver bij het andere geld
 • geld
 • Twee boeren besluiten een haas met de pachtsom naar de landheer te laten gaan. Ze hebben te veel slechte voortekenen gekregen om de reis zelf te ondernemen. Ze geven de haas een briefje mee voor de…

sage uit 1980
 • geld
 • De dochter van de waard wil trouwen met de sterkste man, iemand die nog nooit om genade heeft gesmeekt. Een onbekende man laat zijn kracht zien. De een na de ander druipt af. Het meisje zegt met hem…