Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

50 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • De vrouw van Feitse Brants beheert het geld en ook de opbrengst van hun herberg. Zij is zeer gierig. Om zakgeld te
 • drank uit de vaten heeft getapt voor een klant en zij dus ook geld heeft ontvangen. Hij zegt dat hij het vat hoort lekken en
 • geld
 • gierig
 • De vrouw van Feitse Brants beheert het geld en ook de opbrengst van hun herberg. Zij is zeer gierig. Om zakgeld te bemachtigen voor een borrel tijdens de tocht met de bijenwagen de dag erna, verzint…

mop uit 1970
 • ?" "Ik wol de pestoor wel is een hötje van 't geld afhelpe. Help ie mien?" "Ja, ik wil ow wel helpe." "'t Is een raar geval
 • Johannes, de köster wil ok graag met". "Dat kan ook. Laot de köster dan mor zien geld ophale". En dén nor huus toe. Toe zeite
 • zetten. Het blijkt een flinke zak. De koster wil ook mee. Ook deze haalt zijn geld, een heel klein zakje. Dan gaan ze nar het
 • geld
 • gierig
 • Een paar boerenknechten willen een grap uithalen met de pastoor, die zijn koster zo weinig betaalt, en gaan op de dag voor Allerheiligen met een zak sprokiemte (mieren? bij Straparola krabben) naar…

sage uit 1967
 • Het echtpaar Gjert en Antsje leeft vaak in armoede. Gjert behandelt Antsje erg slecht en houdt al zijn geld zelf. De
 • en vraagt of het geld van hem afkomstig is. Een stem uit de lucht antwoordt bevestigend. Antsje koopt eten voor het geld
 • geld
 • gierig
 • Het echtpaar Gjert en Antsje leeft vaak in armoede. Gjert behandelt Antsje erg slecht en houdt al zijn geld zelf. De twee kinderen van Gert en Antsje lijden vaak honger. Op een dag vindt Antsje twee…

sage uit 1967
 • De vertelster, de voormalige buurvrouw van tovenaar Stammerige Harm, vertelt dat Harm altijd geld had. Hij was immers
 • geld
 • gierig
 • De vertelster, de voormalige buurvrouw van tovenaar Stammerige Harm, vertelt dat Harm altijd geld had. Hij was immers in het bezit van een wisseldaalder omdat hij zijn ziel aan de duivel had…

sage uit 1968
 • geld
 • gierig
 • Een vrek vindt een hele rij rijksdaalders op de weg. Hij durft ze niet op te pakken, omdat hij zeker weet dat het werk van de duivel is.

broodjeaapverhaal uit 2001
 • rapen. Maar over Rembrandt gaat ook een verhaal waaruit blijkt dat er voor de schilder belangrijker dingen waren dan geld
 • geld
 • gierig
 • Uit gebrek aan een doek zet Rembrandt zijn overleden aap op het schilderij van een familie. Hij weigert de afbeelding van de aap weg te halen en blijft met het doek zitten.

mop uit 1977
 • Een arme schoenmaker neemt een rijke boer te pakken die te gierig is om een paar schoenen te kopen: de schoenmaker wil
 • : geld voor twee paar schoenen en ook twee stukken spek. De boerin stemt toe en geeft de schoenmaker zijn beloning al vooruit
 • geld
 • gierig
 • Een arme schoenmaker neemt een rijke boer te pakken die te gierig is om een paar schoenen te kopen: de schoenmaker wil de schoenen gratis meegeven als de boer drie dagen en nachten achter elkaar op…

mop uit 1973
 • geld
 • gierig
 • Auke en zijn maat waren aan het maaien bij een gierige boer. Ze kregen geen spek te eten. De maat ging toen achter de varkens aan jagen. Toen de boer aan Auke vroeg wat dat moest voorstellen, zei Auke…

mop uit 1973
 • een boom en worden pas wakker als er een stel muzikanten onder de boom is gekomen bezig met geld tellen. Als een van de
 • deur naar beneden valt, rennen ze verschrikt weg. Het geld hebben ze achtergelaten, zodat Klaas en Jan weer een paar dagen
 • geld
 • gierig
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin…

sage uit 1970
 • een keer nam ze stiekum geld bij dat van haar man weg en daarmee ging ze naar de armen en de zieken om het uit te delen
 • kwam haar man thuis en zag dat het geld weg was. Hij vermoedde wat er gebeurd was. Hij reed haar achterna zo snel hij kon
 • Een rijke edelvrouw deelt stiekem geld uit aan arme mensen. Onder haar mantel heeft de vrouw een buidel goud verborgen
 • . Als haar gierige echtgenoot dit merkt, reist hij zijn vrouw achterna om haar te verhinderen het geld uit te delen. De
 • geld
 • gierig
 • Een rijke edelvrouw deelt stiekem geld uit aan arme mensen. Onder haar mantel heeft de vrouw een buidel goud verborgen. Als haar gierige echtgenoot dit merkt, reist hij zijn vrouw achterna om haar te…

sage uit 1934
 • niet zeer in tel bij de boeren. Ze vermeden hem, waar ze konden. Er was reden voor. Hij hebzuchtig en gierig als de dood
 • bij 't knappende plaggenvuur. Ward dacht slechts aan geld! Hij droeg zijn spaarduit op de bloote borst in een leeren
 • geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas gezien heeft. Ward ontkent stellig: 'Ik
 • geld
 • gierig
 • Ward, een zeer gierige schaapherder, ziet een Spaanse soldaat een tas verliezen. Hij raapt de tas op, deze zit vol met geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas…

sage uit 1972
 • geld
 • gierig
 • Een gierige boer wilde twee poepen niet zoveel loon betalen. Toen besloten de twee alleen de randen van een veld te maaien. Ze zeiden dat ze het land hadden gemaaid, en kregen hun loon.

