Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

115 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • ! Piterom hat se op 'e wein lokke, want dêr hie er sekken fol goud op. Wat toverspreuken en der omhinne rinne, doe koenen se der
 • is met zakken goud om de advocaten te lokken. Daarna rent hij om de wagen heen, zegt wat toverspreuken en vervolgens
 • geld
 • goud
 • Bij de `Spoeketsiene' ligt een stuk land dat het `Àdvocatenland' wordt genoemd omdat er twee overleden advocaten zouden rondspoken. De mensen nemen een duivelbanner in de arm om de spoken kwijt te…

sage uit 1966
 • geld
 • goud
 • Een tovenaar gaat naar de markt en vraagt een koopvrouw hoeveel haar eieren kosten. De tovenaar koopt één ei, gooit het kapot en er komen allemaal gouden munten uitrollen. De koopvrouw weigert…

sage uit 1980
 • Het Vrouwenzand De inwoners van Stavoren waren zo rijk geworden, dat ze niet wisten wat ze met hun geld moesten doen
 • huizen met goud beslaan. Ze maakten het zo bont, dat het hele land erover sprak; ze stelden zelfs hun eigen wetten vast en
 • geld
 • goud
 • Een rijke weduwe laat een schip uitvaren om elders een lading graan te kopen voor een lagere prijs. Tegen de tijd dat het schip de thuishaven weer invaart is de prijs van het graan daar al weer ver…

mop uit 1970
 • koning, "er zit een krekel in. Je bent vrij en ik geloof dat je een echte waarzegger bent." Toen kreeg onze boer zoveel geld
 • geld
 • goud
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen,…

sprookje uit 1970
 • optillen." Dat deed de geest en toen zag zijn metgezel een groot gat, waarin drie ijzeren potten stonden. "Zie je dat geld
 • weer: "Dat is geld, dat ik verborg, voor ik stierf." "Zo," vroeg de soldaat, "je bent dus dood? Wel heb ik ooit." Het spook
 • de soldaat naar drie potten met geld. De geest van het spook zal niet eerder rusten dan wanneer één pot aan de armen is
 • geschonken en één aan de kerk. De derde pot vol goud mag de soldaat zelf houden. De soldaat wordt schatrijk.
 • geld
 • goud
 • In een huis spookt het. Een soldaat neemt er zijn intrek. Tijdens het pannekoeken bakken vallen via de schoorsteen gedeelten van een geraamte in zijn pan. Het blijkt het geraamte van het spook te…

sprookje uit 1970
 • in het water als op het land kon varen en hij beloofde veel, veel geld aan de man, die zo'n schip zou maken. In dat land
 • de zak hier laten." Toen begonnen ze het goud met handen vol in de zak te smijten en ze lachten maar, toen het gerinkel
 • Een koning voert oorlog en wil graag een schip dat zowel over water als over land kan varen. Hij belooft veel geld aan
 • geld
 • goud
 • Een koning voert oorlog en wil graag een schip dat zowel over water als over land kan varen. Hij belooft veel geld aan de man die zo'n schip bouwt. Een timmerman bouwt het schip en vaart ermee naar de…

sprookje uit 1970
 • brood mee. Op een keer vond hij onder zo'n boomstronk een hele grote pot goud. Maar toen zijn vrouw Griet hem 's middags
 • zijn eten kwam brengen, durfde hij haar niet te zeggen dat het goud was, dat hij in de ijzeren pot gevonden had, want ze
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het
 • geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw verkoopt de pot aan een ijzerhandelaar. De
 • geld
 • goud
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

sage uit 1888
 • vertoonde zich een groot, prachtig kruis van het reinste goud op den rug van de vorstin der zwanen. Weldra scheen die vorstin
 • het goud kampte in zijn hart met de vrees, dat hij, door het aanraken van het kruis, het slachtoffer eener gevaarlijke
 • geld
 • goud
 • Een arme man probeert werk te vinden. De man slentert 's avonds langs een vijver. Plotseling wordt het licht. In het midden van de vijver zwemt een zwaan omringd door kleinere zwanen. De man kijkt…

