Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

33 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • geld
 • Twee zonen wilden hun stervende vader beschermen tegen een schuldeiser. Zij wilden de schuld op zich nemen, en toen de man dat weigerde sloegen ze hem dood.

mop uit 1554
 • Een arme man sliep elke nacht bij een rijke vrouw in huis in ruil voor een kleine munt. Op een nacht had hij het geld
 • geld
 • Een arme man sliep elke nacht bij een rijke vrouw in huis in ruil voor een kleine munt. Op een nacht had hij het geld niet en wilde de vrouw hem niet binnenlaten. De man moest toen op straat slapen.…

mop uit 1554
 • geld
 • Een edelman vertelt het verhaal wat hij aankondigde in CLUCHT224. Een aantal dienaren van deze edelman hadden twee kooplieden beroofd. Die kwamen later bij hem verhaal halen. De edelman zei echter dat…

mop uit 1554
 • geld
 • Een zwerver kreeg van de koning van Frankrijk een stuiver. Hij vond dat dat te weinig was, omdat ze immers broeders waren, zoals iedereen dat van elkaar is. De koning zei, dat als hij iedere broeder…

mop uit 1554
 • geld, maar werd wel geslagen met een roede.
 • geld
 • Een lakei plukte eens iets van de schouder van de koning van Frankrijk. Na enige aarzeling vertelde hij de koning dat het een luis was. De koning schonk hem uit dank 400 kronen. Een andere lakei werd…

mop uit 1554
 • Tijdens een oorlog moest Triphon vluchten voor Antiochus. Om een voorsprong te krijgen zaaide hij geld op de weg waar
 • geld
 • Tijdens een oorlog moest Triphon vluchten voor Antiochus. Om een voorsprong te krijgen zaaide hij geld op de weg waar Antiochus langs zou komen. Terwijl Antiochus en zijn leger dat opraapten, kon…

mop uit 1554
 • Een man had al zijn geld verkwist en verzon een list om aan geld te komen. Hij wond een drol in een lapje en ging
 • ook zin in hebt, zo zou het eruitkomen. Een Jood kocht het voor zevenhonderd gulden, en de verkoper kon het geld houden
 • geld
 • Een man had al zijn geld verkwist en verzon een list om aan geld te komen. Hij wond een drol in een lapje en ging daarmee naar de markt. Hij zei dat hij iets te koop was wat zo'n deugd en kracht had,…

mop uit 1554
 • Een man die een rondje wilde geven, maar daar geen geld voor had, bood een paar bezittingen als onderpand aan onder
 • zijn gezelschap. Niemand wilde hem daar echter geld voor lenen. Toen bood hij zijn ziel te koop aan. Er was iemand die hem
 • geld
 • Een man die een rondje wilde geven, maar daar geen geld voor had, bood een paar bezittingen als onderpand aan onder zijn gezelschap. Niemand wilde hem daar echter geld voor lenen. Toen bood hij zijn…

mop uit 1554
 • geld
 • Een goede muzikant vroeg vijf gulden om een onervaren leerling aan te nemen. Wanneer iemand al eens les had gehad, vroeg hij het dubbele: vijf gulden om zijn eigen onderwijs, en nog eens vijf om af te…

mop uit 1554
 • geld
 • Een man vroeg aan zijn rentmeester om een rekening. De rentmeester ging aan de slag en las uit het boek post nummer zestig voor en zei: "Post zestig gulden voor mosterd." De man dacht dat hij zestig…

mop uit 1554
 • geld
 • Een man kwam erachter dat hij door zijn rentmeesters bedrogen werd. Daarom nam hij een analfabete boer aan. Deze kocht een grote tas met twee sloten. In het ene vak stak hij alle winst, in het andere…

mop uit 1554
 • op een dag bewijzen waar hij het geld van het kind aan had besteed. Toen hij voor de raad kwam, deed hij zijn mond open
 • en dicht en liet zijn kont zien: daar was al het geld aan besteed en verteerd.
 • geld
 • Een voogd moest rekenschap afleggen over de beheerde gelden van zijn weeskind. Hij stelde het steeds uit, en hij moest op een dag bewijzen waar hij het geld van het kind aan had besteed. Toen hij voor…

mop uit 1554
 • de koe van een boer heeft, die hem geld schuldig was. Hij haalt de waard over zijn eigen koe te verkopen, en krijgt 's
 • avonds het geld van hem. De volgende ochtend vraagt hij geld te leen aan de waardin zodat hij ontbijt voor hen kan gaan kopen
 • geld
 • Een avonturier komt in een herberg vlakbij Keulen. Hij spreekt met de waard af om de volgende dag samen naar de markt te gaan. 's Nachts haalt hij de koe uit de stal en bindt haar vast aan een boom.…

