Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sage uit 1919
 • onder den grond had begraven. Als ze sterven zou — hij hoorde in zijn droomen des daags het springen van goud tegen eiken
 • tafel, het klinken van rijder tegen rijder, als je den geldzak schudde — bezat hij al het geld. Waarom bouwde zij een muur
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze
 • verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij een gierigaard was, die zijn geld alleen
 • geld
 • sterven
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…

sage uit 1919
 • zou sterven, vroeg Alva den Bisschop van Yperen, of deze den gevangene op den dood wilde voorbereiden. In plaats van
 • voor mij te sterven met het zwaard in zijn hand. Dat is een vreeselije luis, die zal geen genade met me kennen. want zelfs
 • wandluizen zit, smeekt hij Maria om hem te laten sterven, aangezien zijn lijden ondragelijk is. Dokters proberen hem nog te
 • redden, maar alle hulp is zinloos. Hij moest sterven. Men begroef hem met ongedierte en al. Wie zegt, dat hij op andere wijze
 • geld
 • sterven
 • Philips de Tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van zijn kamer, en zijn bleeke vingers streken hem langs het voorhoofd, zonder dat hij er zich van bewust werd.…

sage uit 1919
 • lag. Ze was altijd zijn beste kameraad geweest, en nu moest ze sterven. Ze hoorde zijn nadering niet. Ze leefde reeds
 • , moet je me iets beloven." 'Ik beloof jou de heele wereld." "Je moet me beloven, dat je na mijn dood een grooote som geld
 • zijn. Op het sterfbed laat ze de man beloven om een grote som geld aan de armen te schenken. Na haar dood, vergeet de man
 • geld
 • sterven
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit aan de dood. Geen van hen was ooit ziek. Totdat op een dag de vrouw niet uit haar…

sage uit 1919
 • . Het geld kwam makkelijk binnen. Hij behoefde zijn hand slechts in de schatkist heen en weer te woelen, om het begeerte te
 • . Daarover was de edelman zeer toornig en hij riep zijn rentmeester, wien hij toeschreeuwde: “Wie heeft het geld gestolen? Wie
 • . Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde vrienden, dronk veel en gaf veel geld uit
 • . Al snel waren zijn zoons even slecht. Doordat hij zoveel geld uitgaf werd hij steeds slechter voor zijn werklieden en
 • geld
 • sterven
 • In Gorinchem woonde eens een baron met drie zonen en zijn vrouw. het was een vroom gezin. op een dag stierf de vrouw. Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde…