Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

38 resultaten voor ""

sage uit 1923
 • wist. Zoo was 'ter eenen, en da's nog nie lank geleeën, die kost geld maken zooveel als dat hij wou, maar hij kost het niet
 • geld
 • Een duivelsjong in een doosje kon je voor je laten werken en dan hoefde je zelf niks te doen. Maar je kon er niet zo makkelijk van af komen.

legende uit 1923
 • munten van Clotharius en zijn opvolger Dagobert bewaard gebleven, die zijn teeken dragen. Met het geld dat hij verwierf
 • geld
 • Een adelaar beschutte de zwangere moeder van Eligius tegen de zon, hetgeen de koning zag en voor peet stond. Eligius werd een goudsmid en maakte een troon voor de koning, die hem tot zijn muntmeester…

sage uit 1923
 • gouden geld en begeerden nooit iets terug. Zoo groot was hun hoogmoed dat zij zilveren klinken aan hun deuren lieten maken
 • geld
 • De bewoners van Bats waren hoovaardige boeren, die hun karwielen zilveren banden gaven en hun paarden zilveren hoefijzers. Een meermin kwam verkondigen: "Batsland zal vergaan. …

sage uit 1923
 • gewone maatje' aan elk "Der klanten in de stad." "Den baas zijn geld; — 't is braaf, 't is vroê — "Ik blijf van diefstal
 • puilde uit van 't geld. De laatste schijn van angst verdween, Toen zij had opgeteld. Wat winst zij reeds bij de eerste keer
 • geld
 • Elsje, een melkmeisje, wil 'n gouden kap net als Grietje en lengt de melk aan met water om meer te verdienen. Als ze echter haar gouden kap in het waterputje bekijkt, valt hij in het water en…

sage uit 1923
 • een ijzeren kistje uit. Kort daarop hoorde onze vriend gerammel van geld, dan werd het kistje weer op zijn oude plaats
 • geld
 • Op een boerderij waar het spookt, ziet de boer met zijn vader een spook en de knecht wil dat ook zien en gaat 's nachts zitten waken in de pronkkamer, ziet het spook komen, houdt zich slapende en…

sage uit 1923
 • een kistje, dan — gerammel van geld. 's Morgens vroeg nam de zwerver de buit mee, en kocht er een mooie hoeve voor. Dien
 • geld pakken. 's Morgens neemt de bedelaar 't geld mee en koopt er een mooie boerderij van. Het spookhuis brandde die nacht
 • geld
 • Een landloper wordt door een boer verwezen naar een spookhoeve, als hij durft. De man legt zich er te slapen en om middernacht verschijnt het spook en de man houdt zich slapende en ziet de geest van…

sage uit 1923
 • Vlasman. Eens verkocht hij een flinken lap grond en trok naar Goes om het geld in ontvangst te nemen. 't Was een rare tijd
 • onweerstaanbare kracht getrokken, daar doolt ze klagend en "lamenteerend" om. Eerst als de schat gevonden is, als het geld weer door
 • geld
 • Een man verbergt zijn schat en sterft voor hij de plek kan onthullen. Na zijn dood komt hij spoken. Op de plek in de paardenstal, waar geen paard te houden is, graaft een latere bewoner een schat op.

sage uit 1923
 • pleegvader naar de vroegmis was gegaan, kwam een man op de boerderij om geld te stelen. 't Meisje was juist naar de tuin gegaan
 • geld
 • Een dief snijdt om niet ontdekt te worden een meisje het hoofd af. Na zijn dood komt hij op de moordplek zijn bebloede handen afwassen

sage uit 1923
 • Is dan ook niet makkelijk zoo'n gebed te bemachtigen. Voor geld en goede woorden is 't in de regel niet te koop.
 • geld
 • De koorts is een demon, die men door aflezen kan verjagen. In Nieuw-Namen moet daarbij een offer worden gebracht, de waarde van een hand spijkers aan de armen.

sage uit 1923
 • Ziekten. Sommige menschen zijn bereid de kiespijn te koopen. De patiënt geeft hen eenig geld, en daarvoor doet de
 • geld
 • Kiespijn kan je verkopen en ook de hik kan je aan een ander geven d.m.v. een spreuk.

sage uit 1923
 • , aan den anderen kant van de Zandkreek. Hij had al zijn geld in een beurs gedaan, veel zilvergeld was 't, omdat er vroeger
 • betalen, was al zijn geld uit zijn beurs getoverd.
 • geld
 • Als je bij Flip M. de schuurdeur opende, begonnen de bellen van de koeien vanzelf te luiden. Toen hij eens pacht ging betalen, was al zijn geld uit zijn beurs getoverd.

