Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sage uit 1971
 • thétafel. Doe sei de skuonmakker: "Ik ha fannacht in nuvere droom hawn." "It sil hwat wêze," sei se, "dû mei dyn droom." Mar hy
 • fannacht wèr deselde droom hawn!" Doe fortelde er, hy hie droomd, dat der wie in frou by him kom mei in wite mûtse op, dy wie
 • zoekt nog eens onder de lindeboom en vindt een ketel met geld gevuld. Zo hadden de mensen toch nog een goede, oude dag.
 • werd hij op de brug aangesproken door een zwerver. Hij vertelde over zijn droom. De zwerver zei dat hij niet in dromen
 • droom
 • geld
 • Een schoenmaker uit Oosterlittens droomde eens meerdere keren dat iemand tegen hem zei dat hij naar de Papebrug in Amsterdam moest gaan, daar zou hij dan zijn geluk vinden. Dat deed de man, maar hij…

sage uit 1969
 • drokke forkear oan wearskanten foarby en net ien dy't by him kom. Hy bigong oan syn droom to twiveljen, doe't der ynienen ien
 • droom hawn." "In droom?" sei de bidler, "leauwe jo oan dromen?" Doe fortelde de skuonmakker syn droom. "Ha - ha -" lake de
 • ketel vol met geld en as erin. Het huis wordt vernieuwd. In een rijmpje wordt gezegd dat je nog steeds de plek kan zien waar
 • Een arme schoenmaker woont met zijn vrouw in Easterlittens en gelooft nog steeds dat alles beter wordt. In een droom
 • droom
 • geld
 • Een arme schoenmaker woont met zijn vrouw in Easterlittens en gelooft nog steeds dat alles beter wordt. In een droom komt een vrouw met een wit mutjse naar hem toe en zegt hem in Amsterdam naar de…

sprookje uit 1971
 • , fanmorgen ston(d) je hier en nu sta je hier noch? Ja, sei er tsjin dy joad. Ik droom altyd: Op 'e Basculebrêge is myn gelok. Och
 • , sei de Joad, dromen is bedrog. Ik droom, sei er, wol gauris: Yn Itens wennet in earme skuonmakker. Hy hat in greate
 • Itens rijkdom kan verkrijgen. Terug thuis graaft de schoenmaker een ketel vol goud op. Als de dominee op bezoek komt, leest
 • deze op de ketel: onder deze ketel staat nog een ketel. Ook deze wordt opgegraven en de schoenmaker is rijk.
 • droom
 • geld
 • Een schoenmaker uit Itens vervalt tot armoede en droomt dat hij zijn geluk zal vinden op een brug in Amsterdam. In Amsterdam vindt hij niets, maar hij spreekt wel een jood: die zegt dat dromen bedrog…

sage uit 1966
 • wisten net, hwat dat wie, hwant it wie in fremde tael, dy't se net lêze koenen. Doe kom dûmny op hûsbisyk Wat een mooie ketel
 • : Onder deze ketel zit nòg een ketel. Doe't de dûmny fuort wie, krige de skuonmakker de lodde nòchris en hy rekke wer oan 't
 • terug en vindt op de plek die de man noemde een ketel met geld. En op de ketel staat dat er nog een ketel ligt. Zo worden ze
 • droom
 • geld
 • Een arme schoenmaker uit Oosterlittens wordt verteld dat hij zijn geluk in Amsterdam moet zoeken. Daar vertelt een oude man hem dat hij droomde dat hij zijn geluk in Oosterlittens moet zoeken, maar…