Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 2006
 • Een e-mail uit Afrika belooft gouden bergen -je moet dan wel eerst nog aardig wat geld storten...
 • geld
 • Een e-mail uit Afrika belooft gouden bergen -je moet dan wel eerst nog aardig wat geld storten...

sage uit 1925
 • geld reeds verspeeld en wilde juist zijn zwaard verpanden, toen een harde bons op de poort werd gehoord; een late bezoeker
 • Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een
 • geld
 • Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een bedelmonnik aan, die de ridder waarschuwt: de monnik kan maar beter bidden voor…

sage uit 1925
 • uitgevonden, om zich te verrijken. Om weelderige kloosters te kunnen bouwen en veel geld bijeen te schrapen, hebben zij een
 • om geld bijeen te krijgen voor hun kerken. Plots waren hun spindraden met bloed besmeurd. Een man die dit verhaal later
 • geld
 • De Spilstraat dankt haar naam aan het volgende: In de dertiende eeuw hebben Predikheren een nieuwe martelaar heilig verklaard. Vrouwen in de straat die sponnen, kletsten met elkaar en meenden dat de…


sage uit 1925
 • , speelden voor grof geld en waagden er soms hun klein vermogen aan, Zij kaartten meest den heelen nacht door. Zoo was er ook
 • kleine beurs met geld meer overbleef. ,Vanavond moet de kans keeren", zeide hij op zekeren dag, ,,of alles gaat naar den
 • krijgt van de heer een vat geld en moet die na precies een jaar strijkmaat aan de duivel (want die is het) teruggeven. Lukt
 • dat niet, dan heeft de gokverslaafde zijn ziel verkocht. De man krijgt het vat geld, maar krijgt dan prompt een idee. De
 • geld
 • grof geld
 • Een speler heeft bijna al zijn vermogen met kaarten verspeeld. 'Alles is naar de duivel' roept hij. Onderweg naar huis komt hij een heer tegen, waartegen hij zijn ongelukkige toestand vertelt. De heer…

sage uit 1925
 • geld kwam, begreep niemand, maar hij had het en liet de anderen er naar raden, hoe hij het aanlegde om het te krijgen. Was
 • Een meubelmaker drinkt veel en werkt nauwelijks. Niemand weet hoe het kan dat hij toch zoveel geld heeft. Op een dag
 • geld
 • Een meubelmaker drinkt veel en werkt nauwelijks. Niemand weet hoe het kan dat hij toch zoveel geld heeft. Op een dag belooft hij een klant dat een meubelstuk, waar hij nog niet aan begonnen is, morgen…

sage uit 1925
 • , wanneer het om geld ging.
 • geld
 • Een kaartspeler vervloekt zijn medespeler. Omdat dat gemeend is, komt de duivel direct en neemt de verwenste speler mee, door de schoorsteen. Gelukkig zit er herberg boven het lokaal iemand de…

sage uit 1925
 • verloop van vijftien jaar en na zich te hebben bekeerd en al zijn geld en goed aan de armen te hebben gegeven, te Leuven
 • geld
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1925
 • heel de buurtschap er van. De meesten zouden voor geen geld van de wereld meegaan, maar er waren er toch ook twee, die het
 • het geld moesten beginnen, want dat had de geest nog niet gezegd. Hij antwoordde toen: ,,Den schat, dien gij gevonden hebt
 • geld
 • Een stroper ziet op een nacht een geestverschijning. Samen met andere stropers gaat hij een andere nacht nog een keer naar de plek. Hij ziet de geest weer en vraagt wie deze is en wat die wil. De…

sage uit 1925
 • enige van haar kunsten aan de andere kinderen vertoonde. Zij spuwde uit haar mond: geld, garen, lint, spelden, naalden
 • geld
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het…

sage uit 1925
 • juffrouwen hem een flinke som geld voortelde. Nauwelijks had de klok van de verwijderde kerktoren een uur geslagen of al de dames
 • verdwenen. De bult zette het toen op een lopen en kwam hijgend thuis. Zijn vrouw stond verstomd dat hij zoveel geld had verdiend
 • geld
 • Een gebochelde vioolspeler die op kermissen optreedt, ontmoet 's nachts op een open plek dansende dames. Die dames willen dat hij voor hen speelt. Ondanks zijn vermoeidheid doet hij het en de dames…

