Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1892
 • . Veel reizigers, die er overnachtten, werden er van kant gemaakt als de rovers meenden dat ze genoeg geld bij zich hadden
 • woonde toevallig een boer, die wel eens kaas en boter aan de familie leverde en zij smeekte hem haar te verbergen en zo
 • ontsnappen. Ze verstopt zich in een hooiwagen van een boer die haar terug naar de stad zal brengen. De boer komt de rovers tegen
 • . Zij willen dat hij de hooiwagen aflaadt. De boer weigert dit maar staat wel toe dat ze drie keer in het hooi prikken. Het
 • boer
 • geld
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

mop uit 1659
 • Overgeestigh antwoordt van een Boer. Een Boer, komende met zijn Wijf op een wagen in Steê rijden, wiert van een spreeuw
 • toe-gheroepen, Huysman, wat gheeft ghy die [p. 66] Gans, die ghy op u Wagen hebt sitten, den Boer, de waardy daer van
 • Overgeestigh antwoordt van een Boer.
 • Een boer zit met zijn vrouw op een wagen en wordt gevraagd wat die 'gans' moet kosten. Hij zegt dat de 'gans' niet te
 • boer
 • geld
 • Een boer zit met zijn vrouw op een wagen en wordt gevraagd wat die 'gans' moet kosten. Hij zegt dat de 'gans' niet te betalen is, want vanochtend heeft hij er nog een 'veer' uitgetrokken die hij voor…

mop uit 1659
 • Van een Boer die sijn Gansen verkocht. Een seecker Boer brengende eenige Gansen te Marckt om die selve te verkoopen
 • Herberge, en pleeghden de konst, bedanckten malkander, ende sy gingh met de Gans nae huys: Den Boer een loosen Boeve zijnde
 • Van een Boer die sijn Gansen verkocht.
 • Een vrouw vraagt aan een boer hoeveel hij voor de gans wil hebben. De boer wil geen geld, de vrouw mag in natura
 • betalen. Later op de dag gaat de boer naar het huis van de vrouw, terwijl haar man thuis is. Hij komt het geld voor de gans
 • boer
 • geld
 • Een vrouw vraagt aan een boer hoeveel hij voor de gans wil hebben. De boer wil geen geld, de vrouw mag in natura betalen. Later op de dag gaat de boer naar het huis van de vrouw, terwijl haar man…

mop uit 1659
 • [p. 260] Van een Arghlistige Boer. Een seecker listighe Boer komende by den Landt-Grave van Hessen, alsoo des Graven
 • best met mijn Heer stellen sal: De Grave seyde, dat moet ghy tot een duydt toe betalen: Den Boer seyde wederom; Och mijn
 • Van een Arghlistige Boer.
 • Een boer beklaagt zich bij de graaf dat beesten zijn koren beschadigd hebben. De graaf zegt dat hij dat tot op de cent
 • moet betalen. De boer zegt dan dat het de beesten van de graaf waren, waarop de graaf antwoordt dat dat anders is en de
 • boer
 • geld
 • Een boer beklaagt zich bij de graaf dat beesten zijn koren beschadigd hebben. De graaf zegt dat hij dat tot op de cent moet betalen. De boer zegt dan dat het de beesten van de graaf waren, waarop de…

mop uit 1659
 • Van een Boer die geschoren wierd. Een seecker Barbier, woonende tot Enckhuisen aen de Melck marckt, ghenaemt Meester
 • Gerrit, daer doen des tijdts een Boer voor de deure quam met melck te verkoopen, de welcke in lange Iaren niet geschooren was
 • Van een Boer die geschoren wierd.
 • Een boer laat zich na jaren weer eens scheren. Hij wil het grondig gedaan hebben. De barbier scheert ook zijn hoofdhaar
 • en zijn wenkbrauwen af. De echtgenote van de boer herkent haar man in eerste instantie niet en denkt dat het de duivel is.
 • boer
 • geld
 • Een boer laat zich na jaren weer eens scheren. Hij wil het grondig gedaan hebben. De barbier scheert ook zijn hoofdhaar en zijn wenkbrauwen af. De echtgenote van de boer herkent haar man in eerste…

mop uit 1659
 • Van een Bolle die de Melck op dronck. Het is gebeurt tusschen Franeker en Leeuwaerden, dat een seecker Boer een Bolle
 • had, de welcke door het gheheele Landt liep, ende quam op een Landt daer de Boer sat en melckte: Dese Boer een Koe of twee
 • Twee boeren krijgen ruzie over de stier van de ene boer die de melk van de andere boer heeft opgedronken. Ze gaan op
 • boer
 • geld
 • Twee boeren krijgen ruzie over de stier van de ene boer die de melk van de andere boer heeft opgedronken. Ze gaan op weg naar het hof om raad te vragen, maar komen onderweg twee studenten tegen en…

mop uit 1659
 • Van een Prins en een Boer. Seker Prins eens uit wandelen agende, ontmoetende een boer die sijn Wijf by hem op de wagen
 • hadde, ende de Prins hem vragende, wat wilt ghy voor de Gans hebben, dien ghy daer op de wagen hebt? De boer antwoorde, ende
 • Van een Prins en een Boer.
 • Een boer zit met zijn vrouw op een wagen en wordt door een prins gevraagd wat die 'gans' moet kosten. Hij zegt dat de
 • boer
 • geld
 • Een boer zit met zijn vrouw op een wagen en wordt door een prins gevraagd wat die 'gans' moet kosten. Hij zegt dat de 'gans' niet te betalen is, want vanochtend heeft hij er nog een 'veer'…

