Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

93 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1999
 • geld
 • Een email-bericht moet als een kettingbrief worden doorgestuurd. Het is om te testen of een Email Tracking systeem van Bill Gates' Microsoft. Wie meedoet maakt kans op een groot geldbedrag of een…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • Rotterdam die dan mooie praatjes hebben van "ik heb geen geld om het nachtverblijf te betalen" en dan nog maar vier kwartjes
 • Er zijn mensen die voor de lol voor zwerver spelen en bedelen. Ze hebben het geld helemaal niet nodig, maar ze doen het
 • geld
 • Er zijn mensen die voor de lol voor zwerver spelen en bedelen. Ze hebben het geld helemaal niet nodig, maar ze doen het om te zien hoe de mensen reageren.

sprookje uit 1909
 • geld
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…

mop uit 1970
 • ?" "Ik wol de pestoor wel is een hötje van 't geld afhelpe. Help ie mien?" "Ja, ik wil ow wel helpe." "'t Is een raar geval
 • Johannes, de köster wil ok graag met". "Dat kan ook. Laot de köster dan mor zien geld ophale". En dén nor huus toe. Toe zeite
 • zetten. Het blijkt een flinke zak. De koster wil ook mee. Ook deze haalt zijn geld, een heel klein zakje. Dan gaan ze nar het
 • geld
 • Een paar boerenknechten willen een grap uithalen met de pastoor, die zijn koster zo weinig betaalt, en gaan op de dag voor Allerheiligen met een zak sprokiemte (mieren? bij Straparola krabben) naar…

mop uit 1970
 • moeder, ze kopen allemaol wat van mien". "Lao we is zien; hoevöl hei geteld?" "Jao ziet", zeite, "dat geld dat hek aan de
 • waorzegger". "Een waorzegger?" "Jao, een waorzegger. Daor gaok met nao de mark toe. Daor vedien ik een hoop geld met". "Köj um
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen
 • een kar mee. Onderweg dreigt hij de kist in het water te gooien en krijgt van de man erin geld. Tegen twee buurboeren
 • geld
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

sage uit 1970
 • netjes nao huus toe". "Ja", zeit Jan, "mor ik hét nog een cadeautje veur ow". Hi'j had van moeder een betje geld metgekrege
 • . Mao dat geld had Jan druutgehaald en toe hadde daor een paar worteleschiefkes ien dat tuutje gedaon. Dat vule zich net aan
 • de pastoor bij zich, maar Jan heeft het geld omgewisseld voor wortelschijfjes. Als de pastoor het merkt, roept hij de
 • geld
 • Een jongen van 14 plast in zijn bed en zijn moeder vraagt raad aan de pastoor, die haar zegt de jongen langs te sturen. Hij zegt de jongen zich niet te schamen, hijzelf heeft wel eens in bed gepoept.…

sprookje uit 1970
 • een tied dat tat holt gin aftrek meer had en dat moeder tege vader zei: "'t Is toch wat te doen. Wi'j hemmen haos gin geld
 • . Toe hadde gezeid: "Wat zink toch bli'j, kinderkes, daj weer hier zint. Wi'j hemme geld genoeg gekrege. Wi'j hemmen al 't
 • geld
 • Een houthakker heeft vier kinderen, waarvan de kleinste, die klein blijft, Klein Duimpje wordt genoemd. Als het hout geen aftrek vindt, gaat het slecht met hen en de moeder stelt voor de kinderen in…

sprookje uit 1970
 • gezeid, "mao nie zo één as teze". "Is dat tan een ampatte?" "Dén kan geld proeste!" "Geld proeste?' "Ja, dén kan geld proeste
 • , dan hei al ow lève geld". En Jan een schik. 's Marges hi'j gif de boer en boerin een hand en Jan op stap. Toe zeit ten
 • een cadeautje, nl. een ezel, die geld proest (braakt). Onderweg stopt de jongen in een café, waar hij de ezel laat
 • geld
 • Een boer met drie zonen brengt de oudste naar een boer voor werk, maar deze betaalt geen loon, maar geeft na een jaar een cadeautje, nl. een ezel, die geld proest (braakt). Onderweg stopt de jongen in…

sprookje uit 1970
 • . Hi'j ontvieng al 't geld, mor hi'j gaf ter niks van uut. Toe zei de koning: "Gi'j zunt ontvanger. Mao gi'j geef niks uut
 • weer uut mot geve. Ik het alles ontvange en 't geld is veur mien". "Now", zei de koning, "dan holt gi'j 't geld". En toe
 • , waarop de koning hem tot ontvanger benoemde, maar vergat te zeggen dat hij het moest doorgeven, waarop hij het geld mocht
 • geld
 • Een jongen, die een hekel aan school had, spijbelde en ging het bos in en maakte een vuurtje en ging erwtensoep koken. Toen kwam de koning, een mooie meneer te paard, en vroeg wat hij deed. Hij zei…