sage uit 1925
 • grond bevond, Toen hij den bal er uit wilde halen, voelde hij geld en bracht er een handvol daarvan boven. Zij verbaasden
 • zich daar over, maar hij, die de eerste handvol geld had gevonden, stak zijn hand weer door het gat en haalde er een tweede
 • zijn bal eruit wilde halen, haalde hij ineens een hand geld omhoog. Samen met de andere jongens groef hij de rest van de
 • geld
 • In de Bourgognestraat werd een vuurbol gesignaleerd, die zich over de muur van een oud klooster bewoog. Kort daarna speelden een aantal jongens in die buurt met stenen ballen, toen de bal van een der…

sage uit 1925
 • steen in den muur bracht. Het spook nam den steen weg en nu vertoonden zich twee potten met geld. ,,Geef dezen pot met geld
 • kelder verborgen ligt: twee potten geld, waarvan ze er een aan de kerk moet schenken en de ander zelf mag houden. Vanaf nu
 • geld
 • Een vrouw krijgt 's nachts in haar kelder bezoek van een vrouwelijke gedaante. Die vertelt haar dat er een schat in de kelder verborgen ligt: twee potten geld, waarvan ze er een aan de kerk moet…

sage uit 1925
 • verwijderen. Met veel moeite wilde dit gelukken, Doch nauwelijks had de man een grooten pot met geld gezien, waarbij een briefje
 • den pot met geld te dragen. De man weigerde ook ditmaal en liet het spook den zwaren pot versjouwen. Het ging hem vóór en
 • geld
 • Een spook sluit een dappere man op in een onderaardse gang die te bereiken is vanuit diens eigen kelder. De man wacht 23 uur voordat het spook terugkomt. Het spook haalt een schat tevoorschijn die de…

sage uit 1925
 • had bespaard en ze verzamelde in een oude kous. Uit vrees voor de Bokkenrijders wilde hij zijn geld in veiligheid bergen
 • geld had gelaten, antwoordde hij: ,,In de hei, recht tegenover den toren van Beegden". Het gebeurde nu, dat hij zich
 • geld
 • Een herder verbergt een kous met Franse kronen op de hei. Maar omdat hij slechts een onduidelijke aanwijzing had onthouden omtrent de verbergplaats, kon hij later de schat niet meer terugvinden.

sage uit 1925
 • het nog te redden met de bewering, dat het og geen onderscheid kende tussen geld en goed. Eindelijk besloten zij een proef
 • dat geld. Hiermee had het zijn eigen doodvonnis geveld. Het werd gehangen op het galgenveld. Nog een mensenleeftijd lang
 • geld
 • Na het ophangen van een zigeunermeisje, wordt er nog jarenlang een klagende kinderstem die 'moeder, moeder' roept, op het galgenveld gehoord.

sage uit 1925
 • zich onder een afgrijselijk gemiauw op het geld van het 'potje' wierp. De verschrikte jongens vluchtten zo gauw zij konden
 • geld
 • Een aantal jongens gaat lekker muntwerpen op zondag in plaats van naar de kerk. Tot een zwarte kat roet in het eten komt gooien. Sindsdien was het met het munten gedaan.

sage uit 1925
 • heb nog al veel geld,' bood de heer aan. 'Maar ik zou het maar op een voorwaarde doen!' De visser wilde die voorwaarde wel
 • geld
 • Een visser met slechte vangst, weinig inkomsten en een tiende kind op komst, verkoopt de ziel van zijn vrouw aan de duivel, in de hoop op financiële hulp. Als zijn vrouw tijdens het doopmaal driemaal…

sage uit 1925
 • van Nassau ,,simpel" geworden. Zij leefde nog alleen voor die kist met geld en wist niets anders meer. Alleen wanneer men
 • geld
 • Vrouw die naar een schat zoekt en beweert dat de duivel de schat bewaakt, vraagt een pastoor vergeefs om hulp om de duivel te verdrijven.