Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

28 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • sloech mei de earm—of hy liet de earm falle— op in plak dêr't krekt in lape yn syn broek siet. Dat wie net sa'n grutte kunst
 • liet de earm wer falle op in oar stik yn 'e broek. Fiif kear waard der in earm in oare kant út optild en fiif kear kaam er
 • veld en terwijl hij zijn arm liet zakken en zijn hand liet neer komen op een stuk wat op zijn broek genaaid was, zei hij
 • broek
 • geld
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

mop uit 1999
 • een dorp, die ging trouwen alleen met iemand die een hele prachtige dure broek heeft. Dus een man vraagt haar hand, zij
 • zegt: Kijk, neem maar aan, ga maar naar de markt, koop een dure broek en morgen gaan we trouwen. Zegt-ie: Kijk, maak je
 • Een vrouw wil met een man trouwen met een mooie broek. Ze geeft een man geld mee om een broek te laten maken. Er blijft
 • vijf meter stof over, die de man in de capuchon stopt van zijn djellaba. Als de man de broek eenmaal aanheeft, moet hij
 • broek
 • geld
 • Een vrouw wil met een man trouwen met een mooie broek. Ze geeft een man geld mee om een broek te laten maken. Er blijft vijf meter stof over, die de man in de capuchon stopt van zijn djellaba. Als de…

mop uit 1994
 • geld," zegt de man en gaat naar het warenhuis. De verkoopster wijst hem het rek, en de man kiest een marineblauw pak uit
 • Een man koopt voor heel weinig geld een mooi pak, met een pantalon, sokken en een strijkijzer. Aangezien een mouw en
 • broek
 • geld
 • Een man koopt voor heel weinig geld een mooi pak, met een pantalon, sokken en een strijkijzer. Aangezien een mouw en twee pijpen wat te lang zijn, adviseert de verkoopster de man om in een…

mop uit 1994
 • veel geld meer. Hij belt aan bij een hoertje en zegt: "Ik zou graag een nummertje maken, maar ik heb niet veel geld meer
 • teveel geld uitgegeven. Is er nou niets dat je voor vijftien gulden kunt doen?" "Nou," zegt het meisje, "ik kan je de pinguïn
 • Een zeeman gaat in het weekend van café naar café en houdt uiteindelijk te weinig geld over om met een prostituée naar
 • bed te gaan. Voor dat bedrag kan zij hem slechts de pinguïn-shuffle geven. De man gaat akkoord. De vrouw trekt zijn broek
 • broek
 • geld
 • Een zeeman gaat in het weekend van café naar café en houdt uiteindelijk te weinig geld over om met een prostituée naar bed te gaan. Voor dat bedrag kan zij hem slechts de pinguïn-shuffle geven. De…

mop uit 1971
 • broek uittrekken. Dan ziet de meid de vijl hangen: zij trekt eraan en castreert zodoende de jood. De meid is tevreden dat ze
 • broek
 • geld
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht…

sage uit 1968
 • stuten en bôlle van de bakker en dy doet hij stevig aan weerszijden binnen in de jas. En doe deed hij feur de broek los en
 • Een man had eens honger en geen geld. Bij een bakker bestelde hij brood, en dit deed hij in zijn zak. Toen hij moest
 • betalen, liet hij zijn broek zakken en hij zei: "Zeg bakker, waar is je kakhuis? En anders schijt ik in het bakhuis." De
 • broek
 • geld
 • Een man had eens honger en geen geld. Bij een bakker bestelde hij brood, en dit deed hij in zijn zak. Toen hij moest betalen, liet hij zijn broek zakken en hij zei: "Zeg bakker, waar is je kakhuis? En…

mop uit 1969
 • kom ik dêrby?" sei de skoaijer. De faem helle in trapke op en dêr gong de skoaijer by op. Mar syn broek wie sa stikken
 • , dat doe't er boven op it trapke stie, hinge it spultsje him ta de broek út. "Hwat hinget dêr?" frege de faem. "Dat is in
 • broek hing, en ze vroeg wat dat was. 'Een zak met verstand' zei de schooier. Daar wilde de meid wel wat van hebben, en voor
 • broek
 • geld
 • Een echtpaar hadden een nogal domme meid. De man slachtte eens een varken en zei dat dat voor de koude winter was. Toen het echtpaar een paar dagen van huis was, kwam er een arme schooier aan de deur.…

mop uit 1973
 • út 'e broek en even letter de oare ek. En dat gong sa mar troch, dat hja koenen mei gjin mooglikheit avanseare. Dêr wie
 • Twee landarbeiders wedden met de boer om geld dat het werk de volgende dag af zal zijn. Ze gaan als een bezetene aan de
 • broek
 • geld
 • Twee landarbeiders wedden met de boer om geld dat het werk de volgende dag af zal zijn. Ze gaan als een bezetene aan de slag, maar de boer bedenkt een plan om te winnen. Tijdens de koffiepauze doet…

