Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

17 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • met al het geld.
 • droom
 • geld
 • Een drugshandelaar wordt er ingeluisd door de politie. Hij had echter een slecht voorgevoel, en heeft de vermomde agenten in plaats van drugs een zakje bloem verkocht voor duizend gulden. Ze kunnen…

mop uit 2000
 • droom
 • geld
 • Een man heeft een museum met dure schilderijen. Hij laat ze dag en nacht door een bewaker bewaken. Als hij op vakantie wil, zegt de bewaker dat hij dat niet moet doen. De bewaker heeft namelijk…

sprookje uit 1967
 • droom
 • geld
 • Een rijke boer komt na een kerkeraadsvergadering vast te zitten in de sneeuw. Hij valt op zijn knieën en belooft dat als hij snel veilig thuiskomen mag, hij zijn beste koe zal verkopen en de…

sage uit 1977
 • der út." Dat biloofde dy boer. Mar de oare moarns tocht er: dit wie mar in droom. Ik ha dêr net west, dat ik gean der ek
 • Een arme man gaat een duivelspact aan om uit de geldzorgen te komen. Als hij later barst van het geld, wil hij weer uit
 • de macht van de duivel komen. In een droom belooft de man aan een portier van een feestzaal - de duivel - dat hij de
 • droom
 • geld
 • Een arme man gaat een duivelspact aan om uit de geldzorgen te komen. Als hij later barst van het geld, wil hij weer uit de macht van de duivel komen. In een droom belooft de man aan een portier van…

mop uit 2001
 • Geplaatst: 2001-11-10 15:25 Een Marokkaan komt naar Nederland en heeft maar 1 droom en dat is een Jaguar kopen. Dus
 • hij hard werken en na 2 jaar had hij nog steeds NIET genoeg geld voor een Jaguar. Na 4 jaar nog steeds niet genoeg, en na
 • Een Marokkaan lukt het niet om zijn droom te verwezenlijken: een Jaguar kopen. Daarom huurt hij er eentje en gaat
 • droom
 • geld
 • Een Marokkaan lukt het niet om zijn droom te verwezenlijken: een Jaguar kopen. Daarom huurt hij er eentje en gaat rijden in Amsterdam. Als hij een lekke band moet verwisselen, gooit een neger een…

sage uit 1969
 • soe. Dy boer hie in droom, dêr seach er alles yn. Hy fortroude altyd op syn dromen. Hy droomde, hy soe stokearm wurde
 • door gokken, zuipen en geldverspillen. De boer ziet in een droom dat zijn vee en land verkocht wordt en stokarm wordt. De
 • honderdduizend gulden is gevallen in de staatsloterij. Dat is het lot van de boer. De boer gaat rentenieren en zet het geld op de
 • droom
 • geld
 • Boer Jan van der Werf woont in Lúkswâlde en ik ben knecht bij hem geweest. De boer staat op het punt failliet te gaan door gokken, zuipen en geldverspillen. De boer ziet in een droom dat zijn vee en…

sprookje uit 1934
 • droom
 • geld
 • Een soldaat ontvlucht de oorlog en komt een oud vrouwtje tegen die hem wel wil helpen. Ze geeft hem een voorschootje, een luciferdoosje van zilver en zegt hem aan een touw in een holle boom af te…

mop uit 1902
 • mocht hem niet gelukken het noodige geld bijeen te krijgen. Op een goeden nacht stierf hij, zonder dus zijn vurigen wensch
 • , alles was een droom geweest. (Broek in Waterland)
 • Man wil heel graag de Eiffeltoren zien, maar het lukt hem niet genoeg geld te sparen. Hij droomt eens dat hij sterft en
 • . Tijdens het drukken krijgt hij een klap van zijn vrouw, want hij heeft in zijn droom liggen poepen.
 • droom
 • geld
 • Man wil heel graag de Eiffeltoren zien, maar het lukt hem niet genoeg geld te sparen. Hij droomt eens dat hij sterft en naar de hemel gaat. Op de vraag van Abraham of hij altijd gelukkig is geweest,…

sprookje uit 1997
 • geld erdoor te hebben gejaagd, en met kaarten in zijn levensonderhoud te moeten voorzien. De droom van Greet valt in duigen
 • voortdurend blijkt te winnen met kaarten om geld. Nadat het café gesloten is, en kroegbazin Greet slaapt en droomt van liefde en
 • droom
 • geld
 • Een aan lager wal geraakte molenaar, Dronken Dirk geheten, pocht in de kroeg dat zijn dochter stro in goud kan veranderen. De geldbeluste koning die zich incognito ook in de kroeg bevindt, sluit een…
204.jpg
205.jpg