sage uit 1923
 • gingen kijken, zagen ze niks niemer. Amèts 3) 'ôôrden ze geld tellen, êên, twêê, drie, vier; maar 'an ze gingen kijken, dan
 • geld
 • De knechten van een boer horen 's nachts de laketten klapperen, maar als ze gaan kijken zitten ze dicht; ook andere spookgeluiden zijn te horen, maar er is niks te zien. Soms loopt een wit paard met…


sage uit 1923
 • hoogere belangen. Terwijl misoogst het land teisterde, stonden zijne schuren vol graan. Over geld beschikte hij altijd
 • geld
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sage uit 1923
 • geld, ook hem met zijn hamer het hoofd te verpletteren. Een kind vermoord, een onschuldig wicht! En hij dacht aan z’n eigen
 • geld
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1925
 • geld reeds verspeeld en wilde juist zijn zwaard verpanden, toen een harde bons op de poort werd gehoord; een late bezoeker
 • Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een
 • geld
 • Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een bedelmonnik aan, die de ridder waarschuwt: de monnik kan maar beter bidden voor…

sage uit 1925
 • uitgevonden, om zich te verrijken. Om weelderige kloosters te kunnen bouwen en veel geld bijeen te schrapen, hebben zij een
 • om geld bijeen te krijgen voor hun kerken. Plots waren hun spindraden met bloed besmeurd. Een man die dit verhaal later
 • geld
 • De Spilstraat dankt haar naam aan het volgende: In de dertiende eeuw hebben Predikheren een nieuwe martelaar heilig verklaard. Vrouwen in de straat die sponnen, kletsten met elkaar en meenden dat de…


sage uit 1925
 • , speelden voor grof geld en waagden er soms hun klein vermogen aan, Zij kaartten meest den heelen nacht door. Zoo was er ook
 • kleine beurs met geld meer overbleef. ,Vanavond moet de kans keeren", zeide hij op zekeren dag, ,,of alles gaat naar den
 • krijgt van de heer een vat geld en moet die na precies een jaar strijkmaat aan de duivel (want die is het) teruggeven. Lukt
 • dat niet, dan heeft de gokverslaafde zijn ziel verkocht. De man krijgt het vat geld, maar krijgt dan prompt een idee. De
 • geld
 • grof geld
 • Een speler heeft bijna al zijn vermogen met kaarten verspeeld. 'Alles is naar de duivel' roept hij. Onderweg naar huis komt hij een heer tegen, waartegen hij zijn ongelukkige toestand vertelt. De heer…

sage uit 1925
 • geld kwam, begreep niemand, maar hij had het en liet de anderen er naar raden, hoe hij het aanlegde om het te krijgen. Was
 • Een meubelmaker drinkt veel en werkt nauwelijks. Niemand weet hoe het kan dat hij toch zoveel geld heeft. Op een dag
 • geld
 • Een meubelmaker drinkt veel en werkt nauwelijks. Niemand weet hoe het kan dat hij toch zoveel geld heeft. Op een dag belooft hij een klant dat een meubelstuk, waar hij nog niet aan begonnen is, morgen…

sage uit 1925
 • , wanneer het om geld ging.
 • geld
 • Een kaartspeler vervloekt zijn medespeler. Omdat dat gemeend is, komt de duivel direct en neemt de verwenste speler mee, door de schoorsteen. Gelukkig zit er herberg boven het lokaal iemand de…

sage uit 1925
 • verloop van vijftien jaar en na zich te hebben bekeerd en al zijn geld en goed aan de armen te hebben gegeven, te Leuven
 • geld
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1925
 • heel de buurtschap er van. De meesten zouden voor geen geld van de wereld meegaan, maar er waren er toch ook twee, die het
 • het geld moesten beginnen, want dat had de geest nog niet gezegd. Hij antwoordde toen: ,,Den schat, dien gij gevonden hebt
 • geld
 • Een stroper ziet op een nacht een geestverschijning. Samen met andere stropers gaat hij een andere nacht nog een keer naar de plek. Hij ziet de geest weer en vraagt wie deze is en wat die wil. De…

sage uit 1925
 • enige van haar kunsten aan de andere kinderen vertoonde. Zij spuwde uit haar mond: geld, garen, lint, spelden, naalden
 • geld
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het…

sage uit 1925
 • juffrouwen hem een flinke som geld voortelde. Nauwelijks had de klok van de verwijderde kerktoren een uur geslagen of al de dames
 • verdwenen. De bult zette het toen op een lopen en kwam hijgend thuis. Zijn vrouw stond verstomd dat hij zoveel geld had verdiend
 • geld
 • Een gebochelde vioolspeler die op kermissen optreedt, ontmoet 's nachts op een open plek dansende dames. Die dames willen dat hij voor hen speelt. Ondanks zijn vermoeidheid doet hij het en de dames…