mop uit 1659
 • daer nae wederom op de winckel komende, seyde de Ionghe: Meester, ick hebbe verleden Sondagh sulcken klucht met een Boer
 • -yser, doe quam daer voort een Boer aen rijden, (sittende op een graeuw paerdt) siende dat ick een Hoef-yser hadde, [p. 177
 • Een leerling houdt zijn meester voor de gek. Hij vertelt dat hij aan een boer een gevonden hoefijzer wilde verkopen
 • , maar dat de boer zonder betalen wegreed. De beurs van de boer viel en de leerling kon hem meenemen. De meester vraagt wat
 • boer
 • geld
 • Een leerling houdt zijn meester voor de gek. Hij vertelt dat hij aan een boer een gevonden hoefijzer wilde verkopen, maar dat de boer zonder betalen wegreed. De beurs van de boer viel en de leerling…

mop uit 1659
 • Milde kaarigheyt van een Boer. Een Boer, in een Barbiers winckel geschooren werdende, sagh een ander, diensjaergelt
 • verscheenen was, een Rijxdaalder aen den Meester geven, den Boer, meenende, dat dit voor een reys te scheeren was, wist qualijck
 • Milde kaarigheyt van een Boer.
 • Een boer laat zich scheren en ziet iemand een rijksdaalder betalen. Zoveel geld heeft hij niet bij zich en wanneer hij
 • klaar is, gooit hij wat geld op de grond en gaat snel naar de deur. Hij blijkt alsnog teveel betaald te hebben.
 • boer
 • geld
 • Een boer laat zich scheren en ziet iemand een rijksdaalder betalen. Zoveel geld heeft hij niet bij zich en wanneer hij klaar is, gooit hij wat geld op de grond en gaat snel naar de deur. Hij blijkt…

mop uit 1659
 • [p. 53] Yets diergelijcks. Een Boer by een Goudsmit komende, vraegde hem onbedachtelijck: Wat sal een stuck goudt wel
 • kosten, dat soo groot is, als mijn hooft? De Meester, denckende hier een profijtje te halen: noodight de Boer binnen, en
 • Een boer wil van een goudsmid weten hoeveel een goudklomp waard is, die zo groot is als zijn hoofd. De goudsmid ruikt
 • een handeltje en vraagt de boer te eten. Dan blijkt dat de boer helemaal geen goud heeft, maar alleen de waarde wilde
 • boer
 • geld
 • Een boer wil van een goudsmid weten hoeveel een goudklomp waard is, die zo groot is als zijn hoofd. De goudsmid ruikt een handeltje en vraagt de boer te eten. Dan blijkt dat de boer helemaal geen goud…

mop uit 1659
 • Den botten Boer. Een onwetende boer, die om sijn onkennis, onder het Menschelijck gheslacht niet behoorde ghereeckent
 • ? Honds-vot, sey de Boer, mijn Neus is oock roodt, maer daerom brandt hy my niet. Wel, sey de Smit, je soudt er dan eens op
 • Den botten Boer.
 • Een domme boer verbrandt zijn vingers aan heet ijzerwerk bij een smid. De smid zegt dat hij er op had moeten spugen, en
 • als het gaat sissen, weet hij dat het heet is. Die truc gebruikt de boer 's avonds bij het eten ook.
 • boer
 • geld
 • Een domme boer verbrandt zijn vingers aan heet ijzerwerk bij een smid. De smid zegt dat hij er op had moeten spugen, en als het gaat sissen, weet hij dat het heet is. Die truc gebruikt de boer 's…

sprookje uit 1701
 • boer
 • geld
 • Beschrijving van het Luilekkerland. Men komt er door zich door een berg van boekwijtbrij heen te eten. De huizen zijn er opgetrokken uit lekkernijen. Overal is voedsel en drank in overvloed. Het…
137.jpg

mop uit 1659
 • Clucht van een Moorjaen en een Boer. Een seecker Moorjaen komende in't Sticht van Munster, quam voor een Hecke, alwaer
 • hy niet wel door kon, en een Boer daer ontrent wesende, riep hem om het Hecke open te doen: Den Boer desen zwarten
 • Clucht van een Moorjaen en een Boer.
 • Een neger vraagt de weg aan een boer. De boer is echter bang, want hij denkt dat het de duivel is.
 • boer
 • geld
 • Een neger vraagt de weg aan een boer. De boer is echter bang, want hij denkt dat het de duivel is.
353.jpg

sage uit 1649
 • Als dese daghen een Ruyter seker Boer, dewelcke zijn Overigheyt zijne jaerlickse Schattinghe brenghen wilde, op 't
 • Veldt aengerant ende hem dat Geldt afgenomen heeft, heeft de Boer den Ruyter gebeden, dat hy hem een gat door zijn Hoet ende
 • Een boer, die geld naar de overheid gaat brengen, wordt overvallen door een ruiter. De boer vraagt hem om een kogel
 • leeg. Hierop trekt de boer hem van zijn paard, slaat hem dood, neemt het geld terug en rijdt op het paard naar de overheid
 • boer
 • geld
 • Een boer, die geld naar de overheid gaat brengen, wordt overvallen door een ruiter. De boer vraagt hem om een kogel door zijn hoed en zijn mantel te schieten, zodat hij kan bewijzen dat hij is…
Krant_1649-2-27_BoerEnRuiter.jpg