Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

sage uit 1923
  • geleefd had en gestorven was uit liefde tot de menschen, gaan bevrijden uit de macht der Seldsjoeken, die de pelgrims
  • mannen deel ten nemen aan den strijd tegen de ongeloovigen, die de vrome pelgrims uitschudden en hun den vrijen toegang tot
  • geld
  • liefde
  • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sage uit 1923
  • nooit meer, nooit meer vlooke Want eens vloekte hij en daarom had Onze Lieve Heer hem den toegang tot den hemel ontzegd. Nu
  • zij zich in het klooster begeven had, trachtte een ridder, dien zij vroeger had bemind, opnieuw hare liefde te verwerven
  • geld
  • liefde
  • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…