Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

36 resultaten voor ""

mop uit 1930
 • zai is. As St. Magriet vot gaait, zegt ze: geld heb ik nait om te geven, mor aal wat ie ien de eerste zes week doun, dat
 • veurege joar tegen dat aarbaiderswief zegd het. Geld heb ik nait om te geven, mor aal wat ie ien de eerste zes week doun, zel
 • gezegend zullen zijn. De boerin wil als eerste geld gaan tellen in de hoop dat ze dit zes weken lang zal blijven doen. Ze moet
 • arbeider
 • geld
 • De heilige Magriet trekt door een streek. Ze vraagt of ze kan overnachten bij een rijke boerin, maar de boerin weigert haar toegang tot haar huis. Dan gaat St. Magriet naar een arbeidersvrouw toe en…

sprookje uit 1977
 • . Behalve de jonges wie der ek noch in arbeider op 'e pleats. Dy arbeider hie in dochter en dêr smiet Snoad wol in eachje op. De
 • arbeider sels koe er ek omraak mei oer 'e wei. Op in kear wienen se tegearre oan it heideoanmeitsjen, Snoad en de arbeider, en
 • Snoad, samen met een arbeider van de boerderij, een grote pot met geld op. Ze nemen ieder de helft. De oude boer ligt op
 • weekloon voor het draaiende houden van de boerderij. De twee oudsten stelen echter altijd geld van Snoad. Op een dag graaft
 • arbeider
 • geld
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

sage uit 1967
 • Myn man wie us op 'e merk yn Uthuzen (Gr.). Doe wie dêr ien dy koe tsjoene. Hy sei tsjin in âlde arbeider, Dirk Bos fan
 • Een oude arbeider kreeg op de markt van een tovenaar een rijksdaalder. Want onderweg naar huis zat de rijksdaalder niet
 • arbeider
 • geld
 • Een oude arbeider kreeg op de markt van een tovenaar een rijksdaalder. Want onderweg naar huis zat de rijksdaalder niet meer in zijn bloes.

sprookje uit 1880
 • arbeider
 • geld
 • Een heks probeert een man zijn huis uit te lokken. Zij neemt hem mee in een zak, maar het mannetje is haar steeds weer te slim af. Uiteindelijk lukt het haar toch om hem in de zak mee te krijgen, maar…

sage uit 1968
 • sitten. Hja praetten togearre. Hy koe alles skoan hearre. De iene wie syn arbeider. "Hy màt komme", sei syn arbeider. De oare
 • sei: "As er aenst komt, hwat matte wy him dan dwaen?" "Fuort deameitsje", sei syn arbeider. Sy forfeelden har dêr op dy
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet
 • dit bootje zitten. Een van hen bleek een arbeider van de boer te zijn, en ze wachtten hem op om hem te overvallen. Ze
 • arbeider
 • geld
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet komen. Voor de zekerheid verstopte hij zich onder een klein omgekeerd bootje. De…

sage uit 1968
 • sitten." Hja sieten dêr togearre tsjin elkoar to praten. De boer koe alles hearre. De oare arbeider sei: "As wy him aenst
 • , verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te worden. Hij hoorde dat de twee pratende
 • geld afhandig te maken. Pas na een hele tijd stonden de arbeiders op en liepen een stukje verder. Zo snel mogelijk liep de
 • arbeider
 • geld
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in dikke houn. Op in kear sei de arbeider: "Boer, ik kin dy houn it praten wol leare. Mar dat
 • ." "Hjir hast wer hûndert goune", sei de boer. Wer in maend letter frege er syn arbeider: "Kin er nou goed prate?" "Hy kin
 • en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon praten. De arbeider zei al een beetje
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat
 • arbeider
 • geld
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon…

sage uit 1968
 • . Wy wienen us yn in skuorre, doe lei dêr in koe yn in leech fek yn 'e skuorre. De arbeider fan 'e boer sei: "Jimme hoeve
 • Arbeiders sliepen vroeger in de schuren. Op een keer lag er een koe in zo'n schuur. De arbeider van de boer zei dat ze
 • toe aan geld hielp.
 • arbeider
 • geld
 • Arbeiders sliepen vroeger in de schuren. Op een keer lag er een koe in zo'n schuur. De arbeider van de boer zei dat ze zich niets van het dier moesten aantrekken. Maar die boer was een vrijmetselaar.…

sage uit 1968
 • arbeider
 • geld
 • Twee mannen hadden met het werk aardig verdiend, en zetten het op een zuipen in de herberg. Ze vloekten en tierden vreselijk. Een stukje verderop zijn daarna hun levenloze lichamen gevonden. De duivel…

sprookje uit 1951
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten
 • heel bang geworden en rent naar huis, zonder zijn geld mee te nemen. Hij gaat naar de politie en die wacht de arbeiders op
 • arbeider
 • geld
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op…

sage uit 1967
 • Ik haw in arbeider kend dy hie in wikseldaelder. Hy kom der sels earlik foar út. Hy hie noait forlet fan jild.
 • Een arbeider met een tovermuntstuk had nooit gebrek aan geld.
 • arbeider
 • geld
 • Een arbeider met een tovermuntstuk had nooit gebrek aan geld.

