Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

15 resultaten voor ""

sprookje uit 1804
 • malkander elk met 25 Gl. voort en toen kwamen wy in een Dorp daar hoorden wij dat er een koningsdochter met een kamer met geld
 • bij de koningsdogter brengen kon die zal de kamer met geld en de koningsdogter hebben doe zeide ik tegen mijn boomkapper
 • nacht in een zak op zijn rug heeft. Ze komen in een dorp waar ze horen dat er een prinses en een kamer met geld te winnen
 • geld aan de boomkapper maar een hoop volk komt hen achterna. De dag- en nachtdrager krijgt opdracht de nacht achter zich te
 • geld
 • Een man gaat op reis en komt onderweg een man tegen die in een paar slagen een boom kan omhakken. Hij is bereid zijn knecht te worden tegen een vergoeding. Een man die goed kan schieten wordt ook zijn…

sprookje uit 1804
 • man daar is geen ofkomen aan. doe zeide de vader dat hij zoude hem geld geeven dan zouden zij zeggen dat hij gestorven was
 • geld aan als hij belooft te zeggen dat zijn zoon gestorven is. Een brief wordt door de regering ondertekend en weggestuurd
 • geld
 • Drie studenten gaan op reis en komen in een land waar de vrouwen uit de ramen hangen. Eén student en een vrouw lachen naar elkaar en de vrouw stuurt haar meid om de student naar haar toe te brengen.…

mop uit 1801
 • Een slimme streek Een Naneef Abrahams maar niet rijk aan geld of vee Voer laatst in 't Sneeker trekschip mee, En zat
 • er in de roef heel deftig bij de Heeren. ... Geld weet je toch o waai 't is sjoofle mazamatten. Maar zeg als ik nou hier
 • geld
 • Arme koopman lukt het om gratis vervoer met de trekschuit te krijgen door iets te vertellen dat niemand weet. Iedereen moet lachen als hij laat zien dat de kousenband van één van de heren smaller…

sprookje uit 1800
 • , dat hij hem geld zou geven, en dat ze dan zouden zeggen dat zijn zoon gestorven was. Dat ging aan en ze lieten het
 • 1800-1804 (zie opm.)
 • Naar een tusschen 1800 en 1804 geschreven hs. met sprookjes. Het hs. werd mij welwillend ten gebruike afgestaan door de
 • geld
 • Drie reizende studenten komen in een land, waar de vrouwen met het hoofd naar buiten liggen. In een dorp lacht een der studenten zo'n vrouw toe en hij wordt binnengevraagd en krijgt allerlei lekkers.…

sprookje uit 1800
 • har'n al 'n lange tied loop'n en heur geld was op. Dou kwam'n ze ien 'n bosch en zeed'n: "Loat'n wie hier wat wild schait'n
 • 1800-1804 (zie opm.)
 • geld
 • Drie afgezwaaide soldaten overnachten in een bos, schieten een haas en eentje braadt hem en krijgt bezoek van een aardmannetje, dat er met de haas vandoor gaat. De tweede soldaat overkomt hetzelfde,…

sprookje uit 1800
 • mitspeul'n wol. "Jaowel," zee hai, "maor 'k heb nait veul geld ien buus." "Da's niks," zeed'n ze, "zooveul geld zel'n we 'nkanner
 • -er drei nacht'n woakse en den nog leefse, zelt mien dochter hem'n of honnerd dukoat'n geld." "Bestig," zee vent, en dou
 • 1800-1804 (zie opm.)
 • spookt, speelt hij met kaarten mee, wint een stoter (geld) en reist verder naar een hoge burcht, waar hemde dochter wordt
 • boom, 's nachts komen drie kerels en vallen met de deur naar beneden. 's Morgens graaft hij na en vindt 3 kruiken met geld
 • geld
 • Van een boer met 3 zonen wordt elke nacht een schaap gestolen toit de middelste waakt en de zwarte kerel met een vaatje brandewijn dronken voert en de kop afsnijdt. Dan trekt hij de wereld in om te…

sprookje uit 1800
 • geld om 't op te tuug'n en om volk te huur'n en eet'n en zoo wat te koop'n. Dou al'ns veur 'nkanner was zee hond: "Nô mout
 • kreeg van zien kammeroad zooveul geld dat hai zien haile leev'nd (8) genog har en hai aan-veerde welgemoud zien terugraais
 • 1800-1804 (zie opm.)
 • geld
 • Een schipper, wiens schip vergaat, spoelt aan op het strand, waar een hond hem wil helpen en aanbiedt zijn schip te betalen en dan ook mee wil varen. Hij voorspelt het weer: 3 stormen; en dan komen ze…

sprookje uit 1800
 • was, zô'k 't nait loov'n ken'n: dei woarzegger is geld weerd; môs vlessch'n maor weer op toavel brengen, maaid; 'n glas
 • te jammer'n en raip: "Ach, loat mie d'r oet, loat mie d'r oet! Zel joe zooveul geld geev'n as joen peerd trek'n ken
 • 1800-1804 (zie opm.)
 • zit, die veel geld geeft voor zijn vrijlating. Dit jaagt de schipper er doorheen in de herberg, maar hij weet weer geld te
 • laten), en het vervolgens met stempelkruid op te heffen. Maar ook dit geld heeft hij er zo doorheen gejaagd en zijn vrouw
 • geld
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

