Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

13 resultaten voor ""

sage uit 1901
 • dan geld tellen. Precies één uur verdween alles zooals het gekomen was. Den volgenden morgen vertelde hij zijn bevinding
 • komen en verdwijnen, en heeft een groote schat geld gevonden. Daarop heeft het spoken opgehouden. Ook bij de meer vermelde
 • Knechten blijven niet het in een molen rond middernacht spookt. Het spoken stopt omdat een knecht een schat geld vindt
 • als hij graaft op de plek waar hij om middernacht vier mannen uit de grond ziet komen die geld gaan tellen.
 • geld
 • Knechten blijven niet het in een molen rond middernacht spookt. Het spoken stopt omdat een knecht een schat geld vindt als hij graaft op de plek waar hij om middernacht vier mannen uit de grond ziet…

sprookje uit 1901
 • keelgat gejaagd had. De oude man besloot zich arm te houden en stopte al zijn geld in den balk in de woonkamer, en maakte op
 • beloofde dit. Nauwelijks had hij dit gedaan of de kram gaf mee, het geld viel eruit en de zoon was rijk. Na dien tijd werd hij
 • Een rijke boer die een zoon heeft die al veel geld heeft verbrast besluit te doen alsof hij arm is. Hij verstopt zijn
 • geld in een balk en maakt op de plaats van het deksel een kram. Op zijn sterfbed laat hij zijn zoon beloven zich op te
 • geld
 • Een rijke boer die een zoon heeft die al veel geld heeft verbrast besluit te doen alsof hij arm is. Hij verstopt zijn geld in een balk en maakt op de plaats van het deksel een kram. Op zijn sterfbed…

sage uit 1901
 • geld
 • Belezer hoeft alleen maar te weten welke kleur een kreupele koe heeft. Na drie dagen komt de belezer langs, de poot is genezen, en krijgt de belezer de beloning die hem eerder niet mocht worden…


sprookje uit 1922
 • Een arme Zuiderwouder boer had een oude bouwvallige woning en geen geld om die te laten herstellen. Toen hij daarover
 • geld
 • Boer neemt aanbod van onbekende heer aan om in ruil voor zijn kostbaarste bezit een nieuwe boerderij te bouwen. Daar zijn vrouw meent dat de heer de duivel is die het om zijn ziel gaat, raadpleegt hij…

sprookje uit 1911
 • geld
 • Boer gaat in op het voorstel van een heer die plotseling achter hem staat, om in ruil voor het beste in zijn huis zijn schuur en hooiberg te vernieuwen. Zijn vrouw wijst hem er op dat het wel eens om…

mop uit 1911
 • testament gemaakt had en aan zijn huishoudster een legaatje van ƒ500 gemaakt had. Die heb geld, docht ie: dat moet ik hebben
 • bereid." "Ja," zei de engel, "maar eerst moet je al je aardsche goederen, je geld enzoo, afgeven, want dat heb je dus niet
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld
 • geld
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sage uit 1911
 • maar mee naar boven." Toe wees ze naar beneden en zei: "Precies hieronder leit mijn geld begraven. Eenderde is voor de
 • haar geld ligt begraven, en zegt hem dat dat in gelijke delen naar de gemeente, de Doopsgezinden en hem moet gaan. De
 • geld
 • Man waagt het om de nacht door te brengen in een boerderij waar het spookt. 's Nachts verschijnt een vrouw in het wit waarvoor hij niet bang hoeft te zijn als hij maar vervult wat zij in haar leven…

mop uit 1911
 • , "ik was hier al éér de paus in Rome was." "Hou je maar stil," zei pastoor en gaf geld. (J. Lof)
 • geld
 • Pastoor wedt met een gemeentelid wie de ander het eerst nieuwjaar zal wensen. Het gemeentelid klimt om elf uur in een boom voor het huis van de pastoor en ziet en hoort hoe de pastoor en zijn…

sage uit 1911
 • toch die boom er es omhakken, want ik geloof stellig dat er nog geld onder zit uit den Franschen tijd of zukkezijn. (J.Lof)
 • staat. Zegsman meent dat er geld begraven ligt.
 • geld
 • In een huis worden 's nachts de kasten opengegooid en liggen de kleren op de grond. Man vertelt dat hij 's avonds na het kaarten een roodbonte en een gele hond voor zich uit ziet lopen, die verdwijnen…

sage uit 1922
 • er dus voor, maar toen zei die vent: "Als je het kunt, kan je zoveel geld bekomen als je maar wilt." Toen werd ik toch
 • geld
 • Man wil wel van iemand leren toveren, maar wordt gewaarschuwd dat de persoon graag van het toveren af wil komen. Van het boekje met de kunsten kan zo iemand niet afkomen, het komt steeds terug. Ze…

sage uit 1901
 • geld tellen. Toen de klok één sloeg verdween alles zoals het was gekomen. De volgende morgen vertelde hij aan de molenaar
 • Der verborgene Schatz. Wiedergänger zählt Geld, wird erlöst durch das Finden des Schatzes.
 • kmecht aanneemt, ziet die knecht 's nacht vier mannen aan een tafel geld tellen. Klokslag een uur verdwijnt alles weer. De
 • geld
 • Het spookt in een molen. 's Nachts om twaalf uur begint de molen uit zichzelf te malen. Als de molenaar een nieuwe kmecht aanneemt, ziet die knecht 's nacht vier mannen aan een tafel geld tellen.…

sage uit 1901
 • den grond opkomen; ze hadden een tafeltje meegebracht en gingen daaraan zitten. Toen begonnen ze geld te tellen, al maar
 • mannen en bleven ze geld tellen, tot om één uur alles weer een eind nam. Maar ondertusschen was de knecht op een idee gekomen
 • wakker van de herrie. Hij ziet vier mannen uit de vloer opdoemen die geld gaan zitten tellen. Om één uur houdt alle gespook
 • weer op. De volgende nacht herhaalt zich het hele tafereel. De knecht krijgt het vermoeden dat er oneerlijk verkregen geld
 • geld
 • Bij een molenaar lopen alle knechten weg, omdat het in de molen spookt: om middernacht begint de molen uit zichzelf te malen, en klinkt er onverklaarbaar kabaal. Er meldt zich een nieuwe knecht. Hij…