sage uit 1970
 • broek pakken?" Toen zei Kee: "Ja, geef mijn gulden maar, mijn broek hangt op d' aege."
 • voor een gulden in haar broek mocht. De meid zei dat dat prima was, de broek hing over de heg.
 • broek
 • geld
 • In Zuid-Beveland hingen de mensen hun was te hangen op de heg om de boerderij. Een knecht vroeg de meid eens of hij voor een gulden in haar broek mocht. De meid zei dat dat prima was, de broek hing…

sage uit 1972
 • net oan ien stik trochmeane. De beide mieren wienen noch mar even oan 't meanen, doe moesten se al út 'e broek. En even
 • toen iets in het eten, waarvan de maaiers aan de dunne gingen. Maar zij besloten hun broek uit de doen, en onder het maaien
 • broek
 • geld
 • Maaiers zouden een groot bedrag krijgen als ze voor de avond een bepaald stuk land zouden hebben gemaaid. De boer deed toen iets in het eten, waarvan de maaiers aan de dunne gingen. Maar zij besloten…

mop uit 1969
 • troch." Doe sei er: "Jimme mantel is sa fan kleur en jimme jurk sa en jimme ûnderrôk sa en jimme broek sa. Mar doe sei er
 • broek
 • geld
 • In Hilversum sluit een man met twee vrouwen in een restaurant een weddenschap af welke kleur hun kleding heeft. Als hij het weet dan krijgt hij vijftig gulden en bij verlies krijgen de dames honderd…

sage uit 1969
 • Een vrouw uit Soesterberg had geen geld meer in huis om brood voor haar kinderen te kopen. Ze maakte zich klaar om naar
 • haar: "Hè je geen brood voor je kinderen?" "Nee," zei ze, "en ik heb ook geen geld om het te kopen." En die vrouw zegt
 • Een vrouw uit Soesterberg heeft geen geld meer om brood voor haar kinderen te kopen en is op weg naar Utrecht om daar
 • los moet maken, dan heeft ze geld zat. En dat is ook zo.
 • broek
 • geld
 • Een vrouw uit Soesterberg heeft geen geld meer om brood voor haar kinderen te kopen en is op weg naar Utrecht om daar te gaan bedelen. Als ze de kerk in Soesterberg gepasseerd is komt ze een vrouw…

mop uit 1974
 • al útklaeid." De feint giet hinne en strûpt de broek fan 'e kont en mei de bleate kont giet er foar 't opskoude finster
 • zijn broek zakken, gaat met zijn blote achterwerk voor het raam staan en het meisje kust dat. De volgende ochtend vragen
 • broek
 • geld
 • Ouders die voor hun dochter een rijke man wensen, proberen een jongen die komt opzitten vergeefs uit te horen over wat hij doet. Ook tegen het meisje zegt hij niets als de ouders naar bed zijn. Hij…

mop uit 1979
 • broek. Dat kaem èk nei ûnderen op 'e rovers. Doe sei de oare rover: "Daar komt hemelse moster van boven." Doe moest Jan de
 • broek wer fêst meitsje, mar hy hie de doar ek op 'e holle. Op in gegeven momint ûntglipte him de doar. Doe foel de doar nei
 • , stuiten ze op een stel geld tellende rovers. Het stel klimt - met deur en al - in de boom boven de rovers om gesprekken af te
 • zijn broek vastmaakt, laat hij ook de 'hemelse deur' naar beneden vallen. De rovers denken dat de hemel naar beneden komt
 • broek
 • geld
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij vrienden - op de voet zal trappen als hij naar haar idee voor het fatsoen genoeg gegeten heeft. Als een grote hond de…

sage uit 1971
 • noait wer galgen", sei de man. Doe koe de duvel fuortgean sûnder bút. Tonei hie de man altyd de broek op 'e slomp.
 • Een man had geld geleend van de duivel; in ruil daarvoor zou de duivel hem later op komen halen. Toen het zover was
 • broek
 • geld
 • Een man had geld geleend van de duivel; in ruil daarvoor zou de duivel hem later op komen halen. Toen het zover was, vroeg de man of hij eerst nog even zijn bretels aan mocht trekken. Dat vond de…

mop uit 1973
 • nei hûs ta komt der in rover op him ta mei in laden gewear. "Je geld of je leven", seit er. De boer tinkt: Hoe mat ik dit
 • een rover met een geweer. De boer gaf de rover nog geen geld, maar vroeg hem om eerst door zijn hoed, jas en broek te
 • Een boer had op de markt vee verkocht en had zodoende op de terugweg een hoop geld bij zich. Hij werd overvallen door
 • broek
 • geld
 • Een boer had op de markt vee verkocht en had zodoende op de terugweg een hoop geld bij zich. Hij werd overvallen door een rover met een geweer. De boer gaf de rover nog geen geld, maar vroeg hem om…

sprookje uit 1893
 • veel geld had verdient dan moest het de zelfde week nog verteert worden op zekeren dag was haar man weer naar de herberg
 • kapelaan sprak van dat zelfde stof heb ik ook een broek gehad en den koster sprak dat wiert ik ook gewaar ze maakte van mij een
 • broek
 • geld
 • Een vrouw heeft drie geestelijken als minnaars, maar zijn neemt hen alle drie achter elkaar beet. De volgende dag klagen ze erover. De derde klaagt dat ze een kandelaar van hem heeft gemaakt.