sprookje uit 1800
 • Hou ik aan 'n koamer vol geld kwam. Ik en mien bruir har'n mit 'nkanner twei honnerd gul'n. Wie kreeg'n verschil en
 • dou daild'n wie 't geld. Ik ging mit mien honnerd gul'n op raais. Ik trok deur 'n bosch en zag doar 'n man dei aan 't
 • Hou ik aan 'n koamer vol geld kwam.
 • 1800-1804 (zie opm.)
 • Naar een tusschen 1800 en 1804 geschreven hs. met sprookjes in de volkstaal overgebracht door den heer Joh. Onnekes
 • . Ze komen in een dorp waar een koningsdochter met een kamer vol geld te winnen is. De boomkapper moet met een emmer water
 • weg te schieten en zo wint de boomkapper, maar de prinses wil hem niet. Dan neemt de man met de zak de kamer met geld op
 • geld
 • Een man gaat met 1200 gulden op reis, neemt onderweg een boomkapper, een schutter en een man met een zak op de rug mee. Ze komen in een dorp waar een koningsdochter met een kamer vol geld te winnen…

sprookje uit 1804
 • wandelen en zijn paard met geld bleef in huis doe zag hij dat daar een man met een paard aan kwam en die wilde ook na de
 • zeide hij dat hij wilde dog wat slapen. doe zeide de man tegen de koopman dat hoeveel geld hij bij hem had. doe zeide de
 • moet. De koopman en de man verzamelen hun geld om het de dieven aan te bieden en zo in leven te blijven. Als ze allemaal
 • geld
 • Een koopman gaat op reis, komt in een herberg en krijgt soep waar een mensenhand in drijft. Een andere reiziger die arriveert krijgt hetzelfde. Als hij er wat van zegt, zeggen ze hem dat zijn hand er…

sprookje uit 1804
 • ik heb geen geld, dat is niets wij zullen malkaar zooveel geld niet ofwinnen nu zij speelden met elkander en toen won die
 • blijft dan zult gij mijn dochter hebben of 100 ducaten geld toen zeide hij goed en toen het avond werde ging hij in de kamer
 • een heer die hem belooft geld of zijn dochter te geven als hij drie nachten in een enge kamer verblijft. De eerste nacht
 • geld
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op reis om te leren wat angst is. Hij blijft een nacht op een kerkhof en gaat daar…

sprookje uit 1804
 • timmeren waren liep de hond daar altijd bij om omdat hij geld voor het schip moest geven en toen het schip klaar was betaalde
 • hij het schip, toen was daar nog geen zeilen en touwen op toen zeide de hond daar hebt gij geld koop daar zeilen en touwen
 • Een schipper lijdt schipbreuk op zee en komt aan land. Hij ontmoet daar een zwarte hond, die hem geld geeft voor een
 • een mens en vertelt dat zijn vader hem vervloekt en betoverd had. De schipper krijgt veel geld en reist verder.
 • geld
 • Een schipper lijdt schipbreuk op zee en komt aan land. Hij ontmoet daar een zwarte hond, die hem geld geeft voor een nieuw schip. De hond gaat mee als de schipper weer gaat varen en zegt welke kant…

mop uit 1804
 • laat mij er dog uit ik zal u zooveel geld geeven als u peerd strekken kan doe liet hij hem er uit en zij reeden met
 • malkander naar de priester zijn huis en hij kreeg zijn geld op de wagen doe reed hij daar met voort en kwam bij een herberg doe
 • zit, die veel geld geeft voor zijn vrijlating. Dit jaagt de schipper er doorheen in de herberg, maar hij weet weer geld te
 • vervolgens met stempelkruid op te heffen. Maar ook dit geld heeft hij er zo doorheen gejaagd en zijn vrouw moet hem met de
 • geld
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

sprookje uit 1800
 • verheerdhaid heur geld leg'n. Klaainoog, nait links, grobbelde 't gouw op en gooide 't ien koar, smeet 't kouvel d'r overhên
 • hai noa zien neef en vroug of hai dei zien spientvat nait krieg'n kon om 't geld te meet'n dat zien kouvel hom opbrocht
 • dag dood slaat. Kleinoog vilt de koe, gaat met de huid op reis, komt in een bos bij rovers, die hij bij het geld tellen
 • verschrikt met de huid om en gebrul. Hij neemt het achtergelaten geld mee, leent bij Grootoog een spintvat om het geld te meten
 • geld
 • Twee neven zijn boer, de ene heeft 12, de ander 1 koe, die hem echter niet gegund wordt door Grootoog, die hem op een dag dood slaat. Kleinoog vilt de koe, gaat met de huid op reis, komt in een bos…

sprookje uit 1804
 • gaat hij ermee naar de apotheker en verkoopt het voor veel geld.
 • geld
 • Een boer die op de weg loopt, mag meerijden in een koets. Onderweg moet hij eruit om zijn behoefte te doen. De knecht heeft ook hoge nood en de boer, die denkt dat het een duivel is, neemt diens…
Veertiende.jpg