mop uit 1651
 • geld
 • gierig
 • De gierige Floris Tin had ergens spijt van, en overdacht de boete die hij zou moeten betalen. Daarom liep hij naar de schout, en vroeg wat de boete was. Die was zes gulden. Floris gaf de schout vier…

mop uit 1651
 • Gierige Gerrit greep elke kans om zo snel mogelijk geld te verdienen. Op een keer was hij op bezoek bij een oude
 • geld
 • gierig
 • Gierige Gerrit greep elke kans om zo snel mogelijk geld te verdienen. Op een keer was hij op bezoek bij een oude buurvrouw van hem. Zij zat te spinnen, en Gerrit zei haar dat ze zo langzaam spon, dat…

mop uit 1651
 • . Vespasianus hield zijn lege hand op en zei: richt het maar direct op, maar dit zal de basis zijn. Hij had liever het geld contant
 • geld
 • gierig
 • Er werd Vespasianus gezegd dat er een geldbedrag apart gehouden was om voor hem een standbeeld op te richten. Vespasianus hield zijn lege hand op en zei: richt het maar direct op, maar dit zal de…

mop uit 1651
 • geld
 • gierig
 • Iemand vroeg Rudolph waarom hij zo haastig over straat liep. Rudolph legde uit, dat Ernst hem nog 200 gulden schuldig was, en dat hij gehoord heeft dat Ernst heel ziek is. De ander zij dat de ziekte…

mop uit 1651
 • gierig, gunt een ander ook wat, ghij zijt immers dubbel versien.'
 • Gregorius Kilmick, een rijk hoornbeest, klaagde dat hij niet genoeg geld had. Een ander zei hem dat hij niet zo moest
 • niet eens een paar hoornen zou erven. De ander zei toen dat hij niet zo gierig moest zijn: hij had er immers al twee.
 • geld
 • gierig
 • Gregorius Kilmick, een rijk hoornbeest, klaagde dat hij niet genoeg geld had. Een ander zei hem dat hij niet zo moest zeuren, want hij zou nog genoeg erven van zijn twee ooms. Gregorius klaagde dat…

mop uit 1651
 • geld
 • gierig
 • Een vrek had een onverstandige man kaalgeplukt. Omdat hij hem nodig had, moest hij hem weer omkopen met grote giften. Een ander sprak hem daarop aan. De vrek was met die man omgegaan als met…

mop uit 1651
 • Vespasianus, gierig bovenmaeten, hadde oock tollen op de pis geset. Als sijn soon hem daerover eens vermaende, wachte
 • Vespasianus had belasting op de pis gezet. Zijn zoon vermaande hem daarover. Vespasianus wachtte tot het geld daarvoor
 • geld
 • gierig
 • Vespasianus had belasting op de pis gezet. Zijn zoon vermaande hem daarover. Vespasianus wachtte tot het geld daarvoor binnenkwam en hield dat zijn zoon voor de neus. Hij vroeg hem of hij de reuk…

mop uit 1651
 • twee redenen. De eerste was dat hij geen geld had. De tweede reden hoefdede heer al niet meer te weten.
 • geld
 • gierig
 • Een heer vroeg aan een toeschouwer of hij mee wilde gokken met het spel waarnaar hij keek. Deze antwoordde van niet, om twee redenen. De eerste was dat hij geen geld had. De tweede reden hoefdede heer…

mop uit 1651
 • geld
 • gierig
 • Een zuinige man nodigde een oude bekende uit als gast. Hij wilde dat hij direct met hem mee kwam, zodat ze samen op de markt vis konden kopen. Dat wilde de gast echter niet, omdat hij dan zou moeten…

mop uit 1651
 • zijn geld in om te trouwen, maar zijn vrouw vond niet dat ze het getroffen had in bed.
 • geld
 • gierig
 • Een gierige man liep door het bezoeken van goedkope hoeren een aantal geslachtsziekten op. Toch slaagde hij er door zijn geld in om te trouwen, maar zijn vrouw vond niet dat ze het getroffen had in…

mop uit 1554
 • Een arme man sliep elke nacht bij een rijke vrouw in huis in ruil voor een kleine munt. Op een nacht had hij het geld
 • geld
 • gierig
 • Een arme man sliep elke nacht bij een rijke vrouw in huis in ruil voor een kleine munt. Op een nacht had hij het geld niet en wilde de vrouw hem niet binnenlaten. De man moest toen op straat slapen.…

mop uit 1554
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor
 • hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed toen net of hij een kist vol geld had
 • geld
 • gierig
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

mop uit 1651
 • Simonides was ongemeen gierig. Als men hem de reden vroeg waerom hij in sijn ouden dag noch soo baetsuchtig was?' R
 • Iemand vroeg de oude Simonides waarom hij zo gierig was. Het antwoord: "Ik heb liever dat mijn vijanden na mijn dood
 • geld
 • gierig
 • Iemand vroeg de oude Simonides waarom hij zo gierig was. Het antwoord: "Ik heb liever dat mijn vijanden na mijn dood mijn goed erven, dan dat mijn vrienden dat tijdens mijn leven doen."