mop uit 1888
 • burgemeesters zien te krijgen, en eindelijk den pastoor der parochie al zijn geld ontnemen, en den man zelven op den toren der kerk
 • aanstonds medegaan. Doch de engel zei: "Een oogenblikje, eerwaerde herder! Onze Lieve Heer heeft bevolen, dat gij al uw geld
 • van de burgemeestar. En ten derde moet de jongen proberen het geld van de parochie te stelen en de pastoor op te sluiten
 • alsof hij een engel is die de pastoor komt halen om naar de hemel te gaan. Hij vraagt eerst al het geld van de pastoor. Dan
 • geld
 • goud
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

sprookje uit 1909
 • geld
 • goud
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…

sage uit 1889
 • jeske make mit goud aafgezat, ei klei breuksjke, ei klei heimptje, ê paar sjeuntjes en alles wie et zich hoewert. En soaves
 • Een smid wil graag trouwen, maar hij heeft niet genoeg geld. Op een avond ziet hij een groep kabouters dansen en zingen
 • , trekt de kleren aan en verdwijnt. Hij laat zich nooit meer zien. De smid heeft nu genoeg geld verdiend en trouwt met zijn
 • geld
 • goud
 • Een smid wil graag trouwen, maar hij heeft niet genoeg geld. Op een avond ziet hij een groep kabouters dansen en zingen. De smid verstopt zich. De kabouters verdwijnen in een bergspleet. Eén kabouter…

mop uit 1968
 • geld
 • goud
 • Er was eens een houthakker met drie dochters. Hij kwam op een dag thuis en vertelde dat hij een pot met koperen munten had gevonden. Deze had hij voor een tientje verkocht aan een jood. Een munt had…

sprookje uit 2000
 • van het eten, de helft van de kleren en de helft van het goud. Toen was er Anansi de spin en die kon zich veranderen ofzo
 • geld
 • goud
 • Een heks belooft de meisjes uit het dorp de helft van een zekere rijkdom, als ze weten hoe zij heet. Anansi weet via een list de naam aan haar eigen kinderen te ontfutselen. Hij noemt de heks bij haar…

sprookje uit 1967
 • geld
 • goud
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen gaat fanatiek op zoek, maar niemand vindt de ketting. Een eenvoudig boertje vindt de…

mop uit 1967
 • in stik goud hie, sa great as in paardekop, hoefolle waerde hie dat?" De goudsmid tinkt: "Dêr kin wol us in moai stik
 • Tijl Uilenspiegel staat bij een goudsmid voor de deur en zegt 'als ik een stuk goud heb, zo groot als een paardenkop
 • , hoeveel brengt dat dan op?'. De goudsmid ziet zo'n grote partij goud wel zitten en laat Tijl onmiddellijk zijn werkplaats
 • geld
 • goud
 • Tijl Uilenspiegel staat bij een goudsmid voor de deur en zegt 'als ik een stuk goud heb, zo groot als een paardenkop, hoeveel brengt dat dan op?'. De goudsmid ziet zo'n grote partij goud wel zitten en…

kwispel uit 1998
 • af te breken en de brokken te verbranden om zo het goud er uit te smelten. Daarna wordt het gebouw opnieuw opgebouwd om
 • af te breken en de brokken te verbranden om zo het goud er uit te smelten. Daarna wordt het gebouw opnieuw opgebouwd om
 • geld
 • goud
 • Opdracht: Een gebouw wordt compleet afgebroken en weer precies zo opgebouwd en voor hetzelfde doel in gebruik genomen. Oplossing: De Nationale Munt in Australië slaat een gouden munt en over de…

mop uit 1659
 • geld
 • goud
 • Een boer zit met zijn vrouw op een wagen en wordt door een prins gevraagd wat die 'gans' moet kosten. Hij zegt dat de 'gans' niet te betalen is, want vanochtend heeft hij er nog een 'veer'…