sage uit 1970
 • 147. At te vroeger örges een vuurke brien, 't zij ien 't bos of ien 't veld, dan zeie de minse: "Daor zit geld. Dat het
 • de duvel daor begrave, daor zit de duvel bi'j". Mao de minse zun gek op geld en zi'j waogen 't um daor is te grave. Met
 • Als vroeger in bos of veld een vuurtje brandde, werd gezegd, dat de duivel er geld begraven had. Een paar man gingen
 • erheen en vonden er een kist met geld. Ze hadden afgesproken niets te zeggen, maar toen de kist bijna boven de grond was
 • geld
 • Als vroeger in bos of veld een vuurtje brandde, werd gezegd, dat de duivel er geld begraven had. Een paar man gingen erheen en vonden er een kist met geld. Ze hadden afgesproken niets te zeggen, maar…

sage uit 1970
 • kon, mao zo as alle mölderknechs lusse hi'j geern een borreltje. En daor harre geld veur neudig. Ien de leste tied was ter
 • moa gi'j op de möl mao oatjakke en geet een ander met 't geld strieke? Het dén meer rech? Gi'j blief tot den dojen dag een
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.
 • geld
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.

sage uit 1970
 • geld
 • Een arme man, die als drijver aan een drijfjacht meedoet, zit na afloop van een drift bezweet uit te blazen, als hij een schim in een struik ziet. Hij begrijpt dat het de Witte Juffer is, maakt een…

sprookje uit 1970
 • zegge kwam ze van Diem en mos ze nao Zeddam. Zi'j dörven èvel alleen den bos niet oaver, umdat ze nogal een arig betje geld
 • oavermannen eur en drukken eur de kèèl dich. Ien doodsings karme zi'j nog: "De krèje zöllen 't uutbrenge". Toe de olden 't geld
 • naar Zeddam, wat ze niet alleen durft omdat ze aardig wat geld bij zich heeft. De twee geldwolven gaan met haar mee en
 • uitbrengen!" Ze nemen het geld en begraven het lijk. In de tweede winter daarna sprokkelen de mannen hout bij de Donderkuil, waar
 • geld
 • Bij twee oude mannen aan de Krösselsestraat te Beek kwam een meisje op een avond aankloppen met de vraag om begeleiding naar Zeddam, wat ze niet alleen durft omdat ze aardig wat geld bij zich heeft.…

sage uit 1970
 • verdenking volgt huiszoeking, het geld wordt gevonden en de rovers vallen door de mand. Als de vrouw wordt verbrand op de
 • geld
 • Bij de Rijsberg stond zo'n 50 jaar geleden een huis, Plankewames genaamd, waar eens een meisje uit het Diemse tijdens een regenbui om onderdak vroeg en enige dagen later vermoord om haar loon wordt…

mop uit 1970
 • geld. Stèèk de tesse vol geld. En dan zak ow nog wat geve. Hier hei een zekske. Daor zit gesneje stroo ien. En ei now zeg
 • . Mao toe kömpte aan 't end van 't bos. Toe kömpte aan een café, aan een harbarg. Ja. En toe denkte: "Ik hét toch geld
 • vindt dat niet erg, want hij heeft geld genoeg voor zijn leven.
 • geld
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

sage uit 1970
 • 263. Daor was een boer en dèn hiete met te bi'jnaam Beursken Mattien. En toe zat 't ter ook al niet zo aan um völ geld
 • vlègel en ik doe der gin slag meer aan". "Jao now", hatte gezeid, "a gi'j dan zo krek zun, dan krieg ie ok gin geld". Mao
 • Een boer, bijgenaamd Beursken Mattien, had niet veel geld om uit te geven aan dorsers en nam wie kwam voor 7 stuivers
 • krijg je ook geen geld." Maar Dorus ging en had de vlegel rechtop op de deel gezet. Beursken Mattien zei: "En nou de deel af
 • geld
 • Een boer, bijgenaamd Beursken Mattien, had niet veel geld om uit te geven aan dorsers en nam wie kwam voor 7 stuivers en een bord pap. Zo kreeg hij twee man om te dorsen. Toen het 12 uur luidde, tijd…

sage uit 1970
 • 109. Van den Bievank vetelle ze vrogger altied datter geld ien de grond zat. Daor wone toe een man ien dén kon manges
 • de pach haos niet betale. Mor op een kier koch e zich een grote boerderij. Dat was ongeveer ien 1830. Dèn mot dar geld
 • geld
 • Een man die eerst de pacht van zijn boerderij niet kan betalen, koopt later ineens een grote boerderij. Men vermoedt dat hiju een schat heeft gevonden op zijn land. Met een wichelroede is men er later…

