Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

sage uit 1918
 • sage
 • Maria, het Venster Er was een geleerd man, rijk van goed, maar onrein van leven. Al zijn geld verspilde hij in zonde
 • te beginnen zonder rijkdom, en alles wilde hij bedrijven, om het geld weder te winnen. De Duivel kwam tot hem, zeggend
 • Een geleerde rijke man raakt al zijn geld kwijt. Om weer rijk te worden sluit hij een pact met de duivel: in ruil voor
 • het verzaken van God en Maria geeft de duivel hem veel goud. Hij krijgt berouw en vraagt om vergiffenis van zijn zonde
 • geld
 • kerk
 • Een geleerde rijke man raakt al zijn geld kwijt. Om weer rijk te worden sluit hij een pact met de duivel: in ruil voor het verzaken van God en Maria geeft de duivel hem veel goud. Hij krijgt berouw…
pl07.jpg

sage uit 1918
 • sage
 • wegens het geld, dat zij altijd bij zich droeg--doch omdat zij een kerk wilde stichten van haar drie penningen. Zij nam
 • kerk had kunnen bouwen niet alleen van steenen, maar van geld. De werklieden zeiden tegen elkander, dat Zuwaert wel zeer
 • wat ze ook kocht, de drie penningen in haar beurs bleven. Om dit wonder was ze blij, niet vanwege het geld, maar omdat ze
 • een kerk wilde stichten van de drie penningen. De werklieden die ze hiervoor aannam, dachten dat ze erg rijk was. Ze
 • geld
 • kerk
 • In Dordrecht woonde de vrome maagd Zuwaert. Ze was arm, want in haar beurs zaten maar drie penningen Ze was rijk, want wat ze ook kocht, de drie penningen in haar beurs bleven. Om dit wonder was ze…
pl30.jpg

sage uit 1919
 • sage
 • gevuld, bij de morsige tafel. tijdens de hoognis namen zij de kaarten, en ze speelden om geld. Het werd tot een slecht
 • zijn. Want alle anderen zijn in de kerk!" "In de kerk...zoo....zoo...heeft u een goede flesch wijn?!" "Zal het mijnheer
 • zij een potje kaart om geld. Op een dag kwam één van hen niet opdagen. Dan verschijnt er een rijke vreemdeling. Hij
 • geld
 • kerk
 • Week aan week zaten iedere zondag vier Limburgers in een herberg van Spekholzerheide tezaam.Tijdens de hoogmis speelden zij een potje kaart om geld. Op een dag kwam één van hen niet opdagen. Dan…
cohen6.jpg