Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

mop uit 1888
 • burgemeesters zien te krijgen, en eindelijk den pastoor der parochie al zijn geld ontnemen, en den man zelven op den toren der kerk
 • aanstonds medegaan. Doch de engel zei: "Een oogenblikje, eerwaerde herder! Onze Lieve Heer heeft bevolen, dat gij al uw geld
 • van de burgemeestar. En ten derde moet de jongen proberen het geld van de parochie te stelen en de pastoor op te sluiten
 • alsof hij een engel is die de pastoor komt halen om naar de hemel te gaan. Hij vraagt eerst al het geld van de pastoor. Dan
 • geld
 • goud
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

sage uit 1934
 • ononderbroken stilte, die haar gemeenzaam is. Doch en nu dan was de heide getuige van donkere misdaad, van aanranding en moord. De
 • bij 't knappende plaggenvuur. Ward dacht slechts aan geld! Hij droeg zijn spaarduit op de bloote borst in een leeren
 • geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas gezien heeft. Ward ontkent stellig: 'Ik
 • geld
 • goud
 • Ward, een zeer gierige schaapherder, ziet een Spaanse soldaat een tas verliezen. Hij raapt de tas op, deze zit vol met geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas…

mop uit 1969
 • In een tijd is er alleen gouden en zilveren geld en geen papiergeld en daarom vragen ze Hearke voor het geldtransport
 • geld
 • goud
 • In een tijd is er alleen gouden en zilveren geld en geen papiergeld en daarom vragen ze Hearke voor het geldtransport tussen banken te zorgen. De twee geldzakken moet hij te voet naar Ljouwert brengen…

sage uit 1919
 • koren. Dan, als het geld stroomt in onze hoeve, wil ik meer geld zien, tot ik het niet meer tellen kan. Ik wil goud hebben
 • -dreigend, niet de schuld van den man bewijzen. Eerst dit geslacht weet, welke een vreeslijke misdaad er om het goud is gepleegd
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze
 • verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij een gierigaard was, die zijn geld alleen
 • geld
 • goud
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…