mop uit 1970
 • tén der aan is. En ik vind 't jammer," zei e, "dat al dat geld en al die bezittinge van mien dat dat ter zachjes aan mot
 • afkope. Zovöl geld kos dat, dan bun 'k weer vri'j." "Ja," zeit de vader, "ik zal 't ter eers met de pestoor oaver hemme, wat
 • De zoon van een heerboer maakt al het geld op, tot ergernis van zijn vader, die de pastoor om raad vraagt. Deze
 • . De pastoor berispt hem, zegt hem geld vast te zetten voor een goed doel voor zijn vader, waarop de jongen zegt, dat als
 • geld
 • De zoon van een heerboer maakt al het geld op, tot ergernis van zijn vader, die de pastoor om raad vraagt. Deze adviseert de jongen in militaire dienst te doen. De jongen tekent voor 3 jaar, maar…

sprookje uit 1970
 • uit: zijn kinderen zijn het geld op rente, zijn inwonende oudelui zijn de oude schuld. De heer is zo met de uitleg
 • geld
 • Een werkman, takkenbossenbinder, zegt tegen de nieuwsgierige heer, per dag 40 cent te verdienen, waarvan hij niet alleen leeft met zijn gezin, maar ook op rente zet en zijn oude schuld afbetaald. De…

mop uit 1970
 • brood af, een plaat kèès der op. Toe denk te: "A'k dalijk tuus kom, wat zölle de olders schik hemme. Ik heb geld en ik heb
 • wat te ète". Toe dink te: "Hoevöl geld he'k toch eigelijk? O ja, zeuve gulde". Hi'j had ter zon schik met gehad. Had e dat
 • wordt hij erom door de boer ontslagen, krijgt niet meer geld dan de 7 gulden, die hij al heeft gekregen, tenzij hij klappen
 • gracht, telt zijn geld van één tot zeven. "Kwak!" zegt een dikke kikker. "Nee, het zijn er geen acht," maar voor de zekerheid
 • geld
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of…

sage uit 1948
 • 313. Mien moeder zag achter de Zeddamse möl duk lichjes. Dat was een teiken dat daor geld ien de grond zat.
 • geld
 • Moeder zag achter de Zeddamse molen vaak lichtjes, een teken, dat daar gelod in de grond zit.

Trefwoorden: geld, lichtjes, moeder, molen, teken


sage uit 1970
 • Er is geld gestolen en de politie gaat naar de verdachte toe. Deze vraagt of hij mee zal gaan als weerwolf, of als bok
 • geld
 • Er is geld gestolen en de politie gaat naar de verdachte toe. Deze vraagt of hij mee zal gaan als weerwolf, of als bok. De politie zegt hem dat hij maar gewoon netjes mee moet gaan. Zij stoppen de man…

sage uit 1970
 • geld
 • Op de verbindingsweg tussen Beek en 's Herenberg is het niet pluis ("zuiver"). Een man werd eend daar aangehouden en afgemaakt, maar bleek maar 15 centen te hebben. De roverzoon zegt tegen zijn vader:…

sprookje uit 1970
 • drang nor eur geboorteplaats; en zi'j ginge terug. Mor waor asse eur tied ütgediend harre, die harre gin geld. Zi'j zeie
 • dat könne; gi'j könt net zo völ geld kriegen ai wilt, mao gi'j könt ook mien dochter trouwe, ai dat liever doet". "Now
 • thuis horen ze, dat de dochter van de koning geroofd is door een arend, en gaan naar de koning, die geld en zijn dochter
 • en een naakte stopt hem in zijn zak; wat is dat? Ze weten het niet. Het is een leugen, en de koning geeft geld en houdt
 • geld
 • Drie werkeloze broers (zoons) trekken de wereld in en krijgen in plaats van loon 1. een geweer, waarmee je om een hoek kunt schieten, 2. een kijker, waarmee je mijlenver alles ziet, en 3. een hoorn,…

sage uit 2006
 • deden het geld van de zakken allemaal in hele grote zakken, allemaal dubbeltjes en centen. Toen kwamen de Zwollenaars om het
 • geld te innen, maar eerst moesten ze tellen! En dat was een aardig karwei. En daarmee waren ze zolang bezig dat de
 • geld
 • Het rijke Kampen koopt een klok van de arme Zwollenaars. De klok klonk vals en klonk als "Kampen is dom". Uit wraak hebben de Kampenaren met heel veel klein muntgeld betaald, zodat de Zwollenaars heel…