Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

24 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • ene deur en zelf door de andere deur te verdwijnen. De man krijgt na het doodschieten van de beer zoveel geld dat hij
 • deur
 • geld
 • Man slaat in één klap de zeven muggen op zijn brood dood. Hij is daar zo trots op dat hij op een vel papier schrijft dat er zeven heeft doodgemaakt, en speldt dat op zijn pet. De mensen in een dorp…

mop uit 1969
 • het echtpaar een paar dagen van huis was, kwam er een arme schooier aan de deur. De meid vroeg of hij de koude winter was
 • deur
 • geld
 • Een echtpaar hadden een nogal domme meid. De man slachtte eens een varken en zei dat dat voor de koude winter was. Toen het echtpaar een paar dagen van huis was, kwam er een arme schooier aan de deur.…

mop uit 1969
 • dat er hemels water en hemelse mosterd valt. Als Tryn de deur laat vallen, vluchten ze bang weg zonder het geld. Dat nemen
 • boom, maar de rovers gaan precies onder die boom hun geld tellen. Tryn moet nodig plassen en later poepen. De rovers denken
 • deur
 • geld
 • Jan kan heel veel eten, maar Tryn zegt hem dat hij zijn fatsoen moet houden aan tafel; zij zal hem wel tegen zijn voet schoppen als hij zijn lepel neer moet leggen. Als ze nog maar net aan het eten…

mop uit 1973
 • avond was de vrouw alleen thuis toen er een schooier aan de deur kwam die zei dat hij de Lange Winter was. De vrouw gaf hem
 • , die overleden was. De boer beaamde dat, mocht het paard hebben en kreeg eten en geld mee voor de overleden man van de
 • deur
 • geld
 • Een boer had een heel domme vrouw. Toen hij eens het varken slachtte zei hij dat dat was voor de lange winter. Op een avond was de vrouw alleen thuis toen er een schooier aan de deur kwam die zei dat…

mop uit 1973
 • . Tryn liet de deur op de rovers vallen, die wegrenden en hun geld voor Jan en Tryn achterlieten.
 • vies en ze besloten te vluchten. Tryn nam in de haast de deur mee. In het bos zagen ze rovers, en ze vluchtten een boom in
 • deur
 • geld
 • Jan en Tryn gingen bij mensen eten en logeren. Omdat Tryn zoveel at, spraken ze een teken af. Jan zou haar op haar voet trappen als ze moest stoppen met eten. Toen ze net zaten te eten, trapte de hond…

sprookje uit 1973
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft
 • been heeft. De vader vraagt of hij het soms heeft, waarop ze antwoordt: nee. De volgende keer komt haar moeder aan de deur
 • deur
 • geld
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft, en wordt begraven met haar gouden been. Op een nacht graaft de man het op en…

legende uit 1923
 • munten van Clotharius en zijn opvolger Dagobert bewaard gebleven, die zijn teeken dragen. Met het geld dat hij verwierf
 • voor de deur ziet staan, daar is het huis van Eligius". In 't jaar 640 werd hij gewijd tot bisschop van Noyon en Doornik
 • deur
 • geld
 • Een adelaar beschutte de zwangere moeder van Eligius tegen de zon, hetgeen de koning zag en voor peet stond. Eligius werd een goudsmid en maakte een troon voor de koning, die hem tot zijn muntmeester…

mop uit 1973
 • lag vol met eten. Het echtpaar besloot toen weg te gaan, en onderweg naar buiten nam de vrouw de deur mee. In het bos
 • achtereenvolgens op de rovers. Toen liet ze ook nog de deur vallen, en de rovers dachten dat de wereld naar beneden kwam. Ze renden weg
 • deur
 • geld
 • Een man en een vrouw gingen bij mensen eten. De vrouw at vaak erg veel, dus spraken ze af dat de man haar tegen de voet zou trappen als ze te gulzig at. Toen ze net zaten te eten trapte de hond tegen…

