Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

sage uit 1918
 • sage
 • De Sage der "Lutine" In het kleine kantoor der bankiersfirma Goldsmith in Londen was 't heel stil. De jongste bediende
 • der klanten, en dan het gerinkel van het zilveren geld geteld tegen zilveren geld, en de hooge, teedere stem van het goud
 • De sage der "Lutine"
 • DE SAGE DER "LUTINE" (blz. 342-346). Van deze sage bestaat minstens één gedicht, door een liedjeszanger bij den weg
 • vaart eerst naar Den Helder om geld voor de soldij van de Engelse soldaten te leveren om daarna staven goud in Hamburg te
 • geld
 • De bankier Goldsmith krijgt van een onbekende die zijn naam niet wil noemen een waardevol geschenk, een verzegelde enveloppe. Zolang de enveloppe ongeopend blijft zal geluk zijn deel zijn, verbreken…

sage uit 1918
 • sage
 • ermede zoude vluchten. Dan zou ze geld genoeg hebben, om met den jongen man te trouwen, en één halsketting kon zij voor
 • geld
 • De schelpengrot op Nienoord was ooit een rijke schatkamer. Een vrouw die de schatkamer van binnen had gezien kon daarna aan niets anders denken dan de schatkamer. Ze had een arme jongen lief en dacht…
Nienoord1.jpg
Nienoord2.jpg
Nienoord3.jpg
pl23.jpg

sage uit 1918
 • sage
 • . van Leeuwen 1887) is de sage opgenomen onder den titel "Richbertha van Stavoren." Hier vindt gij, dat een vreemdeling, een
 • -motief" wordt door den heer van der Horst tegelijkertijd in deze sage verwerkt, en wel als volgt (_nadat de tarwe in zee is
 • geld
 • Er woonde eens een rijke weduwe in Stavoren. Op een dag vroeg zij haar oudste schipper om het allerschoonste wat de mens ooit heeft aanschouwd voor haar te vinden. Na een lange zoektocht langs vele…
pl13.jpg

sage uit 1918
 • sage
 • kunnen vinden?" "Bij den koopman!" "Die had veel te veel geld bij zich. Die werd veel te veel door zorgen gekweld." "Daar
 • geld heeft, en dat ze den sleutel tot 't geluk niet bij zich kan hebben, want dan zou ze er wel gelukkiger uitzien. Alleen
 • geld
 • Twee reuzen, een vader en een zoon, beroofden en vermoordden iedereen die in hun veld kwam, omdat hun was geprofeteerd, dat eens iemand het veld over zou trekken met de sleutel van geluk. Beiden…
pl08.jpg

sage uit 1919
 • sage
 • vensterbank was gebleven en dat vliedde over den vloer, tot zich. Toen legde hij al het geld op hoopen, en hij telde, hij telde
 • eerste even-beweeg van zijn hoofd naar haar richting, in het bed te duiken. Hij echter keek alleen naar zijn geld, tot hij
 • rolden vervolgens dukaten, rijksdaalders etc. over de vloer. Toen ging het spook op de grond zitten en zijn geld tellen. De
 • gebroken, moesten ze haar wel geloven. Want het geld sprong, net als de vorige nacht over de vloer. Men vroeg zich af wat de
 • geld
 • Het is niet zo heel lang geleden, dat er ergens bij Dokkum een spookhuis stond. Tegen twaalven 's nachts was er in een der kamers altijd een woest kabaal. Eens kwam er een oude arme vrouw, die weken…

sage uit 1919
 • sage
 • tafel, het klinken van rijder tegen rijder, als je den geldzak schudde — bezat hij al het geld. Waarom bouwde zij een muur
 • . Waarom gaf ze hem het geld ook niet, nu hij er zoo naar verlangde? Ze wist het toch, dat hij geen andere gedachte vermocht te
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze
 • verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij een gierigaard was, die zijn geld alleen
 • geld
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…

sage uit 1918
 • sage
 • Maria, het Venster Er was een geleerd man, rijk van goed, maar onrein van leven. Al zijn geld verspilde hij in zonde
 • te beginnen zonder rijkdom, en alles wilde hij bedrijven, om het geld weder te winnen. De Duivel kwam tot hem, zeggend
 • Een geleerde rijke man raakt al zijn geld kwijt. Om weer rijk te worden sluit hij een pact met de duivel: in ruil voor
 • geld
 • Een geleerde rijke man raakt al zijn geld kwijt. Om weer rijk te worden sluit hij een pact met de duivel: in ruil voor het verzaken van God en Maria geeft de duivel hem veel goud. Hij krijgt berouw…
pl07.jpg

sage uit 1918
 • sage
 • wegens het geld, dat zij altijd bij zich droeg--doch omdat zij een kerk wilde stichten van haar drie penningen. Zij nam
 • kerk had kunnen bouwen niet alleen van steenen, maar van geld. De werklieden zeiden tegen elkander, dat Zuwaert wel zeer
 • wat ze ook kocht, de drie penningen in haar beurs bleven. Om dit wonder was ze blij, niet vanwege het geld, maar omdat ze
 • geld
 • In Dordrecht woonde de vrome maagd Zuwaert. Ze was arm, want in haar beurs zaten maar drie penningen Ze was rijk, want wat ze ook kocht, de drie penningen in haar beurs bleven. Om dit wonder was ze…
pl30.jpg