mop uit 1554
 • geld
 • Iemand woonde samen met een heel mooi meisje, en zij vroeg hem om steeds meer geschenken. Hij zei toen, dat zij hem makkelijk te gronde zou kunnen richten. Het meisje antwoordde dat dat niet te…

mop uit 1554
 • Men had een hond getraind om met een korfje met geld naar de slager te gaan. Deze gaf hem dan voor de hoeveelheid geld
 • geld
 • Men had een hond getraind om met een korfje met geld naar de slager te gaan. Deze gaf hem dan voor de hoeveelheid geld vlees mee. Meestal bracht de hond het vlees netjes thuis, behalve als hij een…

mop uit 1554
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor
 • hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed toen net of hij een kist vol geld had
 • geld
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

mop uit 1554
 • een koopvrouw langs met diverse soorten sla. Omdat ze geen geld heeft geeft ze de edelsteen aan de koopvrouw.
 • geld
 • Een man geeft zijn vrouw een edelsteen in bewaring. Op een dag krijgt zij trek in sla en juist op dat moment komt er een koopvrouw langs met diverse soorten sla. Omdat ze geen geld heeft geeft ze de…

mop uit 1554
 • dief vangen. Nadat hij opgehangen is, vraagt de duivel geld van de boer omdat hij hem beschermd heeft.
 • geld
 • Een dief op weg naar een boer om diens koe te stelen krijgt onderweg gezelschap van een duivel in mensengedaante die naar dezelfde boer op weg is om hem in zijn slaap te doden - de boer verkeert…

mop uit 1554
 • maar mocht teruggeven aan allebei. Een half jaar later komt een van de twee alleen terug, vraagt het geld, en zegt dat zijn
 • vriend dood is. De weduwe geeft hem het geld. Weer een half jaar later komt de ander alleen, zegt dat zijn vriend dood is, en
 • geld
 • Twee vrienden bezaten samen vijfhonderd gulden en gaven dat in bewaring bij een weduwe op voorwaarde dat zij het alleen maar mocht teruggeven aan allebei. Een half jaar later komt een van de twee…

mop uit 1554
 • man laat zijn vrouw de zak met geld zien en vraagt de pastoor of het waar is van die 100 guldens vindersloon. Die
 • bevestigt het. De koopman wordt ontboden. Hij telt het geld na - 800 guldens - geeft de timmerman 5 guldens en zegt dat die zijn
 • geld
 • Een koopman reisde naar de markt van Frankfort en verloor onderweg een geldzak met achthonderd gulden. Een timmermanvond die zak en nam hem mee naar huis. Toen hij zag wat erin zat, verborg hij de zak…

mop uit 1554
 • geld
 • Een man die door zijn vrouw geterroriseerd werd vroeg aan de wijze koning Salomo wat hij doen moest. Die antwoordde: In woorden, kruiden en (edel)stenen zitten grote krachten. Maar toen hij uitleg…

mop uit 1554
 • geld
 • Er was eens een koning die tot zijn rentmeester zei: Koop mij een paar pantoffels! De rentmeester deed dat. Toen hij met de pantoffels terugkwam, vroeg de koning: Wat kostten die pantoffels? Vier…

mop uit 1554
 • geld kwam en God bad niet eerder te sterven dan dat de pot leeg was. En zo geschiedde.
 • geld
 • Een spaarder en een spendeerder kunnen niet buiten elkaar. Een burger ging vaak bidden in een kapel in zijn tuin en knielde daar op een tegel waaronder zich een pot bevond, waarin hij al zijn…

mop uit 1554
 • liggen, en toen hij wat beter keek zag hij dat hij een (grote) pot met geld gevonden had. Als ik het zelf naar huis zou
 • zijn dorp verderop hout hakten en riep hen. Aan drie van hen die een zak bij zich hadden gaf hij een deel van het geld en
 • geld
 • Een knecht liep met een bijl door het bos (om hout te hakken). Toen hij ging rusten onder een boom zag hij een gulden liggen, en toen hij wat beter keek zag hij dat hij een (grote) pot met geld…

mop uit 1554
 • Een rijke koning werd eens beoorloogd door een andere koning. Maar hoewel die rijke koning van het geld bulkte wilde
 • hij het niet uitgeven om de oorlog te winnen. En dus verloor hij. Omdat zijn geld hem liever was dan zichzelf en zijn land
 • geld
 • Een rijke koning werd eens beoorloogd door een andere koning. Maar hoewel die rijke koning van het geld bulkte wilde hij het niet uitgeven om de oorlog te winnen. En dus verloor hij. Omdat zijn geld…