Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

sprookje uit 1896
 • geld lost.» «Kom, kom!» zeî het heerschap lachende, «nu wilt ge mij foppen. Dat kan immers niet.» «Kom dan maar meê,» zeî
 • bevel ging het klingklingelekling, en het paardje begon zich te ontlasten van eene groote menigte geld, niet alleen
 • geld
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…

sage uit 1896
 • bleekveld van den schoenmaker, die tegenover de kerk woont, een ketel met geld begraven ligt, onder een paaltje dat daar moet
 • , begon hem nu hevig te beknorren. Maar toen baas, na eenig zwoegen, een ketel met geld uit den grond te voorschijn haalde
 • schoenmaker onder een paaltje begraven ligt. De schoenmaker spoedt zich naar huis en vindt onder het paaltje een ketel met geld
 • '. De schoenmaker graaft nog een ketel met geld op. Als aandenken laat hij een hardstenen paaltje maken en op de plek waar
 • geld
 • Dit verhaal verklaart waarom het cijfer 1 in Friesland ook wel 'het paaltje van Oosterlittens' genoemd wordt. Een arme schoenmaker uit Oosterlittens droomde drie nachten achtereen dat hij op de…

sage uit 1896
 • , goede vriend,» zeî hij weêr, « het is nog niet voldoende als het jonge paar zooveel geld heeft. Mijne dochter behoort
 • volgens haren stand een aanzienlijk huis te bewonen, een huis dat hier in Amsterdam ontzaglijk veel geld zal moeten kosten
 • nodigt een paar vrienden uit om bij het gesprek te zijn. Allereerst vraagt de burgemeester of Jan wel genoeg geld heeft om
 • zijn dochter te onderhouden. Kees Mosterd heeft aan geld geen gebrek en wil zijn zoon wel financieel steunen. Dan vraagt de
 • geld
 • Kees Mosterd is een Amsterdamse mosterdventer. Zijn zoon Jan heeft als wens met de dochter van de burgemeester te trouwen. Zijn vader gaat met hem naar de burgemeester om de zaak in orde te maken. De…

sage uit 1896
 • van de verdediging der stad, en daarom gevuld met wapenen en geld. Daarom werd ook de nog bestaande toegang in de Waag
 • Wirdumerpoort. In deze gang bevinden zich wapens en geld. Een toegang is afgesloten, de andere wordt geheim gehouden, maar op
 • geld
 • Er wordt verteld dat er in Amsterdam een rijke man woonde, die in zijn huis een vloer had die was gemaakt van munten. Wie wilde, mocht proberen een van de munten los te maken, zou dit lukken, dan…

sage uit 1896
 • Een boer zat in geldnood. Nu kwam de duivel bij hem en stelde voor, hem een korenmaat opgehoopt vol geld te brengen
 • duivel kwam aandragen met een zakvol geld. Dit werd in de korenmaat geworpen en deze werd daarmeê zoo opgehoopt vol, dat er
 • Een arme boer gaat een contract aan met de duivel. De duivel zal hem een korenmaat vol geld geven. Als de boer hem
 • . De man gaat akkoord en krijgt een korenmaat met een grote bult geld. Meteen strijkt hij de korenmaat af en geeft dit aan
 • geld
 • Een arme boer gaat een contract aan met de duivel. De duivel zal hem een korenmaat vol geld geven. Als de boer hem binnen zeven jaar een afgestreken korenmaat terugbetaalt, zal hij vrij zijn, lukt dit…

sprookje uit 1896
 • toen wilde Antje-moei mooie kleêren hebben en mooie huismeubels en ook veel geld. Bouwe-oom ging weêr naar de zee en riep
 • dan?» - «Zij wil mooie kleêren hebben en mooie huismeubels en veel geld» - «Ga maar heen,» zeî het vischje, «het is er al
 • zijn vrouw echter ook mooie kleren, meubels en geld. Weer gaat Bouwe-oom naar het visje en de wens gaat in vervulling. Als
 • geld
 • Bouwe-oom en Antje-moei leven heel arm, ze wonen onder een aspot. Op een dag vangt Bouwe-oom een visje. Dit visje vraagt hem hem terug te zetten in zee, dan zal hij alle wensen van de man in…

sage uit 1896
 • iemand verdacht men vroeger spoedig, dat hij zich aan den duivel had verkocht en dat deze hem van geld voorzag. Ook wel dat
 • hij vrijmetselaar was. Het geloof, dat een vrijmetselaar nooit om geld behoeft verlegen te zijn, omdat de broeders altijd
 • Van mensen waarvan het onduidelijk was hoe zij aan geld kwamen, werd vaak gedacht dat ze een verbond met de duivel
 • hadden gesloten en geld van hem kregen. Ook werden zij er vaak van verdacht vrijmetselaar te zijn. Van vrijmetselaars wordt
 • geld
 • Van mensen waarvan het onduidelijk was hoe zij aan geld kwamen, werd vaak gedacht dat ze een verbond met de duivel hadden gesloten en geld van hem kregen. Ook werden zij er vaak van verdacht…

sage uit 1896
 • droomen over katten. Droomt iemand dat hij vliegt, dan zal hij worden opgehangen. Droomen over geld is een voorteeken van
 • bij vele menschen het ontvangen van een brief eene zeldzaamheid was). Jeukt iemand de rechterhandpalm, hij zal geld
 • geld
 • Opsomming van verschillende soorten voortekens, zowel gunstig als ongunstig, die uit een geobserveerd fenomeen kunnen worden afgeleid. Dromen en hun betekenis, vooral in combinatie met een stergeval…