sage uit 1918
 • sage
 • Gerard, de slechte Heer In de Betuwe, Teisterbant, was eens een rijk heer, maar hij besteedde zijn geld niet aan goede
 • was met honderd goudstukken in de herberg gekomen, maar na drie uur was er niets meer van zijn geld over. Magere Hein
 • plaagbeest of het pestdier (dit bracht de pest aan, zie ook de in dit boek behandelde sage "De Zwarte Dood"). Den ketting vinden
 • aangenomen. Ook kon hij goed kaartspelen! Een sage kende men echter niet, of wilde men mij niet vertellen. Staat het
 • In de Betuwe woonde eens een rijke heer die zijn geld niet besteedde aan goed dingen. Vroeger was hij een goed heer
 • , zoals de Duivel. Uiteindelijk sluit hij een pact met de duivel, in ruil voor geld en wraak moet hij met de duivel
 • geld
 • In de Betuwe woonde eens een rijke heer die zijn geld niet besteedde aan goed dingen. Vroeger was hij een goed heer geweest, maar vanaf de dag dat een jonge heer zijn slot had bezocht was Gerard…
pl05.jpg

sage uit 1918
 • sage
 • . Echter kan ik niet weten, hoeveel geld een ander mensch heeft." "Weigert ge dan geld te geven?" "Ik weiger niet, ik geef
 • geld
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…

sage uit 1918
 • sage
 • geld
 • Dicht bij Echt, in het Limburgse land is een grote schat verborgen. Wie hem vindt verlost eveneens de 'juffrouw zonder kop' van het moeten zwerven. Op een dag ligt de boerenjongen Drikus bij de ruïne…

sage uit 1918
 • sage
 • ," ging de rijke Scholte voort, "als er geen liefde is, kun je met geld ook al niets beginnen. Herbert en Johanna zullen een
 • paar worden, al had hij ook geen geld." Eenige jaren later kon hij zijn woorden waar-maken, want Herbert's ouders wonnen
 • gefatsoeneerd. De sage is ontegenzeggelijk belangrijk, als zou 't alleen maar zijn om den leuken boerschen humor op blz. 197, waar
 • geld
 • In de diepte van een kuil, dichtbij de Koerbelt woonden eens drie witte wijven. De oudste was de meesteres van alle witte wieven in de omtrek. De kinderen Herbert en Aleid waren niet bang voor de…
wittewieven.jpg

sage uit 1919
 • sage
 • haar geld in de kous bewaren, en deze luis wil me doen peinzen over de ont- halzing der rijke vrouw van Diemen te Utrecht
 • geld
 • Philips de Tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van zijn kamer, en zijn bleeke vingers streken hem langs het voorhoofd, zonder dat hij er zich van bewust werd.…

sage uit 1919
 • sage
 • gevuld, bij de morsige tafel. tijdens de hoognis namen zij de kaarten, en ze speelden om geld. Het werd tot een slecht
 • een gewone rijkaard zijn, neen, hij moets geld bezitten meer dan het gansche dorp te zaam. Wat kwam hij toch uitvoeren? O
 • zij een potje kaart om geld. Op een dag kwam één van hen niet opdagen. Dan verschijnt er een rijke vreemdeling. Hij
 • geld
 • Week aan week zaten iedere zondag vier Limburgers in een herberg van Spekholzerheide tezaam.Tijdens de hoogmis speelden zij een potje kaart om geld. Op een dag kwam één van hen niet opdagen. Dan…
cohen6.jpg

sage uit 1919
 • sage
 • , moet je me iets beloven." 'Ik beloof jou de heele wereld." "Je moet me beloven, dat je na mijn dood een grooote som geld
 • , denk dan aan je belofte. Het geld....... heeft een groote macht....als men geen liefde meer heeft......houd er niet aan
 • zijn. Op het sterfbed laat ze de man beloven om een grote som geld aan de armen te schenken. Na haar dood, vergeet de man
 • geld
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit aan de dood. Geen van hen was ooit ziek. Totdat op een dag de vrouw niet uit haar…

sage uit 1919
 • sage
 • . Het geld kwam makkelijk binnen. Hij behoefde zijn hand slechts in de schatkist heen en weer te woelen, om het begeerte te
 • . Daarover was de edelman zeer toornig en hij riep zijn rentmeester, wien hij toeschreeuwde: “Wie heeft het geld gestolen? Wie
 • . Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde vrienden, dronk veel en gaf veel geld uit
 • . Al snel waren zijn zoons even slecht. Doordat hij zoveel geld uitgaf werd hij steeds slechter voor zijn werklieden en
 • geld
 • In Gorinchem woonde eens een baron met drie zonen en zijn vrouw. het was een vroom gezin. op een dag stierf de vrouw. Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde…

sage uit 1919
 • sage
 • . daarom verkoop ik het vlas, dat ik gesponnen heb, en de kleeden, die ik weefde. Met dit geld drijf ik handel, omdat ik leven
 • , begeerig naar het geld, dat ze bij zich droeg. Hij drukte zijn hoed diep in de oogen en hij vluchtte. Haar lijk lag op de aarde
 • geld
 • Een jonge vrouw, Lebbe genaamd wordt op de grens van Vries en Norg vermoord. In eerste instantie verdenkt men een jongeman, maar deze is onschuldig. Nadat hij is vrijgelaten wil hij het meisje graag…
cohen18.jpg

sage uit 1919
 • sage
 • en door het geld, en wat zijn grootste vijand is, kan niet worden gezegd. Op een goeden avond belde de kweeker bij een
 • geld
 • Het mannetje in de maan is de groentekweker die heeft beweerd dat als hij zijn klanten zou bedriegen, hij naar de man zou mogen vliegen.

sage uit 1919
 • sage
 • aandacht aan zijn vrouw, kinderen en leerlingen. Al zijn geld besteed aan aan het kopen van diverse soorten kippen. Op een
 • geld
 • Een schoolmeester, Houwerijanus geheten, houdt meer van kippen dat wat dan ook ter wereld. Hij besteedt nauwelijks aandacht aan zijn vrouw, kinderen en leerlingen. Al zijn geld besteed aan aan het…
cohen26.jpg