mop uit 1974
 • terug, maar de deur is op slot. Het meisje zegt dat er gekust moet worden onder het opgeschoven raam door. De jongen laat
 • deur
 • geld
 • Ouders die voor hun dochter een rijke man wensen, proberen een jongen die komt opzitten vergeefs uit te horen over wat hij doet. Ook tegen het meisje zegt hij niets als de ouders naar bed zijn. Hij…

mop uit 1978
 • Een boer en een boerin die ergens op bezoek gaan vragen een onnozel echtpaar dat voor hen werkt goed 'op de deur te
 • passen' (op het huis te letten). Het domme stel heeft geen zin om de hele avond op het boerenerf te zitten en besluit de deur
 • deur
 • geld
 • Een boer en een boerin die ergens op bezoek gaan vragen een onnozel echtpaar dat voor hen werkt goed 'op de deur te passen' (op het huis te letten). Het domme stel heeft geen zin om de hele avond op…

mop uit 1971
 • . Kleine Klaas kreeg er een hoop geld voor, en hoefde de rest van zijn leven nooit meer te werken.
 • deur
 • geld
 • Er waren eens twee boeren, Grote Klaas en Kleine Klaas. Kleine Klaas had maar een paard, en Grote Klaas wel zeven. Toch ergerde het Grote Klaas altijd hoe Kleine Klaas tijdens het werk zijn paard…

sprookje uit 1893
 • ) een hol in den grond hadden gemaakt en daarin hun geld verborgen. De boer nam zooveel geld als hij in zijn huid kon bergen
 • hoeveel geld hij had. Deze vroeg hem waar hij al dat geld gehaald had en hij antwoordde van de huid van mijn koe. Nu liet de
 • rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt het geld op en laat het tellen door de
 • burgemeester. Op diens vraag waar het geld vandaan komt antwoordt de boer dat het van de huid van zijn koe is. De burgemeester laat
 • deur
 • geld
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt…

sprookje uit 1893
 • veel geld had verdient dan moest het de zelfde week nog verteert worden op zekeren dag was haar man weer naar de herberg
 • sloeg half 11 en den koster trad binnen de vrouw zij kluip maar in het oven gat de koster deet dit ook en daar ging de deur
 • deur
 • geld
 • Een vrouw heeft drie geestelijken als minnaars, maar zijn neemt hen alle drie achter elkaar beet. De volgende dag klagen ze erover. De derde klaagt dat ze een kandelaar van hem heeft gemaakt.

sage uit 1925
 • deur van haar huizen te spinnen. Zij zeiden tegen de omstaanders: ,Kijk nu eens, wat die preekheeren weer hebben
 • uitgevonden, om zich te verrijken. Om weelderige kloosters te kunnen bouwen en veel geld bijeen te schrapen, hebben zij een
 • om geld bijeen te krijgen voor hun kerken. Plots waren hun spindraden met bloed besmeurd. Een man die dit verhaal later
 • deur
 • geld
 • De Spilstraat dankt haar naam aan het volgende: In de dertiende eeuw hebben Predikheren een nieuwe martelaar heilig verklaard. Vrouwen in de straat die sponnen, kletsten met elkaar en meenden dat de…

sage uit 1925
 • verzocht hem voor te gaan en toonde hem in den muur een deur, die de man nooit had gezien. Daar hij dit weigerde, ging de
 • verwijderen. Met veel moeite wilde dit gelukken, Doch nauwelijks had de man een grooten pot met geld gezien, waarbij een briefje
 • deur
 • geld
 • Een spook sluit een dappere man op in een onderaardse gang die te bereiken is vanuit diens eigen kelder. De man wacht 23 uur voordat het spook terugkomt. Het spook haalt een schat tevoorschijn die de…

sage uit 1903
 • zijn glas in één teug en zet het omgekeerd op tafel. Toen hij dat gedaan had, loopt ie naar de deur, roept "nou salu heere
 • deur
 • geld
 • Door het omkeren van een glas zet een rover die kan toveren de mensen die hem willen oppakken, vast. Hij laat een vrouw het glas weer omkeren, waardoor het vastzetten wordt opgeheven. Ze belagen de…