sage uit 1966
 • de boks doen. Hier hèj ’n zak mee geld. Ge holder zoveul uut astaj wil, d’r blief toch èveveul ien”. “Akkoord”, zèj de
 • ’n kamerke vör mien overschiete. ’t Geld is gin bezwoar, wat da he’k zat”. De bediende ging nor zien heer en vertelde
 • laten staan en zijn kleine en grote behoefte in zijn broek te doen. De soldaat gaat akkoord. Hij huurt voor de anderhalf
 • broek
 • geld
 • De duivel neemt de dienst van een soldaat voor anderhalf jaar over, als de soldaat belooft in die tijd zijn baard te laten staan en zijn kleine en grote behoefte in zijn broek te doen. De soldaat gaat…

mop uit 1966
 • broek
 • geld
 • Een prins eet 's nachts stiekem de verjaardagstaart op die is gebakken voor zijn vader, de koning. Daarna doet hij een drol onder de stolp waar de taart lag. De volgende morgen wordt de stolp voor de…

sprookje uit 1964
 • gelicht of daar kwam iemand bij de deur. De vrouw komt bij hem, en die man vroeg om geld. De vrouw nam hem op en zei: “Je
 • beneden, en toen hij beneden in de kamer kwam toen stond de vrouw met de handen omhoog met de man zijn broek op te houden, en
 • broek
 • geld
 • Een man heeft een domme vrouw, door haar domme streken raakt hij steeds in de problemen. Bij de zoveelste domme actie van zijn vrouw, wil hij haar eigenlijk een pak slaag geven. Maar hij besluit om…

sprookje uit 1896
 • , weef mij een broek, en moeder bak mij een pannekoek; ik wil op avontuur de wereld ingaan.» En zijn vader weefde hem een
 • nieuwe broek, en zijne moeder bakte hem een dikken pannekoek, en hij ging op avontuur de wereld in. Enige dagen later zeî ook
 • bebloede broek van zijn broer aan, hij moet verscheurd zijn door beren. Stoffel vindt een paardje in het bos dat een
 • broek
 • geld
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…

mop uit 1896
 • ontdek, dat ik mijn geld tehuis heb laten liggen.» - «Welnu, dan laat je eenvoudig de koeien staan.» - « Ja, maar hoor eens
 • andere staan tot onderpand; dan kom ik je morgen het geld brengen en de andere koe afhalen.» - «O!» zeî ze, «als je 't zoo
 • die vanaf grote hoogte probeert in zijn broek te springen. De herbergier kan niet begrijpen dat het ook anders kan. De
 • komt. De vrouw vraagt hem om geld te brengen naar haar overleden echtgenoot. De zoon van de vrouw wil meer weten over de
 • broek
 • geld
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar weggaan, maar besluit eerst te onderzoeken of er mensen zijn die dommer zijn dan…

mop uit 1911
 • halve maantjes, waardoor het licht scheen, en hij binnen alles kon zien. Hij zag dat pastoor zijn broek gescheurd was en
 • , "ik was hier al éér de paus in Rome was." "Hou je maar stil," zei pastoor en gaf geld. (J. Lof)
 • broek
 • geld
 • Pastoor wedt met een gemeentelid wie de ander het eerst nieuwjaar zal wensen. Het gemeentelid klimt om elf uur in een boom voor het huis van de pastoor en ziet en hoort hoe de pastoor en zijn…

mop uit 1906
 • ie weerom kwam, had Jan hem gesmeerd en een goeje peut geld mee enomen. Ze gonge natuurlijk dadelijk op erlui zoek, maar
 • Jan was weg en bleef weg, en het geld kreeg ie niet weerom. Maar wat gebeurt? Op een goede zondag, jaren later, net onder
 • afwezigheid van de familie verdwijnt hij met een grote som geld. Na jaren komt hij op een zondag terug, en gaat de kerk in waar de
 • broek
 • geld
 • Broek in Waterland (Noord-Holland)
 • Broek in Waterland
 • Knecht van dominee geeft aan de dominee, zijn vrouw en de meid een verschillende scabreuze naam op. Tijdens de afwezigheid van de familie verdwijnt hij met een grote som geld. Na jaren komt hij op een…

sprookje uit 2007
 • kinderen een broek kan hebben of een rok of een blouse.' Dat leek hem fantastisch. Dus hij zegt tegen zijn moeder: "morgen ga
 • gaat naar de markt en hij zegt: "Wat, wat moet, wat heb je nodig om dan een broek te krijgen?" En dan koopt ie stof, een
 • broek
 • geld
 • Een prins wordt verliefd op een prinses met hele lange haren. Ze gaan met elkaar trouwen en varen dan naar het land van de prins, zodat hij koning kan worden. De opperdienares van de prinses is…