sprookje uit 1973
 • him yn 'e smeltkroes en dan krij ik in klompe goud, dêr't ik in protte jild foar barre kin. De feint giet by nacht nei 't
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft
 • geld
 • goud
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft, en wordt begraven met haar gouden been. Op een nacht graaft de man het op en…

sage uit 1923
 • altoos had veracht, Aan d'arm van Krelis in de schuur, En, — ongeloofbare pracht! Een kap met goud, met zuiver goudl "Och
 • nacht Toch kraaide reeds de haan, Eer zij met juk en vat bevracht, Weêr steêwaards was gegaan. "Een kap met goud — die is
 • geld
 • goud
 • Elsje, een melkmeisje, wil 'n gouden kap net als Grietje en lengt de melk aan met water om meer te verdienen. Als ze echter haar gouden kap in het waterputje bekijkt, valt hij in het water en…

sprookje uit 1901
 • voor het zeggen heb, geef mij dan een zak met goud"; en nauwelijks had hij dat gezegd, of het mannetje kwam met een zak met
 • goud aan. "Dat is aardig," riep de ander, "dat is een kostelijk fluitje," en van blijdschap zwaaide hij met zijn hoedje
 • een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een boerderij, de ander gaat met het fluitje
 • geld
 • goud
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…

mop uit 1968
 • geld
 • goud
 • Een man vindt op een vakantie in Rome een kostbaar relikwie en gaat dit terugbrengen naar de paus. Een vriend vraagt wat hij voor beloning hij gekregen heeft. De man maakt een kruisteken en voegt er…

sage uit 1970
 • een keer nam ze stiekum geld bij dat van haar man weg en daarmee ging ze naar de armen en de zieken om het uit te delen
 • 't al donker. Zij was er op uitgetrokken met een grote mantel aan en een buidel met goud onder die mantel verborgen. Toen
 • Een rijke edelvrouw deelt stiekem geld uit aan arme mensen. Onder haar mantel heeft de vrouw een buidel goud verborgen
 • . Als haar gierige echtgenoot dit merkt, reist hij zijn vrouw achterna om haar te verhinderen het geld uit te delen. De
 • geld
 • goud
 • Een rijke edelvrouw deelt stiekem geld uit aan arme mensen. Onder haar mantel heeft de vrouw een buidel goud verborgen. Als haar gierige echtgenoot dit merkt, reist hij zijn vrouw achterna om haar te…

sage uit 1934
 • bij 't knappende plaggenvuur. Ward dacht slechts aan geld! Hij droeg zijn spaarduit op de bloote borst in een leeren
 • veilig was, had hij 't geld voor den dag gehaald, en telde dan in 't blauwige maanlicht, aaiend en voorzichtig, bevoelend de
 • geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas gezien heeft. Ward ontkent stellig: 'Ik
 • geld
 • goud
 • Ward, een zeer gierige schaapherder, ziet een Spaanse soldaat een tas verliezen. Hij raapt de tas op, deze zit vol met geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas…

sage uit 1969
 • Der wenne alris in faem yn 'e Like. Dy tsjinne by in rike mynhear. Doe stiel dy faem dêr goud en sulver en jild by dy
 • Een vrouw in Like dient bij een rijke heer en steelt van hem goud, zilver en geld. Ze komt voor de rechtbank en krijgt
 • geld
 • goud
 • Een vrouw in Like dient bij een rijke heer en steelt van hem goud, zilver en geld. Ze komt voor de rechtbank en krijgt levenslang. Ze wordt opgesloten in een grot in Like en vraagt op ze wel wat werk…

mop uit 1969
 • In een tijd is er alleen gouden en zilveren geld en geen papiergeld en daarom vragen ze Hearke voor het geldtransport
 • geld
 • goud
 • In een tijd is er alleen gouden en zilveren geld en geen papiergeld en daarom vragen ze Hearke voor het geldtransport tussen banken te zorgen. De twee geldzakken moet hij te voet naar Ljouwert brengen…