sage uit 1903
 • het as ze er een poossie geweest waren. Op een goeden dag kwam er een bedelaar an de deur. "Wil jij me helpen malen?" zei
 • de molenaar, "dan ken je veel geld verdienen." Natuurlijk wou die bedelaar dat wel. "Nou, dan moet je weten dat er
 • deur
 • geld
 • Een molen wil niet draaien en knechten vertrekken na korte tijd. De molenaar roept de hulp in van een bedelaar, die met een knecht 's avonds gaat waken. Na enige tijd horen ze gestommel, worden alle…

sage uit 1922
 • een poosje geweest waren. Op een goeden dag komt er een bedelaar aan de deur. "Wil je helpen malen," zei de molenaar, "dan
 • kan je veel geld verdienen." Natuurlijk wou die arme man dat wel. "Dat's dus afgesproken," zei de molenaar, "maar je moet
 • deur
 • geld
 • Molenaar kan zijn molen 's nacht niet laten draaien en zijn knechten vertrekken of sterven, tot iemand komt waken en stelt dat op iedere tree van de trap een kaars moet branden. De zwarte katten die…

sprookje uit 1911
 • deur
 • geld
 • Boer gaat in op het voorstel van een heer die plotseling achter hem staat, om in ruil voor het beste in zijn huis zijn schuur en hooiberg te vernieuwen. Zijn vrouw wijst hem er op dat het wel eens om…

sage uit 1966
 • de muur of.” Dat hebben ze doan en toen vunden ze onder de muur een hiele kist met geld. De muur is weer opknapt. De
 • deur
 • geld
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai maken op het erf. Nieuwe knecht, met een in een zakdoek gewikkelde hooivork,…

sage uit 1974
 • duivelscontract gesloten. Bij geldgebrek hangen ze een lege beurs aan de deur. De volgende ochtend is de beurs gevuld. Om de zoveel
 • deur
 • geld
 • Vrijmetselaars moeten zich aan bepaalde regels houden om nooit geldgebrek te hebben. Als ze de regels niet navolgen, sterven ze binnen een paar weken. Vrijmetselaars vergaderen soms onder de grond. Ze…

sprookje uit 1882
 • gedragen, blijft gij maar op de deur passen.' Trien dacht: 'Ja, ik zal wel op de deur passen.' Ze nam de deur uit de här, hing
 • gauw allebei op nen boom, met hun deur. De schelmen kwamen juist onder die boom neerslaan, staken een groot vuur aan, en
 • Jan gaat naar de kermis en Trien mag niet mee, omdat ze thuis op de deur moet passen. Ze neemt de deur mee en in het
 • voor hemelse dauw en mosterd. Maar dan laat Trien de deur vallen en de schelmen rennen verschrikt weg. Jan en Trien stoppen
 • deur
 • geld
 • Jan gaat naar de kermis en Trien mag niet mee, omdat ze thuis op de deur moet passen. Ze neemt de deur mee en in het bos klimmen ze, als ze schelmen aan zien komen, in een boom. Eerst moet Trien…

sage uit 1954
 • deur gaat open, maar je ziet niemand. Dan vraag je, of ze een zwarte kat willen kopen. Dan zeggen ze "Ja, wat moet die
 • deur
 • geld
 • Mensen die niet werken en toch een goed bestaan hebben zijn in het bezit van een wissel(rijks)daalder die steeds terugkomt in hun portemonnee nadat ze er boodschappen mee hebben gedaan. De…

sprookje uit 1966
 • deur
 • geld
 • Een bedelaar die al jaren elke keer een behoorlijk bedrag van een schipper krijgt, is verbaasd als hij niets meer geeft. Het blijkt dat hij niets meer kan geven, want zijn schip is vergaan. De…
Jaarsma2formKl.jpg
Jaarsma1formKl.jpg