sage uit 1967
 • dat hij op moest houden, en meteen waren alle guldens verdwenen. De verkoopster nam de gulden en gaf te veel geld terug.
 • arbeider
 • geld
 • Een man is eens aan het werk met Imke de Jong, die kon toveren. Omdat ze zo'n honger hebben, besluiten ze een brood te kopen. In de bakkerswinkel legt de man een gulden op de toonbank. Opeens ligt de…

sage uit 1966
 • Een aantal arbeiders gingen eens naar een kaartlegster om te vragen hoe het zou gaan met het geld dat hun werkgever
 • moesten gaan. Daar lag het geld klaar.
 • arbeider
 • geld
 • Een aantal arbeiders gingen eens naar een kaartlegster om te vragen hoe het zou gaan met het geld dat hun werkgever niet wilde betalen. Maar ze hadden amper hun voet over de drempel gezet, toen de…

sage uit 1966
 • arbeider
 • geld
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sage uit 1967
 • . Hy sei tsjin syn arbeider: "Jonge, astû de boel hjir oplosse kinst, krijst in grou stik jild fan my. De arbeider sei: "Ik
 • . Dy moesten dêr wei, earder koenen se net rêste. Doe rekken de dûmny en de arbeider oan 't graven. Der kamen twa kisten
 • de geesten wat hun onvervulde wens is. De geesten wijzen op een plek in de vloer en dragen op de twee kisten met geld die
 • arbeider
 • geld
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze…

sage uit 1966
 • arbeider
 • geld
 • Een man had op een avond een hoop zilvergeld bij zich, toen hij twee rovers aan zag komen. Snel verstopte hij zich onder een omgekeerde boot. Juist op die boot gingen de twee rovers zitten wachten op…

sage uit 1967
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest
 • arbeider
 • geld
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…

mop uit 1968
 • Der wie in arbeider, dy erfde trijetûzen goune. De man liet fuort it wurk stean en hy bigong to fuiven en to
 • Een arbeider erft een fors geldbedrag. De arbeider stopt direct met werken en begint te feesten. Als hij zichzelf ziek
 • gefeest heeft, is het geld op. De dokter geeft een tijdje later aan dat de man weer fit genoeg is om te werken. Als hij nog
 • arbeider
 • geld
 • Een arbeider erft een fors geldbedrag. De arbeider stopt direct met werken en begint te feesten. Als hij zichzelf ziek gefeest heeft, is het geld op. De dokter geeft een tijdje later aan dat de man…

sage uit 1974
 • Een boerenknecht die werk beloofd is start een rechtzaak als de boer hem als arbeider weigert. Een waarzegster had de
 • de rechter zijn gelijk zullen bepleiten. De arbeider kan de advocaten niet betalen, maar stelt hen enorme hoeveelheden
 • arbeider
 • geld
 • Een boerenknecht die werk beloofd is start een rechtzaak als de boer hem als arbeider weigert. Een waarzegster had de man al eerder voorspeld dat hij spoedig voor 'grote heren' zou staan. Als hij zijn…

mop uit 1969
 • Op een zondagmorgen zegt de dominee in zijn preek dat mensen met veel geld wat aan de arme arbeiders moet geven. Zijn
 • arbeider
 • geld
 • Op een zondagmorgen zegt de dominee in zijn preek dat mensen met veel geld wat aan de arme arbeiders moet geven. Zijn vrouw hoort dit ook.Zelf heeft de dominee een varken geslacht in in de pastorie in…

sage uit 1969
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij
 • arbeider
 • geld
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij vertrouwde het niet, en verstopte zich onder een omgekeerde boot. De twee mannen…

sage uit 1970
 • Een veenbaas is met veel geld 's nachts onderweg naar huis. Hij hoort mensen aankomen en kruipt met zijn hondje onder
 • arbeider
 • geld
 • Een veenbaas is met veel geld 's nachts onderweg naar huis. Hij hoort mensen aankomen en kruipt met zijn hondje onder een omgekeerde schouw. De mannen denken dat de veenbaas nog moet komen en wachten…

sage uit 1923
 • Schatsagen 't Was een vreemde hoef, waar Wulm Biersteker als vaste arbeider werkte. Al sinds onheugelijke tijden
 • een ijzeren kistje uit. Kort daarop hoorde onze vriend gerammel van geld, dan werd het kistje weer op zijn oude plaats
 • arbeider
 • geld
 • Op een boerderij waar het spookt, ziet de boer met zijn vader een spook en de knecht wil dat ook zien en gaat 's nachts zitten waken in de pronkkamer, ziet het spook komen, houdt zich slapende en…

mop uit 1969
 • by in earme arbeider yn, mar sy moesten dêrnjonken wêze, dêr't it jild siet. Sy hienen har yn 't hûs forsind. De man en
 • : "Het geld of je leven." De man sei: "Jo hoeve gjin leven to nimmen, hwant ik kom der net iens ôf." "Siz dan hwer't it jild
 • In plaats van in te breken bij mensen met geld, gaan rovers bij een arme arbeider en vrouw zonder kind naar binnen. Ze
 • vergissen zich in het huis. De vrouw merkt dat er inbrekers zijn. Een inbreker sluipt dichterbij en zegt: geld of je leven. De
 • arbeider
 • geld
 • In plaats van in te breken bij mensen met geld, gaan rovers bij een arme arbeider en vrouw zonder kind naar binnen. Ze vergissen zich in het huis. De vrouw merkt dat er inbrekers zijn. Een inbreker…

mop uit 1974
 • : "Jimme kinne sa noait fuort, jimme matte hjir mar bliuwe to iten." Hwat wie nou 't gefal. It wiif fan dy arbeider koe noait
 • sêd. As dy ienkear oan 't iten wie, wist se net fan ophâlden. Dat woe dy arbeider net foar de boer en de boerinne wite
 • arbeider
 • geld
 • Man zal zijn vrouw op de voet trappen als ze bij op bezoek te veel gaat eten. De hond staat al snel na het begin op haar voet, waardoor ze stopt met eten. 's Nachts vindt de vrouw pap. Nadat de vrouw…