Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

61 resultaten voor ""

sprookje uit 1894
 • het beest maar terug, maar doe je best het te verkopen, want we hebben geld nodig voor de pacht. "Och," zuchtte ze, "kon
 • kijk, daar viel een zak met geld voor zijn voeten op de grond. "Ziezo," zei hij, "ik wist wel dat je mijn koe zou kopen
 • . Het geld is van de koster die het geld stiekem, zonder medeweten van zijn vrouw, heeft gespaard. De koster doet zijn
 • de domme man is tevreden omdat de koe voor veel geld is verkocht.
 • geld
 • Een domme man moet van zijn slimme vrouw een koe verkopen. Hij moet minstens honderd en zestig gulden voor de koe krijgen en niet over de prijs onderhandelen met mensen die teveel praten. Praters zijn…

sprookje uit 1892
 • . Veel reizigers, die er overnachtten, werden er van kant gemaakt als de rovers meenden dat ze genoeg geld bij zich hadden
 • geld
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

sprookje uit 1891
 • Een student die al zijn geld verkwist heeft en al zijn kleren verpand, reist, om geld en eten bedelende, naar huis. Een
 • student kleren en geld mee om aan de man te geven. Als de boer thuiskomt, gaat hij de student achterna om de spullen weer
 • geld
 • Een student die al zijn geld verkwist heeft en al zijn kleren verpand, reist, om geld en eten bedelende, naar huis. Een boerin vraagt hem waar hij vandaan komt en verstaat 'paradijs' als hij 'Parijs'…

sprookje uit 1892
 • jaer derbij en ij wier geregeld nog meer knapper in 't kaertspul, waer die oe langer oe meir geld bij verdiende. Maar oak
 • geld
 • Een man mag drie wensen doen. Hij wenst om nog honderd jaar langer te mogen leven. Ten tweede dat diegene die in de vijgeboom klimt, er niet meer uit kan komen. Ten slotte, dat diegene die in de…

sprookje uit 1890
 • gij mij een plezier wilt doen, zal ik u uit den nood helpen. Zie, hier is eene beurze geld voor u, en het hangt van u
 • doen staat," zei de duivel. "Van nu af moogt gij maar drie dingen meer zeggen, op straffe van al uw geld kwijt te raken: op
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 93
 • 1890
 • in zijn macht te doen komen. Ze mogen voortaan slechts drie dingen zeggen: "ja, ja", "wij alle drie" en "voor 't geld
 • geld
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

mop uit 1895
 • zouden hebben, maar geen geld hadden om het te koopen. Een handwerksgezel, een vreemdeling, verkoopt hun een pompoen als
 • De inwoners hebben geen geld om een paard te kopen, maar laten zich een pompoen als paardenei verkopen. Om beurten gaan
 • geld
 • De inwoners hebben geen geld om een paard te kopen, maar laten zich een pompoen als paardenei verkopen. Om beurten gaan de raadslieden er een etmaal op zitten broeden. De burgemeester is de laatste en…

sage uit 1892
 • ). Als de vrouw koffie schenkt en er blijft in het kopje bruis op de ingeschonken koffie boven drijven, dan krijgt men geld
 • geld
 • Allerlei volksgeloof: voorspellende tekens e.d.

sage uit 1892
 • loopen. Ook liep daar 's avonds iemand met een ketting en heeft men er hooren rammelen met geld.
 • geld
 • Er lopen 's nachts heksenkatten rond een vurige paal.

sage uit 1894
 • nood, voor 't geld. De man komt thuis en wordt goed onthaald, maar hij weet wat er is geschied en kent het bedrag, dat voor
 • uit nood, voor 't geld. De man komt thuis en wordt goed onthaald, maar hij weet wat er is geschied en kent het bedrag, dat
 • geld
 • Een vissersvrouw is gedurende de afwezigheid van haar man ontrouw: voor het eerst en voor het laatst ook. Het geschiedt uit nood, voor 't geld. De man komt thuis en wordt goed onthaald, maar hij weet…