mop uit 2006
 • droom
 • geld
 • Een afbeelding van een pinautomaat toont de tekst: 'Verrichting geweigerd. U hebt al genoeg schoenen.'
beterewereld.jpg

mop uit 2000
 • RdB: Toen Krakau nog een Joodse stad was, toen kreeg rabbi Aisek Jacobszoon op een avond een voorspellende droom. Hij
 • . In zijn droom zag hij een reusachtige kathedraal staan met los daarvan een toren. En ergens in die toren was een schat
 • droom
 • geld
 • Een man in Krakau droomt dat er een schat gevonden kan worden in de Dom van Utrecht. Hij gaat er naar toe maar vindt niets. De aartsbisschop verklaart dromen als bedrog: hij heeft gedroomd dat achter…

sage uit 1967
 • Amsterdammer to laitsjen. Hy sei: "Man oer sokke dingen moatte jo net tinke. Ik hie ek in droom. Ik droomde dat yn Easterlittens by
 • droom. Lachend zei de man hem dat hij daar niet in moest geloven. Hijzelf had vaak een droom waarin onder een paaltje in het
 • een pot met geld onder het paaltje.
 • droom
 • geld
 • Een schoenmaker in Oosterlittens droomde vaak dat hij op een brug in Amsterdam zijn geluk zou vinden. Op een dag ging hij naar die brug. Na een tijd gewacht te hebben, vroeg een Amsterdammer hem wat…

sage uit 1971
 • thétafel. Doe sei de skuonmakker: "Ik ha fannacht in nuvere droom hawn." "It sil hwat wêze," sei se, "dû mei dyn droom." Mar hy
 • fannacht wèr deselde droom hawn!" Doe fortelde er, hy hie droomd, dat der wie in frou by him kom mei in wite mûtse op, dy wie
 • werd hij op de brug aangesproken door een zwerver. Hij vertelde over zijn droom. De zwerver zei dat hij niet in dromen
 • zoekt nog eens onder de lindeboom en vindt een ketel met geld gevuld. Zo hadden de mensen toch nog een goede, oude dag.
 • droom
 • geld
 • Een schoenmaker uit Oosterlittens droomde eens meerdere keren dat iemand tegen hem zei dat hij naar de Papebrug in Amsterdam moest gaan, daar zou hij dan zijn geluk vinden. Dat deed de man, maar hij…

sage uit 1969
 • drokke forkear oan wearskanten foarby en net ien dy't by him kom. Hy bigong oan syn droom to twiveljen, doe't der ynienen ien
 • droom hawn." "In droom?" sei de bidler, "leauwe jo oan dromen?" Doe fortelde de skuonmakker syn droom. "Ha - ha -" lake de
 • Een arme schoenmaker woont met zijn vrouw in Easterlittens en gelooft nog steeds dat alles beter wordt. In een droom
 • een zwerver. De schoenmaker vertelt hem zijn droom en de zwerver zegt dat hij heeft gedroomd dat achter het huis van de
 • droom
 • geld
 • Een arme schoenmaker woont met zijn vrouw in Easterlittens en gelooft nog steeds dat alles beter wordt. In een droom komt een vrouw met een wit mutjse naar hem toe en zegt hem in Amsterdam naar de…

sprookje uit 1971
 • , fanmorgen ston(d) je hier en nu sta je hier noch? Ja, sei er tsjin dy joad. Ik droom altyd: Op 'e Basculebrêge is myn gelok. Och
 • , sei de Joad, dromen is bedrog. Ik droom, sei er, wol gauris: Yn Itens wennet in earme skuonmakker. Hy hat in greate
 • droom
 • geld
 • Een schoenmaker uit Itens vervalt tot armoede en droomt dat hij zijn geluk zal vinden op een brug in Amsterdam. In Amsterdam vindt hij niets, maar hij spreekt wel een jood: die zegt dat dromen bedrog…

sage uit 1966
 • terug en vindt op de plek die de man noemde een ketel met geld. En op de ketel staat dat er nog een ketel ligt. Zo worden ze
 • droom
 • geld
 • Een arme schoenmaker uit Oosterlittens wordt verteld dat hij zijn geluk in Amsterdam moet zoeken. Daar vertelt een oude man hem dat hij droomde dat hij zijn geluk in Oosterlittens moet zoeken, maar…

sage uit 1966
 • plaats van twee potten geld.
 • droom
 • geld
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat hij zijn geluk zal vinden op de brug van Wurdummerdyk [Wirdummerdijk] naar…