sage uit 1893
 • veel slagen toebracht, dat hij hem dood waande. Nu beroofde de moordenaar hem van al het geld dat hij bij zich droeg, en
 • herberg gebracht en verzorgd, maar sterft toch. Met het geroofde geld woont de moordenaar een jaar in een klooster, komt toch
 • geld
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een herberg gebracht en verzorgd, maar sterft toch. Met het geroofde geld woont de…

sprookje uit 1893
 • het openbaar aanbesteed en gegund aan den minst biedende, - een arme buurman, die voor een beetje geld nu de weezen in
 • , want gij weet het van geld overleggen is op een meierijsch heiboerderijtje geen sprake. Op zekeren dag verscheen er een
 • overnacht hij in een herberg waar de kastelein en zijn vrouw zijn reiszak openen, het geld tellen en de volgende dag aangeven
 • verlossen en het geld terug te bezorgen in ruil voor zijn ziel. De duivel helpt hem dan door het advies om als hij het laatste
 • geld
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

sprookje uit 1893
 • ) een hol in den grond hadden gemaakt en daarin hun geld verborgen. De boer nam zooveel geld als hij in zijn huid kon bergen
 • hoeveel geld hij had. Deze vroeg hem waar hij al dat geld gehaald had en hij antwoordde van de huid van mijn koe. Nu liet de
 • rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt het geld op en laat het tellen door de
 • burgemeester. Op diens vraag waar het geld vandaan komt antwoordt de boer dat het van de huid van zijn koe is. De burgemeester laat
 • geld
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt…

sprookje uit 1893
 • smid wilde. Eenigen tijd daarna had hij spijt dat hij niet veel geld gevraagd had en toevallig kwam daar de duivel langs
 • geld
 • Smid herstelt de gebroken stok van Onze Lieve Heer kosteloos, maar mag drie wensen doen. Hij wenst een noteboom waar niemand uitkomt als de smid dat wil, een aambeeld waarop men vast blijft zitten, en…

sprookje uit 1893
 • weer graag wat geld aftruifelen wilde maar heel gemakelijk ging dat niet op het laatste vroeg hij hem of hij ook goude
 • geld
 • Een oplichter verkoopt wespen in een klomp. Als de klomp wordt geopend en de wespen beginnen te brommen veranderen ze in goudstukken. De koper zet de klomp op de kachel waardoor de wespen door de…

sprookje uit 1893
 • veel geld had verdient dan moest het de zelfde week nog verteert worden op zekeren dag was haar man weer naar de herberg
 • geld
 • Een vrouw heeft drie geestelijken als minnaars, maar zijn neemt hen alle drie achter elkaar beet. De volgende dag klagen ze erover. De derde klaagt dat ze een kandelaar van hem heeft gemaakt.

sage uit 1892
 • hebben, dan plaatsten zij het geld op de stand of karn. Om bij dat werk warm water te hebben, stookte de eene Kabouter het
 • Die hilfsbereiten Zwerge arbeiten in der Nacht für die Menschen für Nahrungsmittel (Tabak, Geld) & SINSAG 0065 Zwerge
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat
 • geld
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van…

sprookje uit 1896
 • geld lost.» «Kom, kom!» zeî het heerschap lachende, «nu wilt ge mij foppen. Dat kan immers niet.» «Kom dan maar meê,» zeî
 • bevel ging het klingklingelekling, en het paardje begon zich te ontlasten van eene groote menigte geld, niet alleen
 • geld
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…

sprookje uit 1896
 • vroeg haar of zij ook wist hoe hij aan geld en mondkost zou kunnen komen. «Dat zal gemakkelijk gaan,» antwoordde zij, «als
 • meêdragen. Kom dan weêr boven en stel mij de tondeldoos met het vuurslag ter hand; het geld moogt gij behouden.» De oude soldaat
 • geld
 • Een oude soldaat ontmoet een vrouwtje bij een rots. Als hij in de rots afdaalt en haar de tondeldoos met vuurslag geeft die hij onder het hoofd van een ijzeren man zal vinden, mag hij zo veel goud…

sprookje uit 1896
 • sommetje geld weêr bij zijne moeder tehuis.
 • geld
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sprookje uit 1896
 • ,» zeî de reiziger, «ik zal u wel aan wat geld helpen.» Toen zeî hij tot zijn schaapje: «Schaapje, schaapje; schud je!» En
 • , schaapje, schud je!» Maar het schaapje schudde zich niet en er kwam ook geen geld voor den dag. Hij riep nogmaals: «Schaapje
 • geld
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om de kost te verdienen moet een van de kinderen gaan werken. De oudste werkt bij een boer en ontvangt als loon een ‘tafeltje dek-je’, waarop eten verschijnt. Onderweg…

sprookje uit 1896
 • , maar toen hij er op aandrong dat hem dit geld zou worden uitbetaald, kreeg hij ten antwoord: dat hij moest wachten
 • .» - «Dat zou heel mooi zijn,» zeî Jan, «maar ik heb geen geld op zak.» - Dat beteekent niets,» zeî 't heerschap, «ik betaal
 • . Deze moet hij begraven. Ook vindt hij geld. Hoewel hij nu rijk is, gaat hij toch naar de hofstad om zijn gelijk te halen
 • geld
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de…

sprookje uit 1896
 • en bedenk dan wat u te doen staat. De knecht bedankte zijnen heer voor het ontvangen geld en de goede lessen, waarop hij
 • mooi sommetje geld. De reiziger kwam weêr tehuis, maar kende zijn dorp niet meer; alles was daar veel veranderd. Hij ging
 • geld
 • Een jong stel trouwt, maar is erg arm. Een heer biedt de jongen duizend gulden per jaar als hij direct voor hem komt werken. Zonder afscheid te mogen nemen gaat hij mee op reis. Na zestien jaar krijgt…

mop uit 1896
 • ontdek, dat ik mijn geld tehuis heb laten liggen.» - «Welnu, dan laat je eenvoudig de koeien staan.» - « Ja, maar hoor eens
 • andere staan tot onderpand; dan kom ik je morgen het geld brengen en de andere koe afhalen.» - «O!» zeî ze, «als je 't zoo
 • komt. De vrouw vraagt hem om geld te brengen naar haar overleden echtgenoot. De zoon van de vrouw wil meer weten over de
 • het paard van de jongen wel kan achterhalen. De boer komt thuis met geld en een paard en blijft, nu hij weet dat er nog
 • geld
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar weggaan, maar besluit eerst te onderzoeken of er mensen zijn die dommer zijn dan…

sprookje uit 1896
 • schatten aanwijzen, als gijlieden u de moeite van het meênemen wilt getroosten. Het geld en de kostbaarheden, die hier zijn
 • , opende eene groote zware kelderdeur en zeide: «Achter in dezen kelder staat een ijzeren kist met geld; die kunt gij met u
 • roverhoofdman voor vrouwenbedrog, maar hij laat zich door haar naar de kelder leiden, waar een kist met geld zou staan. De rovers
 • geld
 • Een graaf moet zijn gravin alleen op hun slot achterlaten omdat hij ten strijde moet trekken. Op een nacht hoort zij voetstappen op de trap. Een groep rovers is haar huis binnengedrongen. De gravin…

sage uit 1896
 • bleekveld van den schoenmaker, die tegenover de kerk woont, een ketel met geld begraven ligt, onder een paaltje dat daar moet
 • , begon hem nu hevig te beknorren. Maar toen baas, na eenig zwoegen, een ketel met geld uit den grond te voorschijn haalde
 • schoenmaker onder een paaltje begraven ligt. De schoenmaker spoedt zich naar huis en vindt onder het paaltje een ketel met geld
 • '. De schoenmaker graaft nog een ketel met geld op. Als aandenken laat hij een hardstenen paaltje maken en op de plek waar
 • geld
 • Dit verhaal verklaart waarom het cijfer 1 in Friesland ook wel 'het paaltje van Oosterlittens' genoemd wordt. Een arme schoenmaker uit Oosterlittens droomde drie nachten achtereen dat hij op de…